woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  NOVEMBER 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2004

woensdag 3 november 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kinderopvang: de baas betaalt mee (FNV-Magazine, 3 novembe r 2004). De Stichting van de Arbeid roept werkgevers op om eerlijk mee te betalen aan de kinderopvang van hun personeel. Linda Rigters, beleidsmedewerker FNV: De grote organisaties van werkgevers zeggen hiermee duidelijk dat alle bedrijven moeten meebetalen aan kinderopvang voor hun personeel. Nu valt 60% van de werknemers onder zo'n regeling.
 • Barosso: Eenderde vrouwen in EC niet noodzakelijk (Volkskrant, 3 november 2004). Aankomend voorzitter Barroso van de Europese Commissie (EC) houdt niet langer vast aan een minimumaantal van eenderde vrouwen in de commissie. Hij streeft nu naar ,,het hoogst mogelijke aantal vrouwen in de commissie''. Letland verving de vrouwelijke kandidaat Ingrida Udre inmiddels door een man. Zie ook:
 • Nederlanders zijn onwetend over inkomen na 65e (RD, 3 november 2004). Nederlanders hebben geen idee wat ze na hun 65e te besteden hebben. Negen op de tien vrouwen tasten helemaal in het duister en van de mannen weten acht op de tien niet waar ze na hun pensioen van kunnen leven. Vrouwen verkeren volgens Ter Veld (voorzitter Stichting Pensioenkijker) in een veel kwetsbaarder positie. In een aantal gevallen zijn ze afhankelijk van het pensioen van hun man. Wanneer ze wel zelfstandig voor een pensioenuitkering in aanmerking komen, is die meestal lager dan bij mannen als gevolg van tijdelijke loopbaanonderbrekingen.
 • Vrouwen centraal in campagne pensioenkijker (Pensioenkijker, 2 november 2004). Bijna 90% van de vrouwen is niet pensioenbewust, zo is gebleken uit onderzoek van de Stichting Pensioenkijker.nl. De Stichting heeft daarom november uitgeroepen tot pensioenmaand. Vandaag start een campagne die met name vrouwen van 25 tot 40 jaar bewust wil maken van de momenten in hun leven die invloed kunnen hebben op hun pensioen. Radiospotjes verwijzen vrouwen naar de website www.pensioenkijker.nl.
 • Verenigde Staten | Kiezers wijzen homohuwelijk af (RD, 3 november 2004). In elf Amerikaanse staten hebben de kiezers woensdag hun goedkeuring gehecht aan grondwetswijzigingen die het huwelijk definiëren als een verbintenis tussen man en vrouw. In andere staten, ook in Oregon, was een ruime meerderheid voor een verbod op het homohuwelijk.
 • Aandacht politie voor eerwraak (NRC-Handelsblad, 2 november 2004). 300 agenten in 2 politieregio's worden het komend anderhalf geschoold om eerwraak sneller te onderkennen, zo schrijft minister Verdronk (VI) aan de Tweede Kamer. De proefprojecten in de politieregio's Haaglanden (Den Haag) en Zuid-Holland-Zuid zijn het gevolg van een ,,aantal schokkende en verontrustende geweldsdelicten in de familiesfeer in de aflopen jaren''. Ook gaan de betrokken politiekorpsen een centrale registratie opzetten inzake eerwaakzaken. noot redactie: deze brief is (nog steeds) niet online.

dinsdag 2 november 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • E-Quality: Aandachtspunten voor Algemeen Overleg Emancipatiebeleid op 3 november 2004 (E-Quality.nl). Brief aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.
  • In de brief wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
   • Hoofdlijnen, beleidsprioriteiten en doelen van het emancipatiebeleid. (Brief van minister De Geus, kamerstuk 27 061, nr. 30)
   • Brief over het rapport Working fathers, caring men. (Kamerstuk 29 769)
   • Brief over het rapport Genderbewust personeelsbeleid. (Te downloaden via www.minszw.nl> Officiële publicaties > op datum: 9 september 2004).
 • ''Vaccin tegen baarmoederhalskanker'' (NOS Teletekst, 2 november 2004, gaat snel offline, daarom integraal geciteerd). Hilversum - Over drie tot vijf jaar komt er een vaccin beschikbaar dat vrouwen tegen baarmoederhalskanker beschermt. Dat heeft de wetenschappelijk directeur van het Nederlands Vaccin Instituut Van der Zeijst in NOVA gezegd. Het vaccin beschermt 98 procent van de proefpersonen tegen de ziekte, blijkt uit de laatste tests. Het is het eerste vaccin ooit tegen een kankersoort en de uitkomst van dertig jaar onderzoek. Van der Zeijst denkt dat er nog eerder vaccins tegen verslaving aan nicotine en codaïne beschikbaar komen. Die kunnen de verslavingen voorkomen, maar ook bij het afkicken worden gebruikt.
 • Eerwraakcursus voor agenten (Zibb.nl, 2 november 2004). Minimaal 300 agenten in de regio Zuid-Holland krijgen een cursus over eerwraak. Bedoeling is dat zij meer leren over eerwraaksituaties, preventie en de bescherming van potentiële slachtoffers, aldus minister Verdonk VI) in een brief aan de TK. noot redactie: deze brief staat nog niet online.
 • Vragenlijst over discriminatie tegen vrouwen en meisjes in de sport. Brief dd. 1 november 2004 van staatssecretaris Ross (VWS).
 • Persoonskenmerken bepalen hoogte ziekteverzuim uitzendbranche (PZ-signaal, 1 november 2004). Leeftijd, geslacht, opleiding, etniciteit en arbeidshandicap bepalen de hoogte van het ziekteverzuim onder uitzendkrachten, zo blijkt uit onderzoek Aard en oorzaken ziekteverzuim Uitzendbranche van de ABU. In de uitzendbranche werken relatief veel lagergeschoolden, vrouwen, twintigers en dertigers, allochtonen en (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapten.
 • Pensionering babyboomers leidt snel tot knelpunten op arbeidsmarkt (persbericht Raad voor Werk en Inkomen, 1 november 2004). Wanneer vanaf 2006 de babyboomgeneratie met pensioen gaat, leidt dat in bepaalde sectoren en beroepsgroepen meteen al tot serieuze vervangingsproblemen. In beroepen en sectoren waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn (bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs), neemt naar verwachting op de wat langere termijn (maar wel al vanaf 2008) de vraag naar nieuwe werknemers sterker toe dan in typische ‘mannenberoepen’ of ‘mannensectoren’.
 • Wilbert de Vries: ICT-vrouwen verdienen minder dan mannen (Infoworld, 1 november 2004). Bijna zes van de tien vrouwelijke ict'ers (58%) heeft het afgelopen jaar geen loonsverhoging gehad. Bij de mannen is dit 41%. Ook komen mannen vaker in aanmerking voor een bonus, een dertiende maand en een auto van de zaak. Bedrijven denken nog al eens met vrouwen op posities een 'economisch risico' te lopen, waardoor vrouwen vaker hun ambities moeten bewijzen dan mannelijke collega's. Mannen worden bijna als vanzelfsprekend geacht ambitieus te zijn.
 • Vrouwelijke ICT-managers verdienen minder dan mannelijke collega's (persbericht 1 november 2004 van Ernst & Young). Vrouwen in de ICT-branche ontvangen minder salaris dan hun mannelijke collega’s. Het afgelopen jaar kreeg maar liefst 58 procent van de ondervraagde vrouwen geen salarisverhoging. Bij de mannen betrof dit percentage 41 procent. Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young ICT-Leadership.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:
maandag 1 november 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • NIBUD-onderzoek naar levensloop: sparen voor verlof niet populair (1 november 2004). Jaren overwerken of iedere maand salaris inleveren om daar later betaald verlof voor terug te krijgen, is niet iets waar veel Nederlanders behoefte aan hebben. Consumenten willen pas salaris inleveren als ze zeker weten dat ze het verlof nodig zullen hebben. Slechts 3 op de 10 ondervraagden jonger dan 35 jaar is bereid om tien jaar lang 5% van het salaris in te leveren voor verlof. Maar de helft van deze groep zou wel onbetaald verlof willen met terugkeergarantie.
 • Vrouwelijke beroepschauffeurs hard nodig (RD, 1 nvember 2004). In het beroepsgoederenvervoer zijn vrouwen achter het stuur een grote uitzondering: nog geen 3%. De organisatie VTL probeert de aandacht op de sector te richten met een wereldrecord van het langste vrachtwagenkonvooi met alleen trucksters, en de uitreiking van 10 beurzen aan vrouwen die het vak in willen.

Nieuwsarchief (berichten vóór 1 november 2004):

 • Donner omarmt sociale dienstplicht jongeren (De Volkskrant, 30 oktober 2004). Minister Donner van Justitie wil graag dat vooral jongeren actiever deelnemen aan en meer betrokken raken met de samenleving. De maatschappelijke participatie kan handen en voeten krijgen door een sociale dienstplicht, die gemeenten voor de jeugd kunnen regelen.
 • Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003. Brief van minister Remkes (BZK) dd. 28 oktober 2004 aan de Tweede Kamer. Deelname van vrouwen is op landelijk niveau  het hoogst: 40% (Kabinet), 30% (EK, TK en EP). Op lokaal niveau liggen de percentages lager: burgemeesters 20%, Prov.Staten: 29%, Gedep.Staten 21%. Een vrouwelijke CvK is er niet.
 • Aanbeveling kinderopvang (Stichting van de Arbeid, 28 oktober 2004).  De Stichting van de Arbeid beveelt in de nieuwe Aanbeveling CAO-partijen en ondernemingen aan, om een kwalitatief voldoende regeling voor kinderopvang te treffen, incl. buitenschoolse opvang. Werkgevers van beide ouders moeten een bijdrage in de kosten van de kinderopvang leveren.

Actueel > agenda:

 • American First Ladies: Trendsetters of trendvolgers. Tentoonstelling van 28 oktober - 31 december 2004 in het Universiteitsmuseum, Oude Kijk in 't Jatstraat 7a, 9712 EA Groningen. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur.  De tentoonstelling laat zien hoe de First Ladies die vaak onverwacht in het centrum van de politieke macht terechtkomen, omgegaan zijn met hun positie: koesterden zij politieke ambities en wat waren hun idealen? Welke invloed hadden zij op de Amerikaanse samenleving en hoe werden zij vervolgens beoordeeld door diezelfde samenleving?

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl:

 • Gezonde balans werk en privé - Deze site maakt deel uit van het gelijknamige project, dat beoogt een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de relatief hoge WAO-instroom van jonge vrouwen in met name de zorg en het onderwijs.
 • Aetas - Bureau voor leeftijdsvraagstukken, gender en diversiteit.

Aktueel > Tijdschriftenrek:
Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 ]