donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 April 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  APRIL 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF APRIL 2007

Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''
maandag 30 april 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Dorien Pels: Zwangerschap | Helft van aanstaande ouders wil geslacht al voor de geboorte weten (Trouw, 30 april 2007). Iedere zwangere krijgt sinds januari bij twintig weken een echo. De helft van alle aanstaande ouders wil weten of er een jongen of meisje op komst is. ... Als er al een lichte teleurstelling is omdat het geslacht anders uitpakt dan gehoopt, is dat vaak heel kort.
 • Subsidie abortusboot afgewezen (RefD, 28 april 2007). De subsidieaanvraag van de stichting Women on Waves voor hun kliniek op de abortusboot is afgewezen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er in Nederland genoeg klinieken en zijn ze voldoende verspreid over het land. Women on Waves gaat tegen de beslissing in beroep, liet directeur van de stichting Rebecca Gomperts weten.
 • Vrouwen slepen meer lintjes binnen (Trouw, 28 april 2007). De jongste gedecoreerde is 36 jaar, de oudste 96. Ter gelegenheid van Koninginnedag kregen gisteren 3575 mensen een lintje, 78 meer dan vorig jaar. Het aantal vrouwen blijft stijgen: dit jaar met 106 naar 1178.
 • Carla Rus: Ouders moeten niet beiden fulltime willen werken (Trouw, 27 april 2007). We zijn bezig om moeders te forceren om fulltime te werken. Dat zal niet werken. Maak het liever aantrekkelijk om kinderen te krijgen. Een derde feministische golf zou niet alleen in moeten houden dat vrouwen volledig meegaan in de ’ratrace’ op de arbeidsmarkt, maar ook dat er een herwaardering van van oudsher ’vrouwelijke’ waarden plaatsvindt, zoals het verzorgen van ouderen en kinderen. Niet dat alleen vrouwen die taken voor rekening moeten nemen. Zo’n derde feministische golf kan ook mannen stimuleren verzorgende talenten te ontplooien, zodat zij samen met vrouwen de belangrijke taak op zich nemen om kinderen op te voeden.
 • NSB vrouwen uit idealisme (Andere Tijden, 26 april 2007). Niet manlief, maar Mussert deed kameraadskes blozen. De meeste NSB-vrouwen werden toch lid omdat dat van manlief moest. Een hstorisch inzicht dat langzaam maar zeker aan revisie toe schijnt. Vrouwen, ofwel kameraadskes, zoals men ze in de beweging noemden, werden namelijk vooral uit idealisme lid.
 • Ontslag van transgender na geslachtsveranderende operatie. Antwoord dd. 23 april 2007 van minister Donner (SZW) op vragen van TK-leden Karabulut en De Wit (SP). Hieruit: De minister van Justitie ziet geen aanleiding het OM te verzoeken alsnog tot vervolging over te gaan. De Commissie Gelike Behandeling achtte het ontslag onrechtmatig.  Maar het toetsingskader voor het oordeel van de CGB is de Algemene wet gelijke behandeling. Het toetsingskader voor de beslissing van het Openbaar Ministerie wordt echter gevormd door de bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Hierbij gelden de algemene bewijsregels van het Wetboek van Strafvordering. Deze zijn strenger dan de bewijsregels in het civiele recht.
 • Gelijkheid in 2015? persbericht dd. 19 april van WO=MEN. Op uitnodiging van minister Bert Koenders een consultatie ronde plaats met NGO's en vrouwenorganisaties over het bereiken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in relatie met de Millennium Doelen. Centrale vraagstelling: We zijn halverwege 2015, wat is de balans en waar liggen uitdagingen? Vanuit de zaal werd breed benadrukt dat gendergelijkheid benaderd moet worden als integraal onderdeel van alle millenniumdoelen, en dat mainstreaming gepaard moet gaan met specifieke maatregelen om de positie van vrouwen te verbeteren.

Agenda:

 • dinsdag 15 mei 2007:  Seks, macht en geld. WO=MEN organiseert een debat tussen politici en experts uit het veld. Centraal staan de rechten van vrouwen wereldwijd. Met: Chantal Gi'llard (PvdA), Esmé Wiegman (Christen Unie), Ewoud Irrgang (SP), Fatma Koser Kaya (D66), Ineke van Gent (Groen Links) en Corien Jonker (CDA). Plaats: Studio Dudok, Hofweg 1D, Den Haag. Tijd: 19.30 uur.

Vrouwen in en uit het nieuws:

 
donderdag 26 april 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Lokale SGP zet statuut traag om (ND, 26 april 2007). Het hoofdbestuur van de SGP gaat de lokale kiesverenigingen nog eens wijzen op de procedure rond het regelen van het lidmaatschap voor vrouwen. Slechts een klein aantal partijafdelingen heeft tot op heden gemeld dat de lokale statuten zijn gewijzigd. Niet duidelijk is hoeveel vrouwen zich hebben gemeld als lid. De voornaamste reden is dat in de administratie geen geslachtsaanduiding is opgenomen.
 • Rob Pietersen: Debat over seks en de Koran (Trouw, 26 april 2007). Allochtone scholieren discussiëren in de Haage Schilderswijk over seks en de islam. „Jongens vergeten dat Allah wel alles ziet.”
 • Gescheiden vader blijft vaker dan vroeger met kind in contact (Trouw, 26 april 2007). Het aantal kinderen dat na een scheiding contact heeft met de vader is toegenomen. Maar hun ouders hebben wel vaker ruzie met elkaar, zo blijkt uit onderzoek van Ed Spruyt in opdracht van de Raad voor de Kinderberscherming. Per jaar krijgen 70.000 thuiswonende kinderen te maken met scheiding van hun ouders. Had voorheen 25% van de kinderen na een scheiding geen contact meer met de uitwonende ouder (meestal de vader), nu is dat zo’n 17%.
 • Edwin Timmer: Vrouwen beter in schulden innen. Man laat zich eerder om tuin leiden (De Telegraaf, 26 april 2007). Vrouwen blijken het best in staat om openstaande rekeningen te innen. ' Ze raken vaker dan mannen de juiste snaar, waardoor klanten hun schulden eerder voldoen', aldus een onderzoek onder debiteurenbewakers.
 • Iraans 'lenteoffensief' tegen haarlokken (Nederlands Dagblad, 26 april 2007). De conservatieve Iraanse autoriteiten hebben er een vijand bij: de lente. Tijd dus voor een lenteoffensief; sinds afgelopen zondag treedt de politie streng op tegen overtredingen van de islamitische kledingsvoorschriften.
 • Brussel pikt kritiek Polen op homo niet (Nederlands Dagblad, 26 april 2007). De Europese Commissie zal Polen aanpakken als het wetten invoert die leiden tot discriminatie of stigmatisering van homoseksuelen. ,,De Europese Commissie zal alle instrumenten inzetten om de gelijke rechten van burgers in de Europese Unie te beschermen.''
 • Mexicostad verruimt abortus tot 12 weken (ND, 26 april 2007). De gemeenteraad van Mexico-Stad heeft besloten abortus te legaliseren in de eerste twaalf weken van de zwangerschap.
 • Petra Noordhuis: Women on Waves mag minder dan ooit (ND, 25 april 2007). De abortusboot mag zwangerschapsafbrekingen tot zeven weken uitvoeren op zee, maar of het er in de praktijk van komt, is de vraag. Toch spraken de christelijke partijen er gisteren schande van dat de abortusboot mag blijven uitvaren om in internationale wateren abortussen uit te voeren en om in landen waar abortus verboden is actie te voeren.
 • 'Prostitutie is nog altijd geen normale bedrijfstak' (NRC-Handelsblad, 25 april 2007). Illegale prostitutie is de afgelopen jaren gedaald. Dat blijkt uit een gisteren verschenen rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Het aantal prostituees dat omringd is door bijvoorbeeld pooiers, nam echter niet af.

Voorkeursbehandeling voor jongens

 • Jannetje Koelewijn: Bij gelijke geschiktheid liever een jongen. Hoogleraar Gerda Croiset vindt het onwenselijk dat veel meer meisjes dan jongens geneeskunde studeren (NRC-Handelsblad, 25 april 2007). Het is niet goed dat er maar zo weinig jongens nog arts worden, zegt de Utrechtse hoogleraar Gerda Croiset vandaag in haar oratie. Jongens worden 'biologisch gediscrimineerd'. Gerda Croiset (50), net benoemd tot hoogleraar medische onderwijskunde in het UMC Utrecht, heeft twee zoons, 11 en 13. De oudste zit op het gymnasium en hij doet het daar goed. Maar de meisjes in zijn klas doen het beter. 'Als ik er wat over zeg, dan zegt hij: ja, die zitten altijd te leren.' Hij niet.
De redactie van emancipatie.nl tekent aan: Mag dat zo maar ? Het antwoord is luid en duidelijk: nee. In de Nederlandse Algemene wet gelijke behandeling (Awgb; link hersteld) verbiedt artikel 7 onderscheid o.a. op grond van geslacht '[...] bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien dit geschiedt: [...] c. door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur of onderwijs''. Het gaat bij het voornemen van prof. Croiset (en daarmee van de Universiteit Utrecht) om direct onderscheid, dus er zijn op deze hoofdregel geen uitzonderingen. De uitzondering in artikel 2, derde lid, Awgb (positieve actie) kan niet van toepassing zijn, want deze geldt uitsluitend voor vrouwen en personen uit een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep.
woensdag 25 april 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Abortusboot geeft heel veel politieke deining om niets (Trouw commentaar,25 april 2007). In de kwestie over de abortusboot van de organisatie Women on waves riep het CDA-kamerlid Ormel gisteren het beeld op van abortus op volle zee in een container op een kleine, schommelende vissersboot. Dit beeld van een verklaarde tegenstander van de abortusboot staat net zo ver van de werkelijkheid af, als dat van een medestander als het D66-kamerlid Koser Kaya.
 • Lodewijk Dros: Islam steunt én verwerpt besnijdenis (Trouw, 25 april 2007). Wat anderen niet lukte, deed Cecile Hendriks: ze bestudeerde besnijdenis van Egyptische vrouwen. Volgens Hendriks heeft het fenomeen dáár een islamitische inslag. De redding moet in Egypte niet van westerse druk, maar van de islamisten komen.
 • Harriët Salm: Cijfers kindermishandeling vallen nog hoger uit (Trouw, 25 april 2007). Ruim een derde van alle jongeren tussen de 12 en de 18 jaar meldt ooit mishandeld te zijn. Bij het Amsterdamse onderzoek meldt 8% ooit seksueel misbruikt te zijn, bij 4% gebeurde dat in 2005
 • Kindermishandeling ernstig onderschat (NRC-Handelsblad, 24 april 2007). Meer kinderen worden mishandeld, verwaarloosd en seksueel misbruikt dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit twee onderzoeken van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naar schatting 47.000 kinderen worden seksueel misbruikt, 19.000 worden fysiek mishandeld.
 • Hélène Butijn: Seksbedrijven nog steeds geen gewone bedrijfstak (Trouw, 25 april 2007). Zo’n zestig procent van de prostituees in legale clubs betaalt nog steeds geen belasting. Ze blijven zwart werken, en nemen een slechtere rechtspositie op de koop toe. „Dwang en slechte omstandigheden komen voor in de prostitutie. Maar het is niet altijd zo slecht als sommigen willen doen geloven”, zegt senior-onderzoeker Helga Dekker.
 • Prostituee niet beter van legalisering (Staatscourant, 24 april 2007). De opheffing van het bordeelverbod heeft nauwelijks geleid tot betere arbeidsomstandigheden voor prostituees. De arbeidsverhoudingen in de prostitutiebedrijven zijn de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. 'In de huidige praktijk hebben prostituees nog steeds vooral plichten en geen rechten'. Het WODC kan niet aangeven op welke schaal gedwongen prostitutie voorkomt, of wat de ontwikkelingen daarin zijn. .. Het aantal illegale prostituees dat in Nederland werkt, toont een dalende lijn. Van minderjarige prositituees zou zelfs 'nauwelijks sprake' zijn.

Gesignaleerd:

 • Discussie  Women are the most wasted resource in the world. Debat op donderdag 26 april 2007 in de Rode Hoed, met Naema Tahir, Heleen Mees, Thessa Sambou en Nick Isles. Organisatie: The Economist i.s.m. Huijskens & Istha . Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis. Plaats: Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV , Amsterdam. Zie :
  • Andreas Kinneging: Denk eerst aan je kinderen voordat je jezelf wilt ontplooien (NRC-Handelsblad, 21 april 2007). Hieruit onder meer: De conclusie is dat werk, een betaalde baan, haaks staat op het opvoeden van kinderen; laten we daar geen doekjes om winden. Ieder uur op het werk, kan niet besteed worden aan de kinderen. Niet voor niets was de generatie van onze ouders en grootouders blij toen het loonzakje van vader eindelijk zo goed gevuld was dat moeder kon stoppen met werken en zich kon wijden aan de kinderen. We kunnen dat beter niet vergeten. Werk is wel belangrijk, maar er zijn belangrijker dingen in het leven: de kinderen horen daar zeker toe.
  • Heleen Mees: Vrouwen, werk eens wat meer! (NRC-Handelsblad, april 2007). Als we willen concurreren met Azië, dan moeten we profiteren van het arbeidspotentieel van vrouwen. Het is tijd voor een derde feministische golf. Volgens het IMF levert de gender gap, dat wil zeggen de economische en sociale achterstelling van vrouwen ten opzichte van mannen, jaarlijks een verlies van miljarden euro’s aan economische groei op.

Agenda:

 • dinsdag 15 mei 2007: Balanceren en Jongleren. Voorjaarsbijeenkomst van E-Quality. Plaats: Sociëteit De Witte te Den Haag. Tijd: 14.00 - 18.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Gemeentelijke en landelijke politici bespreken hoe bij concrete beleidsthema's in de gemeente aandacht kan worden besteed aan zowel gezinsbeleid als emancipatiedoelen. Ook presenteert E-Quality het essay 'Nederland werkt, en moeder ook', geschreven door prof. dr. Janneke Plantenga en drs. Lucy Kok.
 • woensdag 23 t/m zondag 27 mei 2007: Vierde Transgenderfestival.  This festival edition offers about 20 film screenings and features two remarkable photo exhibitions of XXBoys by Kael T. Block (Paris) and Hijra's of Mumbai by Anita Khemka (New Delhi). Programmadinsdag 24 april 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Artikel 1 voor iedereen. Persbericht Art.1 dd. 23 april 2007. Minister van Justitie Hirsch Ballin presenteerde de nieuwe landelijke vereniging tegen discriminatie: Art.1 [spreek uit: artikel 1]. Art.1 voorkomt en bestrijdt alle vormen van discriminatie op welke grond dan ook. Hiermee streeft Art.1 voor iedereen gelijke behandeling na zoals verwoord in de grondwet. Herman Meijer, bestuursvoorzitter van de vereniging, noemde Art.1 dan ook: “de hulptroepen van de grondwet”. De vereniging Art.1 is de opvolger van het LBR, en omvat ook alle anti-discriminatiebureaus.
 • Protestants-Christelijke school mag hoofddoek verbieden (Volkskrant, 24 april 2007). Vijf protestants-christelijke scholen in Epe en Vaassen mogen leerlingen en personeelsleden het dragen van een hoofddoekje of een keppeltje verbieden. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft vastgesteld dat het kledingprotocol dat het bestuur van de scholen op de Veluwe heeft opgesteld, geen ontoelaatbaar onderscheid op grond van de godsdienst maakt. redactie: het Commissie-oordeel zelf is nog niet gepubliceerd.
 • Staatssecretaris gaat agressie in de sport aanpakken (Volkskrant, 24 april 2007). Staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS) gaat agressie, discriminatie en bovenmatig alcoholgebruik in de sport aanpakken. Ze wil met sportbonden en verenigingen afspraken maken over een ‘zero-tolerancebeleid’ tegen onwenselijk gedrag op het sportveld. Discriminerende opmerkingen komen volgens het onderzoek ook veelvuldig voor. Van de sporters hoorde 14% de afgelopen drie jaar negatieve opmerkingen over homoseksualiteit, 20% ving negatieve geluiden op over andere culturen en religies en 17% werd geconfronteerd met vrouwonvriendelijke grappen.
  • Een gele kaart voor de sport. persbericht SCP, 23 april 2007. Hieruit: 14% van de sporters is de afgelopen drie jaar getuige geweest van negatieve opmerkingen of grappen over homoseksualiteit, 20% van (negatieve) opmerkingen over andere culturen/religies en 17% van vrouwonvriendelijke grappen. Onwenselijke praktijken doen zich vooral voor bij teamcontactsporten die beoefend worden door mannen.
 • Eenoudergezinnen in de bijstand: een vrouwenzaak (CBS webmagazine, 23 april 2007).  Eind 2006 werden 89 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt aan eenoudergezinnen. In 97 procent van de gevallen is een vrouw de ontvanger van de uitkering.
 • Levensloopregeling leeft nog niet (CBS webmagazine, 23 april 2007). In 2006 is de levensloopregeling van start gegaan. Slechts één op de twintig werknemers nam deel, voral hoogopgeleiden. .. Oudere werknemers nemen wat vaker deel dan jongere en mannen wat vaker dan vrouwen. Daarnaast doen fulltimers en werknemers met een vast dienstverband vaker dan gemiddeld mee. Verlof om voor een zieke naaste te zorgen, studieverlof en verlof voor vrijwilligerswerk blijken niet of nauwelijks een reden om deel te nemen aan de levensloopregeling.
 • Vergunning abortusboot maakt werken onmogelijk (NU.nl, 24 april 2007). De vergunning die de stichting Women on Waves heeft gekregen om met een abortusboot in internationale wateren zwangerschappen tot zeven weken af te breken, bevat zo'n sterke beperking dat er niet mee gewerkt kan worden. Aldus woordvooerster Rebecca Gomperts. 
 • Women on Waves teleurgesteld over vergunning (DADA, 23 april 2007). De vergunning die Women on Waves nu heeft gekregen, tot 7 weken en alleen voor medicamenteuze abortus, voldoet niet aan deze verwachtingen en is in vele opzichten een stap terug. De vergunning tot 12 weken, waarover Women on Waves beschikte, is nu beperkt tot een vergunning tot 7 weken, waardoor minder vrouwen geholpen kunnen worden. Aan de nieuwe vergunning zijn opnieuw onterechte nieuwe voorwaarden verbonden.
 • Advies over Nationaal Mensenrechteninstituut. Persbericht CGB, 18 april 2007. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), de Nationale ombudsman en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) tot de conclusie dat er in Nederland dringend behoefte bestaat aan een nationaal mensenrechteninstituut. Zij roepen het kabinet op daartoe concrete vervolgstappen te zetten.

Agenda:

 • zaterdag 19 mei 2007: Heksennacht Utrecht. Locatie: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: v.a. 16.00 uur. Om 23.00 uur Fakkeloptocht Vrouwen eisen de straat terug! maandag 23 april 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • FNV komt op voor kleine zelfstandige (Volkskrant, 23 april 2007). De snel groeiende groep van zelfstandigen zonder personeel (zzp) kampt met problemen rond verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, het verkrijgen van hypotheken en het opbouwen van pensioen, aldus een FNV-rapport.  De FNV wijst op de starre grens van 1225 uren per jaar die besteed moeten worden aan het ondernemer zijn. Wie dat niet haalt, bijvoorbeeld door de zorg voor kinderen, kan fluiten naar de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek en MKB-korting.
 • CDA en CU ageren tegen abortusboot (Trouw, 23 april 2007). ChristenUnie en CDA protesteren tegen de vergunning die werd verleend aan de abortusboot. De CU wil desnoods de wet aanpassen. De ChristenUnie wil dat PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker alsnog naar wegen zoekt om de internationale abortushulp van de stichting ’Women on Waves’ aan banden te leggen. Ook het CDA is teleurgesteld maar legt zich 'onder protest' neer.
 • Abortusboot mag weer uitvaren (AD, 22 april 2007). De stichting Women on Waves krijgt van staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid de vrijheid om met haar abortusboot in internationale wateren zwangerschappen tot zeven weken af te breken.
 • VBOK: onderzoek 'noodsituatie' niet nodig (ND, 21 april 2007). Vervolgonderzoek naar de aard van de noodsituatie bij abortus is niet nodig. Dat stelt de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). ,,Als een vrouw een noodsituatie ervaart, ís het een noodsituatie.’’
 • The Global Gender Gap 2006. The Global Gender Gap Report 2006 includes an innovative new methodology including detailed profiles of each economy that provide insight into the economic, legal and social aspects of the gender gap. The Report measures the size of the gender gap in four critical areas of inequality between men and women:
  • 1. Economic participation and opportunity – outcomes on salaries, participation levels and access to high-skilled employment
  • 2. Educational attainment – outcomes on access to basic and higher level education
  • 3. Political empowerment – outcomes on representation in decision-making structures
  • 4. Health and survival – outcomes on life expectancy and sex ratio
   The Nordic countries, Sweden (1), Norway (2), Finland (3) and Iceland (4), top the latest Gender Gap Index. Germany (5), the Philippines (6), New Zealand (7), Denmark (8), the United Kingdom (9) and Ireland (10) complete the top 10 countries with the smallest 'gender gap'.
 • Hilkka Pietilä: The unfinished story of women and the United Nations. January 2007. Veertiende Development Dossier van het UN Non-Governmental Liaison Service NGLS.
 • Kees van der Staay: Adoptie door homoparen schaadt kind (ND, 20 april 2007). Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat het voor homoparen mogelijk maakt buitenlandse kinderen te adopteren. Ter wille van het belang van het kind zou het kabinet, dat jeugd en gezin hoog in het vaandel voert, dit wetsvoorstel moeten intrekken.
 • Dorien Pels: Besnijden kan echt niet meer (Trouw, 18 april 2007). Ouders die hun dochters nog steeds laten besnijden, moeten worden bestraft. Niemand kan zich meer verschuilen achter onwetendheid, zegt de Senegalese vrouwenactiviste Khady Koita. In Nederland, waar artsen zijn opgeroepen genitale verminking te melden, is het nog steeds wachten op het eerste proces tegen ouders die hun dochters besnijden. In Frankrijk zijn er al zo'n veertig geweest.
 • Jet Bussemaker: Dit kabinet gaat abortus en euthanasie beter regelen (Trouw, 18 april 2007). Van christelijk spruitjeslucht is bij de medische ethiek geen sprake. Pas als er een breed draagvlak is voor veranderingen, komt er nieuwe wetgeving. .... Dat begint bij gerichte seksuele voorlichting en preventie. De keuze aan de vrouw laten, betekent ook niet dat we een ongewenst zwangere vrouw met een vraag om hulp aan haar lot overlaten.vrijdag 20 april 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Allison Stevens: Abortion Ban spurs 'Free Choice' move in Congress (Women'sEnews, 20 april 2007). Democrats reintroduced the Freedom of Choice Act in Congress a day after the Supreme Court upheld an abortion-procedure ban. The bill could lead to a reversal of the ban that broke legal precedent by providing no health exception for the woman.
 • Stevens and Bowen: Court's Abortion Ruling Undercuts Roe (Women'sEnews, 19 April 2007). The Supreme Court's ruling Wednesday upholding a federal abortion ban sent a wave of dismay across reproductive health groups Wednesday. The law, barring some abortions after 12 weeks, was held back by successful legal challenges for more than three years because the law includes no exception for protecting the health of the woman. It now may become effective within three weeks.
 • FNV: 1,5 miljoen vrouwelijke arbeidskrachten onbenut (Parool, 19 april 2007).  In Nederland blijft de arbeidskracht van circa 1,5 miljoen vrouwen onbenut. Ongeveer zes op de tien vrouwen van 15 tot 65 jaar heeft een betaalde baan van gemiddeld 29 uur per week. Van degene die niet werkt, zou 56 procent dat wel graag willen. Bovendien wil een kwart van de werkende vrouwen meer uren aan de slag. Slechts 14 procent denkt aan minder werken. Aldus blijkt uit het FNV-onderzoek Vrouwenparticipatie 2007.
 • Arbeidspotentieel 1,5 miljoen vrouwen onbenut (FNV, 20 april 2007). Het is mogelijk om veel meer vrouwen dan nu te interesseren voor een betaalde baan. Dan moet het wel gemakkelijker worden om werk en kinderen te combineren. Met vijf aanbevelingen roept de FNV kabinet en werkgevers op om dat potentieel vrij te spelen en meer vrouwen meer mogelijkheden te bieden deel te nemen aan het arbeidsproces.
 • Dorien Pels: GGD denkt over controle op genitaliën (Trouw, 20 april 2007). GGD Nederland gaat onderzoeken of verplichte controle van geslachtsdelen van kinderen ook hier leidt tot minder besnijdenissen bij meisjes. Dit in reactie op de oproep van Khady Koita, VN-ambassadeur ter bestrijding van genitale verminking, die vindt dat Nederland strenger kan optreden tegen het besnijden van meisjes.
 • Duizenden ondertekenen manifest schoonheidsmoraal (Volkskrant, 20 april 2007). Ruim 2000 mensen hebben op internet een manifest ondertekend waarin de huidige schoonheidsmoraal wordt veroordeeld. ‘Wij willen afrekenen met het idee dat vrouwelijkheid enkel gedefinieërd wordt door schoonheid. Normaal moet weer normaal worden, het extreme is niet de norm’, zo staat in de verklaring die is opgesteld door documentairemaakster Sunny Bergman, filosofe Stine Jensen en een aantal journalistes.
  • Nog niet getekend? Zie ons eerder bericht:
  • Manifest Sex moet weer haute couture worden. Manifest van Beperkt Houdbaar, april 2007. Wij willen afrekenen met het idee dat vrouwelijkheid enkel gedefinieerd wordt door schoonheid. Normaal moet weer normaal worden, het extreme is niet de norm. Seksuele vrijheid staat niet gelijk aan totale grenzeloosheid en platheid. Met mogelijkheid het manifest te ondertekenen.
 • Belastingverlaging voor werkende vrouwen (Elsevier, 19 april 2007). In de huidige krappe arbeidsmarkt zou het goed zijn om de belasting voor werkende vrouwen te verlagen en mannen meer te laten betalen. Voor werkgevers wordt het dan goedkoper om vrouwelijk personeel in te huren.  Aldus twee hoogleraren in de Financial Times. 'Het effect is hetzelfde als bij positieve discriminatie of quota's', aldus de hoogleraren.
 • Meerderheid vrouwen in Finse regering (VRTNieuws, 19 april 2007). De Finse presidente Tarja Halonen heeft vandaag een nieuwe vierpartijenregering aangesteld waarin de vrouwen in de meerderheid zijn:  twaalf vrouwen, onder wie vijf van de eigen Centrumpartij van premier Matti Vanhanen. De mannelijke regeringsleden kregen wel belangrijke portefeuilles als Financiën, Defensie en Buitenlandse Zaken.


[ Pagina: 1 2 3  >>>]