zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juni 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  JUNI 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JUNI 2005

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
donderdag 30 juni 2005

Nieuws (n volgorde van plaatsing vandaag):

 • Werkenden minder tevreden over beloning en promotiekansen (CBS, 30 juni 2005).67% van de werkenden waren in 2004 tevreden over hun beloning en promotiekansen tegen 71% vorig jaar. Inzake beloning: 68% van de mannen was tevreden, 64% van de vrouwen. Inzake promotiekansen:  39% van de mannen was positief, tegen 34% van de vrouwen. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn de afgelopen jaren wel kleiner geworden.
 • Verhagen schetst te positief beeld van gezinnen (Trouw, 30 juni, commentaar). Hieruit: Wil er in gezinnen iets terechtkomen van het verdelen van tijd tussen arbeid buiten de deur en zorg en opvoeding, dan moet er wel ruimte voor zulke keuzen zijn. In dit licht neemt Verhagen een nogal dubbelhartige houding in. ... Hij schetst bovendien een te rooskleurig beeld van de gezinsvriendelijkheid van het kabinetsbeleid. In werkelijkheid is Nederland een van de gezinsonvriendelijkste landen in de westerse wereld. In verreweg de meeste landen gaan gezinnen met kinderen er dankzij overheidsbijdragen in hun kosten op vooruit ten opzichte van kinderloze gezinnen. In Nederland zien we het spiegelbeeld, ondanks de kinderbijslag en de fiscale kortingen.
 • Werkgever moet bijdragen aan kinderopvang (RefD, 30 juni 2005). Als er in de CAO's te weinig afspraken worden gemaakt over een werkgeversbijdrage voor kinderopvang, overweegt het kabinet een dergelijke bijdrage verplicht te stellen, aldus minister Zalm in de Tweede Kamer.
 • Kamer blokkeert vierdaagse schoolweek (Volkskrant, 30 juni 2005). Ook de laatste, ultieme poging van minister Van der Hoeven van Onderwijs om de vierdaagse schoolweek officieel mogelijk te maken in het basisonderwijs, sneuvelt hoogstwaarschijnlijk in de Tweede Kamer. Een meerderheid van PvdA, VVD, D66, SP en GroenLinks blokkeert het wetsvoorstel. De bezwaren vallen grofweg in tweeën uiteen. Ten eerste zou te veel worden gevergd van het concentratievermogen. In de tweede plaats zijn de Kamerleden gevoelig voor de bezwaren van ouders die een extra dag kinderopvang moeten regelen.
 • Spanje treedt resoluut op tegen huiselijk geweld (Volkskrant, 30 juni 2005). Spanje bindt de strijd aan tegen huiselijk geweld. Ruim 400d speciaal opgeleide Spaanse rechters buigen zich vanaf woensdag over huiselijk geweld tegen vrouwen. Zeventien magistraten in de grote steden gaan zich uitsluitend met de vervolging van gewelddadige mannen bezighouden. De Spaanse regering van premier José Luis Zapatero wil met de nieuwe maatregel het seksistisch geweld indammen dat vorig jaar aan 72 vrouwen het leven heeft gekost.
 • Canada legaliseert homohuwelijk (De Volkskrant, 29 juni 2005). Het Canadese parlement heeft dinsdag wetgeving goedgekeurd die een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt. Canada is na Nederland en België daarmee het derde land dat het homohuwelijk erkent.
 • Canadees parlement steunt homohuwelijk (NRC-Handelsblad, 29 juni 2005). Het Canadese parlement heeft gisteren ingestemd met de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen. Na Nederland en België is Canada het derde land ter wereld met een volwaardig homohuwelijk. Een aantal andere landen erkent alleen een geregistreerd partnerschap voor homo's. In Spanje stemt het parlement morgen over hetzelfde onderwerp.woensdag 29 juni 2005

Nieuws (n volgorde van plaatsing vandaag):

 • Miranda Megens: Wie zoekt naar werk en wie niet? (AD, 29 juni 2005). ,,De Nederlandse arbeidsmarkt is dus best dynamisch'', concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een gisteren verschenen studie over mobiliteit van werknemers in loondienst. Hieruit: Vrouwen met kinderen zijn tevreden over hun baan, maar niet over het loon. Ook vinden zij hun werk niet zo belastend, wat duidt op onderbenutting van capaciteiten. Kennelijk is dat de prijs die men betaalt om werk en zorg te kunnen combineren. En: Mensen met een tijdelijk dienstverband ervaren vaker tekortkomingen dan werknemers met vast contract.
 • 'Arbeidsmobiliteit in goede banen.Oorzaak van baan- en functiewisselingen en gevolgen voor de kenmerken van het werk' (SCP, 28 juni 2005).
  •  Maurice Gesthuizen en Jaco Dagevos: Arbeidsmobiliteit in goede banen (SCP, juni 2005). redactie: Ofschoon het trefwoord 'vrouwen' vele hits geeft, is er geen aparte passage aan gender-apsecten gewijd. 
 • IVF kan 12 miljoen goedkoper (NRC-Handelsbad, 28 juni 2005). Door paren met vruchtbaarheidsstoornissen doelmatiger te behandelen kunnen artsen jaarlijks 12 miljoen euro aan kosten besparen, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.dinsdag 28  juni 2005

Nieuws (n volgorde van plaatsing vandaag):

 • Marc Peperkorn, Ellen de Visser: Korting van 30 miljoen op IVF overbodig (Volkskrant, 28 juni 2005). De bezuiniging van 30 miljoen euro op reageerbuisbevruchting (ivf) is overbodig. Een beter gebruik van de bestaande vruchtbaarheidstechnieken levert vrijwel dezelfde besparing op, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Het zelf betalen van de eerste ivf-behandeling door kinderloze paren zou geschrapt kunnen worden. PvdA-Kamerlid Arib noemt de bezuiniging ‘kortzichtig, oneerlijk en onuitvoerbaar’. De minister is niet van plan zijn beleid aan te passen. Hij acht de alternatieve besparingen niet solide genoeg.
 • Spanning in allochtoon gezin stijgt (Volkskrant, 28 juni 2005). Jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen emanciperen sneller dan mannen van dezelfde afkomst. Daardoor ontstaan er spanningen in allochtone gezinnen en hebben zowel mannen als vrouwen van deze groepen er weinig vertrouwen in een partner te vinden in Nederland. De Nederlandse Gezinsraad: 'Het is merkwaardig dat de zeer moderne opvattingen over zorg en werk van Turkse, en met name Marokkaanse, meisjes niet doordringen in het publieke debat.’
 • Emancipatie geeft spanningen bij allochtonen (NRC-Handelsblad, 27 juni 2005). Tweede generatie Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse vrouwen hebben steeds vaker geëmancipeerde denkbeelden over de opvoeding en het delen van kostwinnerschap. Hierdoor ontstaan spanningen omdat de vaders minder snel emanciperen dan de moeders, stelt de Nederlandse Gezinsraad. Erna Hooghiemstra: ,Marokkaanse meisjes doen het heel goed zolang ze op school zitten. Ze willen zorg en werk combineren. Als ze eenmaal getrouwd zijn, maken ze hun ambities niet waar. Vaak komt dat doordat hun man er niet voor openstaat.maandag 27  juni 2005

Nieuws (n volgorde van plaatsing vandaag):

Oproepen:

 • Voor altijd de boeken dicht? Steun Savante!.Met uw stem en steun kunnen we Gemeente Groningen laten zien dat Vrouwenbibliotheek Savante haar functie als informatiecentrum moet kunnen blijven vervullen.Steun daarom Savante met uw handtekening. Vul onderstaand formulier in om Savante te helpen blijven bestaan.
 • Vriendschappen op de proef gesteld. Voor een verhaal in een vrouwenblad ben ik op zoek naar vriendinnen wier vriendschap behoorlijk op de proef is gesteld. Bijvoorbeeld doordat de één maandelijks nauwelijks rond kan komen, terwijl de ander goed verdient en haar geld flink uitgeeft. Ondanks die moeilijke situatie is de vriendschap gebleven, misschien juist wel sterker geworden. Vrouwen tussen de 25 en 40 jaar die zichzelf herkennen en graag vertellen hoe zij hun vriendschap heel hebben gehouden, kunnen mailen naar mandy@mandypijl.nl. Bij het artikel wordt ook een foto geplaatst.
  • [OPROEP INMIDDELS INGETROKKEN / VOLDOENDE KANDIDATEN GEVONDEN]zondag 26  juni 2005

Nieuwsbrieven:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Astrid Elbers: Darwin voor dames (Divazine, 22 juni 2005). Aankondiging van: Griet Vandermassen, 'Darwin voor dames, over feminisme en evolutietheorie'. Tielt, Lannoo, 2005. Prijs: 22,95 euro.

Klein vuil:

 • 'Politiek was in de 19de eeuw een elitaire aangelegenheid. Alleen mensen met geld mochten stemmen' (Peter Giesen, 'Nog eerder katholiek dan Nederlander', De Volkskrant, 25 juni 2005).

Actueel > Tijdschriftenrek:

Gesignaleerd:
zaterdag 25  juni 2005

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • J. Cordia: Juist nu broedende kip SGP niet storen (ND, 25 juni 2005).  De SGP ligt onder vuur van het vrouwenbolwerk 'Clara Wichman' en van de Commissie Gelijke Behandeling. Gezien de interne discussie binnen de partij over het vrouwenstandpunt zou men haar juist met rust moeten laten. Bij druk van buiten af plegen de gelederen zich te sluiten.
 • Gerhard Wilts: Een trotse vader kan abortus voorkomen (ND, 25 juni 2005). ,,Vaders hebben te lang geen recht van spreken gehad. Abortus was iets tussen een vrouw en haar huisarts. Als we mannen aanmoedigen vader te durven zijn, kan dat abortus terugdringen'', is de stellige overtuiging van Peggy Hartshorn.
 • Geen 'status' gedumpte echtgenotes (ND, 25 juni 2005). Allochtone vrouwen die door hun echtgenoten in het land van herkomst zijn achtergelaten, mogen alleen terugkeren naar Nederland als ze zelf een verblijfsvergunning hebben. Alleen het feit dat ze zijn achtergelaten, is onvoldoende reden om een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur te krijgen, zelfs als ze een Nederlands kind hebben.
 • Gedumpte moeders mogen niet terug (AD, 25 juni 2005). Vrouwen die door hun echtgenoot in Turkije of Marokko zijn gedumpt en een Nederlands kind hebben, krijgen niet automatisch een verblijfsvergunning. Volgens het kabinet kunnen zij hun kinderen in het land van herkomst opvoeden.
 • Kabinet: Tijdelijke status voor gedumpte vrouw (RefD, 25 juni 2005). Vrouwen die door hun man in Turkije of Marokko zijn achtergelaten mogen van het Kabinet tijdelijk naar Nederland terugkeren, maar krijgen niet automatisch een verblijfsvergunning.. Ze kunnen dan aangifte doen tegen hun man en de echtscheiding regelen.
 • Kabinet wil achterlating vrouwen voorkomen (Regering.nl, 24 juni 2005). Het kabinet zet zich in voor betere voorlichting om te voorkomen dat buitenlandse vrouwen tegen hun wil en zonder verblijfs- en identiteitsdocumenten worden achtergelaten in het land van herkomst, aldus de kabinetsnota 'Tegen de wil achtergebleven'. Het zou 'disproportioneel' zijn een verblijfsvergunning in te trekken wegens achterlating. Het is niet wenselijk als achtergelaten vrouwen met een Nederlands kind alleen om die reden zonder meer een zelfstandige verblijfstitel zouden krijgen. Het kabinet wil wel de terugkeer bespoedigen van achtergelaten vrouwen die recht hebben op verblijf in Nederland. Zie ook:
 • Regeling voor interlandelijke adoptie door homoparen (Justitie, 24 juni 2005). De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) zal worden opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht. Ook wordt de verzorgingstermijn bij eenouderadoptie teruggebracht worden van 3 naar 1 jaar. Een daartoe strekkend wetsvoorstel wordt binnenkort aan de Raad van State voorgelegd.
 • Kabinet stelt stuurgroep 'allochtone vrouwen en arbeid' in (SZW, 24 juni 2005). De stuurgroep moet stimuleren dat meer allochtone vrouwen aan het werk gaan. Hij onderhoudt contacten met de uitvoeringsinstanties, verbindt netwerken van allochtone vrouwen en werkgevers, en ziet toe op de afspraken gemaakt door PaVEM.
 • Tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers (regering.nl, 24 juni 2005). Zwangere of zieke leden van parlement, gemeenteraden of Provinciale Staten kunnen in de toekomst tijdelijk vervangen worden. Na afloop mogen de volksvertegenwoordigers terugkeren in hun functie, aldus een wetsvoorstel van minister Pechtold. Zie ook:
 • Esther Hageman: Atlas van Europese waarden | Wat ons bindt en verdeelt (Trouw, 23 juni 20-05). In de crisis rond de Europese Grondwet is het onderwerp actueler dan ooit: Wat bindt Europeanen eigenlijk? Hieruit: Ooit geweten dat Hongaren en Letten er zeer van overtuigd zijn dat het levensgeluk van een vrouw ervan afhangt of ze moeder is, maar dat Finnen en Nederlanders dat het hartgrondigst apekool vinden? ... Zodra het gaat over de emancipatoire kant van ’kinderen hebben’, dan lopen er direct weer duidelijke scheidslijnen over de Europese kaart. Moet een vrouw kinderen hebben om zich vervuld te voelen? In Nederland zegt maar 8% op die vraag ’ja’. In Letland is dat 90%. Zo ook met het vaderschap. Vader zijn is niet essentieel om een gelukkig mens te zijn, vindt in Groot-Brittannië en Nederland een meerderheid. Opnieuw zijn de Letten en de Hongaren dat heel erg met hen oneens.
 • Ingrijpen burgemeester bij huiselijk geweld mogelijk (regering.nl, 22 juni 2005). Burgemeesters moeten een huisverbod van 10 dagen kunnen opleggen bij dreiging van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook gaan zij erop toezien dat de politie de naleving van het verbod controleert. Minister Donner (Justitie) wil met dit wetsvoorstel huiselijk geweld terugdringen. Het huisverbod krijgt de vorm van een beschikking, waartegen beroep is aan te tekenen bij de bestuursrechter. ie ook:
  • Bij dreiging huiselijk geweld de woning uit (Justitie, 22 juni 2005). Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om iemand van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat, een huisverbod op te leggen. Het verbod houdt in dat de uithuisgeplaatste in beginsel tien dagen zijn woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met zijn partner of kinderen.
 • Peter Henk Steenhuis: Antwoord op kwijnend vaderschap (Trouw, 18 juni 2005). Vaders hebben het moeilijk. God de Vader is al een eeuw geleden vrij vakkundig doodverklaard. Vadertje Staat weet zich geen houding meer te geven. De ene dag gedraagt hij zich populistisch, de andere dag patriarchaal. En de huisvader is gereduceerd tot een assistent-opvoeder. Joachim Duyndam komt in zijn boek ‘Twaalf vaders' als antwoord op het kwijnende en falende vaderschap met het alternatief van de 'adopterende vader'.


[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]