zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  OKTOBER 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF OKTOBER 2003


zaterdag 4 oktober 2003

Nieuws:

 • Huis VS voor inperking recht op abortus (Nederlands Dagblad, 3 oktober 2003). Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een aanzienlijke meerderheid van stemmen een voorstel aangenomen om het recht op abortus gedeeltelijk terug te draaien.
 • Gezinsbeleid ondergeschoven kind. Nederlandse Gezinsraad (NGR) pleit voor geëmancipeerd gezinsbeleid (NGR.nl, persbericht 1 oktober 2003). De NGR concludeert dat het hoogst noodzakelijk is om een geëmancipeerd gezinsbeleid te voeren. Beleid dat tegelijkertijd is gericht op het scheppen van voorwaarden voor een goed functionerend gezinsleven en op maximale maatschappelijke participatie van beide ouders.
 • Babette Roelandschap:  Waar blijft de mannenpil ? (IIAV.nl, oktober 2003). Verslag van de lezing van prof. dr. Nelly Oudshoorn op 18 juni 2003 over de ontwikkeling van de mannenpil. ''Waarom is de mannenpil er volgens jullie nog niet?'' vroeg Oudshoorn. Het publiek opperde verschillende mogelijkheden: gebrek aan geld, ontembare zaadcellen, ouderwets denkende middle-aged medici, wantrouwen bij vrouwen (''Zorg je er wel voor dat je 'm slikt?'') en weerstand van mannen (''Krijg ik er borsten van?'').
 • Maataanduiding vrouwenkleding wordt doelbewust steeds vager gemaakt (MKB-net nieuwsbericht, 3 oktober 2003). Producenten van vrouwenkleding neigen er in toenemende mate toe om hun producten te voorzien van vage (en overdreven rooskleurige) maataanduidingen: ''petite'', ''missy'' of zelfs ''size 0''. De beweegredenen liggen voor de hand. In de praktijk levert deze gang van zaken veel problemen op: er moet meer gepast worden en online kleding kopen is vrijwel onmogelijk.
 • Marketingbranche richt pijlen op zelfstandige en onafhankelijke vrouw (MKB-net nieuwsbericht, 3 oktober 2003). Vrouwen zijn de afgelopen 20 jaar steeds onafhankelijker, hoger opgeleid en welvarender geworden. In 2002 hadden vrouwen circa 1.400 miljard euro te besteden en dit bedrag zal binnen vijf jaar naar verwachting bijna 2.000 miljard euro bedragen.

Actueel > Agenda:

 • donderdag 30 oktober 2003 (Den Haag, Importante, Lange Houtstraat 13, 15.00 - 17.30 uur): ''Gelijke behandeling en de EU: kansen en bedreigingen voor Polen''. Debat over de vrouwenbeweging in Polen. Organisatie: de Stichting Stedenband Den Haag-Warschau (m.m.v. E-Quality, de gemeente Den Haag en Importante). Programma: de gasten uit Warschau vertellen over de vrouwenbeweging in Polen, haar uitdagingen en belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren. Daarna geven zij een korte impressie van hun ervaringen tijdens hun bezoek aan Den Haag en Amtserdam, o.a. DCE, IIAV, Instituut voor Publiek en Politiek. Daarna discussie over de vrouwenproblematiek en het emancipatiebeleid in Nederland en Polen en over de gevolgen van de Poolse toetreding tot de EU voor de Poolse vrouwenbeweging en voor de gelijkebehandelingswetgeving. Voertaal: Engels. Inlichtingen en aanmeldingen via info.SDW@inter.nl.net of 070 - 365 81 53.vrijdag 3 oktober 2003

Nieuws:

 • Staatssecretaris Karien van Gennip in verwachting (Ministerie van EZ, site staatssecretaris, 3 oktober 2003).  Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken heeft vrijdag 3 oktober de Ministerraad ingelicht dat zij in verwachting is van haar eerste kind. Zij hoopt begin maart 2004 te bevallen. Zoals het nu eruit ziet gaat zij eind januari tot en met medio mei met zwangerschapsverlof. Karien van Gennip is 35 jaar en gehuwd.
 • Schwarzenegger beticht van seksuele intimidatie (NRC-Handelsblad, 3 oktober 2003). Gouverneurskandidaat Arnold Schwarzenegger is beschuldigd van seksuele intimidatie van vrouwen. In de Amerikaanse krant The Los Angeles Times zeggen zes vrouwen in het verleden lastig te zijn gevallen door de acteur, die geregeld naar hun borsten en billen zou hebben gegrepen. Ook zou hij hebben geprobeerd een van de vrouwen zonder haar toestemming uit te kleden in een lift in een hotel.
 • Labour wil pleiten voor kinderopvang bij elke school (Reformatorisch Dagblad, 3 oktober 2003). De Labour Party ontwikkelt een plan om bij vrijwel elke basisschool in Groot–Brittannië een kinderdagverblijf te vestigen. Labour wil het plan lanceren tijdens de volgende verkiezingscampagne, die uiterlijk in 2006 plaatsvindt.
 • Belgium loses integration case (EUObserver,com, October 2, 2003). The European Court of Justice has today (2 October) ruled in favour of a Spanish citizen living in Belgium who wanted his children registered both under the father and mother's name - according to Spanish custom.
 • EU bemoeit zich met kinderhuwelijk Roma's (Algemeen Dagblad, 3 oktober 2003). Roma-koning Florin Cioaba dacht drie dagen geleden dat hij achterover kon leunen. Zijn dochter Ana Maria was, na enige pressie, eindelijk getrouwd. Dat was dat. Nu zit hij met een politieonderzoek en bemoeit zelfs de Europese Unie zich met zijn familiezaken. Ana Maria is 12.

Jonge vrouwen in de WAO [2]

 • Jonge vrouwen reïntegreren succesvol vanuit de WAO (Boaplein.nl, 3 oktober 2003). De Stichting WAHO heeft minister De Geus van Sociale Zaken de uitgave ‘Uit de WAO - ervaringen van succesvol gereïntegreerde jonge vrouwen’ aangeboden. Met deze publicatie wil de stichting jonge vrouwen in de WAO een hart onder de riem steken met de herkenbare ervaringen van hun lotgenoten.
 • Strenge keuring voor vrouwen (Algemeen Dagblad, 3 oktober 2003). Vrouwen met psychische klachten worden vanaf nu strenger gekeurd als ze dreigen in de wao te belanden. Volgens minister De Geus (Sociale Zaken) is de hardere aanpak nodig omdat vrouwen doorgaans passiever zijn dan hun mannelijke collega's als ze ziek zijn.

 • Vrouw veel ouder dan man (De Telegraaf, 3 oktober 2003). De vrouw is veel ouder dan de man. Vijftig miljoen jaar om precies te zijn. Dat stelt prof. dr. C. Netelenbos vrijdag in de oratie bij de aanvaarding van het hoogleraarschap endocrinologie.
 • Caroline de Gruyter: Brussel wil wanhopige ouders soelaas bieden (NRC-Handelsblad, 2 oktober 2003). In heel Europa verdienen ''kidhunters'' aan ouders die touwtrekken om hun kinderen. Nieuwe regels moeten voorkomen dat kinderen worden ontvoerd.
 • Een eventueel einde van het Clara Wichmann Instituut betekent niet zonder meer dat het Proefprocessenfonds Clara Wichmann zal ophouden te bestaan. Het Proefprocessenfonds is namelijk een aparte stichting - los van het Clara Wichmann Instituut. Uw donatie blijft daarom hoe dan ook zeer welkom op postbankrekening 64 34 64, ten name van Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Amsterdam. Zie het betreffende bericht.

Den Haag > Parlement > Tweede Kamer:

 • Blijkens het verslag van de extra procedurevergadering van 30 september 2003 van de Vaste Commissie voor SZW zal aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie worden verzocht nog vóór de begrotingsbehandeling van Justitie [momenteel gepland voor de vergaderdagen 28-30 oktober 2003] het plan van aanpak tegen huiselijk geweld aan de Kamer te doen toekomen. In een op 15 april 2003 aangenomen motie-Hirsi Ali had de Kamer de regering opgeroepen vóór 1 september 2003 met dit plan te komen.

Actueel > Agenda:

 • dinsdag 7 oktober 2003: Schorerstichting vraagt Tweede Kamer om steun (homo-emancipatie.nl).  Op dinsdag 7 oktober zal de Schorerstichting een petitie aanbieden aan de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer. De Schorerstichting vraagt de Tweede-Kamerleden niet akkoord te gaan met het plan van de minister van VWS om de subsidie aan de Schorerstichting te beëindigen. De vaste commissie voor VWS zal ook een groot aantal steunbetuigingen ontvangen van toonaangevende organisaties op het terrein van zorg en welzijn.

Emancipatie algemeen > Prijzen en lezingen:

 • Den Haag | De Hilda van Suylenburgprijs 2003 (positieverbetering en emancipatie oudere vrouwen) zal worden uitgereikt door Wethouder Jetta Klijnsma op donderdag 12 februari 2004. Sluitingsdatum inzending voordrachten: 28 oktober 2003.
 • Den Haag | De Victorine Hefting Prijs (stimulans voor vrouwelijk talent op gebied van de kunsten) zal worden uitgereikt door Wethouder Louise Engering op vrijdag 19 december 2003. Sluitingsdatum inzending voordrachten: 7 oktober 2003.donderdag 2 oktober 2003

Nieuws:

 • ''Kabinet verwaarloost gezin'' (Nederlands Dagblad, 1 oktober 2003). Het gezinsbeleid is het ,,ondergeschoven kindje'' van het tweede kabinet Balkenende. Vergeleken met andere landen zorgt het overheidsbeleid er in Nederland voor dat het krijgen van kinderen zwaar drukt op het gezinsbudget. Dat stelt de Nederlandse Gezinsraad (NGR) in het gisteren in opdracht van het kabinet uitgebrachte rapport 'Tussen partners; gezamenlijke keuzen tijdens de levensloop'. De Gezinsraad is zeer kritisch op het overheidsbeleid.

Jonge vrouwen in de WAO [1]

 • Strenge aanpak vrouwen met psychische klachten (De Telegraaf, 2 oktober 2003). Jonge vrouwen die met psychische klachten thuis zitten zullen veel sneller weer aan het werk moeten. Minister De Geus van Sociale Zaken heeft donderdag plannen ontvouwd om de hoge instroom van vrouwen onder de 35 jaar in de WAO in te dammen.
 • Minister De Geus ondersteunt ontwikkeling van kennis over ziekte en arbeidsongeschiktheid bij vrouwen (Ministerie van SZW, persbericht 2 oktober 2003). Om het WAO-risico van vrouwen te verminderen, ondersteunt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ontwikkeling van kennis over ziekte en arbeidsongeschiktheid bij vrouwen onder bedrijfsartsen en arbodeskundigen. Zo krijgt onder meer het Platform Reïntegratie steun en is met subsidie van het ministerie de onderwijsmodule ‘Sekse, verzuim en WAO’ ontwikkeld. Verder is er een speciale brochure uitgebracht voor werkgevers. Daarin staat wat ze kunnen doen om ziekteverzuim en WAO-risico terug te dringen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) besteedt extra aandacht aan WAO-aanvragen van jonge vrouwen met psychische klachten. Dat schrijft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het ''Plan van aanpak Vrouwen en WAO''dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 • Britse vrouwen krijgen bevroren embryo's niet (Nederlands Dagblad, 1 oktober 2003). Een Britse rechtbank heeft twee vrouwen gisteren verboden hun ingevroren embryo's tegen de wil van hun ex-partners te gebruiken voor een zwangerschap. De in totaal acht embryo's moeten vernietigd worden

Veiligheid vrouwelijke asielzoekers

 • Veiligheid vrouwelijke asielzoeker moet beter (Nederlands Dagblad, 1 oktober 2003). Asielzoekerscentra waar het niet goed is gesteld met de veiligheid van vrouwen, moeten aparte afsluitbare leefruimtes en sanitaire voorzieningen voor vrouwen maken. Dat heeft minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie gisteren aan de Tweede Kamer geschreven.
 • Meer waarborgen voor veiligheid van vrouwen en meisjes in asielopvang (Ministerie van Justitie, persbericht 2 oktober 2003). Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken & Integratie wil een groot aantal maatregelen nemen om de veiligheid van vrouwen en meisjes in de asielopvang te vergroten. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het uitgebrachte onderzoeksrapport inzake de veiligheid in de asielopvang.

 • Turkse ambassadeur zeer gekant tegen eerwraak (Ministerie van Justitie, persbericht 1 oktober 2003). De Turkse ambassadeur in Nederland, Tacan Ildem, heeft minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken & Integratie gezegd dat eerwraak in Turkije net als in Nederland niet acceptabel is.
 • Maarten Vermeuelen: Praten helpt niet tegen eerwraak (Nederland Dagblad, 1 oktober 2003). De achttienjarige Zarife uit Almelo werd in Turkije doodgeschoten door haar vader. Een kwestie van geschonden eer. Opnieuw wordt opgeroepen tot een debat over eerwraak. Het lijkt een herhaling van zetten. Ook na een schietpartij op een middelbare school in Veghel in december 1999, brandde een landelijke discussie los over eerwraak. Met pistoolschoten probeerde een leerling de eer van zijn familie te redden. Deskundigen buitelden over elkaar heen: er moesten duidelijke cijfers komen en de politie zou extra aandacht moeten hebben voor de allochtone eer-cultuur.
 • Kinderopvang fors duurder in 2004 (De Volkskrant, ANP-bericht, 1 oktober 2003). Kinderopvang wordt komend jaar 3,5 tot 8,5 procent duurder. Dat heeft de brancheorganisatie Maatschappelijk Ondernemers Groep (MO-Groep) in Utrecht woensdag gemeld. Ouderorganisatie Boink is laaiend over de prijsstijging en noemt die ''onzin en flauwekul''.
 • Schule: Hamburg will Jungen stärker fördern. Mehr Fußball, neuer Lesestoff, mehr Praxis: Der Leistungsrückstand soll aufgeholt werden (Hamburger Abendblatt, 30. September 2003). Hamburgs Bildungssenator Rudolf Lange (FDP) will Jungen in den Schulen noch stärker fördern. Vor allem an Haupt- und Grundschulen sollen die Inhalte des Unterrichts deutlicher deren Interessen berücksichtigen. Der Grund: Auch in Hamburg sind Jungen in den Leistungen gegenüber Mädchen im Hintertreffen.

Actueel > Agenda:

 • donderdag 9 oktober 2003: Prof. dr. Gerda van Dijk, emeritus hoogleraar Seksuologie, Universiteit van Amsterdam (NPS-radio, 16:02 tot 16:42 uur op 747 AM; herhaling vrijdag van 00.02 tot 00.45 uur Radio 1). In de serie Een leven lang, radioportretten van oudere kunstenaars en wetenschappers, waarmee de radio geschiedenis schrijft. Wekelijks worden de levensloop, ideeën en inzichten opgetekend van een hoofdpersoon.
 • donderdag 27 november 2003: Congres Levensloop voor vrouwen, Doorn (najk.nl, bericht 30 september 2003). Wil je: Minister De Geus wel eens live meemaken ? De première van de videofilm Levensloop bijwonen ? Informatie en inspiratie opdoen over het thema levensloop ? Kennismaken met het programma voor plaatselijke afdelingen ? Andere agrarische vrouwen ontmoeten van allerlei leeftijden uit het hele land ?

Servicepagina > Oproepen:
donderdag 2 oktober 2003, Utrecht: Themabijeenkomst ''De betekenis van het VN-Vrouwenverdrag voor zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen''. Ontmoeting van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen met Cees Flinterman (lid van het CEDAW-Comité).
woensdag 1 oktober 2003

Nieuws:

 • Emotionele intelligentie belangrijke factor voor risico op burnoutklachten. Somberaars eerder geveld door burnout (Katholieke Universiteit Nijmegen, persbericht 1 oktober 2003 over de promotie van drs. L. Gerits op 6 oktober 2003). Uit dit bericht: ''Opmerkelijk is het verschil tussen mannen en vrouwen. Mannelijke begeleiders die erg empathisch zijn (het vermogen om zich in te leven in anderen), goede probleemoplossers zijn en een hoge stresstolerantie hebben, hebben minder burnoutklachten dan mannelijke collega’s met een minder ontwikkeld invoelend en probleemoplossend vermogen. Vrouwen moeten juist niet te empathisch zijn: de vrouwen die net iets beter voor zichzelf zorgen dan dat ze dat voor anderen doen, hebben de minste burnoutklachten. De preventie van burnout bij mannen en vrouwen zal dus verschillende accenten moeten hebben en het aardige hierbij is dat mannen en vrouwen in dit opzicht veel van elkaar kunnen leren''.
 • Ton Crijnen: Seksualiteit en islam | Omgeven door schaamte (Trouw, 1 oktober 2003, tijdelijke link). Jonge westerse moslims spreken onderling amper over hun seksleven. Dat concludeert geestelijk raadsman Abdulwahid van Bommel, zelf moslim, na vele gesprekken met islamitische jongeren. ,,Ze zijn stomverbaasd als ze horen hoe openhartig de Profeet over seks sprak.'' En: ,,Ontmaagding leidt soms tot afschuwelijke eerwraak''. Deel een van een tweedelige serie.
 • Eerwraak vaak te boek als ''gewone'' moord (Trouw, 1 oktober 2003, tijdelijke link). De politie moet alle geweld dat te maken heeft met eerwraak als zodanig registreren. Dat zegt eerwraakonderzoeker Sezai Aydogan. In de Turkse wet wordt eerwraak nog steeds gebillijkt.
 • OM Turkije zal levenslang eisen in eerwraakzaak (De Volkskrant, 1 oktober 2003). Het Turkse Openbaar Ministerie zal tegen de vader van de 18-jarige Zafire uit Almelo levenslang eisen. Dit heeft minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie dinsdag gezegd in reactie op Kamervragen over eerwraak [vragenuurtje TK, ongecorrigeerd stenogram, zoek op eerwraak]. Ze komt spoedig met een notitie over eerwraak. De Stichting Transact in Utrecht opent een steunpunt om eerwraak uit te bannen. Transact benadrukt dat eerwraak ook speelt in Koerdische, Jordaanse, Pakistaanse en Surinaamse families.
 • Gonny ten Haaft, Ingrid Weel, Edwin Kreulen en Henriëtte Lakmaker: Eerwraak | Een stug probleem (Trouw, 1 oktober 2003, tijdelijke link). Over de dood van de Turkse Zarife, door haar vader neergeschoten, is wekenlang gezwegen. De directeur van haar school maakt deze week duidelijk hoe lastig het voor scholen is om in traditionele moslimgezinnen zich te mengen in de opvoeding.
 • Rutte wijst '''gezinsplan'' SGP om ideologie van de hand (Nederlands Dagblad, 30 september 2003). Staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien ,,in een zo stabiel mogelijke omgeving''. Maar hij is het bepaald niet eens met de manier waarop de SGP het gezinsbeleid wil vormgeven.
 • ''Achterstand vrouwen in ICT is groot'' (Automatiserings Gids, webeditie, 30 september 2003). Nederland loopt ver achter met de participatie van vrouwen in de informatie- en communicatietechnologie. Dat concludeert de VHTO, een organisatie van vrouwen in hogere technische opleidingen en functies, in het blad Topics. Daarin wordt een specifiek op vrouwen gericht project geëvalueerd dat is voortgekomen uit de Taskforce ''Werken aan ICT''.
 • Vrouwen in de ICT: Nederland loopt ver achter (VHTO, persbericht via ANP Pers Support, 30 september 2003). De zeven projecten in het kader van de Taskforce ’'Werken aan ICT’' -opgericht eind jaren ’90- zijn inmiddels vrijwel allemaal afgerond. Een van de projecten richtte zich op een specifieke doelgroep, namelijk vrouwen. Een editie van Topics (emancipatiemagazine voor het hoger technisch onderwijs) is een tastbare afsluiting van dit project. Bestellen (€ 6,80) bij de VHTO (020) 652 1295, vhto@vhto.nl.
 • Work longer, have more babies. State pensions in Europe (The Economist, September 30th, 2003). Europe's pensions crisis won't go away. Governments need to do more, and voters need to accept changes.
 • Organizing an E-Conference: A Guide. An IIAV knowledge sharing product (IIAV.nl, September 2003). Het IIAV heeft de afgelopen vier jaar een viertal e-conferenties georganiseerd en 'gehost'. Één e-conferentie was gefocust op het bestrijden van geweld tegen vrouwen, de andere drie e-conferenties behelsden onderwerpen gerelateerd aan gender mainstreaming in water management (meer informatie hierover op IIAV.nl). E-conferenties blijken een krachtig middel te zijn om betrokkenen uit alle werelddelen (o.a. academici, activisten, NGO's, lokale organisaties, beleidsmakers van de overheid) samen te brengen: om kennis uit te wisselen, case studies en onderzoek te presenteren en om te discussiëren over strategieën waarmee de positie van vrouwen op verschillende manieren verbeterd kan worden. Uit de wens om de opgedane kennis op het gebied van e-conferenties te bewaren en beschikbaar te stellen - en 'het wiel opnieuw uitvinden' te voorkomen - is de publicatie Organizing an E-Conference: A Guide ontstaan. Dit knowledge sharing product geeft een introductie in het concept van e-conferenties en het type situatie waarin e-conferenties nuttig kunnen zijn. Daarnaast staat in deze publicatie een handleiding voor het plannen en uitvoeren van een elektronische conferentie: alle belangrijke stappen en fasen komen aan de orde.
 • Topvrouw Wolters in topvijf van Fortune (De Volkskrant, 29 september 2003). De kersverse topvrouw van Wolters Kluwer, Nancy McKinstry is de grootste stijger op de lijst van machtigste zakenvrouwen buiten de VS. Vanuit het niets komt de 44-jarige McKinstry in één keer op de vierde plaats terecht van de lijst die het Britse zakenblad Fortune jaarlijks publiceert.

Nieuwsarchief:  (berichten van vóór 29 september 2003)

 • Robèrt Misset: Profvoetbal verliest 30.000 politie-uren (De Volkskrant, 27 september 2003). De politie was over het seizoen 2002-2003 maar liefst 321.428 netto uren kwijt was aan begeleiding in het betaalde voetbal. [...] Aan mishandeling besteedden de korpsen vorig jaar 90.000 uur, straatroof nam 126.000 uur in beslag en voor verkrachtingszaken werden 127.500 politie-uren uitgetrokken.
 • Anti-abortusbeleid Busk treft buitenlandse klinieken (Nu.nl, 24 september 2003). Het anti-abortusbeleid van de Amerikaanse president Bush treft klinieken in arme landen hard. Sommige moeten de deuren sluiten waardoor hele gemeenschappen verstoken blijven van hulp. Het gaat dan met name over zwangerschapspreventie.
 • Femke Deen: Echte mannen werken fulltime (Intermediair, 24 juli 2003). Een eerlijker verdeling van werk en zorg; dat willen veel ouders. Toch weigeren mannen steevast in deeltijd te gaan werken. Waarom eigenlijk?
 • Ilse Engwirda: Bijstand voor tweeverdieners (Intermediair, 21 augustus 2003). Mensen die werkloos worden, kunnen na afloop van hun WW-uitkering financieel zwaar in de problemen komen. De vervolguitkering WW is per direct afgeschaft.


Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 ]