zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  FEBRUARI 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF FEBRUARI 2007

Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''
woensdag 28 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 'Abortus kan voor iedere vrouw in Zweden' (ND, 27 februari 2007). Zweden overweegt abortus mogelijk te maken voor vrouwen uit de hele wereld. Tot de achttiende zwangerschapsweek kunnen vrouwen zonder opgave van redenen vragen om een abortus en die in Zweden laten uitvoeren. Aldus het wetsvoorstel van christendemocratische minister van Gezondheid en Sociale Zaken, Göran Hägglund. Die kondigde al op 16 januari in een rede aan dat hij van plan is een wetsvoorstel van deze strekking in te dienen. Zweden heeft al de meest liberale abortuswet van Europa, maar staat abortus alleen toe aan eigen inwoners.
 • Heemskerk wil kwart vrouwen in top Economische Zaken (RefD, 27 februari 2007). De top van het ministerie van Economische Zaken moet over vier jaar, aan het einde van deze kabinetsperiode, voor een kwart uit vrouwen bestaan, aldus de nieuwe staatssecretaris Heemkerk. De verhoudingen op zijn departement zijn „behoorlijk scheef':  er is geen enkele vrouw op zijn departement secretaris–generaal of directeur–generaal. Hij installeerde het vijfde Ambassadeursnetwerk Glazen Plafond, dat komend jaar onder leiding staat van oud-minister Sybilla Dekker.
 • Bas Hengstmengel : Gewetensbezwaar | Ambtenaar mag best homohuwelijk weigeren (Trouw, 27 februari 2007). Het punt van de trouwambtenaar die moeite heeft met homohuwelijken wordt sterk overdreven. Nog nooit is daarom zo’n huwelijk afgelast. Mag een gemeente van haar ambtenaren eisen dat ze homohuwelijken sluiten? De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde op 15 maart 2002 dat deze eis aan trouwambtenaren een indirect onderscheid op grond van godsdienst inhoudt, omdat vooral gelovigen erdoor worden benadeeld.
 • Het onderwerp 'emancipatiebeleid' in het dossier voor de nieuwe bewindspersonen van SZW (Ministerie van SZW, februari 2007). Uittreksel uit het 'Dossier Nieuwe bewindspersonen SZW 2007' (klik hier voor integrale tekst) dat werd gepubliceerd op www.minszw.nl.
  • Dit dossier is vastgesteld vóór het gereedkomen van het Regeerakkoord; de inhoud daarvan is er dus niet in verwerkt. Daardoor geeft het de informatie die ambtelijk SZW gereed had gemaakt voor de nieuwe coördinerend bewindspersoon emancipatiebeleid (een functie die in de kabinetsformatie uiteindelijk aan de Minister van OCW werd gegeven). Deze informatie betreft voornamelijk een beschrijving van kerntaken, formatie-opbouw, hoofdonderwerpen en relevante actoren en overleggen van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE). Deze directie maakt(e) deel uit van het Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen (DG AVIB).

Onze andere sites > vrouwendag.nl

Oproepen:

 • European Sisters: Speak Out! De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie MYBODY is van start gegaan met een campagne voor de naleving van vrouwenrechten in Europa. In de campagne ‘European Sisters Speak Out!!’, wil MYBODY enkele tienduizenden handtekeningen verzamelen en die aan alle EU-leiders aanbieden, voordat zij op 25 maart bijeenkomen in Berlijn voor het 50-jarig bestaan van de EU.

CSW-vergadering in New York, 26 februari - 9 maart 2007:

Nieuwsarchief:

 • Mirjam Janssen: Leerkrachten voorspellen even goed als CITO (NRC-Handelsblad, 23 februari 2007). Hoe komt het toch dat de wetenschap het soms verliest van het gezonde verstand? Die vraag rijst bij het interview met onderwijssocioloog/oud-politicus Paul Jungbluth. Volgens hem zijn vrouwelijke leerkrachten 'te lief' en leidt dat er toe dat ze allochtone leerlingen uit bescherming een te laag advies geven. Er zijn betere verklaringen voor het verschil tussen advies en score. Schooladviezen zijn gebaseerd op jarenlange observatie van een kind, terwijl de Citotoets maar een momentopname is.
 • Derk Walters: Leerkracht is te lief bij het schooladvies (NRC-Handelsblad, 22 februari 2007). Leerkrachten vertonen misplaatste empathie met zwakke leerlingen, zegt socioloog Paul Jungbluth. De feminisering van het onderwijs is de oorzaak. Feminisering in het basisonderwijs – steeds meer onderwijzers zijn vrouw – heeft niet alleen nadelige effecten op jongetjes die geen jongensachtig gedrag meer zouden mogen vertonen in de schoolbanken. dinsdag 27 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Maaike Wind: Arbeidsmarkt | Alleen de top gebaat bij flexwerk (Trouw, 27 februari 2007). De arbeidsmarkt verlangt meer flexibiliteit van werknemers. Maar willen en kunnen we dat wel? Volgens hoogleraar Kompier niet. „De meeste mensen willen zekerheid.” Om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te verbeteren moeten werknemers flexibeler worden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wil dit, ondernemersorganisatie VNO-NCW is al jaren voorstander en ook GroenLinks is inmiddels om. De partij stelt dat mensen hierdoor meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen.
 • Thuiszorg 2005: minder cliënten, meer uren zorg (CBS webmagazine, 26 februari 2007). Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in 2005 AWBZ-gefinancierde thuiszorg heeft ontvangen, is ten opzichte van 2004 verminderd met ruim 12.000 (2%)  tot 596 duizend personen, maar het aantal thuiszorguren in 2005 is  met 1% gestegen. De afname betreft vooral vrouwen tot 85 jaar.

Onze andere sites > vrouwendag.nl

CSW-vergadering in New York, 26 februari - 9 maart 2007:
maandag 26 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Bas Paternotte: Kabinet vrouwonvriendelijk (Metro, 26 februari 2007). Het nieuwe kabinet scoort een 4 op de FemMeetlat die GroenLinks vandaag presenteert. De partij heeft de effecten van het regeerakkoord onderzocht op de positie van vrouwen. GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema wil dat het regeerakkoord wordt aangepast: “Het is tijd voor een emancipatieoffensief, dit lijkt nergens op.” De partij wil dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek gaat doen naar wat in het regeerakkoord is afgesproken over de emancipatie van vrouwen. “Ik weet zeker dat zij hetzelfde zullen concluderen als wij”, aldus Halsema tegen Metro.
 • GroenLinks geeft kabinet 4 voor emancipatie (Elsevier, 22 februari 2007). GroenLinks geeft het nieuwe kabinet het rapportcijfer 4 voor het beleid om de emancipatie van vrouwen te bevorderen. Nederland scoort daarin volgens de oppositiepartij veel slechter dan andere landen en haalt de eigen doelstellingen bij lange na niet. GroenLinks wil dat het Sociaal en Cultureel Planbureau een emancipatie-effectrapportage uitvoert op het regeerakkoord.

VN-rapporteur Geweld tegen Vrouwen: Nederland moet zijn emancipatiebeleid en zijn beleid inzake geweld tegen vrouwen veel beter gaan organiseren

 • VN-rapporteur Geweld tegen Vrouwen rapporteert over de situatie in Nederland (VN-Mensenrechtenraad, 7 februari 2007, advance edited version). De conclusies:
 • 86. Gender equality has considerably advanced in the Netherlands over the last decades thanks to an active emancipation policy driven by the Government and civil society.  Contrary to widely held beliefs, however, the emancipation project is not yet completed, let alone self-sustainable.  This is indicated by the fact that women in the Netherlands, including native Dutch women, are still strongly underrepresented in decision-making positions and the labour market in general.  Moreover, a majority of women are not economically independent.
 • 87. The Government’s gender-mainstreaming strategy does not effectively address remaining inequalities since it delegates fragments of the problem associated with gender inequality to various entities, often as gender-neutral tasks.  Overall coordination, monitoring and accountability mechanisms for different government agencies as well as gender-budgeting practices are lacking.
 • 88. Domestic violence is the most prevalent form of violence against women in the Netherlands.  While significant efforts to address the issue exist, they are typically formulated as a gender-neutral security issue.  VAW in the private sphere is lumped together with violence against inherently vulnerable groups, thereby de-linking the problem from its root causes and prevailing power dynamics.
 • 89. Women belonging to immigrant communities face particular problems of gender inequality that also translate into violence.  Culturally essentialized perceptions of violence experienced by these women have increased stigmatization and discrimination against women and men of immigrant backgrounds, which is making the efforts to eradicate gender discrimination within these communities more difficult.  These women’s vulnerability to violence is fostered by increasingly restrictive immigration laws that have unequal consequences for women.
 • 90. Women in prostitution still face violence, despite the legalization and regulation approach and the Government’s efforts to enforce a zero-tolerance policy towards trafficking and sexual exploitation.  Additionally, a grey sex sector continues to escape regulation and monitoring.  Furthermore, the overtly regulation-oriented policy has failed to enhance the ability of women in prostitution to effectively pursue their interests in the sex sector.
 • 91. Overall, without a comprehensive policy on violence against women that is defined within the context of gender inequality, a fragmented, gender-neutral and “law and order”-focused approach prevails, which undermines the effectiveness of the many commendable programmes in place to address the problem.
 • Zie voor de verdere conclusies en aanbevelingen p. 22 en volgende van het rapport.

Achtergrondinformatie over het werk van de VN-rapporteur Geweld tegen vrouwen

Nieuwsarchief:

 • Jaco van Lambalgen: Verloren jaren voor de emancipatie (Opzij, maart 2007). Het scheidende kabinet heeft teleurstellend weinig aan emancipatie gedaan, constateert de Visitatiecommissie Emancipatie in haar onlangs verschenen eindrapport. Interview met voorzitter Tineke Lodders. 'Een goede minister is zó belangrijk'.

Onze andere sites > emancipatie.startpagina.nl:

 • Op de website vrouwennuvoorlater.nl wordt u uitgenodigd uw herinneringen aan de woelige jaren zeventig te delen, en dan met name die aan de Tweede Feministische Golf. De site bevat allerhande tekst- en beeldmateriaal, van ansichtkaarten tot huisgroepenvergaderingsnotulen, van krantenartikelen tot festivalprogramma's.
 • Op de website ‘Haar Geschiedenis’ vertellen vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst verhalen over hun leven. De verhalen roepen een beeld op van krachtige, zelfbewuste vrouwen die in verschillende situaties en werelden steeds opnieuw hun plek weten te veroveren.
  Naast fragmenten uit levensverhalen zijn er korte items opgenomen over belangrijke historische momenten in de geschiedenis van vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst. Ook vindt u er informatie over vrouwen die een pioniersrol hebben vervuld in hun geschiedenis. De interviewfragmenten en de tekst items kunt u zoeken op datum, op thema, op persoonsnaam. ‘Haar Geschiedenis’ is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen ZAMI (zelforganisatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen), de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN), het (voormalige)  Indisch Huis en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV).
  De verhalen en items over de geschiedenis van vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst werden geschreven door desk researchers en interviewers afkomstig uit de ‘eigen’ groep.

Oproepen:
zondag 25 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Vrouwen in leidinggevende posities bij gemeenten

 • Edine Wijnands: Mannen en kinderen houden vrouwen van top weg (BN | De Stem, 24 februari 2007). Al ruim twintig jaar werkt Ingrid Scheifes in gemeentelijke organisaties. Al die tijd zag de huidige wethouder van de gemeente Moerdijk dat er meer mannen dan vrouwen aan de top stonden.
 • Edine Wijnands: Voorbeeldvrouw (BN | De Stem, 24 februari 2007). Anne Pleune (43), hoofd sociale zaken, gemeente Tholen: 'Toen ik in 2002 deze baan kreeg, was ik de eerste vrouwelijke leidinggevende van de gemeente Tholen.
 • Edine Wijnands: Nauwelijks vrouwen in top van gemeenten (BN | De Stem, 24 februari 2007). Vrouwen maken nauwelijks kans op een leidinggevende positie binnen een gemeente. Dat blijkt uit onderzoek dat deze krant heeft gedaan in 23 West-Brabantse en Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Gemiddeld blijkt nog geen negentien procent van alle leidinggevenden binnen de ambtelijke organisaties een vrouw, terwijl gemiddeld 43 procent van alle werknemers vrouwelijk is.
vrijdag 23 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Wilders maakt wetsvoorstel voor boerkaverbod (De Volkskrant, 23 februari 2007). De Partij voor de Vrijheid (PVV) gaat een eigen wetsvoorstel indienen om het dragen van een boerka in het openbaar te verbieden. Dat heeft fractieleider Geert Wilders vrijdag aangekondigd in een reactie op uitlatingen van minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie. De CDA-Kamerleden Sterk en Van de Camp hebben de minister gevraagd haar uitspraken toe te lichten.

Ronald Plasterk, Minister van OCW, verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid

 • Portefeuilleverdeling kabinet Balkenende-IV  (kabinetsformatie2006.nl).
  • 'Taken die niet aan een staatssecretaris zijn toebedeeld, liggen bij de minister van het betreffende departement'.
  • 'De verantwoordelijkheid voor het beleid ten aanzien van emancipatie en ten aanzien van kinderopvang wordt bij het ministerie van OCW belegd'. 
 • 6 vragen aan Ronald Plasterk (regering.nl). [...] Wat zou u als minister graag willen bereiken? Ik wil bereiken dat de schooluitval gehalveerd wordt. Dat doe ik samen met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Discriminatie van en geweld tegen homo's bestrijden. De emancipatie van de vrouw is nog lang niet klaar. Ik wil aandacht hebben voor de arbeidsmarkt en het zogeheten glazen plafond. Cultuur en kunst als verrijking van het leven. Extra steun voor de publieke omroep.

 • Prijzengeld mannen en vrouwen eindelijk gelijk in Londen (tennisinfo.be, 22 februari 2007). Het prijzengeld dat verdiend kan worden op Wimbledon is eindelijk gelijk voor mannen en vrouwen. Zo zal nu op alle Grand Slams evenveel prijzengeld worden uitgereikt aan mannen en vrouwen.
 • Eiland alleen voor vrouwen (NOS Jeugdjournaal, 22 februari 2007). Een eiland waar alleen vrouwen mogen komen. In Iran hebben ze dat bedacht, omdat daar in de wet staat dat mannen en vrouwen niet samen mogen zwemmen of zonnen.

Onze andere sites > vrouwendag.nl
donderdag 22 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Nieuw kabinet scoort dikke onvoldoende voor emancipatie (GroenLinks, 22 februari 2007). GL heeft met de FemMeetlat een analyse gemaakt van de effecten van het regeeraccoord op de positie van vrouwen. Het nieuwe kabinet scoort met een bedroevende 4. Daarom pleit Femke Halsema voor aanpassing van het regeeraccoord: Nederland moet eindelijk zorgen dat vrouwen hun achterstanden inhalen.
 • Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Brief dd. 21 februari 2007 van staatssecretaris Ross (VWS) aan de Tweede Kamer, met een kabinetsreactie op o.m.:
 • Karatebond: spelen met hoofddoekje mag niet (Volkskrant, 21 februari 2007). De karate-do Bond Nederland houdt vast aan de beslissing dat een karateka uit Utrecht geen wedstrijden mag spelen met haar hoofddoekje om. Volgens de woordvoerder conformeert het bestuur zich daarmee aan Europese en wereldwijde regels van gelijkheid en heeft de beslissing niets met discriminatie te maken.
 • Nieuwe ARBOwet bevat onderwerp pesten (MKet, 21 februari 2007). De nieuwe Arbowet, die per 1 januari van kracht is, bevat het onderwerp pesten. Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren om pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld tegen te gaan. Volgens deskundige Alie Kuiper hebben veel werknemers te maken met ongewenste omgangsvormen op het werk.
 • Marketeers onderschatten invloed vrouwen op koopgedrag (MKBnet, 21 februari 2007). De helft van de vrouwen vindt dat marketeers niet begrijpen wat vrouwen belangrijk vinden. Eveneens 50% meent dat fabrikanten hen producten wil verkopen door in te spelen op hun gebrek aan zelfvertrouwen. 68% kan zich niet identificeren met vrouwen in reclameboodschappen. Volgens Philippa Roberts, medeauteur van het boek `Inside her pretty little head`, voelen vrouwen zich beledigd door reclame die de doelgroep behandelt of ze alleen belangstelling hebben voor voedsel, kleding en cosmetica.

Onze andere sites > emancipatie.startpagina.nl:

Onze andere sites > vrouwendag.nl

Actueel > Tijdschriftenrek:

 [ Pagina: 1 2 3 4  >>>]