vrijdag 25 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  FEBRUARI 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF FEBRUARI 2007

woensdag 21 februari 2007:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Emancipatieportefeuille naar minister Plasterk. Zie: Gesteggel portefeuilles (NRC-Handelsblad, 21 februari 2007, kadertekst bij "De oudste mag dicht bij de koningin"). [...] Op Onderwijs gaan de onderdelen Cultuur en Media naar minister Plasterk (PvdA), die verder ook het hoger onderwijs en emancipatie gaat doen. De beide staatssecretarissen Van Bijsterveldt (CDA) en Dijksma (PvdA) krijgen respectievelijk het middelbaar onderwijs plus volwasseneneducatie en het lager onderwijs plus kinderopvang.
 • Karin Sitalsing: Huisverbod voor dader geweld is rechtvaardiger (Volkskrant, 20 februari 2007).In Groningen begint een proef met een huisverbod voor geweldplegers in het gezin. Lienja van Eijkern van het Advies- en Steunpunt huiselijk geweld Groningen legt uit. ‘De pleger krijgt, bij een nieuwe dreiging, een huisverbod voor tien dagen. Onmiddellijk, ook midden in de nacht, komen drie hulpverleners in actie: een voor het slachtoffer, een voor de kinderen en een voor de pleger. De pleger moet zelf voor onderdak zorgen of kan in de crisisopvang terecht.’
 • Fanatieke moslim vermoordt Pakistaanse bewindsvrouw (Volkskrant, 20 februari 2007). De bewindsvrouw Zilla Huma Usman is volgens de politie om het leven gebracht door een moslimfanaticus. De dader was kennelijk verbolgen over het feit dat de minister geen traditionele vrouwenkleding en evenmin een hoofddoek droeg. Hij is volgens de politie eerder verdachte geweest bij moorden op vrouwen.
 • Britse vrouwen mogen eicellen verkopen (Volkskrant, 19 februari 2007). Vrouwen in Groot-Brittannië mogen voortaan hun eicellen voor wetenschappelijk onderzoek verkopen. De vergoeding is vastgesteld op 250 pond (circa 345 euro) plus reiskosten.

Onze andere sites > vrouwendag.nl
dinsdag 20 februari 2007:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • PvdA alert bij uitvoering afspraken abortus (RefD, 19 februari 2007). De PvdA zal „extra waakzaam” zijn bij de uitwerking van de medisch-ethische paragraaf van het regeerakkoord, aldus partijleider Bos zaterdag op het PvdA-congres in Zwolle. „We zullen actief letten op de uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord over abortus en euthanasie”, hield Bos zijn partijgenoten voor. Het congres eiste in twee moties dat de PvdA-fractie erop toeziet dat de bedenktijd bij de OTB zo kort mogelijk duurt; het liefst zou het congres helemaal geen bedenktijd zien bij de OTB. Bos: „Het is aan de vrouw om te bepalen of ze 5 minuten of 5 dagen bedenktijd nodig heeft voordat ze besluit tot een OTB.”
 • Ronald Plasterk coördinerend minister voor homobeleid (homo-emancipatie.nl, 18 februari 2007). Ronald Plasterk, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (PvdA) wordt de coördinerend minister van homobeleid in het nieuwe kabinet. Hij neemt die rol over van de staatssecretaris van VWS. Al ruim 20 jaar is VWS het coördinerend ministerie voor homobeleid. Ook de portefeuille emancipatie verhuist in zijn geheel naar OCW onder de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma. Daarmee is voor het eerst in jaren de coördinatie van het homobeleid en het beleid voor vrouwen-emancipetie op hetzelfde ministerie terechtgekomen. Dat biedt kansen, zeker voor lesbische vrouwen en transgenders.

Onze andere sites > vrouwendag.nl
maandag 19 februari 2007:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • PvdA-voorzitter wraakt passage homo-huwelijk (AD, 18 februari 2007). PvdA-partijvoorzitter Michiel van Hulten heeft grote gewetensbezwaren tegen de paragraaf over het homohuwelijk in het voorgestelde regeerakkoord. PvdA-leider Bos hoopt dat het congres oproept om het voorbeeld van Amsterdam te volgen. De hoofdstad heeft besloten alleen ambtenaren aan te nemen die geen bezwaren hebben tegen het homohuwelijk.
 • Meeste verkochte vrouwen doen geen aangifte uit angst (Noord-Hollands Dagblad, 16 februari 2007). Maar vijf procent van de vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel doet aangifte. Dat zegt de hulporganisatie voor slachtoffers 'Bonded labour in Nederland (Blinn)'. Vrouwen houden hun mond meestal dicht uit angst. ,,Ze zijn bang voor represailles in het land van herkomst waar de politie vaak corrupt is'', zegt R. Zuidema van Blinn.

Onze andere sites > vrouwendag.nl

Agenda:

Oproepen:

 
zondag 18 februari 2007:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Leontine Bijleveld, lid van Wij Vrouwen Eisen: Vrouwenstandpunt wordt gekleineerd (De Volkskrant, 17 februari 2007, ingezonden brief)Als je geen argumenten hebt en je gelijk wilt halen, dan ga je gewoon op de denigrerende toer. Dat is de stijl van Volkskrantredacteur Hans Wansink (Forum 13 februari): 'Wat betreft abortus en euthanasie verandert er niets in de liberale wetgeving. Het misbaar van de feministische oma's van Wij Vrouwen Eisen bleek voorbarig. Het handhaven van de bedenktijd is een goede zaak, beargumenteerde Marieke Henselmans, oud-medewerkster van de Rutgersstichting overtuigend op deze pagina.'zaterdag 17 februari 2007:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Huisverbod voor pleger huiselijk geweld (Ministerie van Justitie, nieuwsbericht 16 februari 2007). Vanaf 19 februari gaat de gemeente Groningen gebruik maken van de mogelijkheid om plegers van huiselijk geweld een huisverbod op te leggen. De pilotgemeenten Venlo en Amsterdam volgen respectievelijk eind februari en half maart.
 • Co-assistenten vaak slachtoffer seksuele intimidatie (De Volkskrant, 17 februari 2007). Een op de vijf co-assistenten is slachtoffer van seksuele intimidatie. Vooral patiënten maken zich daaraan schuldig, maar ook stafleden en artsassistenten. Dat blijkt uit een deze week verschenen onderzoek van het studentenplatform van de artsenorganisatie KNMG.
 • Regeling voor ambtenaren die homohuwelijk weigeren is overbodig (Trouw, 17 februari 2007, hoofdredactioneel commentaar). Mag een ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren twee mannen of twee vrouwen te huwen? ..een enkeling met gewetensbezwaren kon wel worden gedoogd. Dat was een charmante oplossing. In het regeerakkoord staat nu dat: ’de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren’ zal worden vastgelegd als de praktijk dat nodig maakt. Dit gaat te ver. ... Het is jammer dat door dit overbodige voornemen van de nieuwe coalitie opnieuw de onjuiste indruk wordt gewekt dat ’de’ christenen in Nederland intolerant en tegen homo’s zijn.
 • Discussie bezwaarde ambtenaar zwelt aan (RefD, 16 februari 2007). Het debat over de bescherming van ambtenaren van de burgerlijke stand die op grond van gewetensbezwaren weigeren een homohuwelijk te voltrekken, breidt zich naar steeds meer gemeenten uit. Volgens PvdA-fractievoorzitter G. P. Isabella leidt de opstelling van het nieuwe kabinet tot „gelegaliseerde homodiscriminatie door overheidsfunctionarissen.
 • Gemeenten tegen nieuw homobeleid (ND, 16 februari 2007). Meerdere Nederlandse gemeenten hebben zich gisteren gekeerd tegen de toezegging in het regeerakkoord dat ambtenaren met gewetensbezwaren tegen het sluiten van een homohuwelijk bescherming krijgen. in Utrecht stelde een woordvoerder dat ,,het kabinet niet gaat over ons personeelsbeleid''. In Den Haag noemde wethouder Frits Huffnagel het standpunt van het kabinet ,,uiterst dubieus''.
 • Moslims honen imam die kuisheidsgordels bepleit (Trouw, 17 februari 2007). Een islamitische geestelijke in Maleisië vindt dat vrouwen kuisheidsgordels moeten dragen. Sjeik Abu Hassan Din Al-Hafiz hoopt dat die maatregel vrouwen zal beschermen tegen verkrachting en incest. Zijn voorstel is in de islamitische wereld overwegend met vrolijkheid en woede ontvangen. Het bericht was gisteren op de website van de internationale Arabische satellietzender Arabiya goed voor meer dan honderd reacties, waarvan meer dan negentig negatief.
 • Discriminatie in arbeidsomstandighedenwet. Brief dd. 15 februari 2007 van staatssecretaris van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer, in reactie op een motie van J. Van Dijk (SP). Hieruit: Het niet nodig om discriminatie op de te nemen in de Arbeidsomstandighedenwet omdat de bestrijding van discriminatie al uitvoerig is geregeld in vier antidiscriminatiewetten.vrijdag 16 februari 2007:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

Sharon Dijksma (PvdA) - Staatssecretaris Onderwijs (De Volkskrant, 16 februari 2007). ‘Een mooie les in nederigheid’, zegt Sharon Dijksma (35) achteraf over haar mislukte greep naar het partijvoorzitterschap van de PvdA in 2001. Dijksma werd door de gewone leden te veel gezien als de kandidaat van het partij-establishment, en verloor daarom van Ruud Koole. Vanuit de Tweede Kamerbankjes zette zij haar gestage opmars in de partij echter voort, met haar benoeming tot staatssecretaris als het voorlopige hoogtepunt. Die opmars begon in 1994, toen Dijksma als jongste Kamerlid aller tijden naar Den Haag kwam. Ze was toen al voorzitter geweest van de Jonge Socialisten. De eerste jaren hield ze zich bezig met onderwijs en sociale zaken. De afgelopen jaren vervulde zij in de fractie een belangrijke rol als vicefractievoorzitter onder Wouter Bos. Critici verwijten haar dat zij zich, als ‘huisbazin van de PvdA’, de partijdiscipline wel heel snel eigen heeft gemaakt. Anderen roemen haar sociale vaardigheden en haar organisatorische talent. Op Onderwijs wordt zij verantwoordelijk voor drie beleidsterreinen die in de PvdA de harten sneller doen kloppen: de basisscholen, de kinderopvang en het emancipatiebeleid. Vooral dat laatste is pikant, omdat Dijksma vorige week een van de PvdA-vrouwen was die Bos terugstuurden naar de onderhandelingstafel, omdat in het regeerakkoord aanvankelijk niets stond over emancipatie. Nu staat er dat het nieuwe kabinet een ‘emancipatienota’ moet schrijven. Dat mag Dijksma zelf gaan doen.

 • Tweederde filerijders wil flexibele werktijden (Nu.nl, 16 februari 2007). Mensen die dagelijks in de file staan om op hun werk te komen, staan open voor andere werktijden om de files te omzeilen. Dat maakte RTL Nieuws vrijdag bekend, dat een onderzoek heeft laten doen TNS NIPO.
 • Veel obstakels voor gespreide werktijden (TNS NIPO, 15 februari 2007). Na het weeralarm van donderdag 8 februari, waarbij lange files uitbleven omdat werknemers gespreid van het werk naar huis gingen, voerde TNS NIPO een onderzoek uit in opdracht van RTL Nieuws. Onderzocht werd wat het draagvlak is voor gespreid woon-werkverkeer om het fileleed te bestrijden. Conclusie: de bereidwilligheid is er onder de werknemers, maar men ziet nog veel obstakels. De werkgevers zouden een meer stimulerende functie kunnen vervullen. De overheid zou er goed aan doen rijgedrag buiten te spits te belonen, in plaats van spitsrijden te bestraffen.

Servicepagina > Oproepen:

Tijd voor een vrouwencanon !

Wie of wat komt er in een vrouwencanon ? Eind 2006 heeft de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon o.l.v. Frits van Oostrom, de geschiedeniscanon gepubliceerd. De meningen over deze geschiedeniscanon zijn verdeeld. Wat echter direct opviel: vrouwen komen er in onvoldoende mate in voor. Dat vindt het IIAV en met ons vele anderen onterecht.

Het IIAV gaat (dus) aan de slag met het ontwikkelen van een vrouwencanon. Als 'hoeder' van het cultureel erfgoed van de vrouwenbeweging nemen wij graag deze taak op ons. Mede omdat wij door diverse vrouwen deze vraag kregen voorgelegd. Het IIAV wil het opzetten van een vrouwencanon echter niet alleen doen. We zoeken samenwerking met andere partijen zoals het tijdschrift Opzij en de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG). Want ook zij kregen deze vraag voorgelegd. Maar ook uw mening is zeer gewenst.

Nieuwsarchief:

 • Topvrouwen in Berlage (Management Team, 9 februari 2007). Slechts vier procent van de Nederlandse raden van bestuur en raden van commissarissen bestaat uit vrouwen. Hiermee loopt Nederland achter op andere Europese landen. In Zweden bijvoorbeeld is 21 procent van de commissarissen vrouw. Dit terwijl in Nederland bijna driekwart van de bedrijven zelfs helemaal geen vrouwelijke commissaris heeft. Om meer vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te krijgen, organiseert het FNV daarom de bijeenkomst voor topvrouwen en ondernemingsraden ‘Mevrouw de commissaris’. Deze wordt morgen gehouden in de Beurs van Berlage.donderdag 15 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Werkloosheid sterk afgenomen (CBS, 15 februari 2007). In de groep 45+ kwam de daling volledig voor rekening van mannen: hun werkloosheidspercentage daalde met 19.000 tot 60.000, een percentage van 3,6 procent. Bij de vrouwen bleef het aantal werklozen met 67.000 even hoog als een jaar geleden. Desondanks daalde de werkloosheid toch van 6,4 tot 6,0 procent. Dit komt doordat meer vrouwen van 45-64 jaar werk hadden.
 • Gerry van der List: Alle ambtenaren moeten homo's trouwen (Elsevier, 15 februari 2007). Onterecht dat regeerakkoord ambtenaren steunt die homo's weigeren te trouwen. Ambtenaren worden betaald om de wet uit te voeren.
 • Elma Drayer: Terug naar de jaren vijftig? Welnee. Dit kabinet voelt de huidige tijdgeest juist haarfijn aan (Trouw, 15 februari 2007). In het weinig opwindende proza van het nieuwe regeerakkoord stond één zinnetje dat mij in diep gepeins deed verzinken. „De sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsgerechtigde ouders met kinderen tot vijf jaar wordt geschrapt.” Juist. Kun je iets afschaffen dat in werkelijkheid nooit heeft bestaan? .... Bijstandsmoeders de hand boven het hoofd houden – het lijkt christelijk en sociaal. Maar dat is het niet. Niet voor de vrouwen. En al helemaal niet voor hun kinderen.

Onze andere sites > vrouwendag.nl

Oproepen:[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]