zaterdag 27 februari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  FEBRUARI 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF FEBRUARI 2005


dinsdag 22 februari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Huiselijk geweld: vaak allochtonen (AD, 22 februari 2005). De helft van de plegers van huiselijk geweld is van allochtone afkomst. Dat is een aanzienlijk groter deel dan tot nog toe werd aangenomen. Uit het rapport 'Geweld binnen en buiten' dat minister Donner (Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt voorts dat plegers van huiselijk geweld snel naar wapens grijpen. Daarom wil de bewindsman uitzoeken of na huiselijk geweld sneller kan worden overgegaan tot huiszoeking.
 • Justitie wil wapenonderzoek bij huiselijk geweld (Volkskrant, 21 februari 2005). Minister Donner (Justitie), het Openbaar Ministerie en de politie gaan onderzoeken of het mogelijk is bij plegers van huiselijk geweld huiszoeking te doen naar wapens. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 20 procent van de daders een wapen gebruikt, met name slag- of steekwapens.
 • Overlap tussen plegers huiselijk geweld en publiek geweld gering. Persbericht dd. 21 februari 2005 van Justitie. Een op de vijf bij de politie geregistreerde geweldsdelicten betreft huiselijk geweld. De meeste incidenten zijn binnen (ex-)relaties (80%) en een grote meerderheid van de verdachten is man (90%). De zwaarste incidenten vinden plaats in en om de woning en twintig procent gebruikt een wapen, meestal slag of steekwapens. Bij huiselijk geweld is de spreiding in leeftijd van de verdachten groot. Aldus het rapport ‘Geweld binnen en buiten’ dat minister Donner aan de TK heeft gestuurd.

Nieuwsarchief:

 • Moslims willen eigen imamopleiding beginnen (Elsevier, 20 februari 2005). De opleiding islamitische theologie zal voor mannen en vrouwen toegankelijk zijn, al kunnen vrouwen nooit imam in de moskee worden, laat het CMO weten. Man-vrouwverhoudingen maken deel uit van het lespakket.
 • Ouderen spelen veel vaker rol in commercials (MKB-net, 19 februari 2005). Uit onderzoek van de Ster i.s.m. Radboud Universiteit blijkt:  Vrouwen worden vaker ingezet als deskundige, de man wordt vaker gebruikt als levensgenieter. Zie ook:
  • Oudere in televisiereclame eigenzinniger. Persbericht 16 december 2004 Radboud Universiteit. Oudere mannen komen vaker voor dan oudere vrouwen in televisiereclame, maar dit verschil is wel kleiner geworden in vergelijking met tien jaar geleden. Eén op de vier mannen is een bekende Nederlander, die optreedt als zichzelf. Mannen komen in vergelijking met vrouwen vaker voor als levensgenieter, in beroep en als bekende persoon. Vrouwen zien we eerder als deskundige die rechtstreeks een product aanprijst en in een alledaagse setting.
 • Jeroen Visser: Islamitische hoofddoekdraagsters beschermen tegen willekeur (LBR, 18 februari 2005). Islamitische vrouwen met een hoofddoek zijn meer en meer overgeleverd aan de willekeur van werkgevers, onderwijsinstellingen en zelfs gemeenten, die ten aanzien van hoofddoeken en hoofddoekverboden niet de wet als richtlijn nemen, maar menen zelf hun regels te mogen stellen.
 • Guido Bindels: Man blijft op sportgebied vrouwen altijd de baas (Hardloopkrant, 19 februari 2005). Britse wetenschappers beweren dat vrouwen ooit sneller zullen zijn dan mannen. Vorige week verbeterde een vrouw het wereldrecord zeilen rond de wereld. Is er sprake van een ommekeer? Nee, zeggen kenners, ook in Nederland. Het is biologisch bepaald dat een man op sportgebied de vrouw de baas blijft.

Onze andere sites > vrouwendag.nl > toegevoegd of geactualiseerd:
maandag 21 februari 2005

Onze andere sites > emancipatie-lokaal.pagina.nl:

Onze andere sites > vrouwendag.nl > Recent toegevoegd en geactualiseerd:
zondag 20 februari 2005

Nieuwsbrieven:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Geschiedenis (I)IAV onderzocht. Artikel in Journal of Women's History (IIAV.nl, 17 februari 2005). Francisca de Haan schreef een artikel over de geschiedenis van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV):
 • Gesluierde monologen in de Tweede Kamer (GroenLinks, persbericht 17 februari 2005). De positie van moslimvrouwen staat hoog op de politieke agenda. Bijna wekelijks komen problemen van achterstand en uitsluiting, mishandeling en onderdrukking aan de orde. Zelden tot nooit zijn moslimvrouwen zelf aan het woord of zijn hun ervaringen en belevingswereld het uitgangspunt in het politieke debat. Om hierin verandering te brengen, hebben Femke Halsema (GroenLinks), Mirjam Sterk (CDA), Nebahat Albayrak (PvdA), Ayaan Hirsi Ali (VVD), Agnes Kant (SP), Lousewies van der Laan (D66), Margot Kraneveldt (LPF) en Tineke Huizinga (ChristenUnie) initiatief genomen tot opvoering van De Gesluierde Monologen in de Kamer. De uitvoering vindt plaats aanstaande dinsdag, 22 februari. Aansluitend op de (besloten) voorstelling vindt een debat plaats tussen maaksters, speelsters en zaal, o.l.v. Hanneke Groenteman. Over De Gesluierde Monologen schreef bijvoorbeeld de Telegraaf: De monologen zijn elk inhoudelijk van een zeldzame intensiteit. Het voelt als een voorrecht om werkelijk diep in het binnenste van een moslimvrouw te mogen kijken. Adelheid Roosen wilde met haar Gesluierde Monologen bereiken dat moslimvrouwen met een zachtere blik worden bekeken en in die opzet is zij ruimschoots geslaagd. Het toneelstuk heeft een zeer succesvolle tournee langs de theaters achter de rug. Het wordt nu opgevoerd op plaatsen waar moslimmeiden goed de kans krijgen te komen kijken: in buurthuizen en op scholen.

Aktueel > Agenda:

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0 Carolina Trujillo Píriz - schrijver - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 27 februari 2004). Ze is van oorsprong Uruguayaans en kreeg voor haar eerste novelle op negentienjarige leeftijd een Argentijnse literaire prijs. Toch mag ze dit weekeind voor haar tweede boek de Geert Lubberhuizenprijs voor het beste debuut in ontvangst nemen, omdat ze nu het Nederlands boven het Spaans verkoos. Carolina Trujillo Píriz schetst in De bastaard van Mal Abrigo de grillige Latijns-Amerikaanse drugswereld van cocaplantages en internationale antidrugs-squads.


 
zaterdag 19 februari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Toine Huysmans: Ouder krijgt klacht over kinderopvang terug (Volkskrant, 19 februari 2005). Ouders met klachten over kinderopvang kunnen niet terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie, die per 1 januari had moeten beginnen. Door onenigheid tussen brancheorganisaties, de belangenvereniging van ouders en de Consumentenbond over de opzet zal de commissie pas per 1 april aan het werk kunnen. Jellesma (Boink): 'Het gaat om geld', d.w.z. de mate waarin de brancheorganisaties financieel kunnen worden aangesproken door uitspraken van de commissie.
 • Ron Meerhof: Charlois wil geen hoofddoekjes achter loketten (Volkskrant, 19 februari 2005). De meeste inwoners van Charlois hebben geen probleem met ambtenaren met hoofddoek. 'Als ze maar snel zijn.' PvdA-bestuurder Schrijer denkt daar anders over. Een eerder pleidooi van LR voor een hoofddoekjesverbod sneefde kansloos in de gemeenteraad. Maar nu Schrijer het weer op de agenda plaatst, zijn de reacties hier en daar opvallend gematigd. 'Een precaire maar zinvolle discussie', zet het Rotterdams Dagblad.
 • Hoofddoekjes | De regel is duidelijk: gezichtsbedekking mag niet (Trouw, 19 februari 2005). De Rotterdamse deelgemeente Charlois acht de hoofddoek in strijd met de neutrale overheid. Mag een ambtenaar een religieus symbool dragen? Deelgemeente Charlois pleit er voor dat Rotterdam een code opstelt voor ambtenaren die in werktijd religieus-ge oriënteerde kleding willen dragen. ''Er is sprake van een verzwaring in religieuze kleding'', zegt PvdA-bestuurder Dick Lockhorst van Charlois. ,,Dat merk je in de maatschappij, dat merk je ook onder ambtenaren. Wij willen niet nog zwaardere vormen dan de gewone hoofddoek.''
 • Meer seksuele intimdaite op scholen (ND, 19 februari 2005). De Onderwijsinspectie heeft over 2004 meer meldingen van seksuele intimidatie op scholen binnengekregen dan in 2003. De cijfers worden pas in april bekend, maar er is al een stijging geconstateerd. ,,De stijging kan ook veroorzaakt zijn doordat het meldpunt toegankelijker is geworden'', aldus een woordvoerder.
 • Petra Noordhuis: Morning-afterpil moeilijk voor christelijke apothekers (ND, 19 februari 2005). De verkoop van de morning-afterpil kan christelijke apothekers, drogisten en winkelpersoneel in gewetensnood brengen. Het blijft tot nu toe stil. De RMU adviseert gewetensbezwaarden open te zijn tegenover hun werkgever. Sinds 1 januari is de morning-afterpil vrij te verkrijgen ,zonder doktersrecept.
 • Gedwongen prikpil is soms antwoord op uitzonderlijke omstandigheden (Trouw, 19 februari 2005, hoordredactioneel commentaar). Voor gedwongen anticonceptie bij verstandelijk gehandicapten moet dat - nl. beslissing voor hen nemen omdat zij dat zelf niet kunnen - mogelijk ook gelden, als al het andere faalt. Nooit als standaardbehandeling, maar soms -en uitsluitend na tussenkomst van de rechter- als het beste antwoord op bijzondere omstandigheden.
 • Kinderwens (RefD, 19 februari 2005, hoofdredactioneel commentaar). Ouders zijn er in eerste instantie voor hun kinderen en niet omgekeerd. Ouders die door eigen onvermogen een kind niet kunnen opvoeden, zouden geen kinderen moeten hebben. Als andere sociale verbanden tekortschieten om het ouderschap van verstandelijk gehandicapten te voorkomen, zit er niets anders op dan dat de overheid hen daartoe dwingt. Al blijft het een uiterst gevoelig terrein, waarop heel behoedzaam gemanoeuvreerd moet worden.
 • Marc Janssens: Gesluierde monologen in de Tweede Kamer (ND, 18 februari 2005). Komende dinsdag zal in de Tweede Kamer een opmerkelijke gebeurtenis plaatsvinden. Dan wordt in de Oude Zaal de toneelvoorstelling Gesluierde Monologen van Adelheid Roosen opgevoerd. Het stuk gaat over de intieme belevingswereld en persoonlijke ervaringen van moslimvrouwen.
 • 'Zorg kwetsbare burgers in gevaar' (RefD, 18 februari 2005). Meer dan duizend dak- en thuislozen, drugsverslaafden, prostituees, psychiatrische patiënten, tienermoeders en andere kwetsbare burgers in Utrecht en Amsterdam dreigen per 1 maart verstoken te blijven van zorg. Beide gemeenten lieten weten dat het ministerie van Volksgezondheid dit jaar veel te weinig geld uit de AWBZ ter beschikking stelt.vrijdag 18 februari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Michèle de Waard: Jongeren keren verenigingen de rug toe (NRC-Handelsblad, 17 februari 2005). Traditionele organisaties zoals vakbonden, kerken, politieke partijen, omroep- en huisvrouwenverenigingen verliezen volop leden. Vooral jongeren zien weinig in deze vormen van organisatie. Maar het vrijwilligerswerk en lidmaatschap van ideële organisaties bloeit in Nederland, dat samen met de Scandinavische landen tot de koplopers in Europa hoort. Het aantal leden van verenigingen die actief zijn op het gebied van euthanasie en abortus, groeide van 171.000 tot 200.000.
 • Bart Jungmann: 'Geweldige club, maar nu even niet' (Volkskrant, 17 februari 2005). De SCP heeft becijferd dat met name de traditionele vrouwenclubs het moeilijk hebben. Is de vrouwen- emancipatie voltooid? Pokky Cath van voorheen de Vereniging van Huisvrouwen: 'Ik weet zeker dat we nog bestaansrecht hebben.' Van alle traditionele organisaties die onder druk staan, hebben de vrouwenclubs het erg zwaar.
 • Nederlanders minder vaak lid en minder vaak actief lid van een organisatie (persbericht SCP, 17 februari 2005). Tussen 1994 en 2003 liep het ledental van de politieke partijen terug met 17%. Bij de kerken was dit 9% en bij de vrouwenorganisaties 33%. De organisaties signaleren een afname van het percentage actieve leden onder hun achterban.
 • Toine Huysmans: Uitbetaling opvang kind chaotisch (Volkskrant, 17 februari 2005). Ouders krijgen het geld dat ze betalen voor kinderopvang niet of veel te laat terug van hun werkgevers. De bemiddelingsbureaus die de uitbetaling regelen, kunnen hun taak niet aan. Dat brengt mensen in financiële problemen, concludeert belangenvereniging Boink, waar dagelijks klachten binnenkomen. 'Het is een chaos', zegt voorzitter Gjalt Jellesma. 'Er zijn grote betalingsachterstanden, de bemiddelaars zijn onbereikbaar. Dit neemt vervelende vormen aan.'
 • Aimée Kiene: Wel of geen verstandelijk gehandicapte ouder? (Volkskrant, 17 februari 2005). De Kamer wil verplichte anticonceptie voor geestelijk gehandicapten die geen kind kunnen opvoeden. Zinvol? Anne, op de website van de club voor kinderen van verstandelijk beperkte of gehandicapte ouder(s): 'Kinderen van verstandelijk gehandicapte ouders kunnen normaal begaafd zijn. Ook al bedoelt de ouder het nog zo goed, een ouder die verstandelijk niet volwassen is, kan onmogelijk een kind meegeven wat hij of zij niet heeft.'
 • Charlois wil verbod hoofddoekjes baliemedewerkers (RefD, 17 februari 2005). De Rotterdamse deelgemeente Charlois wil voor baliemedewerkers hoofddoekjes verbieden, zo schrijft het Dagelijks Bestuur aan het College van B&W. Aanleiding was een medewerkster die een hoofddoekje wilde dragen. 'We hebben toen gezegd: het is niet verboden, maar wel ongewenst'. 
 • Nederland telt bijna 480.000 werklozen (CBS, 17 februari 2005). In de periode november 2004-januari 2005  telde Nederland gemiddeld 479.000 werklozen, ofwel 6,4%, tegen 6% een jaar eerder. Voor mannen lag het percentage op 5,6 % (tegen 5,5 % een jaar eerder), voor vrouwen lag het percentage hoger, nl. op 7,4% (tegen 6,8% een jaar eerder).

Actueel > agenda:

 • vrijdag-zaterdag 20-21 mei 2005: Were Women Present at the Demographic Transition? Internationale conferentie, Radboud Universiteit te Nijmegen. This conference therefore wants to look at the role women played in shaping the demographic transition, as well as the way in which gender, as pertaining to men as well as women, was a constituent part of this process of change. Keynote lecture by Professor Leonore Davidoff (Essex University, Founder editor of Gender&History). Organisatie: Instituut voor Genderstudies, Nijmegen.
 • maandag 14 maart 2005: Werkende moeders in balans. Thema-avond o.l.v. Hester Macrander over het combineren van werk en gezin. Thema's: Hoe maak je goede afspraken over de verdeling van zorgtaken met je partner? Wat zeg je tegen je baas als je kind ziek is? Hoe ga je om met schuldgevoelens en het dilemma van het moederschap? Hoe kun je ervoor zorgen dat je ondanks alles wat je moet doen nog tijd overhoudt voor jezelf en je relatie? Organisatie: De Rode Hoed. Plaats: Keizersgracht 102, 1015 CV, Amsterdam. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Toegang: 8 euro.

Onze andere sites > emancipatie-lokaal.pagina.nl:
donderdag 17 februari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Mannen blijven het nieuws bepalen (Telegraaf, 17 februari 2005). Mannen blijven het nieuws beheersen. Dat is de uitkomst van een peiling van het internationale expertisecentrum voor media en ontwikkeling (RNTC), dat is verbonden aan de Wereldomroep. Van de mensen in het nieuws is driekwart van het mannelijk geslacht. Opvallend is dat op de radio verhoudingsgewijs de minste vrouwen aan het woord kwamen, namelijk 13%. Bij de kranten was het percentage 22 en in de journaals op televisie 30.
 • Loek Mulder: Vrouwen als p.c.dokter aan de slag (AD, 17 februari 2005). Nu zijn ze nog werkloos, maar als het een beetje meezit hebben twintig vrouwen uit Groningen straks een eigen it-bedrijfje. Dan zijn ze 'pc-moeders', die zeven dagen in de week klaar staan om mensen met computerproblemen te helpen. Maud Diemer van Compucor over de 20 werkloze Groningse vrouwen die worden opgeleid tot it-ondernemer : ,,Wat ze nodig hebben is een flinke portie lef in hun billen.''
 • Fred Kramer: Burgemeester geeft toe homo te zijn (AD, 17 februari 2005). Burgemeester Frans Buijserd van Wijk en Aalburg heeft de inwoners via internet laten weten dat hij homoseksueel is. Op de website van de gemeente kondigt hij aan dat hij en zijn vriend zich binnenkort als parners zullen laten registreren. De open brief van Buijserd is in het hervormde Wijk en Aalburg met gemengde gevoelens ontvangen.
 • Ontslag wegens hiv kan niet (Trouw, 17 februari 2005). Verzwijgen van een hiv-besmetting is geen grond voor ontslag. Deze rechterlijke uitspraak is een opsteker voor mensen met het aidsvirus. Oók in Nederland nog kampen zij met discriminatie. De kantonrechter in Utrecht heeft dat nu nog eens 'klip en klaar' bevestigd en weer een schadevergoeding toegekend voor psychisch leed, aldus Witlox, directeur HIV-vereniging. ,,Het geeft aan dat een werkgever op geen enkele manier een werknemer mag discrimineren wegens zijn medische situatie.''
 • Kamer wil zwangerschap verstandelijk gehandicapte voorkomen (Volkskrant, 16 februari 2005). Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA wil verplichte anticonceptie voor verstandelijk gehandicapten die niet in staat zijn een kind op te voeden. De VVD verzet zich hiertegen. De liberalen vrezen dat straks ook tienermoeders of mensen met een erfelijke ziekte tot anticonceptie worden gedwongen.
 • Verkeerd begrepen (De Volkskrant, 16 februari 2005). Over de commotie rond de affiches van The Hunger Project.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0 Lucretia van der Vloot - zangeres - radio-interview (NPS-radioprogramma, 24 februari 2004). Ze zingt al jaren de sterren van de hemel en nu komt zangeres Lucretia van der Vloot met een nieuwe cd, 'Alles wat telt', die geheel gewijd is aan de pure, onvoorwaardelijke, kolkende, alles verzengende liefde. Dat belooft wat, want Lucretia heeft een stem vol soul, die moeiteloos had gepast in de traditionele Motown-school.

Actueel > Tijdschriftenrek:
woensdag 16 februari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Geweld op werk bestrijden door beter beleid (FNV-e-magazine, 16 februari 2005). Bijna twintig procent van alle ziekmeldingen is het gevolg van 'onheuse bejegening' tijdens het uitoefenen van het beroep, zegt Arboned. De dienst gaat met scholing proberen werkgevers en werknemers te leren omgaan met geweld. FNV-beleidsmedewerker Wim van Veelen noemt de melding van ArboNed opvallend, omdat de dienst nog niet zolang geleden, samen met de Arbo-diensten, heeft gepleit voor het schrappen van Arbo-regels. “Uit recent onderzoek blijkt nu juist dat Arbo-regels helpen om dit probleem te verkleinen en daar hoor je ArboNed niet over.”
 • Eduard Sloot: Geweld hoort er niet bij (ND, 15 februari 2005). De op één na grootste Arbodienst, Arboned, start deze week een voorlichtingscampagne over geweld en agressie op het werk. ,,Bij veel bedrijven is er wel beleid tegen agressie, maar in de praktijk blijkt dat niet te werken.'' De campagne is hoofdzakelijk gericht op agressie en intimidatie door het publiek, vertelt woordvoerster Inge Weels. ,,Vooral in de zorgsector speelt dit sterk. Denk aan patiënten of familie daarvan, bij wie de emoties hoog op kunnen lopen. Zoiets is wel te begrijpen, maar geweld en intimidatie zijn daarmee niet goed te praten.''
 • Geen versoepeling Poolse abortuswet (RefD, 15 februari 2005). Het Poolse parlement heeft besloten het wetsvoorstel ter versoepeling van de huidige strenge abortuswet niet in behandeling te nemen. De regerende Democratische Alliantie wilde abortus toestaan tot 12 weken na de conceptie, seksuele voorlichting invoeren op basisscholen en minderjarigen zelf laten beslissen of zij een abortus willen.
 • CDA niet tegen prikpil gehandicapte (NRC-Handelsblad, 15 februari 2005). De CDA-fractie in de Tweede Kamer sluit het verplicht toedienen van anticonceptie aan verstandelijk gehandicapten niet langer uit. Woordvoerder Aasted-Madsen (CDA) wil dat hierover zo snel mogelijk een maatschappelijk debat wordt gevoerd. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt verplichte anticonceptie (de prikpil) of ,,groepsgewijze sterilisatie'' geen optie.
 • Seksueel geweld in Darfur (UNICEF, 14 februari 2005). In Darfur worden tientallen baby's geboren bij vrouwen die seksueel misbruikt zijn, tijdens het voortdurende geweld in het westen van Sudan. Dit meldt een recent verschenen rapport van de Verenigde Naties over oorlogsmisdaden in deze regio. Vrouwen en meisjes, soms zelfs pas tien jaar oud, krijgen veelvuldig te maken met seksueel geweld.

Nieuwsarchief:

 • Korpsmonitor prostitutie/mensenhandel. Brief dd. 8 februari 2005 van minister Donner (Justitie) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van de Korpsmonitor prostituie/mensenhandel. De Korpsmonitor 2004 bevestigt een aantal trends die al in de Korpsmonitor 2003 werden gesignaleerd. Zo blijken gemeenten steeds beter in staat hun prostitutie- en vergunningenbeleid bestuurlijk te handhaven. Met de opheffing van het bordeelverbod is gekozen voor een integrale en multidisciplinaire aanpak van de seksindustrie. Een dergelijke samenwerking werkt, maar een adequate informatiehuishouding en (mogelijkheid tot) uitwisseling van informatie is daarbij wel cruciaal. redactie: de Korpsmonitor zelf staat (nog?) niet online.[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]