vrijdag 25 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  FEBRUARI 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF FEBRUARI 2007

woensdag 7 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Emancipatie alsnog in regeerakkoord (NOS teletekst, 7 februari 2006). De onderhandelaars hebben gisteren nog een emancipatieparagraaf aan het regeerakkoord toegevoegd. Ze deden dat na kritiek uit de PvdA dat er wel een paragraaf was over dierenwelzijn, maar niet over emancipatie.

De paragraaf 'Emancipatie' in het nieuwe coalitie-akkoord CDA-PvdA-CU (link hersteld)

1. Er zal een nieuwe Emancipatienota worden uitgebracht in de kabinetsperiode.
2. De overheid spreekt werkgevers aan op hun inspanningen om meer vrouwen in topposities te brengen.
3. Met name in het onderwijs zijn weinig vrouwen in topposities werkzaam terwijl juist daar een grote voorbeeldwerking van uit kan gaan. Initiatieven om het aantal vrouwen in topposities te brengen, worden ondersteund.
4. In nauw overleg met werkgevers worden maatregelen genomen om de ongewenste uitval van vrouwen in de leeftijd 35-40 jaar tegen te gaan en hun kansen op herintreding/re-integratie te vergroten.
5. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen. Het kabinet zet zich in om aan deze ongelijkheid een einde te maken.
6. Als onderdeel van het homo-emancipatiebeleid wordt bijzondere aandacht gegeven aan de bevordering van 'respect voor verschil', in het bijzonder in etnische kring. In samenspraak met betrokken organisaties zal worden gewerkt aan gerichte maatregelen ter bestrijding van discriminatie van en geweld tegen homoĺs, zowel op straat als in de sport, het onderwijs, de (ouderen)zorg en bedrijven. Hiervoor worden voldoende middelen beschikbaar gesteld.

 • Menno van Dongen, Toyne Heijmans: Een minister voor emancipatie? (Volkskrant, 7 februari 2007). Het emancipatiebeleid van de overheid stelt amper iets voor. Dat schrijft Tineke Lodders, die onderzoek deed naar het beleid. Is het tijd voor een minister voor Emancipatie? Reacties van o.m. Elske Ter Veld, Cisca Dresselhuis en minister De Geus.
 • Suzanna Koster: Pakistan | Ook mannen sluiten gedwongen huwelijken (Trouw, 7 februari 2007). In Pakistan gaat 95 procent van de vrouwen een gearrangeerd huwelijk aan. Maar ook veel mannen moeten eraan geloven. 'Er wordt aangenomen dat mannen vrij zijn om te doen wat ze willen. Maar mannen worden gedomineerd door hun vaders en h˙n vaders worden weer gedomineerd door h˙n vaders.ö
 • Onderzoek naar 'noodsituatie' bij abortus (ND, 6 februari 2007). Er komt een onderzoek naar de ,,aard van de noodsituatie'' van de vrouw die vraagt om een abortus. Ook komt er onderzoek naar de psychosociale gevolgen van een abortus provocatus. Verder blijft de vijf dagen bedenktijd als een vrouw om een abortus vraagt gehandhaafd. De overtijdbehandeling komt onder de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) te vallen.
 • Behandel seksites net zo als bordelen (ND, 6 februari 2007). PvdA en SP willen dat minister Hirsch Ballin van Justitie onderzoekt of sekssites op internet behandeld kunnen worden als seksinrichtingen. Het CDA is er niet tegen, maar denkt niet dat het veel verschil maakt in de strijd tegen illegale porno. Wanneer sekssites voor de wet als seksinrichtingen worden beschouwd, vallen ze onder de prostitutiewet.

Eindrapportages Visitatiecommissie Emancipatie

Nieuws:

 • Aukje van Roessel: Emancipatie vrouw bij overheid loopt achter (Intermediair, 5 februari 2007). Beleidsmakers bij de overheid denken te vaak dat emancipatie van vrouwen niet belangrijk is. Bovendien denken ze dat ze met het bevorderen van emancipatie op hun ministerie toch niet kunnen scoren. Er is op de departementen mede daardoor geen structurele aandacht voor emancipatie. Daarom moet er ook in het nieuwe kabinet een co÷rdinerend minister Emancipatiezaken blijven. Dat zijn enkele conclusies van de Visitatiecommissie Emancipatie die dinsdag 6 februari haar eindrapport openbaar maakt.
 • VEB pleit voor meer vrouwen in 'old boy's network' (FD,6 februari 2007). De gemiddelde commissaris van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf is nog altijd een Nederlandse man van zestig jaar. Slechts 6% van de Nederlandse toezichthouders is vrouw. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) naar het profiel van de Nederlandse commissaris .

Oproepen:
 dinsdag 6 februari 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwen aan zet (Volkskrant, 6 februari 2007, hoofdredactioneel commentaar). Vrouwenemancipatie is een ondergeschoven kindje in de politiek, zo constateert de Visitatiecommissie Emancipatie bezorgd. Vrijwel alle ministeries hebben hun emancipatiecommissies opgedoekt, expertise is verdwenen en bij nieuw beleid Ĺworden de belangen van vrouwen niet automatisch meegewogenĺ. De Visitatiecommissie bepleit daarom de handhaving van een co÷rdinerend minister voor vrouwenzaken. Het is een terecht pleidooi. De vraag is echter of de maatschappelijke positie van vrouwen afdoende is geholpen bij hernieuwd elan in Den Haag, een speciale minister, beleidsdocumenten en ander geduldig papier. Want het lijkt erop dat niet alleen falend overheidsbeleid de Nederlandse vrouw op achterstand heeft geplaatst, maar dat de vrouw daar ook zelf een rol in speelt.

uit het ontwerp-regeerakkoord 2007 (diverse bronnen)

 • De kinderopvang wordt niet gratis. Wel komt er 750 miljoen om de kinderopvang te verbeteren en goedkoper te maken
 • De sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar vervalt. Wel komt er voor hen een scholingsplicht.
 • Het wettelijk recht op ouderschapsverlof wordt verlengd van 13 naar 26 weken
 • De mogelijkheid voor een zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen en mewerkende partners wordt bezien
 • De regels voor abortus, euthanasie en homohuwelijk worden niet teruggedraaid, maar er komen maatregelen om abortus te voorkomen, onder meer door betere voorlichting. Voor de overtijdbehandeling (tot en met de 16e dag) komt een variabele bedenktijd. Het moratorium voor stamcelonderzoek blijft gehandhaafd
 • De pil komt terug in het basispakket
 • Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid kan gelaatsbedekkende kleding worden verboden
 • In onderling overleg kan bij de voltrekking van een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht in plaats van een gewetensbezwaarde ambtenaar een andere ambtenaar worden aangewezen.
 • In het nieuwe kabinet komt een minister voor Volkshuisvesting en Integratie en een minister voor Jeugd- en Gezinszaken
 • Het prostitutiebeleid wordt harder aangepakt. De politie gaat harder optreden tegen klanten van illegale en minderjarige prostituees.

 • Emancipatie leeft nauwelijks op ministeries (Elsevier, 5 februari 2007). De aandacht voor de emancipatie van vrouwen binnen ministeries is weggezakt. Dat concludeert de Visitatiecommissie Emancipatie in haar eindrapport. Op alle departementen bestaat emancipatiebeleid, maar vrijwel nergens wordt echt werk gemaakt van het verbeteren van de positie van vrouwen. De commissie pleit ervoor een co÷rdinerende minister voor emancipatiezaken te behouden.
 • De Geus wil minister voor emancipatie (Volkskrant, 5 februari 2007). In het nieuwe kabinet moet een bewindspersoon het beleid voor de emancipatie van de vrouw blijven co÷rdineren. Dat heeft huidig co÷rdinerend minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken maandag gezegd, in reactie op de rapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE). De Geus stelt wel dat er de laatste vier jaar grote vorderingen zijn gemaakt op het gebied van emancipatie. Zo werkt inmiddels bijna 56 procent van alle vrouwen, zijn er 35 steunpunten tegen huiselijk geweld opgericht en heeft het kabinet fors ge´nvesteerd in kinderopvang.
 • Petra Noordhuis: Prolife-groepen zoeken samenwerking met abortusartsen (ND, 5 februari 2007). Voor- en tegenstanders van abortus gingen zaterdag met elkaar in gesprek. Gezamenlijk nadenken over een richtlijn voor betere hulpverlening, blijkt nog een brug te ver.

Gesignaleerd:
 maandag 5 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Eindrapportages Visitatiecommissie Emancipatie

Nieuws:

 • Margreet Vermeulen: Emancipatiebeleid zit in de versukkeling (De Volkskrant, 5 februari 2007). Het emancipatiebeleid dreigt volledig uit het zicht te verdwijnen. Van het streven om vrouwenemancipatie onlosmakelijk onderdeel te maken van het overheidsbeleid, komt vrijwel niets terecht. Dat blijkt uit de eindrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie onder leiding van oud CDA-senator Tineke Lodders-Elfferich.
 • Tineke Lodders-Elfferich en Joop Schippers: Emancipatiebeleid moet uit versukkeling (De Volkskrant, 5 februari 2007). De spreiding van het emancipatiebeleid over de verschillende departementen is mislukt. De 'emancipatieminister' moet blijven en weer flink werk maken van emancipatie.

Agenda:

 • Wilma van Meteren: Migrant en vrouw verwaarloosd (Trouw, 5 februari 2007). Turken, Marokkanen en Nederlandse vrouwen die (tijdelijk) stoppen met werken, dreigen op de veranderende arbeidsmarkt buiten de boot te vallen. De overheid moet ingrijpen om uitsluiting te voorkomen, aldus stelt Justus Veenman, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die een onderzoek leidde naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Nieuwsbrieven:

Onze andere sites > vrouwendag.nl

Onze andere sites > vrouwenverdrag.nl

 • 7e dagboek van Margreet de Boer en Marjan Wijers: afsluiting en vooruitblik. CEDAW-aanbevelingen? Ja, ook een mening, aldus de Nederlandse regeringsdelegatie. Ook: Suriname en de Antillen. En: Op 23 maart organiseert het HOM een bijeenkomst om te bespreken wat er na en met de Concluding Comments gedaan kan worden.zondag 4 februari 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Dorien Pels: Marokkaanse meisjes | 'Als ik maar van hem houd komt het goed' (Trouw, 3 februari 2007). Op Marokko.nl gaat het meestal over liefde en relaties. Marokkaanse meiden emanciperen zich digitaal. De jongens blijven achter. Marokkaanse meisjes emanciperen heel snel, constateert E- Quality. Maar onder alle jongeren zijn jongens conservatiever dan meisjes, en bij Marokkaanse jongeren is dat verschil nog groter.
 • Ulli d'Oliveira: Troonsopvolging. Wie misgunt Mßxima haar promotie? (Trouw, 3 februari 2007). Velen willen dat Mßxima de titel koningin krijgt als haar echtgenoot de troon bestijgt. Mag de echtgenoot van dochter Amalia zich dan koning noemen?
 • Frank van Alphen: 'Pensioenstelsel nog lang niet rechtvaardig' (Volkskrant, 3 februari 2007). Ge´ndividualiseerde pensioenstelsels zijn niet per se rechtvaardiger. Vrouwen komen er nog steeds bekaaid van af, zo concludeert de Duitse politicologe Patricia Frericks (31) die in Utrecht promoveert op de hervormingen van Europese pensioenstelsels. 'Het grootste deel van het pensioen blijft afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en dat pakt nadelig uit voor vrouwen die minder werken omdat ze meer tijd besteden aan zorg.'donderdag 1 februari 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Co÷rdinerend minister discriminatie bepleit (NRC-Handelsblad, 31 januari 2007). Het nieuwe kabinet zou een co÷rdinerend minister moeten krijgen voor alles wat met discriminatie te maken heeft, en wel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aldus demissionair minister Rita Verdonk (Integratie) woensdag in een overleg met de Tweede Kamer. Nu houden diverse ministeries zich bezig met discriminatiezaken. Haar collega Ernst Hirsch Ballin (Justitie), die ook bij het debat zat, sprak zich er niet over uit.
 • hspace=0Allochtone man verklaart eigen geweld. EÚn vandaag, 31 januari 2007. De studie ôHuiselijke vredeö laat mannen, met verschillende afkomsten, aan het woord. Ze vertellen over hun gewelddadige gedrag jegens vrouw en kinderen. Waar komt dit uit voort? EÚnVandaag doet verslag. Zie ook:
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof zelfstandig werkende vrouwen. Brief dd. 30 januari 2007 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer, in reactie op de notie van Gent-Verburg. Hieruit: Ik wil, onder verwijzing naar hetgeen ik hierover bij de begrotingsbehandeling heb opgemerkt, de lopende rechtszaken afwachten en het aan een volgend kabinet overlaten om hierover een besluit te nemen.
 • Publieke, collectieve regeling zwangerschaps- en bevallingsverlof zelfstandig werkende vrouwen. Brief dd. 30 januari 2007 van de Vereniging Vrouw en Recht aan de Tweede Kamer. De Vereniging dringt, mede namens een aantal andere organisaties aan op spoedige uitvoering van de motie Van Gent-Verburg.
  • Notitie publieke collectieve regeling zwangerschaps- en bevallingsverlof zelfstandig werkende vrouwen. 30 januari 2007. Hieruit: De (rechterlijke) uitspraken maken duidelijk dat het voor vrouwelijke zelfstandigen niet mogelijk is om zich adequaat te verzekeren tegen het risico van zwangerschapsverlof. .. Er zijn, kortom, geen valide redenen voor het niet opnieuw invoeren van een publieke regeling voor zwangerschapsverlof van vrouwelijke zelfstandigen, terwijl er vanuit het oogpunt van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen en ondersteuning van (vrouwelijk) ondernemerschap zeer goede argumenten zijn om dit wel te doen.

Oproepen:

Agenda:

Biografische berichten > Vrouwen in en uit het nieuws:Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''[ Pagina: <<< 1 2 3 4 ]