woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  NOVEMBER 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2004

woensdag 17 november 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Bij EO-achterban vaak seks voor het huwelijk (RD, 17 november 2004). Ongeveer de helft van de ondervraagden uit een onderzoek van de Evangelische Omroep (EO) had gemeenschap voor het huwelijk. Van hen had de helft er achteraf spijt van. Iets meer vrouwen dan mannen gaven aan dat ze voor hun trouwen gemeenschap hadden. Ongeveer 45% van de ondervraagden gebruikt voorbehoedsmiddelen.
 • Geen vrouwen? Dan ook geen mannen! (AD,17 november 2004). De Noorse voetbalclub Rosenborg moet voortaan vrouwelijke journalisten in de kleedkamer toelaten, of anders de mannelijke journalisten ook de toegang ontzeggen. Dat bepleit de nationale instelling die toeziet op gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Bij Rosenborg mogen mannelijke verslaggevers na afloop de kleedkamers in voor de eerste reacties. Vrouwelijke reporters moeten voor de deur blijven wachten tot de spelers aangekleed naar buiten komen.
 • Gezin opnieuw nadrukkelijk hoeksteen (ND, 17 november 2004). Onder invloed van de economische teruggang, slechte vooruitzichten en een algemeen zichtbare 'back-to-basic-trend' is het gezin in Nederland meer dan in de afgelopen jaren weer de hoeksteen van de samenleving'', stellen de onderzoekers van het marktonderzoeksbureau Trendbox.
 • De Geus gebruikt convenant voor opstellen van regels voor kwaliteit kinderopvang (Ministerie van SZW, persbericht 17 november 2004). Om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen, heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal regels opgesteld. Deze zogeheten beleidsregels kwaliteit kinderopvang zijn gebaseerd op het convenant over de kwaliteit van de kinderopvang dat de Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep), de Branchevereniging Ondernemers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) hebben afgesloten. In het convenant hebben de drie organisaties afspraken gemaakt over kwaliteitseisen voor dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en kleinschalige kindercentra ter uitwerking van een aantal algemene (kwaliteits)normen van de Wet kinderopvang. De beleidsregels zijn geschreven voor houders van kindercentra en gastouderbureaus om hen houvast te bieden op welke wijze ze in de praktijk met een aantal algemene kwaliteitsnormen van de Wet kinderopvang kunnen omgaan. De beleidsregels zijn niet bindend; als ondernemers in de kinderopvang op een andere gelijkwaardige of betere wijze aan de wettelijke kwaliteitsregels voldoen, mag dat ook.
 • Emancipatiespotjes moeten weg (AD, 17 november 2004). Spotjes als 'Wie is toch die man die op zondags het vlees komt snijden?' mogen niet meer op de buis. De Tweede Kamer wil dat de overheid geen geld meer steekt in voorlichtingscampagnes die mannen aan het stofzuigen, luiers verschonen en ramen lappen moeten krijgen. De Kamer eiste gisteren dat het geld besteed wordt aan maatregelen die ervoor zorgen dat vrouwen makkelijker aan het werk kunnen blijven, zoals tussenschoolse en naschoolse opvang.
 • VVD wil spotjes over emancipatie stopzetten (VVD.nl, 16 november 2004). VVD -woordvoerder Frans Weekers wil een einde maken aan de spotjes over emancipatie op radio en TV.  Weekers: “De overheid moet zich niet bemoeien met zaken die mensen heel goed zelf kunnen regelen. De overheid kan haar geld beter besteden aan tussen - of naschoolse opvang, in plaats van aan spotjes waarvan onduidelijk is of zij hun doel wel bereiken”. Weekers dient vandaag een motie in om spotjes over emancipatie op radio en TV stop te zetten. Deze motie wordt gesteund door PvdA, Groen Links en D66.
 • Half miljoen gevallen van huiselijk geweld (NRC-Handelsblad, 16 november 2004). De politie schat dat in Nederland jaarlijks honderdduizenden gevallen van huiselijk geweld plaatsvinden. Onder huiselijk geweld rekent de politie niet alleen lichamelijke mishandeling (36% van de gevallen), maar ook psychisch geweld (47%), bedreiging (11%), seksueel geweld (3%) en stalking (3%). Bij alle soorten is het slachtoffer meestal een vrouw, gemiddeld in 82% van de incidenten. Tweederde van de slachtoffers van seksueel geweld is jonger dan 24 jaar.

Emancipatie Algemeen >  vrouwen in en uit het nieuws:

 • Hella Haasse:
  • Menno Schenke: Hella Haasse: Beter dan alle anderen (AD, 17 november 2004). Vanmiddag krijgt schrijfster Hella Haasse in Den Haag uit handen van koningin Beatrix de Prijs der Nederlandse Letteren. Alle eer voor een schrijfster met een ongekende veelzijdigheiddinsdag 16  november 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

Z.O.R.R.A. Publieksprijzen 2004 voor de meest vrouwvriendelijke en/of roldoorkruisende reclame

Feeling
1e plaats
Dove
2e plaats
ING
3e plaats
 • Weert Schenk: Geweld in huis: 500.000 slachtoffers (Volkskrant, 16 november 2004). Ongeveer een half miljoen vrouwen, mannen en kinderen wordt jaarlijks in Nederland in eigen huis mishandeld, zo becijfert de politie. Dit jaar zullen de politiekorpsen ruim 56.000 incidenten van huiselijk geweld registreren, waaronder 4700 gevallen van kindermishandeling. Het rapport Huiselijk Geweld: De Voordeur op een Kier dat vandaag wordt gepresenteerd bevat de eerste landelijke gegevens over huiselijk geweld die betrouwbaar worden geacht.
 • Nederlands Politie Instituut: Politie registreert huiselijk geweld beter (persbericht NPI, 16 november 2004). Ruim 80% van de slachtoffers van huiselijk geweld is vrouw, 18,5% is man. Vrouwelijke slachtoffers zijn grotendeels tussen de 25 en 45 jaar. Bij seksueel geweld zijn vooral kinderen en jongeren het slachtoffer. De top 3 van huiselijk geweld bestaat uit buren c.q. relatieproblemen (26,9%, Man- c.q. vrouwmishandeling (23,2% en bedreiging (9,7%).
 • Politiek verwaarloost kindermishandeling (RD, 16 november 2004). „De politiek verwaarloost het probleem van kindermishandeling, dat zei PvdA–Tweede–Kamerlid Arib maandag in Amsterdam. De politiek komt vaak pas in actie als een probleem overlast veroorzaakt. Mondiaal wordt verwaarlozing als de meest voorkomende vorm van kindermishandeling gezien (78%). Vervolgens komen kinderarbeid (53%), psychische mishandeling, incest en seksueel misbruik binnen het gezin.
 • Joris Poppel: Vlaanderen pakt burka aan (AD, 16 november 2004). Steeds meer Vlaamse steden verbieden het dragen van een burqa, het tradionele kledingstuk waarmee moslima's van hoofd tot tenen bedekt zijn. De Vlaamse regering werkt aan modelverbod, dat gemeenten naar wens kunnen overnemen. Op dit moment baseren de gemeenten zich nog op een wet uit 1993 die stelt dat iedereen op straat identificeerbaar moet zijn.
 • Bridget Jones eigenlijk een man (AD, 16 november 2004). Wie denkt aan vrijgezelle dertigers, kan niet om de roman- en filmfiguur Bridget Jones heen: het hectische en zoekende leven van de vrijgezelle vrouw van boven de 30. Misschien wordt het eens tijd dat er een rolmodel voor mannen opstaat, want in werkelijkheid is de 30-plus single eerder een man dan een vrouw. In hun eentje echter rooien deze mannen het een stuk slechter dan de feestende vrouwen.
 • Winnaars Hilda van Suylenburgprijs (Den Haag Stadskrant, november 2004). Jeanette van Beveren en Paula van de Post hebben de Hilda van Suylenburg- prijs 2004 gewonnen. Zij namen in 2003 het initiatief om een kledinglijn te starten voor vrouwen die als gevolg van kanker een borst moeten missen. Wethouder Jetta Klijnsma reikt de prijs op 25 november uit.
 • Strengere regels Vierdaagse (Sp!ts, 15 november 2004). De organisatie van de Vierdaagse in Nijmegen gaat paal en perk stellen aan het aantal lopers, dat een kortere afstand loopt dan volgens de reglementen zou moeten. Deze wandelaars krijgen daarvoor geen Vierdaagsekruisje, maar een diploma. De maatregel is een gevolg van een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling: de Vierdaagse discrimineert door vrouwen een medaille te geven voor viermaal 40 kilometer lopen, terwijl mannen het kruisje pas krijgen als zij viermaal 50 kilometer hebben afgelegd.
 • Brief van minister De Geus over de stand van zaken van het plan van aanpak emancipatie en integratie (Ministerie van SZW, Officiële publicaties, 15 november 2004). Over o.m.: toolkit participatie, een Sociale Atlas vrouwen in etnische minderheden, een campagne en de resultaten van subsidiebeleid.maandag 15 november 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Van der Knaap: vrouwen bij elitetroepen Defensie (nu.nl, 15 november 2004). Staatssecrataris Van der Knaap wil zo snel mogelijk vrouwen bij een aantal elite-eenheden van Defensie waar vrouwelijk personeel tot nog toe taboe is. Hij denkt aan het Korps Mariniers en de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine. Van der Knaap voorspelt dat in elk geval voor 2007 een vrouw generaal zal worden bij Defensie.
 • E-Quality Factsheet Kinderopvang (E-Quality, 15 november 2004). Dit factsheet geeft een overzicht van:
  • de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de kwaliteitseisen in de kinderopvang,
  • de verschillende partijen die hierbij zijn betrokken,
  • en een aantal aandachtspunten voor de implementatie, waaronder aandacht voor het aspect diversiteit.
 • Hoofddoekendebat in Nijmegen (AD, 15 november 2004). De projectgroep Multicultureel Nijmegen organiseert volgende week woensdag in Nijmegen een debatavond over het dragen van hoofddoeken als geloofsuiting. Centrale vraag tijdens het debat is of een overheid burgers mag verbieden uiting te geven aan hun geloof.
 • Huishoudens somber over hun financiën (CBS Webmagazine, 15 november 2004). Bijna een op de vijf huishoudens verwacht er de komende twaalf maanden op achteruit te gaan. Oudere alleenstaanden zijn het vaakst somber over hun financiële toekomst. Vooral eenoudergezinnen hebben relatief veel moeite om uit te komen met hun geld: ze hebben relatief minder inkomen, en hebben ook minder vaak eigen vermogen achter de hand..
 • Opmerkingen over een wettelijk huisverbod bij huiselijk geweld. In verband met het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer terzake op 17 november 2004 [inmiddels uitgesteld tot 8 december 2004] heeft de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann een aanvullend commentaar geschreven.

Nieuwsarchief (berichten vóór 15 november 2004):

 • Daniel Gilissen: Openheid over homoseksualiteit eenzijdig (ND, 13 november 2004). In de Nederlandse samenleving is nauwelijks vrijheid van meningsuiting over homoseksualiteit, constateert dr. R. Seldenrijk. Toch hebben christenen vanuit de Bijbel en de traditie ,,alle recht'' om de homoseksuele praktijk af te wijzen. ,,Homoseksualiteit is uit de taboesfeer naar de emancipatiesfeer getrokken. Het christelijk perspectief is weggevallen en iedereen wordt gedwongen de homoseksuele praxis te promoten.''
 • Antwerpen verbiedt burka (Volkskrant, 13 november 2004). In de stad Antwerpen is het verboden om over straat te gaan in een burka, een allesbedekkend gewaad dat sommige islamitische vrouwen dragen. Ze beroepen zich op een wet die het verbiedt om zich in het openbaar te maskeren of zo te verkleden dat men onherkenbaar wordt. Eerder al verbood de Brusselse gemeente Molenbeek de burka.zondag 14 november 2004

Nieuwsbrief:
zaterdag 13 november 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • [herstelde link] Ineke van Westrienen: Opluchting (column COBOUW, november 2004). “Wat heeft acht jaar inspanningen van ‘Vrouwen in de bouw’ ons opgeleverd?” Antwoord: Het aantal vrouwen in de opleidingen is de afgelopen jaren vrij constant gebleven, net als het aantal vrouwen in een uitvoerende functie op de bouwplaats. Wel zijn er, in vergelijking met 1995, ruim twee keer zoveel vrouwen werkzaam in UTA-functies.

Onze andere sites > emancipatie-lokaal.pagina.nl:

 • Goodpractices.nl - Haags project, gericht op de bevordering van emancipatie en gelijke behandeling. Het Haagse Bureau Discriminatiezaken en Importante (emancipatiecentrum voor vrouwen en meiden in de regio Haaglanden) bieden de gelegenheid deel te nemen aan het project ''KIWI-good practices''.vrijdag 12 november 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Peter de Waard: Laten we vrienden worden, of verliefd (Volkskrant, 12 november 2004). Meestal zijn het allemaal mannen in een handelsmissie. Tijd voor extra aandacht voor vrouwelijke ondernemers die hun vleugels willen uitslaan. Hoewel 30% van de entrepreneurs in Nederland vrouw is, zijn ze op handelsmissies ondervertegenwoordigd. Nu zijn 45 Nederlandse vrouwelijke entrepreneurs o.l.v. staatssecretaris Van Gennip in Londen gezamenlijk op stap om contacten te leggen die contracten moet opleveren. Zie ook:
 • Subsidie voor emancipatie vrouwen in CU (ND, 12 november 2004). De ChristenUnie krijgt 80.000 euro van SZW voor een driejarig project voor vrouwenemancipatie. Het project CVM21 moet de ,,grote achterstand'' wegwerken. De achterstand heeft te maken met tradities, gebruiken en kerkelijke achtergronden. De stuurgroep wil o.a. een vrouwennetwerk oprichten, waardoor vrouwen zichtbaar worden voor elkaar en ,,vindbaar voor bestuurlijke en politieke functies''.
 • Moeizame terugkeer slachtoffers vrouwenhandel (Telegraaf, 11 november 2004). De meeste vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel wachten bij terugkeer vaak nieuwe problemen omdat hun familie geen contact meer met hen wil of omdat ze de gevangenis ingaan als bekend wordt dat ze in de prostitutie hebben gewerkt. Vaak komen de vrouwen uiteindelijk weer in de handen van mensenhandelaren terecht.
 • Internationale consultatie vrouwenhandel in Nederland (ICCO, 10 november 2004). Tijdens een internationale consultatie over vrouwenhandel (9 t/m 12 november) wordt minister Verdonk (VI) een aanbevelingsrapport overhandigd. Hieruit: Slachtoffers van vrouwenhandel mogen alleen worden gerepatrieerd als terugkeer veilig is en deze terugkeer dient op vrijwillige basis te gaan in zogenaamde terugkeerprogramma's.
 • VBTB m/v. De mogelijkheden voor gender budget analyse in Nederland (E-Quality, 11 november 2004). Gender budget analyse (GBA) vormt een waardevolle aanvulling op het huidige Nederlandse traject van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB).VBTB geeft inzicht in beoogde en geboekte kosten en resultaten.GBA voegt hier het man/vrouwperspectief aan toe:
  • bij wie komt het geld terecht?
  • voor wie worden resultaten geboekt?

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl:
donderdag 11 november 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Martin Voorn: Minder macht voor topvrouwen (AD, 11 november 2004). In de internationale politiek doen Nederlandse vrouwen het goed, kijk maar naar Eurocommissaris Neelie Kroes. In het bedrijfsleven is het echter droevig gesteld met de Nederlandse topvrouwen. In 2004 is het zelfs nóg erger geworden, zegt het zakenblad FEM Business. Want de totale macht van de vrouwen in het zakenleven is gezakt van 3,8 naar 1,6 procent.
 • Laura Schalkwijk: De buik van de vrouw zit vol emoties (AD, 11 november 2004). Nederlandse topvrouwen zijn te mannelijk, vindt Kaouthar Darmoni (35). Zij is managementtrainer én buikdanseres. ,,Vrouwen moeten vrouwelijker zijn om hogerop te komen. Ze hebben het contact verloren met hun vrouwelijkheid.''
 • Mantelzorg heeft hulp nodig (Sp!ts, 10 november 2004). Het kabinet moet mantelzorgers, mensen die langdurig zorgen voor zieke familieleden of vrienden, meer hulp bieden, aldus het LOT. In Nederland zorgen 3,7 miljoen mensen voor iemand uit hun omgeving. Ongeveer 750.000 van hen doen dat intensief, dat wil zeggen langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week. Vaak gaat het om vrouwen. Bij intensieve verzorging moeten ze soms minder gaan werken, of hun baan opzeggen.
 • Ross wil preventiebeleid abortus (ND, 10 november 2004). Staatssecretaris Ross (VWS) wil bij de evaluatie van de abortuswet kijken hoe abortus te voorkomen is. Zij heeft het idee, dat daar nog veel te winnen is, aldus de staatssecretaris in het feministisch maandblad Opzij. Ze wil in ieder geval vasthouden aan de vijf dagen bedenktijd voor vrouwen die een abortus aanvragen. Vooral voor allochtone ouders is zo'n termijn ,,wel degelijk'' nodig, aldus de staatssecretaris.
 • Coromandel Brombacher: Islam zal moeten veranderen (Spits!, 9 november 2004). Vrouwen, laat je zien, aldus Aboutaleb. ,,En dan bedoel ik fysiek op straat. Ik vind het fantastisch dat de mannen zich op straat hebben laten zien dat zij de moord op Theo van Gogh afkeuren. Maar na de aanslagen in Casablanca in 2003 zag je daar de vrouwen met duizenden in het wit gekleed de straat op gaan en demonstreren. Dat mis ik in Nederland. Juist de vrouwen hebben macht over hun zonen, die de vaders missen.

Actueel > agenda:

 • vrijdag 10 december 2004: 10 december, 10 vrouwen, 10 verhalen. Ontbijt in Felix Meritis (Amsterdam) met 100 bekende vrouwen.  De verhalen gaan over verschillende vormen van geweld tegen vrouwen: huiselijk geweld, vrouwenbesnijdenis, geweld tijdens (post) conflictsituaties, eremoorden enz.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]