zaterdag 27 februari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  FEBRUARI 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF FEBRUARI 2005

dinsdag 15 februari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Langer werken nodig om welvaart op peil te houden  (Haagsche Courant, 15 februari 2005) Nederlanders moeten langer gaan werken. Dat is nodig om de welvaart op peil te houden. Dat zei premier Balkenende in een toespraak voor Futur, een club van jonge ambtenaren.
 • Senaat twijfelt over levensloopregeling (Haagsche Courant 15 februari 2005). Het is nog onzeker of de levensloopregeling per 1 januari 2006 van kracht kan worden. De fracties van het CDA en de VVD in de Eerste Kamer twijfelen of pensioenfondsen en verzekeraars de regeling op tijd kunnen invoeren. De levensloopregeling moet de huidige VUT- en prepensioenregelingen vervangen
 • Prof dr A.A. Moens: Homolobby (RefD, 15 februari 2005, commentaar). Het ziet ernaar uit dat Canada Nederland spoedig zal volgen en de volledige huwelijksstatus, de rechten en de voordelen, zal geven aan immorele relaties die tegenwoordig ”same sex” genoemd worden. In een recente peiling van de publieke opinie zei 59% van de Canadezen echter de traditionele definitie van een huwelijk, namelijk tussen één man en één vrouw, niet te willen veranderen. De oppositie in West-Canada is zelfs meer dan 70%.
 • Anneliek Dijkstra: AIVD volgt groep moslimvrouwen (AD, 15 februari 2005). De Algemene Veiligheids- en Inlichtingendienst (AIVD) houdt sinds kort een groep moslimvrouwen in de gaten die zich mogelijk bezig houdt met terroristische activiteiten.Volgens AIVD-woordvoerder Vincent van Steen zijn deze moslima's net zo gevaarlijk als hun mannelijke 'broeders'. Steeds meer vrouwen zijn actief in terreurnetwerken
 • Meindert van der Kaay: CDA: verplichte anticonceptie bespreekbaar (Trouw, 15 februari 2005). Verplichte anticonceptie bij licht verstandelijk gehandicapten is voor de CDA-kamerfractie niet meer onbespreekbaar. In het uiterste geval zou een rechter na advies van deskundigen een verplichte prikpil mogen voorschrijven.
 • Maximá: We moeten de rijkdom van integratie willen zien (Volkskrant, 14 februari 2005). Het integratieproces moet positiever worden benaderd, aldus prinses Máxima maandagavond in NOVA. 'Er is zoveel te halen in de verschillende culturen in Nederland.' Ze wil zich ook in de toekomst, na haar werk voor de PAVEM ten behoeve van allochtone vrouwen, op integratie richten: 'Ik ben zelf ook een allochtoon. Heel veel vrouwen kijken naar mij en denken: jij moest ook de taal leren. Ze kunnen zich deels met mij identificeren.'

Nieuwsarchief:

 • Henk Snijders: Ermers op zoek naar vrouwen (Brabants Dagblad, 2 februari 2005). De Osse wethouder C. Ermers is ’vrouwenambassadeur’ geworden. Hij moet vrouwen, met name allochtone, gaan stimuleren zitting te nemen in besturen van organisaties en politieke organen. Ermers heeft al vier ideeën om dat voor elkaar te krijgen.
 • Femke van Zeijl: Kom maar op met die vrouwen (CNV, 18 januari 2005). Zou er al een lijstje van Neelie rondgaan in vakbondskringen? Een top twintig van geschikte vrouwelijke kandidaten voor al die voorzittersposten die vrijkomen in de vakbeweging de komende tijd? Het probleem met het vinden van een vrouw voor de top is dat je ze wat harder moet zoeken.
 • Allochtone en autochtone jongeren over relaties, seksualiteit en partnerkeuze (RutgersNissogroep, februari 2005). Uit een eerste onderzoek blijkt, dat zowel allochtone als autochtone jongeren over het algemeen vinden dat meisjes evenveel seksuele vrijheid moeten hebben als jongens. Ook denken de jongeren over het algemeen niet negatief over homo’s en lesbo’s. Er zijn wel grote verschillen gevonden in de opvattingen in de verschillende groepen jongeren over seks vóór het huwelijk.Van de Nederlanders keurt 84% dat goed en van de Turken en Marokkanen nog geen 25%.
 • Lichte stijging aantal openbare apotheken (Zorgverzekeraars Nederland, 11 februari 2005). Hieruit: Van de werkzame apothekers zijn 1.495 personen (55%) van het mannelijke en 1.239 personen (45%) van het vrouwelijke geslacht. In tegenstelling tot hun mannelijke collega’s zijn de vrouwelijke apothekers overwegend jong. 61% van alle apothekers tot 41 jaar is een vrouw. De feminisering binnen de farmacie zal de komende tijd doorzetten, gegeven het feit dat meer vrouwen dan mannen de opleiding farmacie volgen.
 • Tips voor carrièrebewuste vrouwen (DFT, 11 februari 2005). Mannen die weigeren onder een vrouw te werken, behoren tot een uitstervend ras. Vrouwen hebben het ook aan zichzelf te wijten dat zij weinig promotie maken, vindt de FNV Vrouwenbond. Zij moeten leren geloven in zichzelf. De bond is daarom vrijdag begonnen met ’ratelbandcursussen’ om vrouwen carrièrebewust te maken.

Actueel > tijdschriftenrek:

 •  Nieuwsbrief 2 (14 februari 2005) van emancipatieweb.nl verschenen

Actueel > agenda:

 • vrijdag 4 maart 2005: Dagindeling op de politieke agenda. Werkconferentie 13.00 tot 16.30 uur in Musis Sacrum, Velperbuitensingel 25 te Arnhem. Organisatie Enzovoort-innovatie in emancipatie en FNV Vrouwenbond.


Wij publiceren ook een nieuwsbrief emancipatie.nl.
Neem een kosteloos abonnement of bekijk het laatst verschenen nummer  (7 t/m 13 februari 2005)
maandag 14 februari 2005  

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Ministerraad stemt in met Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Ministerie van VWS, persbericht 11 februari 2005). De ministerraad heeft vandaag op voorstel van staatssecretaris Ross (VWS) ingestemd met de ontwerp-Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het is de bedoeling dat de wet vanaf 2006 stapsgewijs wordt ingevoerd. Gemeenten worden met de WMO verantwoordelijk voor het organiseren van de lokale maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de WMO is zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de samenleving. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld de taak sociale samenhang te bevorderen, mantelzorg te ondersteunen en voorzieningen aan te bieden voor mensen met een beperking, zoals huishoudelijke hulp.

Servicepagina > Oproepen:

 • Hakuna Matata schreeuwt om hulp ! (De Fabel van de Illegaal, oproep 11 februari 2005). Gabbi Wierenga, oprichtster van de Stichting VAST (Vrouwen Aktie Steunpunt) en sinds 1997 draagster van de Harriët Freezer Ring, is ontslagen als directrice van de stichting door een bestuurslid dat alle drie statutaire bestuursfuncties naar zich heeft toegetrokken. Er komt nu een rechtszaak en Wierenga vraagt morele en financiële steun.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  Esther Apituley - altviolist -  radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 9 februari 2005). Ze is zo verstrengeld met haar altviool ''dat er een zaag aan te pas moet komen'' om hen te scheiden. Esther Apituley ging een verslavend verbond aan met haar instrument. Op de cd Violent Viola laat ze horen dat ook de altviool een geschikt solo-instrument is. Behalve haar solorecitals speelt ze met muziek-, theater- en dansgezelschappen.

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Meld klachten kinderopvang ! (GroenLinks.nl, 10 februari 2005). De wet Kinderopvang is per 1 januari 2005 van kracht. De wet is ingegaan, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. GroenLinks, PvdA, FNV en de VrouwenAlliantie zetten daarom het meldpunt kinderopvang voort. GroenLinks Kamerlid Evelien Tonkens roept ouders op om te melden hoe de wet in de praktijk uitpakt. Mail uw ervaring naar: kinderopvang@vc.fnv.nl. GroenLinks wil graag weten wat de knelpunten van de wet zijn. Is de kinderopvang nog betaalbaar, hoe staat het met de werkgeversbijdrage voor kinderopvang en tenslotte: maakt de Wet Kinderopvang het combineren van arbeid en zorg gemakkelijker? Alle problemen zal GroenLinks aan de kaak stellen bij minister de Geus. Op Vrouwendag (8 maart), zullen GroenLinks, PvdA, FNV en de VrouwenAlliantie uw ervaringen met de wet Kinderopvang in de publiciteit brengen. Wij zullen dan een dringend appèl doen op de minister om de problemen op te lossen.zondag 13 februari 2005

Nieuwsbrieven: • [AMSTERDAM] De Agenda voor de Toekomst - Beijing + 10.
  Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam. 13.30 zaal open, start programma 14.00 uur, afsluiting 17.10 uur.
  Tien jaar na de wereldvrouwenconferentie in Beijing maken vrouwen wereldwijd de balans op: wat is er terecht gekomen van het Actieplan van Beijing? In Nederland werken meer dan veertig NGO’s samen in de Initiatiefgroep Beijing + 10, Tijd voor Actie. Ze hebben een schaduwrapportage laten maken over het (internationale) emancipatiebeleid van de regering. De conclusie is dat de emancipatie van vrouwen nog verre van voltooid is en dat de Nederlandse regering zich opnieuw moet committeren aan een krachtig emancipatiebeleid. Op een grote conferentie op 15 januari discussieerden zo’n 650 vrouwen over de concrete actiepunten waar de regering en (ZMV-)organisaties mee aan de slag moeten.
  FNV-vrouwensecretariaat, Tiye International en vrouwen van het LOM (Landelijk Overleg Minderheden) zijn actief betrokken bij Initiatief Beijing + 10 Tijd voor Actie. Zij organiseren samen een viering van internationale vrouwendag voor vrouwen uit FNV-bonden, vrouwen uit (ZMV-) vrouwenorganisaties en vrouwen uit minderhedenorganisaties. Samen met onze leden en met de andere NGO’s gaan we de Agenda voor de Toekomst Beijing +10 uitvoeren.

  Programma
  • 13.30 uur - Zaal open, koffie of thee met Pastel de Nata
  • 14.00 uur - Opening door dagvoorzitter Lucia van Westerlaak, voorzitter FNV KIEM
  • 14.05 uur - Toespraak Agnes Jongerius, vice-voorzitter FNV
   Onderwerp: positie van zwarte en witte, migranten- en vluchtelingenvrouwen op de arbeidsmarkt. Hoe zit het met instroom en doorstroom? Kunnen vrouwen uit de armoede komen? Ook maakt zij de gegevens van de 8-maart enquête bekend: de jaarlijkse thermometer van de positie van vrouwen in FNV en bonden
  • 14.20 uur - Intermezzo: Funda Müjde
  • 14.40 uur - Audrey Vreugd, coördinator TIYE International, presenteert De Agenda voor de Toekomst Beijing + 10 aan minister Aart-Jan de Geus, coördinerend bewindspersoon emancipatie
  • 14.50 uur - Reactie minister Aart-Jan de Geus, coördinerend bewindspersoon emancipatie
  • 15.05 uur - Theepauze
  • 15.20 uur - Debat onder leiding van Lucia van Westerlaak.
   Hoe gaan we de Agenda voor de Toekomst uitvoeren?
  • 16.15 uur - Badlerye, rap
  • 16.30 uur - Haweya Abdillahi, presenteert Actieplan Emancipatie van vrouwen uit Landelijk Overleg Minderheden aan minister Rita Verdonk
  • 16.40 uur - Reactie Rita Verdonk, minister van vreemdelingenzaken en integratie
  • 16.50 uur - Moluks Vrouwenkoor Suara intan dan permatan (onder voorbehoud)
  • 17.10 uur – Afsluiting met een hapje en een drankje.

Aanmelden(voor 1 maart) : klik hier

 Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • The New Social Agenda: an essential pillar of the new growth and jobs strategy (persbericht EU dd. 9 februari 2005). Under poverty and equal opportunities, the Agenda will focus on a.o. fostering equal opportunities between women and men, for example by setting up a gender institute. Zie ook:
  • Questions and answers on the new Social Agenda. Hieruit o.m.: The Commission plans to organise a European Year on Equal Opportunities in 2007. It will tackle issues such as the gender pay gap, getting more women onto the labour market, training, the glass ceiling, balancing work and family life and participation in decision-making. A genderinstitute will support the Commission and the Member States in implementing the Community objectives for promoting equality between women and men and ensuring that they are incorporated into Community policies across the board. It will provide a clearing-house for information and exchanges of good practice.

Eigenlijk zijn vrouwen gewoon broedmachines

 • Een campagne met affiches van The Hunger Project, een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen in ontwikkelingslanden, heeft opschudding veroorzaakt in Amstelveen en Den Helder. Beide gemeenten hebben de buitenreclame-exploitant Bizon gevraagd de ongeveer vijftig posters in de steden te verwijderen (De Volkskrant, 12 februari 2005).
 • Theo Cornelissen, gemeenteraadslid in Rotterdam (voor de SP) in zijn weblog van 7 februari 2005:
  • ''Voor mijn deur is de electriciteitskast ineens behangen met affiches als: “Eigenlijk zijn vrouwen gewoon broedmachines“ en “Vrouwen en politiek? Daar gaat het land van naar de knoppen!“ en “Wie zit er nou te wachten op de mening van een vrouw?”.
   Het blijkt een actie van “The Hunger Project, meer te lezen op www.watdoejijeraan.nl. De bedoeling lijkt goed. Ik had er nog nooit van gehoord. Hoe succesvol het allemaal is weet ik niet. Maar de affiches intrigeren wel en sluiten wonderwel aan bij de discussie over “vrouwenemancipatie” in de gemeenteraad''.
 • Geschokt ? (The Hunger Campaign, persbericht 7 februari 2005).

Actueel > Agenda:

 • donderdag 24 maart 2005: Vrouwen & Watermanagement. Op de jaarlijkse Vrouw & Waterdag is ditmaal het thema 'vrouwen in watermanagement'. Het Platform Vrouwen in de Waterwereld zal de resultaten presenteren van een onderzoek naar loopbanen voor vrouwen in de waterwereld. Plaats: Nederlands Watermuseum, Arnhem. Tijd: 24 maart, 10.00 uur -16.00 uur. Vragen: 070 3469304 of m.bakker@de-nvr.nl.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0 Myra Römer - schrijver / beeldend kunstenaar / dichter - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 11 februari 2005). Ze studeerde aan de kunstacademie en daarna kunstgeschiedenis en archeologie aan de universiteit. Myra Römer was werkzaam in het onderwijs, tegenwoordig schildert ze en schrijft gedichten. Haar schrijversdebuut maakt ze met de bundel Verhalen van Fita, waarin de hoofdpersoon opgroeit op het Curaçao van de jaren vijftig van de vorige eeuw, net als Römer. Gaandeweg ontdekt Fita de complexe en verwarrende wereld van volwassenen.zaterdag 12 februari 2005 

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Amsterdamse moslimhomo's krijgen opvanghuis (Volkskrant, 11 februari 2005). Homoseksuele moslimjongeren krijgen binnenkort in Amsterdam een opvanghuis, op één of meerdere geheime plekken in de stad. De opvangvoorziening biedt plaats aan twaalf jongeren tussen veertien en 25 jaar. De moslimhomo's kunnen er maximaal een jaar blijven. Volgens Von der Fuhr (ACB) zijn de jongeren uiterst kwetsbaar: 'Niet alleen omdat de islam homoseksualiteit verbiedt, maar ook omdat familiebanden essentieel zijn in die cultuur.'
 • Ruud van Haastrecht: Prostituees | Rotterdam voelt zich moreel verantwoordelijk (Trouw, 12 februari 2005). Na veel protest krijgt het Rotterdamse Katendrecht toch geen opvanghuis voor ex-prostituees van de tippelzone. Waarom doet Rotterdam niet als Amsterdam? Gooi de tippelzone dicht en de hoeren zoeken het verder maar uit. Maar de ene tippelzone is de andere niet. Wethouder zorg Marianne van den Anker: ,,In Amsterdam stonden allemaal Oost-Europese vrouwen die slachtoffers waren van vrouwenhandel. Rotterdam heeft het laagste van het laagste: verslaafde prostituees met zware psychische problemen.''
 • Seksuele omgang verboden (NRC-Handelsblad, 11 februari 2005). De Verenigde Naties hebben bij brief vban Kofi Annan de leden van de vredesmacht MONUC in Congo verboden nog langer seksuele contacten met de lokale bevolking te hebben. Onlangs was aan het licht gekomen dat blauwhelmen van de VN regelmatig seks hadden met lokale vrouwen en in sommige gevallen ook met minderjarige meisjes van pas 13 jaar.
 • CBS: trouwen is uit de gratie (ND, 11 februari 2005). Trouwen is uit de gratie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek traden in 2004 76.056 paren in het huwelijk. Dat is een diepterecord sinds de Tweede Wereldoorlog. Het aantal huwelijkssluitingen daalt al jaren. De daling wordt versterkt door het geringe vertrouwen in de economie, denkt Jan Latten.  De van het aantal geregistreerde partnerschappen (2003: 10.000) komt volgens Latten vooral doordat mensen die snel willen scheiden dat kunnen doen door hun huwelijk eerst in een partnerschap te laten omzetten, de zogeheten flitsscheiding.

Evaluatie Wet Arbeid en Zorg

 • Hendrik Spiering: Keten van seks en kusjes (NRC-Handelsblad, 7 februari 2005). Het netwerk van romantische en seksuele relaties op school ziet er anders uit dan verwacht. Dat maakt de bestrijding van geslachtsziekten moeilijker. Uit onderzoek op een Amerikaanse school bleek het grootste deel (52%) van de seksueel en amoureus actieve leerlingen in werkelijkheid deel uit te maken van een een zeer lang netwerk van relaties en ex-relaties - niks geen robuuste kern met uitlopers maar een lange, gemakkelijk te verbreken keten van relaties.

Gesignaleerd:

 • Cijfers vrouwen en mannen. Themapagna's bij het CBS. Met m/v cijfers over aspecten van bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en sociale zekerheid en overig (seksueel geweld, onveligheidsgevoelens, tijdsbesteding en leefsituatie.
 • Cijfers allochtonen. Themapagina's bij het CBS. Met cijfers over aspecten van bevolking, bevolking/regionaal, onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en sociale zekerheid en overig (asielverzoeken en zieknhuisopnamen).


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]