zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juli 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  JULI 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JULI 2004

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''De redactie was afwezig van 12 juli t/m 2 augustus. Berichten uit deze periode worden later bijgeplaatst.
zondag 11  juli 2004

Nieuwsbrieven:
zaterdag 10  juli 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Tijdelijk huisverbod voor pleger huiselijk geweld (regering.nl, 9 juli 2004). In de toekomst moet bij dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling preventief kunnen worden opgetreden met een tijdelijk huisverbod voor de pleger(s). Dat blijkt uit een voorstel van minister Donner (Justitie).
 • Abortus is geen doodslag (Trouw, 9 juli 2004). Wanneer wordt een ongeboren kind een mens en heeft het dus recht op leven? Het is een kernvraag voor tegen- en voorstanders van abortus. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wilde er gisteren geen antwoord op geven, omdat 'de kwestie nog niet is besloten in een meerderheid van de landen' die de Europese Conventie voor mensenrechten hebben geratificeerd. Daarmee laat het de kwestie over aan de afzonderlijke landen.vrijdag 9  juli 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Verdachte huiselijk geweld moet vertrekken (AD, 9 juli 2004). Mensen die ervan worden verdacht hun partner of kinderen te mishandelen, kunnen binnenkort voor tien tot 28 dagen uit hun huis worden gezet. Een nieuwe wet maakt het ook mogelijk mensen uit huis te zetten als geweld alleen nog maar dreigt.
 • Rechters: foetus is geen mens (AD, 9 juli 2004). Een ongeboren kind kan geen aanspraak maken op bescherming door internationale mensenrechtenverdragen. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald in de zaak tegen een Franse arts, die de dood van een 6 maanden oude foetus had veroorzaakt.
 • Europees Hof erkent juridische status foetus niet (Volkskrant, 8 juli 2004). Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft donderdag gesteld dat bij een onvrijwillige abortus van een foetus geen sprake is van doodslag. Het hof erkende de juridische status van een foetus niet. Was de uitspraak anders uitgevallen, had dat de deur kunnen openen voor een Europees verbod op vrijwillige abortus.
 • Hoofdlijnen, beleidsprioriteiten en doelen van het emancipatiebeleid. Brief dd. 8 juli 2004 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Reactie op vragen van de Tweede Kamer gesteld tijdens het Algemeen Overleg op 29 januari 2004. noot redactie: lezen!
 • Marlise Hamaker: Utrecht vreest golf van prostituees (Trouw, 8 juli 2004). Drie grote steden doen niets aan uittocht na sluiting tippelzones. Amsterdam heeft de tippelzone vorig jaar gesloten, Rotterdam en Den Haag zijn van plan dat in 2005 te doen.donderdag 8  juli 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Sheila Kamerman: Wet tegen lange schoolvakanties (NRC-Handelsblad, 7 juli 2004). De Onderwijsinspectie maakt een eind aan de praktijk dat middelbare scholieren soms weken langer vakantie hebben dan officieel is toegestaan. Hiertoe wordt de Wet op het voortgezet onderwijs aangepast.
 • Extra taallessen allochtone vrouwen (Nederlands Dagblad, 7 juli 2004). De grote steden gaan extra taallessen opzetten voor allochtone vrouwen. Daarvoor gaan ze subsidie proberen los te peuteren bij de Europese Unie. Dat is afgesproken tussen minister De Geus (Sociale Zaken) en vertegenwoordigers van de grote steden.
 • Minister De Geus: meer ESFgelden inzetten voor participatie van allochtone vrouwen (Ministerie van SZW, persbericht 7 juli 2004). Minister De Geus wil de Europese structuurfondsen meer inzetten om de participatie van migrantenvrouwen en vrouwen uit etnische minderheden te vergroten. De Geus hield zijn pleidooi bij de opening van de EU conferentie ‘Diversity and participation; the gender perspective’ die wordt gehouden op dinsdag 6 juli en woensdag 7 juli te Rotterdam.
 • SGP hekelt tweeslachtig prostitutiebeleid (Nederlands Dagblad, 7 juli 2004). ,,Het prostitutiebeleid van het kabinet blijft tweeslachtig. Dat is storend.'' Dat zegt SGP-Kamerlid van der Staaij in reactie op het plan van aanpak dat minister Donner (Justitie) naar de Kamer heeft gestuurd.

Wetsvoorstel Kinderopvang aanvaard

 • Eerste Kamer stemt met krappe meerderheid in met Wet Kinderopvang (eerstekamer.nl, bericht 6 juli 2004). De Eerste Kamer heeft dinsdag na een spannend debat met minister De Geus ingestemd met invoering per 1 januari 2005 van de Wet kinderopvang. Deze wet komt in de plaats van allerlei gemeentelijke regelingen op het gebied van de kinderopvang. Bij een hoofdelijke stemming kreeg de regering alleen steun van de regeringspartijen CDA en VVD en senator Hessing van de Lijst Pim Fortuyn. Regeringspartij D66 stemde met de oppositie en de christelijke partijen SGP en ChristenUnie tegen. De stemverhouding was 36 stemmen voor en 32 tegen. PvdA, GroenLinks, SP en D66 hadden aangedrongen op aanhouding van de wet om de regering de kans te bieden eerst nadere afspraken te maken over de kwaliteitseisen waaraan kinderopvang moet voldoen. De regering heeft ervoor gekozen deze eisen niet in de wet op te nemen, maar over te laten aan de marktpartijen.
 • Wetsvoorstel kinderopvang door Eerste Kamer aangenomen (Ministerie van SZW, persbericht 7 juli 2004). De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel kinderopvang aangenomen. Met de Wet kinderopvang wordt een nieuwe manier van financiering van de kinderopvang geregeld. De wet gaat ervan uit dat ouders, werkgevers en overheid gezamenlijk de kosten van de opvang dragen. De werkgeversbijdrage is vrijwillig.

Wettelijke zwangerschaps- en bevallingsuitkering vrouwelijke zelfstandigen stopt

 • Eerste Kamer akkoord met afschaffing van Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Ministerie van SZW, persbericht 6 juli 2004). De Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen per 1 augustus 2004. Nieuwe uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid aan zelfstandigen worden nog verstrekt tot 1 augustus 2005. Gezien de wachttijd voor een uitkering (een jaar) houdt dit in dat er vanaf 1 augustus 2005 geen nieuwe instroom meer mogelijk is. Sinds 1 januari 2004 hoeven zelfstandigen al geen premie meer te betalen, maar zij zijn tot 1 augustus 2004 nog wel wettelijk verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Degenen die op 1 augustus 2005 een uitkering voor arbeidsongeschiktheid hebben, houden die.
  • De FNV heeft er in brieven van 1 juni 2004 aan de Tweede Kamer en van 16 juni 2004 aan de Eerste Kamer (uiteindelijk vergeefs) op gewezen dat het wetsvoorstel op gespannen voet stond met het VN-Verdrag tegen Vrouwendiscriminatie en met Europese regelgeving. Wellicht volgt nu een klachtprocedure tegen Nederland bij het VN-Comité tegen Vrouwendiscriminatie (het CEDAW).
  • Afschaffing WAZ per 1 augustus 2004 (Ministerie van SZW, informatiepagina).
  • Inhoud Wet einde toegang wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Postbus51.nl, informatiepagina). Hieruit:
   • Vrouwelijke zelfstandigen die vóór 1 augustus 2004 zwanger zijn geworden, krijgen nog een zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van de Wet arbeid en zorg. Wie na die datum zwanger wordt, krijgt geen uitkering meer. Alleen voor alphahulpen geldt een uitzondering: zij krijgen na afschaffing van de WAZ wel een zwangerschaps- en bevallingsuitkering, aan te vragen bij UWV.
   • Lopende uitkeringen voor adoptie- of pleegzorgverlof worden verstrekt tot de uitkeringsduur is verstreken. Nieuwe aanvragen zijn alleen mogelijk als het kind binnen 40 weken na afschaffing van de WAZ in het gezin wordt opgenomen. Voor alphahulpen geldt een ruimere regeling: zij krijgen na afschaffing van de WAZ wel een adoptie- en pleegzorgverlofuitkering, aan te vragen bij UWV.

Aktueel > Tijdschriftenrek:
woensdag 7 juli 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • VN-Hof buigt zich over seksslavernij (AD, 7 juli 2004). Het VN-Tribunaal voor Sierra Leone is begonnen met de berechting van rebellen, die vrouwen hebben gedwongen tot 'gedwongen huwelijken'. De 19-jarige Mamoussa Bangoura uit Sierra Leone is letterlijk voor het leven getekend na jarenlang gedwongen met een rebellenstrijder te hebben geleefd. Deze praktijken worden voor het eerst als 'misdaad tegen de menselijkheid' behandeld door het Sierra Leone-tribunaal van de Verenigde Naties.
 • Gewetensbezwaarde trouwambtenaar moet kunnen werken (Reformatorisch Dagblad, 6 juli 2004). Gemeenteambtenaren die uit gewetensbezwaren weigeren homostellen te trouwen, moeten hun werk kunnen blijven doen. De Tweede–Kamerleden Rouvoet (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) willen dat de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) daarvoor zorgen.
 • Raad Leeuwarden wil af van Eringa (Reformatorisch Dagblad, 6 juli 2004). Nynke Eringa, de buitengewoon trouwambtenaar van de gemeente Leeuwarden die weigert homostellen te trouwen, moet weg. Anders dan het college van Leeuwarden voorstaat, wijst de raad van die gemeente een herbenoeming van Eringa, met ingang van 1 januari 2005, af.
 • Raad wil af van ambtenaar die weigert homo's te trouwen (NRC-Handelsblad, 6 juli 2004). Het contract van de Leeuwarder trouwambtenaar N. Eringa-Boomgaardt, die weigert homostellen te huwen, moet over een half jaar worden beëindigd. Hiertoe heeft de Leeuwarder gemeenteraad het college gisteren opgeroepen.
 • De IIAV-database Beeldmateriaal is uitgebreid met ruim 3.800 Nederlandse affiches. De prachtige en kleurrijke collectie is op internet te bewonderen.
 • Emancipatie-effectrapportage (EER) op de levensloopregeling (Brief van 6 juli 2004 van Minister De Geus aan Tweede Kamer). Deze EER zal naar verwachting eind augustus aan de Kamer worden aangeboden, tegelijk met het nieuwe wetsvoorstel VUT/prepensioen en levensloopregeling.


[ Pagina: 1 2  >>>]