zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Mei 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  MEI 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MEI 2007

Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site'' 
donderdag 31 mei 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Vrouwen Nu voor Later

Vrouwen Nu voor Later - nieuw op deze site in mei 2007:

 • In oktober 1972 verscheen het eerste nummer van Paarse September, het blad voor en door radicaal-feministische lesbiënnes, of radicaal-lesbische feministes, of feministsich-lesbische radicalen, wat u wilt. Vol passie werd de strijd aangebonden met het patriarchaat, en met alles in de vrouwenbeweging wat zweemde naar compromis en aanpassing. Het eerste nummer werd vormgegeven en volgeschreven en -getekend door Maaike Meijer, Nel Hermans, Noor van Crevel en Stephanie de Voogd.
 • Foto's uit het archief van Tineke Kraijer (o.a. de bezetting van Bloemenhove, vrouwenkamp Femø 1975, Vrouwenkamp Foudgem 1976, reünieweekend Noordwijkerhout 1976, Lesbisch Weekend oktober 1978, Vondelparkfestival 1978, Vrouwenfestival 1976, The Ladies of Swing, Vrouwenhuiskoort, Lesbisch Renaissancekoor, Gay Gameskoor, Capella Casulanakoor
 • In 1981 publiceerde Uitgeverij Sara de fotostrip 'Calla & Lucy go West', gemaakt door Loesje Raymaker, Carla Schrama en Margriet Onland. Het boekwerkje werd gepresenteerd met een spetterend feest in vrouwencafé Saarein.

Actueel > Tijdschriftenrek:
woensdag 30 mei 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Abortus ook na 24 weken (NRC-Handelsblad, 29 mei 2007).  Abortus na meer dan 24 weken, moet kunnen als het om niet-levensvatbare kinderen gaat, zo betoogt Hilmar Bijma, gynaecoloog in opleiding in het Erasmus MC in Rotterdam in haar proefschrift. Bij kinderen die na de geboorte geen kans hebben om in leven te blijven, mag de zwangerschap na 24 weken volgens de wet niet worden beëindigd. Bijma noemt die grens „een politiek debat waard”. De zwangerschap zou bij niet levensvatbare kinderen ook na 24 weken legaal moeten kunnen worden beëindigd.
 • 'Geen koehandel tussen PvdA en CU' (ND, 30 mei 2007). De PvdA heeft een poging om snel scheiden mogelijk te laten blijven ingetrokken. Wel komt de partij later met een initiatiefwet, die snel scheiden zonder rechter in bepaalde gevallen opnieuw mogelijk maakt, zoals voor echtparen zonder kinderen, heeft PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti laten weten
 • Kamer wil snel adoptiewet homoparen (ND, 30 mei 2007). Minister Hirsch Ballin (Justitie) ontkent dat hij uit is op uitstel van de wetsbehandeling adoptie door paren van gelijk geslacht. het kabinet gelijke behandeling van hetero- en homoparen tot uitgangspunt van beleid heeft. Alleen vanwege ingewikkelde juridische obstakels wil hij een commissie van deskundigen in het leven roepen om naar houdbare oplossingen te zoeken. Hij zal ook het onderdeel van de wet losmaken van de nader te onderzoeken onderdelen zoals de leeftijdcriteria bij interlandelijke adoptie
 • Geen uitstel adoptiewet voor homoparen (Volkskrant, 30 mei 2007). De Tweede Kamer blijft erbij dat een wetsvoorstel over adoptie door homoparen voor het zomerreces moet worden behandeld. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft de Kamer niet kunnen bewegen tot uitstel in afwachting van advies dat hij wil inwinnen. ‘Dit is geen vertragingsoperatie. De achterstelling van homoseksuelen staat mij evenzeer tegen als u.’ De commissie die Hirsch Ballin wil instellen, moet bekijken of de tweede moeder van een lesbisch stel een kind kan erkennen.
 • Nieuwe opleiding om vrouwen voor techniek te winnen (twentefm, 29 mei 2007). De Universiteit Twente wil meer vrouwen voor een technische opleiding. Daarom kunnen Vwo-scholieren die examen hebben gedaan zonder exacte vakken een nieuwe technische opleiding volgen: Techniek, Ontwerp en Maatschappij. De studenten moeten voor ze aan de studie beginnen wel een bijspijkercursus volgen in de zomer.dinsdag 29 mei 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vnadaag):

 • Gijs Herderscheê en Ianthe Sahadat: 'In een zaal vol pakken zoek ik het rokje' (volkskrantbanen.nl, 29 mei 2007). Precies twee jaar geleden werd Agnes Jongerius (46) de eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV. voorkeursbeleid is volgens haar een probaat middel om bedrijven te veranderen. ‘Als ik geen vrouw was geweest, had ik deze positie nooit bereikt.’
 • George Marlet: Gewoon je werk doen (Trouw, 29 mei 2007). Interview met de hoogste vrouw op zee, Jeanette Morang (41), commandant op een fregat. „Dat ik de eerste vrouw in deze functie ben is alleen maar lastig. Het kost een hoop extra tijd.'
 • Jelle Brandt Corstius: Russen dragen mondkapjes tegen 'stinkende homo's' (Trouw, 29 mei 2007). Voor de tweede maal werd in Moskou zondag een ’gay parade’ gehouden. Tenminste er werd een poging gedaan.  ... Excessief geweld wordt door de Russische ME overgelaten aan de homohaters die ruim vertegenwoordigd zijn in de personen van skinheads en Russisch-orthodoxe fundamentalisten. Sinds 1993 is homoseksualiteit geen strafbaar feit meer in Rusland, maar het is voor verreweg de meeste Russen nog steeds onacceptabel.
 • Proef extraatje alleenstaande ouders met bijstand en deeltijdbaan (SZW, 25 mei 2007). Alleenstaande ouders in de bijstand, die in deeltijd werken en een kind verzorgen dat jonger is dan 16 jaar, krijgen vanaf september in vijftien gemeenten bij wijze van proef een financieel extraatje van maximaal 66 euro. Ook hoeven ze niet langer te solliciteren of mee te doen aan een re-integratieplan. Uit de proef moet blijken wat de uitwerking is van de wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo), voor die op 1 januari 2009 van kracht wordt. De wet - tot stand gekomen naar aanleiding van een initiatiefwetsvoorstel van het toenmalige PvdA-Kamerlid Noorman-Den Uyl - wil alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering prikkelen werk te combineren met de zorg voor kinderen.
 • Scholieren benutten bèta-talent niet (Volkskrant, 25 mei 2007). Veel scholieren met talent voor exacte vakken kiezen toch niet voor het profiel dat daar het beste bij aansluit: 43% van de meisjes en 31% van de jongens in vwo-3 benutten bij hun profielkeuze hun bètatalent niet optimaal. Volgens onderzoekster Annemarie van Langen kiest slechts één op de vijf meisjes met hoge prestaties in de exacte vakken voor het daarbij passende profiel natuur en techniek. Naast de sekse zijn de voorkeur van leerlingen voor opleiding en beroep en de adviezen van ouders en school de belangrijke factoren die maken dat bètatalent onbenut blijft.

Oproepen:
zondag 27 mei 2007

Onze andere sites > emancipatie.startpagina.nl:
zaterdag 26 mei 2007

Servicepagina > Oproepen:

Makula

Een beetje aandacht voor de moedige en dappere meisjes van Makula Foundation School

Uit een mail van Cobie Joustra: '[...] In 2005, samen met een Ugandese man, een lagere school opgericht in Kampala/Uganda. Ik ben er oprecht van overtuigd dat onderwijs het beste wapen is tegen armoede, verwaarlozing en uitbuiting. Deze school, gesitueerd in de sloppenwijken van Kampala heeft 360 leerlingen. Ik kan en wil uiteraard als Nederlandse vrouw hier geen Europese school van maken, maar er is één ding waar ik zeer eager op ben en dat is dat er net zoveel meisjes op onze school zitten dan jongens. Gezinnen kiezen er vaak voor om een zoon naar school te sturen en dochters moeten thuis blijven, omdat zij toch op jonge leeftijd moeder worden of zij gaan niet naar school op de kleintje te passen thuis. Ook de Ugandese directeur is er al jaren van overtuigd dat het de hoogste tijd is dat juist de meisjes naar school moeten. Emancipatie voor de meisjes uit de sloppenwijken. Wij laten hen kennismaken met de problematiek in hun eigen land en laten hen zien dat het ook anders kan en dat doen wij o.a. d.m.v. onderwijs, sport, spel, muziek, dans en drama. Dit is passen en meten, want het zelfbewust maken van meisjes mag m.i. niet gepaard gaan met het aantasten van de cultuur. Ach emancipatie ... de meisjes weten niet dat het zo heet, maar ik zie ze groeien en zelfbewuster worden iedere keer als ik daar kom. Zo draag ik toch mijn steentje bij aan de emancipatie van de vrouw, al is het voor velen ver van mijn bed'.

www.makulafoundation.com

 
vrijdag 25 mei 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Windy Kester: Deense rel om hoofddoek (Het Parool, 25 mei 2007). Ze noemt zichzelf een socialiste, feministe en democrate. Ze heeft homovrienden, is sociaal werkster, was tv-presentratrice en zegt voor gelijke rechten tussen man en vrouw te zijn. Er is echter één probleem: de Palestijnse Asmaa Abdol-Hamid (25) is niet bereid haar hoofddoek af te doen als ze wordt gekozen in het Deense parlement.

Gesignaleerd:

 • Tweede Kamer | CDA vraagt waarom seksueel en huiselijk geweld niet wordt erkend als grond van asiel: 'De leden van de CDA-fractie vragen de regering aan te geven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de bepalingen van artikel 9, lid 2, onder f, van de richtlijn, betreffende vervolging in verband met daden van genderspecifieke of kindspecifieke aard. Klopt het, zo vragen deze leden, dat het toezichthoudend comité bij het VN Vrouwenverdrag (CEDAW) Nederland er in zijn «concluding comments» van februari 2007 op heeft gewezen, dat het zich zorgen maakt over het feit dat, «with the exception of female genital mutilation, sexual and domestic violence is not recognized generally as grounds for asylum». Zij vragen wat de reactie van de regering hierop is'. De vraag is te vinden in: Kamerstukken II, 2006/07, 30925, nr. 6: verslag van de Vaste Commissie voor Justitie inzake het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]