vrijdag 10 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  SEPTEMBER 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2003


vrijdag 5 september 2003

Aktueel > Agenda:

gelijkebehandeling.nl:

 • Europees Parlement spreekt zich uit voor huwelijk en adoptie door paren van gelijk geslacht ! (persbericht Joke Swiebel, 4 september 2003). Op donderdag 4 september heeft het EP gestemd over de situatie van de mensenrechten in de Europese Unie in 2002, een rapport dat een vervolg is op mijn verslag over 2001. Tot mijn grote verrassing heeft het EP met een meerderheid de volgende paragraaf aangenomen: (het EP) verzoekt aan de lidstaten een eind te maken aan elke vorm van wettelijke of feitelijke discriminatie van homoseksuelen, met name ten aanzien van hun recht te trouwen en kinderen te adopteren.

Nieuwsarchief en dossier 003:

 • Obiozo Mirjam Ukpabi: ''Als ik iets verkeerds zeg, ga ik eraan'' (De Groene, 2 augustus 2003). De Nigeriaanse Amina Lawal is wegens overspel veroordeeld tot dood door steniging. In augustus dient haar hoger beroep. De solidariteitsbrieven per e-mail werken averechts. Een ontmoeting met Lawal en haar advocate in de hoofdstad Abuja.donderdag 4 september 2003

Nieuws:
woensdag 3 september 2003

Nieuws:

 • School bepaalt lesweek. Ouders beslissen mee over verdeling van uren (Algemeen Dagblad, 3 september 2003). Basisscholen moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze lesgeven en wanneer hun leerlingen vrij zijn. Een extra vrije dag, vrije middag of een week vakantie zijn dan bijvoorbeeld mogelijk.
 • Margreet Vermeulen: Vierdaagse schoolweek toegestaan (De Volkskrant, 3 september 2003). Basisscholen mogen een vierdaagse lesweek invoeren. Voorwaarde is wel dat de ouders en het personeel het ermee eens zijn. Dat schrijft onderwijsminister Maria van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer. 
 • Meer vrijheid voor primair onderwijs om schooltijd zelf in te vullen (Ministerie van OCW, persbericht 2 september 2003). Scholen in het primair onderwijs krijgen in samenspraak met ouders meer vrijheid om de schooltijd zelf in te vullen. De huidige urenverdeling onder- en bovenbouw (3520 uur voor groep 1 t/m 4 en 4000 uur voor groep 5 t/m8) wordt aangepast. De maximale onderwijstijd per dag van 5,5 uur wordt afgeschaft. Dit staat in een brief van minister Van der Hoeven die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 • De pil uit het ziekenfondspakket ? Stop met leeftijdgrenzen in het ziekenfondspakket (Leeftijd.nl, persbericht 2 september 2003). Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat voor vrouwen vanaf 21 jaar de anticonceptiepil uit het ziekenfondspakket gaat. Een maatregel om te bezuinigen. De leeftijdsgrens van 21 jaar is een compromis en bedoeld om een toename van het aantal ongewenste tienerzwangerschappen te voorkomen. Maar andere kwetsbare groepen worden niet ontzien. Het LBL vindt het onaanvaardbaar dat de pil op basis van leeftijd wordt vergoed en niet op basis van behoefte of medische noodzaak. Wat wordt volgende leeftijdsgrens om de kosten te drukken? Leeftijdsdiscriminatie in de zorg?

Aktueel > Tijdschriftenrek:

Aktueel > Agenda:
dinsdag 2 september 2003

Nieuws:

 • Elsa Wok: Hoeren noch slavinnen. Een vrouwenkreet uit de Franse getto's (Uitpers 44, juli-augustus 2003). Wij, vrouwen uit de voorsteden, van diverse origine, al dan niet gelovig, doen een oproep voor onze rechten op vrijheid en emancipatie. We worden onderdrukt door een maatschappij die ons opsluit in getto’s waar ellende en uitsluiting troef is. We worden er verstikt door het machogedrag van mannen die zich op de ‘traditie’ beroepen om ons onze elementaire rechten te ontzeggen. Dit is de aanhef van een oproep die uitgaat van een Franse antiracistische en feministische beweging van overwegend, maar niet alleen, allochtone vrouwen bekend als «Ni putes ni soumises » - Hoeren noch slavinnen.

Commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen (PaVeM)

 • Lidy Nicolasen: Máxima helpt migrantenvrouw (De Volkskrant, 2 september 2003). In niets lijkt Máxima op de Marokkaanse en Turkse vrouwen waarvoor de ''commissie-Máxima'' zich inzet. Die vrouwen leven geïsoleerd in de samenleving. Dat moet veranderen.
 • Job van de Sande: Republikein en prinses in bres voor allochtone vrouw (Algemeen Dagblad, 2 september 2003). De republikein en de prinses zitten gemoedelijk naast elkaar in een zaaltje op het Binnenhof. Paul Rosenmöller, oud-GroenLinks-leider, en prinses Máxima zitten samen in een commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan de maatschappij wil bevorderen. Rosenmöller treedt op als voorzitter, Máxima is ervaringsdeskundige.
 • Máxima helpt allochtone vrouwen uit isolement (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Marokkaanse en Turkse vrouwen moet uit de slaapkamer en de keuken vandaan, de straat op en aan het werk. ,,Het is tijd voor een nieuwe feministische golf'', verklaarde minister Verdonk (Integratiebeleid) gisteren bij de presentatie van een commissie die de deelname van niet-Nederlandse vrouwen aan de samenleving moet helpen verbeteren.
 • Toespraak minister Verdonk bij startconferentie Commissie Rosenmöller (Den Haag, maandag 1 september). ''Er moeten meer allochtone vrouwen aan het werk'', aldus minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie in haar toespraak die ze 1 september hield bij de installatie van de Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen. Minister Verdonk spreekt verder uit dat ze meent dat Nederland aan het begin staat van een nieuwe feministische golf. De commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan de maatschappij wil bevorderen, wil gemeenten helpen bij het maken van beleid voor allochtone vrouwen. De leden gaan ervaringen en goede ideeën van afzonderlijke gemeenten verzamelen en doorgeven aan andere bestuurders. Ook kijkt de commissie wat er terechtkomt van alle kabinetsplannen voor allochtone vrouwen. De commissie bestaat onder andere uit prinses Maxima en voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller.
 • Op maandag 1 september 2003 start de Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM) haar werkzaamheden met een conferentie voor wethouders van de dertig grote steden en leden van de doelgroepen. Voorafgaand aan deze besloten bijeenkomst geeft de commissie een persconferentie waarop commissievoorzitter Paul Rosenmöller de plannen van de commissie zal presenteren (Ministerie van SZW, bericht via ANP Pers Support, 26 augustus 2003).
  • De secretaris van de commissie, Nel Buis, is telefonisch te bereiken via 070-3334783 en per email: Pem@minszw.nl.

 • Babydonors.com mag zijn gang gaan (Algemeen Dagblad, 2 september 2003). Babydonors.com mag zijn gang gaan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg treedt niet op tegen het omstreden bedrijf, dat op commerciële basis bemiddelt bij donaties van sperma en eicellen. De onderneming heeft geen plannen die tegen de wet gaan.
 • Libische vrouwen vieren dag van de revolutie (De Telegraaf, 2 september 2003). [...] De minister van Cultuur van Libië, Fawzia Chalabi, beklemtoonde dat de revolutie niet slechts de vrouw in Libië heeft bevrijd maar ook de man. De vrouw neemt nu deel aan de politieke besluitvorming via de volkscomité's en ze is vertegenwoordigd in alle beroepsgroepen, aldus de bewindsvrouw. De Libische autoriteiten zijn er trots op dat vrijwel alle vrouwen in het land kunnen lezen en schrijven terwijl voor de revolutie 95 procent van hen analfabeet was. Lager onderwijs is voor zowel jongens als meisjes verplicht in Libië.
 • Bescherming slachtoffers mensenhandel schiet tekort (Clara Wichmann Instituut, persbericht 1 september 2003). De bescherming van slachtoffers van mensenhandel door de Nederlandse overheid schiet tekort. Dat schrijft het Clara Wichmann Instituut (landelijk expertisecentrum voor vrouw en recht) in een commentaar op het kabinetsstandpunt over mensenhandel. In het commentaar wordt onder meer bepleit dat de bescherming van slachtoffers van mensenhandel een zelfstandig belang is, naast het belang van opsporing en vervolging.
 • ''Pleisterpil veiliger dan pil'' (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Vrouwen die de pil slikken, hebben een nieuw alternatief: de anticonceptiepleister. Farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag heeft de pleister, die eenmaal per week op de huid moet worden geplakt, gisteren op de markt gebracht.
 • Wim Verseput: Deense leeftijdsregel succes in strijd tegen dwanghuwelijk (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). De liberaal-conservatieve Deense regering heeft, vanuit Europees perspectief bezien, zwaar geschut ingezet om gedwongen huwelijken in allochtonenkringen tegen te gaan.  Ze krijgt daarvoor nu bijval uit onverdachte hoek. Een links-liberale politicus, zelf afkomstig uit het immigrantenmilieu, heeft er een boek over geschreven en meent daarin dat het regeringsbeleid zonder meer een positief effect heeft.
 • Nederlander werkt minste aantal uren (Het Parool, 1 september 2003). Nederlanders zijn niet het ijverigste volk ter wereld. In Nederland wordt zelfs minder gewerkt dan waar ook ter wereld. Althans, gemeten naar het aantal uren dat hier per jaar gewerkt wordt. Dat blijkt uit een diepgravende studie die de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft verricht naar werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en inkomenverdeling in alle landen die lid zijn van van de Verenigde Naties. [...] Op het terrein van deeltijdbanen blijkt Nederland kampioen: 33 procent van Nederlands werkende bevolking heeft een deeltijdbaan. Dat is uniek in de wereld.
  Het grote aandeel deeltijdbanen komt grotendeels voor rekening van de vrouwelijke werknemers. Zo wordt bijvoorbeeld driekwart van de parttime banen in Nederland door vrouwen ingenomen.
 • Bart Jungmann: Pff, natuurlijk wil gezin een manager (De Volkskrant, 30 augustus 2003). Als het gezin inderdaad een onderneming is, zoals Mariangeles Nogueras met grote hartstocht beweert, dan zijn er kennelijk nogal wat directies die de zaak boven het hoofd groeit. Maar hulp is in aantocht: vrijdag is in Amsterdam de eerste lichting gezinsmanagers klaargestoomd.

gelijkebehandeling.nl:

Aktueel > Agenda:
maandag 1 september 2003

Nieuws:

 • Mensen gaan in de zorg veel meer zelf betalen (Trouw, 1 september 2003, tijdelijke link). Echtparen die een reageerbuisbevruchting (in vitro fertilisatie) wensen, moeten de eerste behandeling voortaan zelf betalen. De tweede en derde behandeling zullen via het ziekenfonds worden vergoed.
 • Recept morning-after pil online verkrijgbaar. ''Vanaf de website van de Stichting Anticonceptie Nederland is het vanaf heden mogelijk een gratis recept voor de morningafterpil te downloaden. Wij zijn van mening dat snelle toegang tot de morningafterpil -óók in de weekends- mogelijk moet zijn. Want: iedere vertraging van het innemen van de morningafter pil verdubbelt de kans op een ongeplande zwangerschap!! Bovendien vinden we dat in navolging van de ons omringende landen, waar de morningafter pil zonder recept verkrijgbaar is, Nederland snel dit voorbeeld moet volgen. Meer over de argumenten en achtergronden op www.anticonceptie-online.nl/recept.htm''.
 • Anticonceptiepleister alternatief voor pil (Nu.nl, 31 augustus 2003). Vrouwen die de pil slikken, hebben vanaf maandag een nieuw alternatief. Dan brengt farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag de anticonceptiepleister op de markt. De pleister moet eenmaal per week op de huid worden geplakt.
 • Elaine de Boer: Eerste IVF-poging niet vergoed (De Volkskrant, 30 augustus 2003). De eerste IVF-behandeling moeten mensen in het ziekenfonds voortaan zelf betalen. Aan vrouwen boven de 21 jaar wordt de pil niet langer vergoed.
 • Begroting ontziet IVF-behandeling (Het Parool, 30 augustus 2003). Het kabinet is het gisteravond eens geworden over een bezuinigingspakket van 2,1 miljard euro op de begroting van volksgezondheid. [...] Het volledig schrappen van de vergoeding voor reageerbuisbevruchting (IVF) is van de baan. Volgens ingewijden zal de eerste behandeling niet meer worden vergoed, maar de tweede en derde behandeling wel.

Den Haag > Parlement > Agenda:

 • Tweede Kamer | Op donderdag 4 september 2003 zouden de vaste commissies voor Justitie en SZW met minister Donner van Justitie en minister De Geus van SZW een Algemeen Overleg over de opheffing van het algemeen bordeelverbod en de bestrijding van mensenhandel voeren. Dat is tot nader order uitgesteld.


Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 ]