donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  OKTOBER 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF OKTOBER 2004


dinsdag 5 oktober 2004

Focus > Onze vrouw in ... New York:

 • Onze vrouw in New York, Ine van Hoorn, maakt als ''vrouwenvertegenwoordiger'' (niet-ambtelijk delegatielid) deel uit van de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Op onze site houdt zij een dagboek bij. Vandaag haar aantekeningen over 4 oktober.

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Akkoord bereikt over richtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen (Ministerie van SZW, persbericht 5 oktober 2004). Minister De Geus heeft bekendgemaakt dat de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid met één onthouding en de steun van 24 andere lidstaten een akkoord heeft bereikt over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten. Belangrijkste punt in deze richtlijn is dat mannen en vrouwen door verzekeringsmaatschappijen gelijk moeten worden behandeld als het gaat om premies en uitkeringen.
 • Onderscheid naar sekse bij transactie aan banden (Het Financieele Dagblad, 5 oktober 2004). Discrimineren op sekse bij levering van goederen en diensten wordt in de Europese Unie aan strikte voorwaarden verbonden. Dat hebben de ministers van sociale zaken gisteren onder voorzitterschap van de Nederlandse minister Aart Jan de Geus besloten.
 • Eveline Brandt: Volksgezondheid | Helft van tienermeisjes lijnt ongezond (Trouw, 5 oktober 2004). Tachtig procent van de meisjes van 13 tot 18 jaar doet aan de lijn. Ongeveer de helft van de tienermeisjes lijnt ongezond of extreem, ongeacht of er sprake is van overgewicht, een normaal gewicht of zelfs ondergewicht.
 • CIDI: besnijdenis jongens niet wreed (Nederlands Dagblad, 5 oktober 2004).Het Tweede-Kamerlid Hirsi Ali zou zich beter moeten verdiepen in de gebruiken die zij ter discussie stelt. Dat zei de directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI), R. Naftaniel, gisteren in een reactie op uitlatingen van het VVD-Kamerlid.
 • Gerard Beverdam: ''Verbod op nikaab past niet bij VU'' (Nederlands Dagblad, 5 oktober 2004). Moet op de Vrije Universiteit de nikaab worden verboden? De leiding wil een verbod, maar dat doet de gemoederen flink oplaaien. Gistermiddag was er een discussie.
 • Helft van jonge meisjes lijnt ongezond (Nederlands Dagblad, 5 oktober 2004). Een kwart van de meisjes tussen de 13 en 18 jaar lijnt wel eens extreem ongezond. Ze gebruiken laxeermiddelen of steken na een maaltijd de vinger in hun keel.
 • Dhiraj Baldew: Debat mag, sluier blijft verboden (Het Parool, 5 oktober 2004). Dat de Vrije Universiteit kledingvoorschriften voor studenten en medewerkers wil invoeren, doet veel stof opwaaien in het gebouw aan de De Boelelaan.
 • Rabbijn: Hirsi Ali zoekt sensatie (Algemeen Dagblad, 5 oktober 2004). In joodse kringen wordt met afschuw gereageerd op het pleidooi van VVD-Kamerlid Hirsi Ali om het besnijden van jongens aan banden te leggen.
 • Helft pubermeisjes lijnt ongezond (Algemeen Dagblad, 5 oktober 2004). De helft van alle pubermeisjes in Nederland lijnt ongezond. Om slank te blijven, slaan 13- tot 18-jarige meisjes maaltijden over, volgen een kuur of slikken dieetpillen.
 • Tijdelijke Stimuleringsregeling Emancipatie Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (emancipatieweb.nl). De Minister van SZW stelt een tijdelijke extra project subsidieregeling beschikbaar voor gemeenten. In totaal is € 1.500.000,- beschikbaar. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten om het isolement van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te doorbreken. In de projecten dient toepassing te worden gegeven aan een of meer van de instrumenten uit het Plan van Aanpak Emancipatie & Integratie:
  • Toolkit participatie
  • campagne
  • inzet discussieleiders
  • methodieken en concepten voor het betrekken van de doelgroep.
 • Projecten die voor aanvraag in aamerking komen dienen aan te vangen na 1 december 2004 en uiterlijk afgerond te zijn op 1 september 2006.

Actueel > Agenda:
maandag 4 oktober 2004

Nieuwsbrieven:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Hirsi Ali: besnijdenis van jongens strafbaar (AD, 4 oktober 2004). Het kabinet moet overwegen jongensbesnijdenis strafbaar te stellen, aldus TK'-lid Ayaan Hirsi Ali (VVD) in het televisieprogramma Het geluk van Nederland van de VPRO. Het kabinet heeft kort geleden alle vormen van meisjesbesnijdenis strafbaar gesteld. Dat moet volgens Hirsi Ali ook voor jongens gebeuren: besnijdenis kan voor hen ook heel ingrijpend zijn.

Nieuwsarchief (berichten vóór 4 oktober 2004):

 • Programma Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 4 oktober 2004. (Persbericht dd. 30 september 2004). In de vergadering op 4 oktober 2004 in Luxemburg wil het Nederlandse voorzitterschap een politiek akkoord bereiken over de richtlijn gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten. Basisregel is dat voor mannen en vrouwen gelijke premies en uitkeringen gelden. Lidstaten mogen hiervan afwijken als ze kunnen aantonen dat  geslacht een bepalende factor is voor het inschatten van risico’s bij verzekeringsproducten.

Agenda > Den Haag:

 • (actualisering n.a.v. besluiten vaste Kamercommissie SZW dd. 6 en 30 september 2004)
   Tweede Kamer | woensdag 3 november 2004 (13.00 tot ca. 15.00 uur): Algemeen overleg van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met Minister De Geus van SZW over emancipatie-onderwerpen. Hierbij kunnen de volgende brieven worden betrokken:
  • de brief d.d. 24 juni 2004 houdende het werkplan 2004 Taskforce Vrouwen, Veligheid en Conflict (SZW0400482);
  • de brief d.d. 8 juli 2004 over de hoofdlijnen, beleidsprioriteiten en doelen van het emancipatiebeleid (27 061, nr. 30);
  • de brief d.d. 16 augustus 2004 over de stand van zaken van de overname van de Stichting Vrouwenvakscholen Groep Nederland door de Calder Groep BV (27 853, nr. 6)
  • de brief d.d. 30 augustus 2004 houdende het vijfde onderzoek VN-Vrouwenverdrag ''Naar ander recht en beleid. De betekenis van artikel 5a VN-Vrouwen-verdrag voor het uitbannen van structurele
   genderdiscriminatie'' (SZW0400566).
  • de brief dd. 6 september 2004 inzake de Implementatierapportage The Netherlands ten years after Beijing.
  • de brief dd. 9 september 2004 ter aanbieding van het rapport ''Genderbewust personeelsbeleid''.zondag 3 oktober 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Steven Adolf: De ''katholieke fatwa'' voorbij (NRC-Handelsblad, 2 oktober 2004). Feest op de Plaza de Chueca, bruisend middelpunt van de gelijknamige Madrileense ''homowijk''. Gisteravond werd een overwinning gevierd die menigeen nog geen half jaar geleden voor onmogelijk had gehouden: Spanje krijgt zijn homohuwelijk.
 • Strijd om huwelijk homo's (NRC-Handelsblad, 2 oktober 2004). Het homohuwelijk houdt niet alleen in Spanje de gemoederen bezig. Drie tussenstanden uit andere landen: Turkije, Verenigde Staten en Frankrijk.
 • Spanje staat homohuwelijk toe (AD, 2 oktober 2004). De nachtmerrie van de katholieke kerk in Spanje is sinds deze week compleet. Nadat dinsdag religie werd geschrapt als verplicht vak op de middelbare school, opende de ministerraad gisteren de deur naar het homohuwelijk én adoptie door echtparen van hetzelfde geslacht. Spanje gaat zelfs iets verder dan Nederland: voor homoparenn wordt het gemakkelijker ook in het buitenland te adopteren.
 • Homohuwelijk nog niet in Grondwet VS (ND, 2 oktober 2004). De Amerikaanse grondwet krijgt voorlopig geen artikel dat het homohuwelijk verbiedt. In het Huis van Afgevaardigden behaalde een Republikeins voorstel tot invoering van een dergelijk artikel in de constitutie niet de vereiste tweederde meerderheid. Het voorstel had de steun van president Bush.
 • Toename ongewenste zwangerschappen door een te dure pil. Antwoord dd. 30 september 2004 van minister Hoogervorst (VWS) op vragen van TK-lid Tonkens (GL). De minister ziet nog geen aanleiding zijn besluit te herzien. 'Drie maanden is immers een te korte periode voor het signaleren van een trend en tevens zal een groot deel van de vrouwen die in januari of februari van dit jaar een abortus ondergingen, al in 2003 (dus nog voor de invoering van de maatregel) zwanger zijn geworden. De cijfers over het eerste half jaar verwacht ik in oktober 2004.'
 • Toename ongewenste zwangerschappen door bezuiniging van anticonceptie. Antwoord dd. 30 september 2004 van minister Hoogervorst (VWS) op vragen van TK-lid Arib (PvdA). Minister Hoogervorst: De huidige voorlichting over het voorkomen van zwangerschap voorziet in voldoende mate in informatie over veilige en onveilige methodes van anticonceptie. In het bestaande voorlichtingsmateriaal wordt voor periodieke onthouding gewaarschuwd, omdat het een onbetrouwbare methode is.
 • Een zoen voor je pensioen (Verzekerd! september 2004). Geef je toekomst een dikke zoen: onder dat motto start de Stichting Pensioenkijker.nl (waar ook het Verbond van Verzekeraars in participeert) dit najaar een campagne om het pensioenbewustzijn van vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen veel minder ''pensioenbewust'' zijn dan mannen, terwijl hun pensioenopbouw er in het algemeen heel wat slechter uitziet. Voor meer informatie: www.pensioenkijker.nl

Servicepagina > Oproepen:

 • Joke Smit school met verdwijning bedreigd ? (Persbericht, 3 oktober 2004). De bezuinigingsmaatregelen van minister Verdonk dreigen ernstige gevolgen te hebben voor de Joke Smit school, vmbo/tl, havo en vwo voor volwassenen, onderdeel van het ROC van Amsterdam. Hoewel de maatregelen van Verdonk alleen gericht zijn op het terugdringen van het aantal inburgeraars,hebben bestuurders van het ROC van Amsterdam plannen op papier gezet waarin de bezuiniging ook op de Joke Smit school wordt toegepast. In de plannen wordt zelfs gesproken over opheffing! Dan komen circa 1400 leerlingen in de kou te staan. Daarmee zou deze onderwijssoort in Amsterdam helemaal verdwijnen. Dit, terwijl de toestroom van leerlingen op onze school onverminderd groot blijft.
  • Het College van Bestuur van het ROC van Amsterdam is te bereiken via postbus 2584, 1000 CN  Amsterdam, telefoon 020 - 579 1000, fax 020 - 579 1001 en e-mail pr@rocva.nl.

Gesignaleerd:

 • Astrologische Almanak 2005. Hieruit: Wist u bijvoorbeeld dat in 2005  ....vrouwen de politiek en economie zullen gaan domineren?zaterdag 2 oktober 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Spaans kabinet stemt voor homohuwelijk (RD, 1 oktober 2004). Ondanks fel verzet van de rooms-katholieke kerk heeft de Spaanse regering vrijdag een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in de legalisering van het homohuwelijk en dat homoparen de mogelijkheid moet geven kinderen te adopteren. Als het parlement, zoals alom verwacht, instemt met het wetsvoorstel, wordt Spanje na Nederland en België het derde land in Europa dat het homohuwelijk legaliseert.
 • Spanje haalt met homohuwelijk 'achterstand' in (RD, 1 oktober 2004). Met het besluit om ook in Spanje het homohuwelijk mogelijk te maken, doet de socialistische regering een nieuwe poging om de conservatieve nalatenschap van dictator Franco en de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk definitief van zich af te schudden. „Een historische taak”, noemde Beatriz Gimeno, voorzitter van de Staatsfederatie van Homo’s, Lesbiennes en Transseksuelen, het plan van de regering-Zapatero om het huwelijk ook voor mensen van hetzelfde geslacht open te stellen.
 • Huiselijk geweld 30% gestegen (Haagsche Courant, 1 oktober 2004). Huiselijk geweld neemt fors toe. In vier jaar is het aantal zaken met bijna 30% gegroeid, aldus de Landelijke Criminaliteitskaart (LCK). In werkelijkheid is vermoedelijk nog veel vaker sprake van geweld in de privé-sfeer. De onderzoekers baseren dat op de enorme groei van het aantal ernstige bedreigingen (88), waarvan het grootste deel volgens hen ook met huiselijk geweld te maken moet hebben.
 • Verkrachting in Rwanda niet bestraft (NRC-Handelsblad, 1 oktober 2004). Tien jaar na de genocide in Rwanda wachten de vrouwen die destijds werden verkracht nog altijd op gerechtigheid. Het leeuwendeel leeft in grote armoe en heeft geen toegang tot gezondheidszorg. Veel van de vrouwen zijn door hun verkrachters met het aidsvirus besmet, aldus Human Rights Watch.
 • KNMG: seksuele regels in opleiding arts (RD, 1 oktober 2004).  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) pleit voor het opnemen van seksuele gedragsregels voor artsen in de medische opleiding. Volgens KNMG-voorzitter P. Holland neemt het aantal klachten over seksueel wangedrag van artsen toe. Hij wijt dat onder meer aan de vrijere omgang tussen mannen en vrouwen. Hoogleraar gezondheidsrecht prof. dr. W. Kastelein zei dat er tot nu toe uitsluitend rechtszaken tegen mannelijke artsen zijn geweest. „Terwijl er op dit moment meer jonge, vrouwelijke artsen en artsen in opleiding zijn. Kennelijk doen die het niet, of ze houden het beter geheim”.
 • Werkgevers achten zorgverlof 'overbodig' (NRC-Handelsblad, 28 september 2004). Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft grote bezwaren tegen het creëren van een wettelijk recht op langdurend zorgverlof en vraagt de Tweede Kamer om terug te komen op het kabinetsvoorstel. Werkgevers zijn volgens VNO-NCW verplicht hun werknemers in staat te stellen om voor ernstig zieke kinderen of echtgenoten te zorgen op grond van ,,goed werknemerschap''. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau wees dit jaar uit dat werknemers meestal geen gebruik maken van de huidige, speciale verlofregelingen.
 • Staatssecretaris van Hoof: aantal gezinnen met problematische schulden is zorgelijk (persbericht SZW, 24 september 2004). Van alle huishoudens met een inkomen tot anderhalf maal het sociaal minimum kampen er tussen de 40.000 en 93.000 met problematische schulden.
  • Schulden : een (on)dragelijke last. Brief van staatssecretaris Van Hoof (SZW) ter aanbieding van het rapport:
  • Schulden, een (on)dragelijke last? Problematische schulden bij huishoudens tot 150% van het netto-sociaalminimum in 2003. Onderzoek van IVA, Tilburg, juni 2004. Kenmerken van huishoudens met problematische schulden zijn o.m.: de huishoudens betreffen vaker eenoudergezinnen met vaker een vrouw als kostwinner;de huishoudens hebben vaker twee of meer kinderen; de huishoudens zijn vaker niet van Nederlandse herkomst; de huishoudens zijn vaak relatief jong.vrijdag 1 oktober 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Actueel > Tijdschriftenrek:Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 ]