zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  SEPTEMBER 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2004

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
donderdag 30 september 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Frankrijk krijgt homokanaal: pink tv (AD, 30 september 2004). De sportpresentatrice is eigenlijk een man, in de pornofilms spelen homoseksuele, lesbische en biseksuele acteurs en iedere avond om 19.00 uur verschijnt Wonder Woman. Dit is PinkTV, het eerste nationaal uitgezonden Franse homokanaal.woensdag 29 september 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Virtueel discussieren over rechten rond seksualiteit en kinderen krijgen (persbericht dd. 29 september 2004 van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking). De virtuele werkplaats www.righttodecide.org is vandaag in Brussel online gegaan. Via de website kunnen o.a. beleidsmakers en NGOs goede voorbeelden, visies en nieuws uitwisselen over rechten rond seksualiteit en kinderen krijgen (reproductieve gezondheid en rechten). De site is een initiatief van minister Van Ardenne ( Ontwikkelingssamenwerking).
 • Werkgevers tegen verlof zieke (ND, 28 september 2004). De werkgevers willen niet dat werknemers het recht krijgen voor langere tijd te zorgen voor hun doodzieke partner, ouder of kind. Volgens VNO-NCW regelen werknemers en bedrijven deze vorm van verlof nu al gewoon onderling. Het ministerie van Sociale Zaken wil de zogeheten Wet langdurend zorgverlof op 1 januari laten ingaan. Daarvoor moet het parlement de wet nog wel goedkeuren.
 • Prostitutie en kenniswerkers. Brief dd. 28 september 2004 van staatssecretaris Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer. Zie ook het persbericht hierover dat al op 24 september 2004 werd uitgebracht en op emancipatie.nl werd vermeld.
 • hspace=0  Meer vrouwen in het leger (2Vandaag, 28 september 2004). Het leger maakt nog steeds een man van je. Dat moet veranderen, vindt staatssecretaris Van der Knaap (Defensie). In Twee Vandaag: hoe hij ervoor wil zorgen dat er voor 2010 een eerste vrouwelijke generaal is en 30% van de krijgsmacht vrouw wordt.
 • Omstreden trouwambtenaar mag van college blijven (RD, 28 september 2004). De omstreden trouwambtenaar N. Eringa–Boomgaardt die weigert homostellen te trouwen, mag van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden toch tot 2015 aanblijven. Daarmee gaat het college voorbij aan de wens van de gemeenteraad.
 • Nieuw kiesstelsel slecht voor vrouwen (RD, 28 september 2004). Het nieuwe kiesstelsel zoals minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) dat voor ogen heeft, leidt ertoe dat het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer fors zal dalen. De wijziging van het kiesstelsel staat dan ook haaks op het emancipatiebeleid van de Nederlandse regering. Dat stelt universitair hoofddocent politicologie aan de Radboud Universiteit, M. Leyenaar, in haar boek Political Empowerment of Women, dat deze week verschijnt.
 • Steven Adolf: Ondernemende vrouwen uit de moslimwereld (NRC-Handelsblad, 28 september 2004). Zakenvrouwen uit de moslimwereld verzamelden zich in Marokko om elkaar een hart onder de riem te steken. Wat moet je als ondernemende vrouw in Saoedi-Arabië, als de ultraconservatieve heersers daar je niet eens toestaan een auto te besturen? Een chauffeur nemen, zo luidt de oplossing van Aiman Ergesous, seniorconsultant personeelszaken uit Saoedi-Arabië.

Nieuwsarchief:

 • Jolien Crol: Vrouwen genoeg voor invulling commissariaten (Fiancieel Dagblad, 22 september 2004, Samenvatting opportunity.nl).  Het aantal vrouwen op commissariaten en andere toezichthoudende functies is schrikbarend laag: 7% waarvan meer dan de helft buitenlands. Een groep vrouwen heeft het initiatief genomen een website op te richten met als doel capabele vrouwen zichtbaar te maken: www.vrouweninbeeld.nl

Actueel > agenda:

 • donderdag 18 oktober 2004: Première van Password : Women, een film over de betekenis van moderne communicatie- en informatiemiddelen als internet, (internet)radio en cd-rom voor de verbetering van de positie van vrouwen. Tijd: 14.00 uur. Plaats: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam. Programma en aanmeldingsformulier

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl:
dinsdag 28 september 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Homohuwelijk virus voor Spaanse maatschappij (RD, 28 september 2004). Het toestaan van het homohuwelijk is als het loslaten van een virus op de Spaanse maatschappij, vindt de Spaanse bisschoppenconferentie. Het Spaanse kabinet neemt naar verwachting vrijdag een wet aan die het homohuwelijk legaliseert. Uit een peiling van de krant El Pais blijkt dat 62% van de ondervraagden voorstander is van het homohuwelijk
 • CDA wil verlaging abortustermijn (RD, 27 september 2004). De CDA-fractie wil de uiterste termijn waarbinnen een abortus plaats mag hebben verlagen van 24 naar 20 weken, zo blijkt uit vragen van TK-lid Ormel. Te vroeg geborenen zouden vanaf 23 of 24 weken behandeld moeten worden in plaats vanaf de huidige 26-wekengrens.
 • Nieuwe hoogleraar Erasmus MC pleit voor verlaging abortusgrens (persbericht dd. 27 september 2004 Erasmus Universiteit). Prof. dr. Hans van Goudoever vindt dat de zogenaamde 'abortusgrens' - het aantal weken dat een zwangerschap volgens de huidige opvatting mag duren om een abortus te laten uitvoeren - moet worden verlaagd van 24 naar 20 weken. Jaarlijks overlijden ruim honderd te vroeg geboren kinderen, omdat zij niet behandeld worden vanwege de te korte duur van de zwangerschap.
 • Vrouwen moeten niet zeuren (Marketingonline, 27 september 2004). Vrouwen bezoeken de huisarts vaker dan mannen. Ze zeuren te veel, vindt 13% van de Nederlandse mannen en 20% procent van de vrouwen, zo blijkt uit een opinieonderzoek van het tijdschrift Gezondheid.

Nieuwsarchief (berichten vóór 27 september):

 • Gezonde levensverwachting daalt in Nederland (persbericht AMC, 24 setember 2004). In ons land is het aantal te verwachten levensjaren zonder ziekte en beperkingen afgenomen. De gezondheidssituatie van vrouwen lijkt echter verder verslechterd dan die van mannen, zo blijkt uit het proefschrift van Rom Perenboom. Hij spreekt van een ‘expansie van ongezondheid’ bij vrouwen, en bij mannen van een een ‘compressie van ongezondheid in de laatste levensjaren’.
 • Vincent Duindam: Moeder-contracten en de verborgen agenda van onderzoekers en politici (Utrechts Nieuwsblad, 25 september 2004). Beschouwing bij de afsluiting  van de ESF-Equal projecten “Mannen in de Hoofdrol”.
 • Mannen nog altijd niet achter het aanrecht (Dagblad van het Noorden, 24 september 2004). Mannen zijn nog altijd vies van het huishouden. Ondanks de campagne van de overheid Mannen in de Hoofdrol om meer mannen achter de stofzuiger of het aanrecht te krijgen, blijven vrouwen de meeste taken uitvoeren in het huishouden. De campagne heeft nog de meest zichtbare verschillen teweeg gebracht bij de verzorging van kinderen. ,,Zo zien we dat vaders vaker dan voorheen de kinderen in bad doen en hen naar bed brengen/voorlezen'', aldus de onderzoekers.
 • Mannen halen neus op voor huishouden (Planet.nl, 24 september 2004). Met de campagne ‘Mannen in de hoofdrol’ zou de overheid een verandering in de vastgeroeste taakverdeling van mannen en vrouwen teweegbrengen. Helaas is dat niet gelukt. Sinds de campagne zijn partners meer met elkaar gaan bespreken wie welke taak heeft. Overigens hebben mannen dit idee meer dan vrouwen. Vrouwen staan hier sceptischer tegenover: “eerst zien, dan geloven.” En dat is niet helemaal onterecht.
 • Laag salaris houdt mannen weg uit het onderwijs (Onderwijsblad, 25 september 2004). Full time werkende mannen in het onderwijs verdienen 24 procent minder dan full time werkende mannen in de marktsector, volgens de trendnota van het ministerie van binnenlandse zaken. Hiermee is de feminisering van het onderwijs (onevenredig veel vrouwen voor de klas) een rechtstreeks gevolg van het overheidsbeleid.
 • Overblijven wordt beter geregeld (Onderwijsblad, 25 september 2004). Overblijven op basisscholen moet voortaan begeleid worden door geschoolde overblijfkrachten. Het ministerie heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De verantwoordelijkheid komt bij de schoolbesturen te liggen en de kwaliteit zal verbeteren. De rol van de meesters en juffen is echter niet goed vastgelegd.maandag 27 september 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Christelijk gezin houdt geweld lang stil (RD, 27 september 2004). Als er in orthodox-christelijke gezinnen sprake is van huiselijk geweld, duurt het vaak lange tijd voordat misstanden openbaar komen. Die ervaring heeft rechercheur Thérèse Evers, coördinator thuisgeweld bij de Utrechtse politie. „Als wij eraan te pas komen, is de situatie vaak heel ernstig.”
 • Politie kritischer over echtscheiding huiselijk geweld (RD, 27 september 2004). De politie adviseert vrouwen die het slachtoffer zijn van mishandeling minder dan vroeger om een echtscheidingsprocedure te starten. Meer dan vroeger wordt nu op hulpverlening aangedrongen. Rechercheur Thérèse Evers, coördinator thuisgeweld bij de Utrechtse politie: 'Uit elkaar gaan is vaak niet de echte oplossing'
 • Rutger van der Hoeven: Polynesië | Seksproces bedreigt meest afgelegen eiland (Trouw, 27 september 2004). De 47-koppige bevolking van de mogelijk meest afgelegen plaats ter wereld, het eiland Pitcairn, wordt verscheurd door toepassing van Brits recht op de lokale zeden. Een derde van de mannen staat terecht voor seksueel misbruik. Het proces kan leven op Pitcairn -'een seksuele hogedrukpan'- onmogelijk maken. De zaak kwam aan het rollen toen een Britse agente Pitcairn in 1999 bezocht en op een verkrachtingszaak stuitte.
 • Turks parlement stemt in met hervorming strafrecht (Volkskrant, 26 september 2004). Het Turkse parlement heeft zondag in meerderheid ingestemd met de door de regering voorgestelde hervormingen van de Turkse strafwetgeving. Het omstreden artikel inzake overspel staat niet in het nieuwe Wetboek van Strafrecht.

Nieuwsarchief:

 • Fareed Zakaria: Hoe schrik ik islamitische bondgenoten af? (NRC-Handelsblad, 23 september 2004). De Europese hysterie over de Turkse wet op het overspel is absurd.  Zijn de Europeanen dan hun eigen verleden vergeten? De tien geboden bevatten een verbod op overspel, en het was tot voor zeer kort in vrijwel alle Europese landen een misdrijf.
 • Laatste spreekster van vrouwentaal 'nushu' overleden (Telegraaf, 23 september 2004). De laatste Chinese vrouw die de geheimzinnige 'vrouwentaal' Nushu kon spreken en schrijven is overleden. Nushu werd alleen gebruikt door vrouwen om onderling te spreken over hun diepste zieleroerselen. Het was zeer waarschijnlijk de enige vrouwentaal ter wereld.

Gesignaleerd:

 • www.xanthe.nl:  Onlangs is een drietal apothekers www.xanthe.nl gestart om te zorgen voor begrijpelijke informatie over anticonceptie voor iedereen. Tevens regelen zij hiermee op een simpele manier de verstrekking van anticonceptiemiddelen. Xanthe.nl is dé website om alle anticonceptiemiddelen te bestellen. En met alle anticonceptie bedoelen we dan ook alles: van de pil tot en met condooms!zondag 26  september 2004

Nieuwsbrieven:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

Actueel > Agenda:

 • zaterdagavond 9 oktober 2004: ''De man in de wereld en de wereld in de man''. Jubileumfeest 25 jaar Mannenwerk (mannenwerk.nl). We vieren het 25 jarig bestaan van het mannenwerk met een groot feest voor mannen en vrouwen in Amsterdam. We hebben hiervoor een prachtige locatie uitgezocht: de Koningszaal in Artis. We bieden vanaf 20.00 uur een wisselend programma, met optredens uit binnen en buitenland en disko vanaf 23.00 uur. We willen je uitnodigen om aanwezig te zijn op deze bijzondere avond waar je veel ''oude bekenden'' kan tegenkomen. We verwachten ongeveer 200 mensen! Meer informatie en bestellen van toegangskaarten via onze website www.mannenwerk.nl of stuur een mail naar feest@mannenwerk.nl
 • Tweede Kamer | woensdag 3 november 2004 (13.00 tot ca. 15.00 uur): Algemeen overleg van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met Minister De Geus van SZW over emancipatie-onderwerpen. Hierbij kunnen de volgende brieven worden betrokken:
  • de brief d.d. 24 juni 2004 houdende het werkplan 2004 Taskforce Vrouwen, Veligheid en Conflict (SZW0400482);
  • de brief d.d. 8 juli 2004 over de hoofdlijnen, beleidsprioriteiten en doelen van het emancipatiebeleid (27 061, nr. 30);
  • de brief d.d. 16 augustus 2004 over de stand van zaken van de overname van de Stichting Vrouwenvakscholen Groep Nederland door de Calder Groep BV (27 853, nr. 6)
  • de brief d.d. 30 augustus 2004 houdende het vijfde onderzoek VN-Vrouwenverdrag ''Naar ander recht en beleid. De betekenis van artikel 5a VN-Vrouwen-verdrag voor het uitbannen van structurele
   genderdiscriminatie'' (SZW0400566).
 • 18-20 November 2004: Conference on Gender Equality in Europe (Grotius Centre for International Legal Studies, The Hague). zaterdag 25  september 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Antoinette Reerink en Yvonne Wiggers: Liever een bezielde bitch dan een vrouw met kloten (AD, 25 september 2004). Wouter Bos vreest dat er te weinig vrouwelijke ministerkandidaten zijn als de PvdA in een kabinet komt. Daarom zoekt hij 'vrouwen met kloten'. Maar de vrouwen in zijn eigen fractie zeggen dat zij zich niet als mannen wensen te gedragen. Natuurlijk steunen de PvdA-dames in de Kamer hun leider manhaftig. Hannie Stuurman: Het kan niet zo zijn dat vrouwen alleen het probleem zijn. Onder de mannen zitten ook zwakke broeders'.
 • Internetsite neemt misvattingen weg over financiële gevolgen geliijkere werkverdeling tussen partners (persbericht dd. 24 september 2004, ministerie van SZW). Tweeverdieners kunnen vanaf vandaag op www.wiedoetwat.nl bekijken wat de financiële gevolgen zijn als ze onderling arbeidsuren ‘uitruilen’ om zorg- en huishoudelijke taken eerlijker te (kunnen) verdelen. Zeven op de tien stellen met een gelijk uurloon hebben er baat bij als de minder werkende partner (meestal de vrouw) een werkdag ‘overneemt’. Zelfs van stellen van wie de minder werkende partner een lager uurloon heeft, heeft nog altijd een op de drie er baat bij als de minst verdienende partner een dag per week meer gaat werken en de meest verdienende partner een dag minder.
 • Slachtoffers mensenhandel zijn vaak maar bijzaak (RD, 24 september 2004). Door de sterke focus op het bestrijden van immigratie „beschouwen regeringen slachtoffers als een bijzaak”, stelde Christian Strohal, directeur mensenrechten bij de OVSE. „Met handelt ermee alsof het gaat om een vorm van criminaliteitsbestrijding. Maar in dit geval heeft het slachtoffer ook mensenrechten.” Schattingen voor Nederland spreken over 3500 slachtoffers onder Nederlandse prostituees.
 • Strafwet snel in stemming (NRC-Handelsblad, 24 september 2004). Het Turkse parlement komt zondag in buitengewone zitting bijeen om zich opnieuw te buigen over de controversiële ontwerp-strafwet. Premier Recep Tayyip Erdogan verzekerde gisteren in Brussel dat er deze keer geen sprake zal zijn van het strafbaar stellen van overspel.
 • Brussel brengt Ankara tot inkeer (NRC-Handelsblad, 24 septemnber 2004). Met een bliksembezoek van de Turkse premier Erdogan aan de Europese Commissie en het Europees Parlement was alle commotie van de afgelopen tien dagen op slag voorbij. De veelbesproken overspelbepaling wordt niet behandeld. De afschaffing van strafverlaging bij moorden uit eerwraak wel.
 • Vreemdgaan in Turkije (NRC-Handelsblad, 23 september 2004, hoofdredactioneel commentaar). De wettelijke straf op overspel gaat te ver om er geen punt van te maken bij de toetreding van Turkije bij de EU.


[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]