donderdag 1 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Mei 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  MEI 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MEI 2004

zondag 16 mei 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Does Leave Work ? (SCP.nl, May 2004). This publication is a summary of the main results of Werkt verlof ? Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur (''Does Leave Work? The use of schemes for leave and adjustment of working hours'', 2004) by Heleen van Luijn and Saskia Keuzenkamp. The Hague: Social and Cultural Planning Office. The study was commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment.
 • hspace=0  Moslimvrouwen geven emancipatieles (Novatv.nl, 13 mei 2004). Geëmancipeerde vrouwen uit Marokko en Algerije komen naar Europa om de boel eens even goed wakker te schudden. Ze vragen zich af hoe het kan dat zij moderner en vrijer leven in Noord-Afrika dan de moslimvrouwen in West-Europa. Volgens de vrouwen is onrustbarend dat steeds jongere meisjes onder invloed raken van de moslimfundamentalisten. Deze week begonnen ze een tocht langs de verpauperde buitenwijken van tien Franse steden. Ook Nederland komt - als het aan deze vrouwen ligt - aan de beurt.
 • hspace=0  Jaar van het gezin (TweeVandaag, 15 mei 2004). Na tien jaar is er weer een jaar van het gezin. Dat jaar begint vandaag, op 15 mei. Centraal staan emancipatie en gezin, vooral van allochtonen vrouwen. Wat heeft het gezinsbeleid tot nu toe opgeleverd en in hoeverre kunnen we allochtone vrouwen bereiken via het gezin?
 • Vrouwen Alliantie: Waar bemoeit De Geus zich mee ? (Persbericht, 14 mei 2004). De Geus wil dat vrouwen weer op jonge leeftijd kinderen gaan krijgen. Hij wordt hierin gesteund door zijn collega Hoogervorst die na het schrappen van de pil en andere vormen van anticonceptie nu ook de kosten van sterilisatie voor mannen en vrouwen uit het ziekenfonds haalt. Met deze maatregelen ondermijnt de regering het recht van mannen en vrouwen om zelf te bepalen óf en wanneer zij kinderen willen krijgen. Deze reproductierechten, die zijn vastgelegd tijdens de VN-Bevolkingsconferentie in Caïro (1994), komen met het huidige regeringsbeleid op een hellend vlak.

Actueel > Agenda:

 • donderdag 3 juni 2004: Carrière of gezin? Carrière én gezin! Internationale Slotconferentie Breaking Barriers, (project in de technische sector ter ondersteuning van mannen die meer tijd aan de verzorging van hun kinderen en het huishouden willen besteden). Plaats: Rosarium, Amsterdam. Tijd:  10.00 - 16.30 uur. Informatie en aanmelding: 020 6521295 of mail naar vhto@vhto.nl.zaterdag 15 mei 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Jet Bruinsma en Ellen de Visser: Strijd om test borstkanker ''horrorstory'' (De Volkskrant, 15 mei 2004). De borstkankertest dreigt een commercieel product te worden. Dat zal de prijs zeker opdrijven. En bovendien is het 'onwerkbaar', zegt het hoofd van het DNA-laboratorium van de Erasmus Universiteit.
 • Pay-uun Hiu: Korten op sterilisatie verrast artsen (De Volkskrant, 15 mei 2004). De gynaecologen voelen zich overvallen door de maatregel om per 1 juni sterilisatie uit het ziekenfondspakket te schrappen. De maatregel was half april in de Staatscourant gepubliceerd, maar de zorgverzekeraars hadden nog geen officiële mededeling daarvan gedaan.
 • Edwin Kreulen: Ouders niet te spreken over crèche (Trouw, 15 mei 2004). Het vertrouwen in kinderopvang in 10 jaar flink afgenomen. Nederlandse ouders zijn een stuk negatiever gaan denken over kinderopvang. Tien jaar geleden vond ruim de helft dat crèches goed zijn voor de sociale ontwikkeling van kinderen, nu is dat nog maar een kwart. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse Gezinsraad -in samenwerking met het Nibud en Trouw- vandaag publiceert.
 • Niek Schenk: Vrouw als doelwit van autofabrikant (AD, 15 mei 2004). Het automobilisme staat aan de vooravond van een revolutie. Vrouwen zullen straks meer geld aan auto's uitgeven dan mannen. Ook zal de gemiddelde leeftijd van automobilisten extreme hoogten bereiken. En het fileprobleem wordt nog veel erger dan nu. Aldus de toekomstvoorspellingen van Volvo.vrijdag 14 mei 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Sheila Kamerman en Rinskje Koelewijn: Misbruik probleem voor dovenscholen (NRC-Handelsblad, 14 mei 2004). Op dovenscholen is seksueel misbruik tussen leerlingen onderling een structureel probleem, aldus  H. Bakker, bestuursvoorzitter van de Koninklijke Effatha Guyot Groep, waartoe 13 dovenscholen behoren. ,,Daarom willen we nu de onderste steen boven.
 • Sheila Kamerman en Rinskje Koelewijn: Voor een doof kind is seks op tv maatgevend (NRC-Handelsblad, 14 mei 2004). Seksueel misbruik komt onder dove jongeren veel voor. Dat lijkt onder meer te komen doordat doven alle terloopse informatie missen die horende kinderen wel oppikken. Een 14-jarig meisje werd op haar school jarenlang seksueel misbruikt en verkracht door een groep jongens van 13 tot 15 jaar. De seksuele handelingen vonden plaats op het schoolplein, in de toiletten en zelfs in de klas.
 • Gezinsbeleid in Nederland loopt achter (Reformatorisch Dagblad, 14 mei 2004). Vergeleken met andere Europese landen kent Nederland een aanzienlijke achterstand rondom gezinsbeleid. Dat zou een belangrijke oorzaak zijn voor de hoge leeftijd waarop vrouwen in Nederland aan kinderen beginnen en voor de lage arbeidsparticipatie van moeders. Ondanks emancipatiebeleid is volgens 48% van de ondervraagden in een enquete van de Nederlandse Gezinsraad de combinatie werken en zorg voor vrouwen juist problematischer geworden. Wel is het aantal werkende vrouwen gestegen en de gelijkheid tussen de seksen toegenomen.
 • Kinderen opvoeden moeilijker dan vroeger (Telegraaf, 14 mei 2004). Zeven van de tien ouders vinden het opvoeden van kinderen en vooral tieners moeilijker dan tien jaar geleden. Tweederde van de ouders is van mening dat de overheid te weinig aandacht besteed aan het gezin. Bijna de helft vindt dat de combinatie van werken en voor kinderen de afgelopen tien jaar lastiger is geworden. Dat blijkt uit een enquete van de Nederlandse Gezinsraad. Zie ook:
 • Erna Hooghiemstra: Naar een vruchtbaar, productief en zorgzaam gezinsbeleid. Notitie dd. 1 mei 2004 voor de Nederlandse ezinsraad. Over de drie kernvraagstukken, nl.het krijgen van kinderen, participeren aan de samenleving, en opvoeding van een nieuwe generatie.
 • Marc Peperkorn: Sterilisatie uit het ziekenfonds (Volkskrant, 14 mei 2004). Sterilisatie van mannen en vrouwen en ok een eventuele hersteloperatie wordt vanaf 1 juni dit jaar niet langer door het ziekenfonds vergoed.  Minister Hoogervorst van Volksgezondheid bespaart met deze maatregel jaarlijks 26 miljoen euro. Het gaat om 22.000 vrouwen en 8.000 mannen per jaar. Bij mannen wint deze vorm van anticonceptie de laatste jaren aan populariteit. Nederland telt verhoudingsgewijs het hoogste aantal gesteriliseerde mannen ter wereld.
 • Tandarts kan kindermishandeling zien (Trouw, 14 mei 2004). Tandartsen moeten alert worden op kindermishandeling. Tal van aanwijzingen, zoals afgestompte melktandjes en gehavende lippen, kunnen erop wijzen dat een kind mishandeld wordt.
 • Gonny ten Haaft: Kindermishandeling | Rotte tanden door een rottig leven (Trouw, 14 mei 2004). Van cariës bij een kind kijkt een tandarts niet op. Bij een aantal kinderen zijn de melktandjes echter zó verrot dat zelfs een leek kan vaststellen dat slecht poetsen niet de enige oorzaak kan zijn. De tandarts moet dan aan kindermishandeling denken: wordt het kind verwaarloosd, hoe ziet de thuissituatie eruit?
 • Discriminatie pensioenopbouw tweeverdieners (OPF, 12 mei 2004). Ingezonden brief van Emily Schols op een artikel van Van der Griend, Financieel Dagblad (29 april 2004) over de geruchtmakende uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling over de kostwinnersfranchise. Schols: ''De traditionele pensioenregeling is van oudsher een schitterend maatkostuum voor de alleenverdienende kostwinner. Het zou van weinig inzicht getuigen te beweren dat sprake is van gerechtvaardigde gelijke behandeling als vrouwen in zo'n herenpak worden gewurmd.''
 • Misleiding kinderen via internet neemt toe (Nederlands Dagblad, 12 mei 2004). Pubermeisjes worden in toenemende mate via internet misleid om afspraakjes te maken met volwassen mannen die zich voordoen als een leeftijdgenoot. Daarnaast wisselen jeugdigen onderling vaker pornografische foto's uit. Verontrustend, vindt de politie.

Aktueel > Tijdschriftenrek:

 
donderdag 13 mei 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwen zijn graag online (Marketing Online, 11 mei 2004). Volgens onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau TNS Media Research geven vrouwen de voorkeur aan internet als het gaat de afhandeling van privezaken en het vergaren van informatie. De ondervraagde groep (vrouwen 18-39 jaar) blijkt internet vooral te gebruiken om efficienter hun zaken te regelen en zo meer tijd vrij te maken voor zichzelf en het gezin.
 • Jongens niet beter in bètavakken (Nu.nl, 13 mei 2004). Dat jongens van nature beter zijn in bètavakken is een fabeltje. Dat zegt natuurkundige Elise Boltjes die donderdag promoveert aan de Universiteit van Maastricht. De slechtere prestatie van meisjes in exacte vakken ligt aan het zelfbeeld dat zij hebben.
  • Onderwijssysteem maakt exact toegankelijk voor meisjes. Voorbeelden helpen meisjes over hun onzekerheid heen (Universiteit van Maastricht, persbericht 7 mei 2004). Er zijn maar weinig meisjes die exacte vakken kiezen. Meestal wordt dit verschijnsel in de volksmond afgedaan met uitspraken dat jongens van nature beter zijn in de bètavakken. Dit is echter niet de oorzaak. Het verschil in schoolprestaties tussen meisjes en jongens ontstaat namelijk door een verschil in zelfbeeld rondom het eigen kunnen in het exacte veld. Meisjes hebben een lager zelfbeeld en geven daardoor eerder toe aan hun onzekerheid wanneer het gaat om abstract denken. Dit verschil is sociaal bepaald. Volgens Elise Boltjes sluit de gangbare manier van leren en lesgeven vooral aan bij de manier waarop jongens leren en kiezen meisjes daarom niet exact. Zij ontwikkelde een nieuwe leer- en lesmethode voor exacte vakken die past bij de wijze waarop meisjes studeren. Op dit onderzoek promoveert zij op donderdag 13 mei aan Faculteit der Algemene Wetenschappen van de Universiteit Maastricht.
 • Leefbaarheid in reconstructiebeleid - een vrouwenzaak? (persbericht Wageningen Universiteit, 12 mei 2004). Vrouwen moeten beter ondersteund worden om een actieve rol te spelen in de inrichting van het landelijk gebied. een van de aanbevelingen uit het onderzoek Leefbaarheid in reconstructiebeleid: een vrouwenzaak? van Bettina Bock, Petra Derkzen en Sofie Joosse van Wageningen Universiteit. Het aantal vrouwen dat deelneemt in reconstructiecommissies blijkt in beide provincies klein te zijn, rond 16%.
 • De Geus bezorgd om leeftijd nieuwe moeders (Volkskrant,13 mei 2004). De stijgende leeftijd van vrouwen die hun eerste kind krijgen zorgt voor hogere medische kosten en vergroot de medische risico's. Dat vrouwen later kinderen krijgen komt vooral door hun opleiding. Steeds meer vrouwen gaan naar het hbo of de universiteit en worden daardoor later zwanger. Een woordvoerster van het ministerie noemde het 'zorgwekkend' dat de gemiddelde leeftijd van nieuwe moeders stijgt. Tegelijk vindt De Geus het hogere opleidingsniveau positief voor de vrouw en voor de samenleving.

Gesignaleerd:
woensdag 12 mei 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • De Geus wil belemmeringen voor zwangerschap wegnemen voor ouders die arbeid en zorg combineren (persbericht SZW, 12 mei 2004). De leeftijd van vrouwen bij het krijgen van het eerste kind is nergens ter wereld zo hoog als hier, o.a. omdat ouders problemen verwachten bij het combineren van werk, studie en ouderschap. Minister De Geus wil eventuele belemmeringen voor het (vroeg) krijgen van kinderen zo klein mogelijk maken, bv. met de nieuwe Wet Kinderopvang en de levensloopregeling.
 • Meerderheid verpleegkundigen bang (Nederlands Dagblad, 12 mei 2004). Bijna 90% van de verpleegkundigen is tijdens het werk weleens bang, vooral voor agressie van familie en vrienden van patiënten. Mannelijke verplegers klagen meer dan vrouwelijke collega's over bedreigende situaties, zo blijkt uit een enquete via het Vakblad Verpleegkunde Nieuws.
 • Surinaamse vrouwen danken succes aan creativiteit (Reformatorisch Dagblad, 12 mei 2004). Surinaamse vrouwen zijn succesvoller dan Turkse of Marokkanse vrouwen omdat zij creatiever, flexibeler en onafhankelijker zijn. De geschiedenis dwong Surinaamse vrouwen in een onafhankelijke en zelfstandige rol, omdat de mannen werkten als goudzoeker en vaak weken van huis bleven.  Die conclusie trok dr. Lucy Kortram dinsdag tijdens de forumdiscussie ’De sleutel tot succes: succesvolle Surinaamse vrouwen’ in Driebergen
 • Michele Hartog: Gezocht: arts (v). (AD, 12 mei 2004). De medische wereld blijft een mannen-bolwerk. Het aandeel vrouwelijke artsen is nog geen 30 procent en in leiding-gevende functies zijn ze nauwelijks te vinden. Tijd voor verandering, vindt de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, die gisteren een symposium hield. Hoewel vrouwelijke studenten geneeskunde al jaren in de meerderheid zijn (70 %), blijft het aandeel vrouwelijke artsen steken op 30%. 
 • Yvette Benningshof: Man van nu belooft veel, doet weinig (AD, 12 mei 2004). De ‘man van deze tijd' brengt de kinderen naar school, kookt en wast af. In werkelijkheid belooft de hedendaagse man veel, maar komt er in de praktijk weinig van terecht. Dat blijkt uit de internettest ‘Man van deze tijd' van het Ministerie van SZW die vandaag openbaar wordt gemaakt.
 • Rens Groenendijk: Klusvrouw deinst nergens voor terug (AD, 12 mei 2004). Sylvia Verschuren is uitgeroepen tot Klusvrouw van het Jaar. ,,De bouwmarkt is net een speelgoedwinkel voor mij'', aldus de trotse winnares die een prijs van €2000 in de wacht sleept.
 • Onnodig voorschrijven van de anticonceptiepil. Antwoord dd. 11 mei 2004 van minister Hoogervorst (VWS) op vragen van TK-lid Arib. Sommige huisartsen en apothekers zouden onnodig herhalingsrecepten uitschrijven en miljoenen euro's te veel in rekening brengen bij zorgverzkeraars. Minister Hogervorst: Er is geen sprake van onrechtmatig handelen of praktijken. Hij zal geen onderzoek doen, maar wel aandringen op betere voorlichting aan huisartsen en apothekers.

Emancipatie.pagina.nl:

Gesignaleerd:
dinsdag 11 mei 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Wetsvoorstel spreekrecht aangenomen (persbericht Slachtofferhulp Nederland, 11 mei 2004). Vanmiddag heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel spreekrecht van Boris Dittrich (D66) aangenomen. Slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten, zoals seksueel geweld, krijgen het recht tijdens de strafzitting de gevolgen van het delict naar voren te brengen.
 • Judith Olthuis: Vrouwenvoetbal is niet meer te stuiten (AD, 10 mei 2004). Voetbal is in Nederland op hockey na de grootste teamsport voor vrouwen. De vraag waarom meisjes voetballen is uit de tijd en ook niet meer aan de orde. Maar: Voetbal is in Nederland nog steeds een mannensport. Dat is historisch bepaald, meent Hickey. ,,In alle landen is de grootste nationale sport aan mannen voorbehouden.Ga maar na: in Amerika is honkbal de eerste sport en voetbal voor iedereen. Daar is het allesbehalve een mannensport.''
 • Marc Kruyswijk: Hoofddoek als een sexy kledingstuk (AD, 11 mei 2004). Interview met Inge Versteegt, initiatiefneemster van de Nationale Hoofddoekdag. Zij riep vrouwen op gisteren mét hoofddoek de deur uit te gaan. ,,Een hoofddoek kan best sexy zijn.''
 • Jerome Socolovsky: Spain's new leader appoints 8 women to Cabinet (Womensenews, May 9, 2004). Spain's new prime minister has made history by assigning half of his cabinet seats to women and backing legislation to fight domestic violence and legalize abortion.
 • Regeringsraad wil rol in onderzoek mishandelingen (Leidsch Dagblad, 10 mei 2004). De Iraakse regeringsraad wil betrokken worden in het onderzoek naar mishandeling van Iraakse gevangenen. De vrouwenarts Raja al-Khuzai, lid van de Regeringsraad, liet weten dat ze ook vrouwelijke gedetineerden in Amerikaanse gevangenschap wil bezoeken om te zien onder welke omstandigheden ze vastzitten.
 • Opheffing algemeen bordeelverbod. Brief dd.10 mei 2004 van minister De Geus (SZW) in antwoord op de motie De Pater-Griffith (november 2003) over de arbeidsrelatie in de prostitutiebranche. De exploitanten zullen een modelcontract ontwikkelen, dat door de UWV en de Belastingdienst op z'n consequenties voor premie- en belastingheffing wordt beoordeeld. De minister wijst Arbo-verplichtingen in geval de exploitant geen werkgever is af. Zie ook:
  • Uitbreiding toepassingsgebied Arboregelgeving op zelfstandigen. Advies dd. 20 februari 2004 van SER-Commissie Arbeidsomstandigheden over o.m. het wel of niet uitzonderen van de categorie zelfstandige prostituees werkzaam in seksinrichtingen. De SER-Commissie adviseert positief en meent dat toepassing van de voorgestelde uitbreiding op de zelfstandig werkende prostituees in de rede ligt.
 • Abortus blijft illegaal in Uruquay (Reformatorisch Dagblad, 7 mei 2004). De Senaat kwam 3 stemmen tekort voor de goedkeuring van een nieuwe wet die het afbreken van zwangerschappen zou legaliseren en eind 2002 al door de Kamer was goedgekeurd. De Medische Unie noemt het afwijzen van de wet „beschamend, beledigend, immoreel en onverdraaglijk” en wijst erop dat abortus onder gevaarlijke omstandigheden momenteel verantwoordelijk is voor een op drie van de gevallen van moedersterfte.
 • Laagste bevolkingsgroei in twintig jaar (CBS, 10 mei 2004). In de eerste 4 maanden van 2004 is de Nederlandse bevolking met 10.000 personen gegroeid, het laagste aantal sinds 20 jaar. Oorzaken: het aantal immigranten is lager dan het aantal emigranten. Het aantal vrouwen rond de 30 jaar -  de leeftijd waarop de meeste vrouwen kinderen krijgen - daalt. En  daling in de vertrouwen in de economie. Zie ook:
  • De mogelijk geringe bevolkingsgroei in 2003. Antwoord dd. 13 januari 2004 van minister de Geus (SZW) op vragen van TK-leden Bussemaker en Verbeet (PvdA). Hieruit: Het Kabinet richt zich niet op toename van het aantal geboorten maar op verhoging van de arbeidsparticipatie, waaronder die van m.n. vrouwen met jonge kinderen.

Gesignaleerd:

 • Vier zusters: wrang zussensprookje (Sp!ts 10 mei 2004). Recensie van het toneelstuk Vier Zussen, gespeeld door de Tijd. Over vier zussen met vier levens, vier verhalen. Verhalen over de angst niet te léven, de zoektocht naar passie, gemiste kansen en vervlogen dromen. Kalender van opvoeringen.maandag 10 mei 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Derde ambassadeursnetwerk ''Glazen plafond'' van start (Ministerie van SZW, 10 mei 2004).Het derde netwerk van ambassadeurs dat de doorstroom van vrouwen naar topfuncties gaat bevorderen, is van start gegaan. Negentien topfunctionarissen uit het bedrijfsleven en de (semi)overheid gaan zich op initiatief van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken het komende jaar bezig houden met de doorbraak van het ‘glazen plafond’. Voorzitter van het netwerk is de heer drs.ing. Peter Bakker, bestuursvoorzitter van TPG.
 • Europarlementariërs nemen bestrijding discriminatie serieus (persbericht dd. 7 mei 2004). De zeven europarlementariërs die hebben deelgenomen aan het lijsttrekkersdebat op 7 mei jl. in Den Haag zijn het over één ding eens: de discriminatiebestrijding binnen de EU moet worden uitgebreid. Over de vraag hoe dat moet worden aangepakt, bleken ze het nog niet eens. De expertisecentra zijn blij met hun toezeggingen.
 • Mariël Croon: IVF-succes verschilt sterk per kliniek (NRC-Handelsblad, 8 mei 2004). De resultaten van de Nederlandse IVF-klinieken lopen sterk uiteen. In de academische ziekenhuizen van Leiden en Utrecht is de kans op een zwangerschap na IVF (reageerbuisbevruchting) anderhalf keer zo groot als in het Academisch Ziekenhuis Groningen en de privé-kliniek van Medisch Centrum voor Geboorteregeling in Leiden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers, over 2002, die de Nederlandse beroepsvereniging van gynaecologen NVOG heeft gepubliceerd.
 • Wilma Kieskamp: Naamswijziging | Ik wil jouw naam, mama (Trouw, 10 mei 2004). Jaarlijks krijgen ruim 1100 kinderen een nieuwe identiteit: ze schrappen de naam van hun vader. Na een scheiding was dat tot voor kort vrij eenvoudig te regelen. Voortaan kunnen alleen oudere kinderen er nog om vragen -maar dan mogen ze meteen ook zelf beslissen. Kan een kind dat? Hun vader was er zelden. Zowel voor als na de scheiding was hij de grote afwezige in hun leven. Maar zijn achternaam dragen ze nog. En dat willen Rick (14) en Justine (12) niet meer.
 • Marc Peeperkorn: Fraude bij hersteloperaties (Volkskrant, 10 mei 2004). Hersteloperaties van het maagdenvlies worden ten onrechte door het ziekenfonds vergoed. De medisch specialisten die de ingreep uitvoeren, helpen bij deze fraude door de registratie van de operatie te vervalsen. Het CTG spreekt over een 'economisch delict gepleegd door de specialisten' en wil hieraan een einde maken.
 • Hoofddoekjes voor vrouwelijk gevangenispersoneel. Antwoord dd. 3 mei 2004 van minister Donner (Justitie) op vragen van TK-lid Sterk (CDA). Het kabinet zal in de nota Grondrechten en de pluriforme samenleving ingaan op de vraag of het dragen van een hoofddoekje is toegestaan voor gevangenispersoneel.

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]