vrijdag 10 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  SEPTEMBER 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2003


donderdag 18 september 2003

Nieuws:

 • SGP: Kabinet verliest gezin uit het oog (Reformatorisch Dagblad, 18 september 2003). De SGP vindt dat het kabinet veel te weinig oog heeft voor ouders die niet gaan werken om hun kinderen te kunnen opvoeden. „Door te blijven hameren op de arbeidsparticipatie van beide ouders zullen in de toekomst nog meer stressgezinnen ontstaan”, waarschuwde SGP-fractievoorzitter Van der Vlies woensdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer.
 • Stel ruziet vaak na 72 minuten shoppen. In een winkel is de man een jager (Algemeen Dagblad, 18 september 2003). Als man en vrouw samen gaan winkelen, gaat dat gemiddeld slechts 72 minuten goed. Dan is het uit met de pret. De man is het beu en wil naar huis, terwijl de vrouw liefst nog een half uurtje wil doorgaan met shoppen.
 • Mokkende man hangt voor etalage (Limburgs Dagblad, 18 september 2003). Aan enkel lichaamstaal is betrekkelijk eenvoudig af te leiden dat de stemming er bij heel wat winkelende stellen op zijn zachtst gezegd niet helemaal meer inzit aan het eind van de dag. De symptomen zijn eenduidig: als het stadium van opperste irritatie is bereikt, gaat de vrouw demonstratief voorop lopen met een nors gezicht.

gelijkebehandeling.nl:

 • Brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl (TK 29203, nr. 1). Hierin o.a.:
  • Positie van vrouwen uit de minderheden | De Minister voor V & I zal samen met de Minister van SZW een plan van aanpak «emancipatie en integratie» in december 2003 aan de Tweede Kamer voorleggen.
  • Antidiscriminatiebeleid | Op de agenda staat bijstelling van anti-discriminatiewetgeving in lijn met de uitvoering van de EU-richtlijnen, vergroting van structurele samenwerking tussen de diverse anti-discriminatie-organisaties middels fusies van organisaties alsmede uitvoering van een Nationaal Actieprogramma tegen Racisme en Discriminatie.


 • donderdag 18 september 2003: Dinerdebat, 18.00 uur. ''Geweld en macht''. De keerzijde van machismo: een veiliger wereld met vrouwen aan de macht. Derde debat in ''Naar onthaning van de maatschappij?'', een Rotterdamse serie van vier debatten over mythen, theorie en praktijk van ''‘haantjesgedrag''.
 • donderdag 18 september 2003: Studiedag praktijken loverboys. De praktijken van loverboys krijgen steeds meer aandacht in de media. Toch ontbreekt het beeld van de precieze omvang van dit probleem. Waar opereren ze? Hoe vergaat het de slachtoffers? (Rotterdam) • woensdag 17 september 2003

  Nieuws:

  • Motie tegen homohuwelijk in parlement Canada verslagen (Reformatorisch Dagblad, 17 september 2003). Het Canadese parlement heeft onofficieel steun verleend aan regeringsplannen om het homohuwelijk te legaliseren. Dinsdag stemde een zeer kleine meerderheid van volksvertegenwoordigers tegen een niet-bindende motie die herbevestigde dat het huwelijk alleen voor heteroseksuelen is.
  • Donner: ''Bordeel weren wordt lastig'' (Nederlands Dagblad, 16 september 2003). Gemeenten zouden van dit kabinet meer vrij heid krijgen om bordelen te weren, maar dat wordt lastig. ,,Of het technisch mogelijk is, weet ik nog niet'', waarschuwt minister Donner vandaag in een in interview met deze krant.
  • GESTRIPT trakteert minister Hoogervorst op beschuit met muisjes (persbericht, 16 september 2003)

  vrouwenverdrag.nl:

  • Het Vrouwenverdrag in de Prinsjesdagstukken. Zie vrouwenverdrag.nl > Nieuw op de site, woensdag 17 september 2003.

  gelijkebehandeling.nl:

  Actueel > Agenda:


  dinsdag 16 september 2003

  Actueel > Agenda:

  Nieuws:

  Prinsjesdag

  Maatschappelijke reacties:

  Begrotingsdocumenten en persberichten rijksoverheid (een zeer bescheiden keuze):

  • Herziening subsidiebeleid VWS. In een brief van 16 september 2003 schreef de Minister van VWS aan de Tweede Kamer:
   ''Per brief van 27 juni 2003, kenmerk FEZ-U-2390885, heb ik u gemeld dat het subsidiebeleid van VWS grondig wordt herzien. Bij die gelegenheid heb ik aangegeven dat u op Prinsjesdag 2003 op de hoogte zult worden gesteld van de resultaten van deze herziening. Er is iets meer tijd nodig dan aanvankelijk voorzien. Ik zal u maandag 22 september 2003 over de uitkomsten informeren. Ik zal die dag ook de instellingen op de hoogte stellen van de gevolgen van de herziening van het subsidiebeleid''.
  • Levensloopregeling: combinatie werk en tijd voor andere doelen (Ministerie van Financiën, persbericht 16 september 2003). Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft vandaag, als onderdeel van het fiscale pakket 2004, het wetsvoorstel levensloopregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De levensloop van mensen is de afgelopen decennia veranderd. Opleiding, werk, gezinsvorming en zorg variëren veel en zijn minder voorspelbaar opgebouwd dan in het verleden. Er bestaat een toenemende behoefte aan mogelijkheden om werk en tijd voor andere doelen te combineren en meer over de levensloop te spreiden. Om het vinden van een juist evenwicht tussen verschillende taken mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat tijd en inkomen op de juiste momenten beschikbaar zijn, wordt een levensloopregeling geïntroduceerd.
  • In de zgn. Verdiepingsbijlage bij de VWS-begroting 2004 staat:
   ''Anticonceptiva (pil, spiraaltje, morning after-pil etc.) worden uitgesloten van vergoeding, omdat het gebruik hiervan geen medisch noodzakelijke behandeling is. Het is ook in lijn met het niet vergoeden van condooms. Om te voorkomen dat deze maatregel leidt tot verminderd gebruik van de anticonceptiepil bij de jeugd en jong volwassenen, met als mogelijk gevolg een verhoging van het aantal ongewenste jeugd-zwangerschappen en abortussen, is besloten de aanspraak voor vrouwen onder de 21 in stand tehouden. De maatregel heeft zowel gevolgen voor de geraamde BKZ-uitgaven ( € 71,8 miljoen) als voor de geraamde eigen betalingen ( € 1,8 miljoen). In netto BKZ-termen wordt een structurele opbrengst van € 70 miljoen gerealiseerd''.
  • Coördinatie emancipatiebeleid, paragraaf 3.12 van de memorie van toelichting op de SZW-begroting 2004.
  • De begroting 2004 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevat de volgende concrete maatregelen over arbeid, zorg en emancipatie.

  • Gelijke premie voor man en vrouw ? (Verbond van verzekeraars, september 2003). Het principe van gelijke behandeling van mannen en vrouwen kan bij pensioenvoorzieningen niet zonder problemen worden doorgevoerd. Die conclusie trekt het Verbond op basis van eigen onderzoek naar de vraag of en hoe unisekstarieven in Nederland kunnen worden gerealiseerd.
  • Ambitie is oorzaak glazen plafond in carrière (MKB-Net Nieuws, 13 september 2003). Vrouwen die aan een management traineeship deelnemen, zijn minder ambitieus dan hun mannelijke collega`s.

  Nieuwsarchief:

  emancipatie.pagina.nl:

  • Breaking Barriers is een project dat gericht is op mannen die een deel van de zorg voor hun kinderen op zich willen nemen, maar bij de realisering daarvan op barrières stuiten. Breaking Barriers heeft als doel deze barrières zichtbaar te maken en te doorbreken. Daarvoor ís een ''Barrièremeter'' ontwikkeld en wordt een 'Ambassadeurscarrousel' opgezet.

  maandag 15 september 2003

  Nieuws:

  • Level of women's participation in decision-making in the EU causes dismay (European Commission, press release, 12 September 2003).
  • Danny Koks: Peaches / Viswijf of vrijheidsstrijder (Trouw, 15 september 2003, tijdelijke link). Christina Aguilera laat haar naam vaak vallen en acteur John Malkovich heeft vorig jaar de film 'Hideous man'' met haar gemaakt. Madonna herkent veel van zichzelf in haar, terwijl Marilyn Manson, Michael Stipe (R.E.M.) en Iggy Pop haar grootste fans zijn. Niet gek voor iemand wiens muziek zo extreem en libido zo intimiderend is. Peaches is de optelsom van een beatbox en een enorme seksdrive.
  • Kees de Hoog: Gezinspolitiek blijkt hapsnapbeleid (Algemeen Dagblad, 13 september 2003). Te veel bezuinigingen van het kabinet treffen gezinnen. Het CDA dat zich graag ''gezinspartij'' noemt, laat het op dit punt afweten. Van een visie op jonge gezinnen in een vergrijzende samenleving valt weinig te merken.


  [ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]