zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  OKTOBER 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF OKTOBER 2003

vrijdag 10 oktober 2003

Nieuws:

Nobelprijs voor Shirin Ebadi [1]

   

ASPASIA

 • Vrouwelijke wetenschappers hogerop door subsidie (ANP-bericht, 10 oktober 2003). Veel meer vrouwelijke wetenschappers dan verwacht hebben sinds 2000 een stapje omhoog kunnen doen door een stimuleringsprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Uit een evaluatie van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies blijkt dat 146 wetenschapsters door dit zogeheten Aspasia-programma opklommen tot universitair hoofddocent in plaats van de geplande dertig. In totaal ontving NWO 270 onderzoeksvoorstellen van vrouwelijke onderzoeksters, zo meldt de terugblik van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies. NWO honoreerde er zeventig, wat betekende dat de wetenschapsters een subsidie kregen voor hun onderzoek en door hun universiteit werden bevorderd tot universitair hoofddocent. Daarnaast bevorderen de universiteiten nog eens 76 wetenschapsters die een voorstel voor Aspasia hadden ingediend.
 • Succes en dilemma’s van een stimuleringsmaatregel. Evaluatie van het ASPASIA-programma (samenvatting). Het ASPASIA-programma is een groot succes. Dat blijkt uit een evaluatie uitgevoerd door het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stimuleert met het ASPASIA-programma vrouwelijke universitair docenten (UD) om een onderzoeksvoorstel in te dienen. Hoewel het programma succesvol is, wordt tegelijkertijd geconstateerd dat het programma vooral een korte termijnoplossing biedt. De evaluatie is uitgevoerd op verzoek van het Landelijk Overleg Emancipatie Kwaliteit in het Wetenschappelijk Onderwijs (LOEKWO).

 • SGP houdt vrouwenstandpunt weer tegen het licht (Nederlands Dagblad, 10 oktober 2003). De SGP heeft een werkgroep ingesteld die ,,een eerlijke beoordeling'' moet geven van de argumenten, die aan de basis liggen van het vrouwenstandpunt. De werkgroep moet binnen enkele maanden met een notitie komen.
 • Inteelt baart het CDA grote zorgen (Algemeen Dagblad, 10 oktober 2003). Neven en nichten mogen niet meer met elkaar trouwen. Het CDA wil dat het oude verbod op familiehuwelijken opnieuw wordt ingevoerd.
 • Vaticaan: HIV verspreid door condooms (De Volkskrant, 10 oktober 2003). Condooms houden het virus dat aids veroorzaakt niet tegen. Sterker, de voorbehoedsmiddelen bevorderen de verspreiding van HIV juist. Dat vertellen katholieke geestelijken in landen met een hoog HIV-percentage.
 • Rob Vreeken: Oma Lan werd als kind al uitgehuwelijkt (De Volkskrant, 9 oktober 2003). In Vietnam is het denken over liefde en seks radicaal veranderd. Vroeger mochten meisjes alleen trouwen en kinderen krijgen. Nu willen ze een studie en een baan.
 • Jeugd loopt meer seksuele risico's (De Volkskrant, 9 oktober 2003). Jongeren worden op steeds lagere leeftijd seksueel actief. Tegelijk stijgt de leeftijd waarop jonge mensen trouwen. Een legioen van 1,2 miljard tieners op weg naar volwassenheid, in een snel veranderende wereld, staat daardoor bloot aan groeiende risico's op het gebied van de seksuele gezondheid.

Personalia:

Servicepagina > boekenkast online:

Actueel > Agenda:
donderdag 9 oktober 2003

Nieuws:

VWS-subsidies

 • Marc Peeperkorn: Bezuinigingen op sport- en jeugdwerk (De Volkskrant, 9 oktober 2003). De Tweede Kamer wijst unaniem de voorstellen van minister Hoogervorst van Volksgezondheid af om de subsidie van ruim tweehonderd organisaties te korten of geheel te schrappen. De minister zal zijn plannen nog eens bezien, maar hij houdt vast aan de geplande bezuiniging van 127 miljoen. 'Het kan misschien duidelijker, maar of het er plezieriger op wordt, betwijfel ik', waarschuwde Hoogervorst.
 • Hoogervorst zwicht niet voor kritiek (Het Parool, 9 oktober 2003). Het plan van minister Hoogervorst vanVolksgezondheid om 130 subsidies voor jeugd,- sport- en welzijnsorganisaties te schrappen, vindt weinig genade in de ogen van de Tweede Kamer. Hoogervorst en staatssecretaris Ross moeten voor de begrotingsbehandeling volgende maand met een beter plan voor de dag komen. Dat weigerde de minister. Hij was alleen bereid desgevraagd zijn beslissingen beter te motiveren.
 • Kamer kraakt ''visieloze subsidiestop'' (Nederlands Dagblad, 9 oktober 2003). Het kabinet houdt vast aan de subsidiestop op tal van instellingen. Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer, inclusief de coalitiefracties, zijn het daar niet mee eens. Het debat over de kortingen wordt doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling eind november.

 • Lodewijk Dros: Christenen doen aan uithuwelijken. Pakistaanse ouders in Nederland zoeken partners uit voor zonen en dochters (Trouw, 9 oktober 2003). Christenen doen aan uithuwelijken, ook in Nederland. Onder Pakistaanse christenen is het regelen van een huwelijkspartner zelfs heel gewoon.
 • Roos Kuiper: Crèches kunnen niet plannen (Intermediair, 9 oktober 2003). Kinderopvang was al duur, werd onlangs nog duurder en wordt volgend jaar alwéér fors duurder.
 • Rob Vreeken: Seksuele mondialisering: jeugd doet eerder aan seks (De Volkskrant, 9 oktober 2003). Een nieuwsfeit uit de prehistorie, maar pas vier jaar geleden werd het op een speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York erkend. Voordien verkondigden conservatieve katholieke en moslimlanden dat seks alleen binnen het huwelijk plaatsvindt. Maar seks vindt over de hele wereld steeds vaker vóór het huwelijk plaats, zo stellen de VN nu vast. Tieners worden vroeger seksueel actief, meldt het VN-bevolkingsfonds (Unfpa) in het rapport State of the World Population.
 • Crèche voor mannen groot succes (Algemeen Dagblad, 9 oktober 2003). Duitsland kent een nieuw fenomeen, een ''Männergarten'', en het is een groot succes. In Hamburg is sinds enkele weken een opvang gevestigd voor mannen die op zaterdagmiddag niet mee uit winkelen willen met hun vrouwen.
 • Vrouwen schuwen werk in de ict-sector (MKBnet nieuws, 7 oktober 2003). De ICT blijft een sector waar mannen het meeste werk doen. Het aandeel van vrouwen komt al enkele jaren niet boven de 11%, en zal in de toekomst waarschijnlijk kleiner worden. Dat blijkt uit een rapportage van de taskforce ''Werken aan ict''.
 • Tevredenheidsonderzoek kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (mogroep.nl, persbericht 8 oktober 2003, doorklikken naar Nieuws). 74% van de ouders is tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek, dat gehouden werd in opdracht van de MOgroep en vandaag aangeboden wordt aan Minister De Geus van SZW.

Actueel > Tijdschriftenrek: • donderdag 9 oktober 2003 (Amsterdam, Trippenhuis): Het huwelijk in de multiculturele samenleving. NVD-congres.
 • donderdag 9 oktober, Den Haag: bijeenkomst ''Doet justitie vrouwen recht ?''. Over het emancipatiegehalte van het justitiebeleid.
 • donderdag 9 oktober 2003: Troetje Loewenthal: Onderwijs: een inclusief curriculum gewenst. Onderdeel van lezingencyclus ''Caleidoscopische Visies''. (Amsterdam, Mama Cash).
 • donderdag 9 oktober 2003: Prof. dr. Gerda van Dijk, emeritus hoogleraar Seksuologie, Universiteit van Amsterdam In de NPS-radioserie Een leven lang. • woensdag 8 oktober 2003

  Nieuws:

  VWS-subsidiebeleid

  • Tonkens presenteert bundel over subsidiebeleid (GroenLinks, 8 oktober 2003). Evelien Tonkens heeft samen met 17 gesubsideerde organisaties een bundel samen gesteld over de grote subsidiekorting van Hoogervorst. Uit deze bundel blijkt dat deze korting ondoordacht en duur is. Vanmiddag biedt zij deze bundel aan aan minister Hoogervorst.
  • VVD vraagt een aanvullende notitie over subsidiebeleid VWS (VVD.nl. 8 oktober 2003). VVD Tweede-Kamerlid Anouchka van Miltenburg heeft de minister van Volksgezondheid tijdens het Algemeen Overleg over het subsidiebeleid om duidelijkheid gevraagd over de uitwerking van het subsidiebeleid. Van Miltenburg: “Ik onderschrijf de noodzaak van de bezuiniging op subsidies, maar zet vraagtekens bij de uitvoering van het subsidiebeleid.”

  • Ouders gaan percentage van kosten kinderopvang betalen in plaats van vast bedrag (Ministerie van SZW, persbericht 8 oktober 2003). Ouders gaan vanaf 1 januari 2004 een percentage betalen van de kosten van kinderopvang in plaats van een vast bedrag zoals nu. De hoogte van dat percentage is inkomensafhankelijk, net zoals nu het geval is met de hoogte van het vaste bedrag. Bij opvang van meer kinderen uit één huishouden wordt voor het tweede en volgende kind een lagere ouderbijdrage in rekening gebracht dan voor het eerste kind. Het betreft adviezen aan gemeenten en kinderopvangorganisaties en geen verplichting.
  • Dittrich: bigamie kan binnen Koninkrijk (De Telegraaf, 8 oktober 2003). Het is mogelijk om binnen het Koninkrijk der Nederlanden met zowel een man als met een vrouw te trouwen. Mensen die in Nederland een homohuwelijk sluiten, kunnen daarnaast op de Antillen of Aruba trouwen met iemand van het andere geslacht, omdat hun boterbriefje daar niet wordt erkend. Als zij dan terugkomen in Nederland, zijn ze strafbaar, want schuldig aan bigamie.
  • Mirjam Janssen: Langer doorwerken biedt juist vrouwen kansen (NRC-Handelsblad, 7 oktober 2003). De plannen van het kabinet om Nederlanders tot langer doorwerken aan te zetten, hebben tot verontwaardigde reacties geleid. Voor traditionele kostwinners die erop hadden gerekend vanaf hun 58ste alleen nog te golfen, is het misschien zuur. Toch biedt een verlaat pensioen ook kansen, in het bijzonder aan vrouwen. Zij krijgen meer lucht in het spitsuur van hun leven als ze tot op latere leeftijd carrière kunnen maken.
   • Discussie op site NRC-Handelsblad: Biedt langer doorwerken vrouwen betere carrièremogelijkheden ? (NRC-Handelsblad, 7 oktober 2003). De plannen van het kabinet om Nederlanders langer te laten doorwerken zijn zo slecht nog niet, vindt Mirjam Jansen, onderzoeker van het Nyfer. Een verlaat pensioen biedt vooral aan vrouwen kansen. Zij krijgen meer lucht in het spitsuur van hun leven, als ze tot op latere leeftijd carrière kunnen maken.

  Servicepagina > Oproepen:

  emancipatie.pagina.nl:
  dinsdag 7 oktober 2003

  Nieuws:

  • Marc Peeperkorn: Hoogervorst wacht hard debat over subsidiestop (De Volkskrant, 7 oktober 2003). Ruim 200 organisaties houden deze week de adem in als minister Hoogervorst en de Kamer de degens kruisen over hun subsidie. ''Weet hij wel wat die organisaties doen?''
  • Minister De Geus neemt uitgave UIT DE WAO van de Stichting WAHO in ontvangst (WAHO.nl, 2 oktober 2003). Minister De Geus vindt de uitgave een goed initiatief, omdat de verhalen van de vrouwen hiermee herkenbaar in beeld komen. Het levert een bijdrage aan het terugdringen van de  instroom van jonge hoger opgeleide vrouwen in de WAO. Minister De Geus wil dat Stichting WAHO met de directie van het UWV om de tafel gaat zitten om het belang te onderstrepen van de ''menselijke maat'' bij reïntegratie.
  • Ton Crijnen: Islam en seksualiteit | Bloed hoort bij een goede huwelijksdag (Trouw, 7 oktober 2003, tijdelijke link). Het bebloede laken naa de huwelijksnacht speelt onder moslims in ons land nog steeds een grote rol. Van een meisje dat bij haar ontmaagding geen bloed weet te produceren, wordt al gauw gezegd dat zij voor haar huwelijk wel een del zal zijn geweest. Meestal volkomen ten onrechte, zegt seksuologe Wies Obdeyn. 

  VVD: stop positieve discriminatie

  • Minister wil nog niet af van positieve discriminatie (De Volkskrant, 7 oktober 2003). Minister De Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing reageert afhoudend op het plan van de VVD om te stoppen met positieve discriminatie van vrouwen en allochtonen. De Graaf meent dat over het voorkeursbeleid 'natuurlijk discussie mogelijk is', maar vindt het te vroeg om nu al de wet aan te passen. Ook bij de andere grote partijen vindt de VVD geen steun.
  • Zin en onzin van positieve discriminatie (novatv.nl, 6 oktober 2003). Het moet uit zijn met het voortrekken van vrouwen en allochtonen om hun achterstand op de arbeidsmarkt goed te maken. Dat vindt de VVD. Het hoeft niet meer en het werkt vaak averechts.
   • hspace=0  In de studio debatteren publiciste Bernadette de Wit en advocaat en programmamaker Prem Radhakishun.
  • Kamer: voorkeursbehandeling blijft nodig (NOS Nieuws, 6 oktober 2003). Een Kamermeerderheid is tegen het voorstel van VVD-Kamerlid Luchtenveld om positieve discriminatie van vrouwen en allochtonen af te schaffen. CDA en PvdA vinden dat bepaalde mensen nog steeds de steun van een voorkeursbeleid nodig hebben.

  • Martje Roessingh: Onderzoek is mannenzaak (CBS Webmagazine, 6 oktober 2003). Onderzoek bij researchinstellingen in Nederland wordt vooral uitgevoerd door mannen. Slechts 20 procent van de onderzoekers bij deze instellingen is vrouw. Het aandeel vrouwelijke onderzoekers in het bedrijfsleven is met 9 procent nog lager.

  Actueel > Agenda:
  maandag 6 oktober 2003

  Nieuws:

  • ''Lot Afghaanse vrouwen is nauwelijks beter'' (De Volkskrant, 6 oktober 2003). Twee jaar na de val van de Taliban is de positie van vrouwen in Afghanistan nauwelijks verbeterd. Gedwongen huwelijken, verkrachtingen en huiselijk geweld komen nog met grote regelmaat voor. Dat staat in een rapport van Amnesty International dat vandaag wordt gepubliceerd.
   • Afghanistan: No justice and security for women (Amnesty International, press release, 6 October 2003). The international community has failed to fulfil its promises to bring freedom and equality to the women of Afghanistan, Amnesty International said in a report released today.

  VVD: Positieve discriminatie verbieden

  • Tweede Kamer | In een wetgevingsoverleg vanochtend heeft de VVD weinig steun gekregen voor haar voorstel, positieve actie te verbieden. Het betreffende amendement is nog niet online; het ongecorrigeerd stenogram verschijnt morgen. Vermoedelijk wordt het besproken wetsvoorstel 28770 nog deze week aangenomen (bericht van de siteredactie, 6 oktober 2003). 
  • VVD: Stop positieve discriminatie (Algemeen Dagblad, 6 oktober 2003). Het voortrekken van vrouwen of etnische minderheden bij bijvoorbeeld sollicitaties moet worden afgeschaft. Positieve discriminatie is niet meer van deze tijd, vindt de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Alleen voor gehandicapten en chronisch zieken wil de VVD nog een uitzondering maken.
  • VVD wil af van positieve discriminatie (De Volkskrant, 6 oktober 2003). De VVD wil af van positieve discriminatie van vrouwen en etnische minderheden. Volgens het liberale Kamerlid Luchtenveld is het niet meer nodig dat er voorrangsbeleid wordt gevoerd voor deze groepen.
  • VVD: positieve discriminatie onnodig (NOS teletekst, 5 oktober 2003, zeer tijdelijke link, daarom complete tekst hierachter). De VVD wil af van positieve discriminatie van vrouwen en etnische minderheden. Volgens het Tweede-Kamerlid Luchtenveld is het niet meer nodig dat er voorrangsbeleid wordt gevoerd voor deze groepen. Luchtenveld gaat dat de komende dag inbrengen bij een overleg over de Wet Gelijke Behandeling in de Tweede Kamer. Hij komt met een wijzigingsvoorstel. Volgens de VVD moeten burgers op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Daarin past geen positieve discriminatie of positieve actie. Die kan zelfs contraproductief en stigmatiseren werken, stelt de VVD.
  • VVD wil af van ''positieve discriminatie'' (VVD.nl, nieuwsbericht 5 oktober 2003). De VVD Tweede-Kamerfractie wil af van “positieve discriminatie” of “positieve actie” ten aanzien van vrouwen en personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep. “Het is niet meer nodig dat in deze tijd nog voorrangsbeleid wordt gevoerd voor deze groepen,” aldus Ruud Luchtenveld. De VVD-woordvoerder stelt dit tijdens het wetgevingsoverleg op maandag 6 oktober a.s. over de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) aan de orde. Namens de VVD-fractie heeft hij inmiddels een wijzigingsvoorstel ingediend.

   
  zondag 5 oktober 2003

  Actueel > Tijdschriftenrek:

  Actueel > Agenda:

  • donderdag 23 oktober 2003, 20.35 [aangekondigd voor deze datum, maar inmiddels vervroegd uitgezonden op donderdag 9 oktober]: Oog in oog met Willemijn Verloop (VARA-tv, Nederland 3). Astrid Joosten zit in deze aflevering oog in oog met de directeur en oprichter van War Child, Willemijn Verloop. War Child verleent hulp aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden. De hulpverlening is primair gericht op psychosociale ondersteuning, waarbij gebruik wordt gemaakt van creatieve therapieën. Kinderen kunnen bijvoorbeeld tijdens gezamenlijke muzikale, creatieve en sportieve activiteiten expressie geven aan hun emoties. Daardoor kunnen zij hun oorlogservaringen verwerken. Astrid Joosten vraagt zich af wat voor type iemand is die al op 25-jarige leeftijd zo'n organisatie uit de grond weet te stampen. Wat voor vrouw schuilt er achter Willemijn Verloop?
      


  [ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6  >>>]