donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  OKTOBER 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF OKTOBER 2004

dinsdag 26 oktober 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Meisjes worden steeds agressiever (AD, 26 oktober 2004). Steeds meer minderjarige vrouwen maken zich schuldig aan geweld en vernieling. Het aandeel van meisjes hierin is sinds 1960 verdrievoudigd, aldus het CBS. Noot redactie: het percentage meisjes in de groep verdachte jongeren is in 2003 overigens slechts 16%: 84% zijn jongens.
 • Mannen vinden PABO-opleiding onzakelijk (RD, 25 oktober 2004). ) Mannen die het onderwijs in willen, vinden de opleiding aan de pabo te weinig zakelijk. Volgens de mannelijke minderheid heeft de opleiding onvoldoende aandacht voor kennisoverdracht en de inhoud van de vakken. Ook hebben veel mannelijke studenten moeite met de verplichte stage in de onderbouw, zo blijkt uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijs–arbeidsmarkt (SBO). ’Paboys gezocht! Wat maakt de pabo en de basisschool aantrekkelijk voor mannen’
 • Andere tijden voor huishoudens (SCP.nl, persbericht 25 oktober 2004). Samenvatting van Hoofdstuk 2 van het Sociaal en Cultureel Rapport 2004.
 • Vrouwen én mannen kiezen steeds meer voor deeltijdbaan (SCP.nl, persbericht 25 oktober 2004). Samenvatting van Hoofdstuk 6 van het Sociaal en Cultureel Rapport 2004.maandag 25 oktober 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Turkije | Veel vrouwen vinden het terecht dat de man slaat (Haagsche Courant, 25 oktober 2004). Uit een enquête onder 8000 vrouwen in Turkije zou blijken dat ruim eenderde van hen het terecht vindt om slaag te krijgen van hun man. Het onderzoek is verricht door de universiteit van Ankara. In Turkije is gisteren verdeeld gereageerd op dit bericht. Veel vrouwen twijfelen over de juistheid ervan, maar er is ook een grote groep die denkt dat de uitkomst op waarheid berust. Onderzoekster Ilknur Yüksel Alyanak, verbonden aan de universiteit: 'De uitkomst is teleurstellend, maar waar.'
 • Geweld en vernieling door meisjes toegenomen  (CBS Webmagazine, 25 oktober 2004). Criminaliteit blijft een mannenzaak, bijna 9 van de 10 gehoorde verdachten zijn mannen. Het aandeel van minderjarige jongens is in alle categorieen misdrijven het hoogst. Vrouwen, en dan vooral de minderjarigen, zijn echter bezig met een inhaalslag.

Nieuswsarchief (berichten vóór 25 oktober 2004):

 • De Geus roept werkgevers en werknemers op tot het maken van afspraken over kinderopvang in de CAO's (SZW, 23 oktober 2004). 'Kinderopvang maakt in Nederland deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Het behoort dus tot de verantwoordelijkheid van sociale partners. Daarom is het dan ook niet meer dan logisch dat ook werkgevers meebetalen. Ook zij hebben er belang bij', aldus de minister tijdens de EU-conferentie 'Kinderopvang in een veranderende wereld' in Groningen. Eén van de conclusies van de conferentie: de EU-lidstaten moeten zich inspannen om de juiste balans te vinden tussen kinderopvang en andere maatregelen zoals (betaald) ouderschapsverlof.

Gesignaleerd:
zondag 24 oktober 2004

Nieuwsbrieven:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwen weren vrouwen aan universiteiten (Opzij.nl, oktober 2004). Hoewel vrouwen inmiddels de helft uitmaken van de studentenpopulatie, is minder dan een kwart van de wetenschappers aan een universiteit vrouw. Opvallend genoeg wordt de opmars van jonge vrouwen geremd door vooroordelen van hooggeplaatste vrouwelijke wetenschappers. Dat blijkt uit onderzoek dat de Leidse psychologe prof.dr. Naomi Ellemers samen met Nederlandse en Italiaanse collega's heeft verricht:
 • De Geus dringt bij werkgevers aan op kinderopvang (Volkskrant, 23 oktober 2004). Sociale partners moeten de financiering voor kinderopvang veilig stellen, ook al liggen onderhandelingen over CAO's stil. Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft zaterdag tijdens de EU-conferentie Kinderopvang in een veranderende wereld in Groningen met name werkgevers opgeroepen mee te betalen aan kinderopvang.

Aktueel > Agenda:

 • dinsdagmiddag 9 november 2004: Slotbijeenkomst project Vrouwen hogerop in de gezondheidszorg (Amsterdam, Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, vanaf 13.30 uur)
 • vrijdag 26 november 2004: Duizend & één vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Conferentie ter ere van de afronding van de pilot van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Nog geen digitale informatie beschikbaar, daarom even het volgende genoteerd. Plaats : Aula Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Tijd: 13.00-18.00 uur, aansluitend borrel. Sprekers: Els Kloek (projectleider DVN), Mineke Bosch (historica), Herman Pleij (letterkundige), Nelleke Noordervliet (schrijfster), Louis Grijp (musicoloog) en Jacqueline Blom (actrice). Toegang: gratis.

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl en emancipatie-lokaal.pagina.nl:

 • Stichting Jotin biedt o.a. opvang aan geestelijk/lichamelijk of seksueel mishandelde mannen. zaterdag 23 oktober 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

hspace=0

MUDAWWANNA - DE MAROKKAANSE FAMILIEWET

In Nederland en België zijn ruim driehonderdduizend Marokkanen woonachtig. Zij behouden, ook na het aannemen van de Nederlandse of Belgische nationaliteit, hun Marokkaanse nationaliteit en volgens het Internationale privaatrecht is derhalve in Nederland en België ook het Marokkaans familie- en erfrecht op hen toepasbaar.

Deze ook hier toepasbare Marokkaanse familiewet, de Mudawwana, heeft onlangs zeer ingrijpende wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen behelzen een volledige herschrijving en herschikking van de oude wetstekst. Het meest in het oog springen de nieuwe regelingen die zijn getroffen ten gunste van de vrouw, zoals de afschaffing van de verplichte huwelijksvoogd en het recht om zelfstandig een echtscheiding te kunnen aanvragen op grond van duurzame ontwrichting.

Voor allen die vallen onder of anderszins in aanraking komen met het Marokkaans familie- en erfrecht is een geannoteerde Nederlandse vertaling van de Mudawwana onmisbaar.
Deze inmiddels alweer derde herziene druk is – evenals de alom gewaardeerde en veel gebruikte tweede druk – weer een zowel taalkundig als juridisch verantwoorde vertaling die niet alleen uiterst praktisch en nuttig is voor de rechterlijke macht, advocaten, notarissen en andere juristen, maar ook voor maatschappelijke dienst- en hulpverlenende instanties, overheidsinstellingen en natuurlijk zeker niet in de laatste plaats voor de betrokkenen zelf.

Zie de gehele inhoudsopgave van deze uitgave of het elektronisch bestelformulier.

Vertaald uit het Arabisch door mr. drs. M.S. Berger.
Derde herziene editie 2004 | ISBN 90-6916-516-3 | artikelnummer 35 | 100p. | 25,- euro.

 • Ilona Eveleens: Darfur zwijgt over verkrachting (Trouw, 23 oktober 2004). Unicef stelt dat er zoveel vrouwen en kinderen verkracht worden in Darfur dat er sprake is van oorlogsmisdaden. Hulpverleners bereiken weinig; het onderwerp is taboe. ,,We weten dat vrouwen verkracht zijn en worden. We behandelen ze. Maar ze weigeren er met ons over te praten''.
 • Klachten seksueel misbruik vaak niet gegrond (AD, 23 oktober 2004). Klachten tegen docenten over seksueel misbruik blijken vaak niet gegrond te zijn. In het vorige schooljaar (2002-2003) kwamen bij de Inspectie van het Onderwijs 60 meldingen van seksueel misbruik (aanranding of ontucht) binnen. De politie staakte in bijna 40% van de gevallen voortijdig het onderzoek. Eenderde daarvan werd officieel geseponeerd.
 • Annemarie Eversdijk: Ruchama ontfermt zich over vrouwen in nood (ND, 23 oktober 2004). Ruchama, onderdeel van stichting Tot Heil des Volkshaar is een christelijk opvanghuis voor misbruikte en mishandelde vrouwen en ex-prostituees. Uit onderzoek bleek dat er behoefte was aan een christelijk opvangadres waar vrouwen met hun kinderen terechtkonden.
 • Hilbert Meijer: Filteren internet staat scholen vrij (ND, 23 oktober 2004). Opnieuw ligt het homobeleid in het christelijk onderwijs onder vuur. D66 wil opheldering over scholen die internetsites over homoseksualiteit afschermen. Dat christelijke scholen behalve zaken als porno en racisme ook informatie over homoseksualiteit en veilig vrijen blokkeren, is de Kamerfractie van D66 een brug te ver.
 • Christelijke scholen weren homosites (Volkskrant, 22 oktober 2004). Veel christelijke scholen blokkeren op hun computers internetpagina's die informatie verschaffen over homoseksualiteit en veilig vrijen. Zeelandnet levert bijvoorbeeld het spamfilter Kliksafe, dat behalve sekssites ook sites met gewone informatie over homoseksualiteit en safe seks weert. Die vindt gretig aftrek bij reformatorische scholen, aldus D66.
 • Frank Poorthuis: De prinsessenclub (Volkskrant, 22 oktober 2004).  'Hebben wij kroonprinsessen?' Het is nieuw voor Martijn van Dam, een gewoonlijk goed geïnformeerd PvdA-Kamerlid, dat er vijf vrouwen in zijn fractie rondlopen die zich onder die noemer verenigd voelen. Toch is het waar. Ella Kalsbeek, Sharon Dijksma, Nebahat Albayrak, Mariëtte Hamer en Jet Bussemaker bestempelen zichzelf zo op momenten dat zij de hiërarchie binnen de sociaal-democratie bespreken.
 • Britse moslims schuldig aan polygamie (RD, 22 oktober 2004). Duizenden moslimmannen in Groot-Brittannië maken gebruik van een maas in de Britse wet tegen polygamie om toch met meerdere vrouwen te kunnen trouwen, aldus de Britse Sharia-raad. „We maken ons zorgen om de vrouwen. De tweede en daaropvolgende echtgenotes hebben geen rechten als de relatie stukloopt”, zei Muftie Barkatullah, een rechter in de Shariah-raad. Volgens hem is driekwart van de 4000 mannen alleen in theorie polygaam.vrijdag 22 oktober 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Meisjes goed in b-vakken (Het Parool, 21 oktober 2004). Vwo-meisjes doen het steeds beter in exacte vakken. De traditionele achterstand die zij altijd op jongens hadden, wordt langzaam maar zeker meer dan ingelopen. Voor het derde achtereenvolgende jaar scoorden meisjes bij hun eindexamen vwo in een aantal exacte vakken zelfs beter dan jongens.

Varia > Audio - video > Video online:

 • hspace=0  De veranderende positie van de vrouw (NOT/Teleac, uitzending 13 november 2002).
  Aan de orde komt: korte terugblik op het traditionele rolpatroon van man en vrouw in de jaren vijftig en de positie van de vrouw als huisvrouw; de langzame veranderingen in de jaren zestig en de gang van de vrouw naar vooral dienstverlenende beroepen; de komst van de pil als voorbehoedmiddel; het veranderende bewustzijn bij vele vrouwen van hun positie in de samenleving; de acties van de Dolle Minna's tegen discriminatie en voor gelijkstelling van de vrouw naast de man; de acties voor vrijheid van abortus; de bezetting van een abortuskliniek door feministen; het werk van de opgerichte Vereniging Man-Vrouw Maatschappij; het pleidooi voor positieve discriminatie; de politieke werkgroep Rooie Vrouwen binnen de PvdA; de komst van een staatssecretaris voor emancipatiezaken; de huidige achterstand van vrouwen in de leidinggevende sfeer. ARCHIEFMATERIAAL: (zw/w) traditioneel gezin thuis aan tafel; meisjes aan de afwas; (zw/w) huishoudschool met praktijklokaal; (zw/w) klaslokaal met jongens; (zw/w) typistes op kantoor aan het werk; presentatie van huishoudelijke artikelen op de huishoudbeurs;Tweede Kamer; (zw/w) vader wordt verwelkomd door zijn kinderen bij thuiskomst; (zw/w) vrouwelijke arbeiders bij technisch werk; schoonmaaksters aan het werk; productie van voorbehoedsmiddelen; interview met vrouw over de pil; (zw/w) vrouwen op straat; interview met Joke Kool-Smit; demonstatie van Dolle Mina's op straat; acties voor vrijheid van abortus; interview met F. Kause van de abortuskliniek; (zw/w) demonstraties van stakende vrouwen oa in Groningen; bijeenkomst de Verenging Man-Vrouw-Maatschappij; PvdA-politica Ien van den Heuvel deelt folders uit op straat; kinderen blazen rode ballonnen op; interview met J. Kraaijeveld-Wouters; massa-bijeenkomst van vrouwen; vrouwen als verpleegsters; interview met Hedy d'Ancona, oud-minister van WVC.

Servicepagina > Oproepen:

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl:

 • Vrouwen in hoger overheidsmanagement. Professioneel vrouwennetwerk voor de overheid (HOM), onder auspiciën van de Vereniging Vrouwennetwerk Nederland (VVN). Het netwerk richt zich op vrouwelijke managers en bestuurders van overheidsorganisaties.donderdag 21 oktober 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Ron Meerhof: Opvang vrouwen Keileweg onzeker (De Volkskrant, 21 oktober 2004). De opvang van verslaafde prostituees van de Keileweg staat op losse schroeven. De ondernemingsraad van DeltaBouman, de instelling voor verslaving en psychiatrie die tien internaten zou moeten gaan exploiteren, heeft grote twijfels over de haalbaarheid van de plannen. Binnen het bestuur bestaat grote onenigheid over de opvang.
 • Rekenmodel werktijdverdeling (Wiedoetwat.nl). Wat zijn de financiële gevolgen voor een betere verdeling tussen arbeid en de zorg in een gezin? Bereken het met het ''rekenmodel werktijdverdeling''.
 • Anticonceptiemiddel implanon is veilig (Trouw, 21 oktober 2004). Implanon blijft veilig. De Europese instellingen voor geneesmiddelregistraties hebben op voorstel van het Nederlandse College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) bepaald dat het middel veilig en effectief is, 'mits ingebracht op de juiste manier'.
 • Wel hoofddoek, geen school (AD, 21 oktober 2004). Twee meisjes die weigerden op school in Frankrijk hun hoofddoek af te doen, zijn geschorst. Het is de eerste keer sinds de invoering van de 'hoofddoekwet', anderhalve maand geleden, dat kinderen van school worden gestuurd.
 • Franse moslima's geschorst wegens hoofddoekje (RD, 20 oktober 2004). Vier moslimmeisjes zijn in Frankrijk van school gestuurd omdat zij weigeren hun hoofddoekje af te doen. De meisjes zijn de eerste scholieren die zijn geschorst als gevolg van het hoofddoekjesverbod dat dit schooljaar van kracht is gegaan.

Servicepagina > Oproepen en Actueel > Agenda:

 • Oproep | Tijd voor actie ! Initiatief Beijing+10 Nederland (IIAV.nl, 20 oktober 2004). Vind je ook dat de positie van vrouwen nog niet goed genoeg is? En dat het tijd wordt om actie te ondernemen? Doe dan mee met het initiatief Beijing+10, Tijd voor Actie! Bijna tien jaar geleden vond de 4e Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties plaats in Beijing. Vertegenwoordigers van bijna alle landen vonden dat het hoog tijd was om afspraken te maken om de positie van vrouwen te verbeteren. Tienduizenden vrouwen uit de hele wereld waren daar bij en hielden hen samen scherp. Wat is er van terechtgekomen? Op zaterdag 15 januari 2005 vindt hierover een grote conferentie plaats in Utrecht.

Actueel > Agenda:
woensdag 20 oktober 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Toine Heijmans: Positie allochtoon wordt nu gevolgd (De Volkskrant, 20 oktober 2004). De Integratiekaart leent zich niet voor haastige conclusies, zegt onderzoekster Van Rijn. 'Je kunt niet zomaar zeggen dat Afghanen slechter zijn geïntegreerd dan Irakezen.'
 • Seada Nourhussen: ''Een auto is toch een intieme ruimte'' (De Volkskrant, 20 oktober 2004). Met haar hoofddoek om en haar zwarte zonnebril op lijkt Tülay Vüral (28) wel een filmster uit de jaren vijftig, zo achter het stuur van haar luxe Golf. Maar dat is ze niet. De Turkse Vüral is eigenaar van de Amsterdamse rijschool Shewheeler: een rijschool speciaal voor vrouwelijke cursisten.
 • Traditionele rolverdeling in gezin moeilijk te doorbreken (NGR.nl, persbericht 20 oktober 2004). In de meeste gezinnen zijn de taken nog grotendeels traditioneel verdeeld. En dat is jammer want de taken thuis zijn voor vrouwen nog altijd een belangrijke reden om te stoppen met betaald werk.  Hoe komt het dat er toch zo weinig verandert in de dagelijkse praktijk van de gezinnen. Misschien wordt er te weinig geluisterd naar gezinnen zelf. Wat willen zij precies? Wat kunnen zij zelf en waarvoor hebben zij de overheid nodig? Hebben zij eigenlijk iets aan de maatregelen die zijn getroffen? Hebben zij nog andere ideeën? De Nederlandse Gezinsraad (NGR) organiseert in samenwerking met het project “Mannen in de Hoofdrol” van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een Gezinsparlement over de taakverdeling binnen gezinnen op 22 oktober 2004. Tevens wordt een brochure met achtergrondgegevens gepresenteerd.
 • België | Lily Boeykens, een grenzeloze feministe (Rosadoc). Vele vrouwen, nationaal of internationaal, hebben op één of andere manier bijgedragen tot de vrouwenemancipatiebeweging. Zonder hun inzet zouden vrouwen misschien nog steeds niet vrij mogen beslissen over lijf en leden, have en goed. Weinig vrouwen hebben echter met zoveel brio en succes aan de kar getrokken als Lily Boeykens.
 • Lydia Bremmer en Cees van der Laan: Integratie | Marokkanen scoren beter dan Turken (Trouw, 20 oktober 2004). Marokkanen werden vaak gezien als de moeilijkste groep. Ten onrechte, blijkt nu minister Verdonk de verschillen eens in kaart heeft laten brengen. Hoe staat het met de integratie van de diverse migrantengroeperingen in de Nederlandse samenleving? Volgens onderwijssocioloog Jungbluth zeggen de getallen weinig. Een klassiek voorbeeld zijn Molukse meisjes: goede prestaties op school, maar helemaal niet geïntegreerd.'' Zie ook:
 • De ontwikkeling van een integratiekaart. (Justitie, 15 oktober 2004). Onderzoek door WODC i.s.m. CBS. Samenvatting: bldz 1, waarin ook allerlei gender-aspecten worden beschreven.

Nieuwsarchief:

 • Resultaten en brochure van het Eerste Gezinsparlement (NGR.nl, 18 oktober 2004). Het eerste Gezinsparlement is georganiseerd op 24 september 2004 in Den Haag. Er waren 30 gezinsleden aanwezig die als parlementarier het woord voerden. Het parlement ging in discussie met afgevaardigden van politiek en beleid. Het was een levendige discussie die werd geleid door Jeltje van Nieuwenhoven. De NGR heeft voorafgaande aan het Gezinsparlement een brochure uitgebracht met achtergrond informatie over het thema; opvoeden doe je samen. Daarnaast is er een verslag van de resultaten beschikbaar.

Actueel > Agenda:

 • vrijdag 22 oktober 2004: Gezinsparlement (NGR.nl). De Nederlandse Gezinsraad organiseert in het kader van het Jaar van het Gezin een serie gezinsparlementen. Het volgende Gezinsparlement gaat over de taakverdeling tussen vaders en moeders en vindt plaats op 22 oktober in de Raadszaal van het Amsterdamse stadhuis.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]