donderdag 22 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  NOVEMBER 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2003

maandag 17 november 2003

Aktueel > Vandaag:

Focus > Discussie:

Nieuws:

 • Roodharige vrouw met uitsterven bedreigd (Nu.nl, 17 november 2003). Of je er nu van houdt of niet, roodharige vrouwen nemen een speciale plaats in binnen het schoonheidsideaal in de westerse wereld. Niet de hennavrouwen, maar de echte rosse zoals Nicole Kidman of Sarah Ferguson. Maar, zo schrijft de Sunday Times, de roodharigen worden met uitsterven bedreigd. En dat is allemaal het gevolg van de natuurlijke selectie.
 • Deeltijdwerk blijft toenemen (CBS Webmagazine, 17 november 2003). In 2002 had 35% van de werkzame beroepsbevolking een deeltijdbaan. Dat is anderhalf keer zoveel als in 1992. Vooral vrouwen werken vaker in deeltijd. In 2002 had 50% van alle werkende vrouwen boven de 35 jaar een grote deeltijdbaan. 90% van de werkende mannen heeft een fulltime baan.
 • Van der Staaij wil campagne ''Wees trouw'' (Reformatorisch Dagblad, 17 november 2003).SGP-kamerlid Van der Staaij vindt dat bij aids-bestrijding in ontwikkelingslanden het accent moet liggen op trouw binnen het huwelijk.

''Nieuwe fase emancipatiebeleid''

 • De Geus: post emancipatie is overbodig (NRC-Handelsblad, 17 november 2003).  Een aparte portefeuille voor vrouwenemancipatie is overbodig en hoeft in een nieuw kabinet niet terug te keren. Dit heeft minister De Geus (Sociale zaken en Emancipatie) gezegd op een congres in Rotterdam.
 • De Geus wil portefeuille emancipatie opheffen (NRC-Handelsblad, 17 november 2003). Minister De Geus van Sociale Zaken vindt dat de portefeuille emancipatiebeleid bij de volgende kabinetsformatie kan sneuvelen. Het opkomen voor achtergebleven groepen moet worden verankerd in alle beleidsterreinen.
 • ''Emancipatie blanke vrouwen is af'' (Algemeen Dagblad, 17 november 2003). De emancipatie van blanke vrouwen is af. Dat is de stellige overtuiging van minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken), die nu verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid. Hij vindt het niet nodig dat een volgend kabinet weer een bewindspersoon op de portefeuille zet.
 • Minister de Geus: Allochtonen centraal in nieuwe fase in emancipatiebeleid  (persbericht dd. 17 november 2003, ministerie van SZW) Naast zelfbewuste allochtone vrouwen die niet onderdoen voor autochtone vrouwen, zijn er te veel allochtone vrouwen met een grote afstand van de Nederlandse samenleving. De Geus: We zullen ons extra in moeten spannen om ook deze mensen bij de samenleving te betrekken. Dat kunnen we doen door eisen te stellen, bijvoorbeeld wat betreft basiskennis van de Nederlandse taal. Maar we willen dat vooral doen door hen te stimuleren zelf initiatieven te nemen om het isolement te doorbreken. En: Versterking van de emancipatie van mannen is een voorwaarde om de participatie van allochtone vrouwen in de Nederlandse maatschappij te bevorderen.
 • Toespraak van minister De Geus op de manifestatie ter gelegenheid van 25 jaar emancipatiebeleid, 15 november 2003.

 • Annemarie Jorritsma voorzitter Taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict (persbericht dd. 17 november 2003, minister van SZW). Minister de Geus stelt samen met zijn collega's van Defensie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken deze taskforce in. De taskforce richt zich onder op de vergroting van de rol van vrouwen in conflictgebieden waar Nederlanders worden ingezet bij internationale vredesmissies.
  • Toespraak van minister de Geus ter gelegenheid van de installatie van de taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict op 15 november 2003.
 • Wetenschappers: Organon regisseerde studie naar pil (Trouw, 14 november 2003). Geneesmiddelfabrikant Organon heeft als hoofdsponsor van een wetenschappelijk onderzoek naar de risico's van anticonceptiepillen, ontoelaatbare invloed uitgeoefend op de uitkomst van de studie.

emancipatie.nl:

 • The Glass Guide is een project dat wordt uitgevoerd met financiering van het Europees Sociaal Fonds Equal en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. The Glass Guide richt zich op de carrièremogelijkheden van vrouwen binnen bedrijven en instellingen in Nederland en elders in de Europese Unie. Vrouwen die hogerop willen worden vaak geconfronteerd met belemmeringen die voor een niet onbelangrijk deel te maken hebben met de managementcultuur in een organisatie; het zogeheten Glazen Plafond. The Glass Guide ontwikkelt een instrument waarmee de organisatiecultuur in kaart kan worden gebracht. Door de dikte van het Glazen Plafond vast te stellen kan een organisatie bepalen of zij veranderingen noodzakelijk acht. The Glass Guide biedt dan beleidscenario's en praktische tips om die te bewerkstelligen.

Aktueel > Tijdschriftenrek:

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:
zondag 16 november 2003

Nieuwsbrieven

Nieuws (berichten op volgorde van plaatsing vandaag):

 • De Geus wil portefeuille emancipatie opheffen (De Volkskrant, 15 november 2003). Minister De Geus van Sociale Zaken vindt dat de portefeuille emancipatiebeleid bij de volgende kabinetsformatie kan sneuvelen. Het opkomen voor achtergebleven groepen moet worden verankerd in alle beleidsterreinen.
 • Jacqueline Storm: Blondjes zijn niet dom. Van dom blondje tot sexy blondine (Algemeen Dagblad, 15 november 2003). In haar boek Blond: de geschiedenis van de blondine van Afrodite tot Madonna, ontrafelt de Britse Joanna Pitman (donkerblond) het mysterie van de blondine door de eeuwen heen.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:
zaterdag 15 november 2003

Nieuws (berichten op volgorde van plaatsing vandaag):

 • ''De portefeuille emancipatiebeleid kan door het volgende kabinet worden opgeheven, vindt Minister De Geus van Sociale Zaken en emancipatie''. Aldus opende het NOS-Journaal vanavond de berichtgeving over de bijeenkomst over 25 jaar emancipatiebeleid (zie t/m vrijdag 21 november nog de archiefpagina met video-opnames: journaals van zaterdag 18:-00 en 20:00).  

Subsidiebeleid VWS

 • Transseksueel moet ontharing zelf betalen (Rotterdams Dagblad, 15 november 2003). De ontharingsbehandeling van transseksuelen is geen noodzakelijke zorg, vindt minister Hoogervorst (Volksgezondheid). Daarom wil hij de vergoeding voor deze behandeling schrappen uit zijn subsidieuitgaven. Dat staat in de brief met een uitleg over de bezuinigingen op subsidies die de minister gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoogervorst moet volgend voor jaar 59 miljoen, oplopend tot 127 miljoen in 2007, snijden in de rijksbijdragen aan maatschappelijke, volksgezondheids-, welzijns- en sportorganisaties en kennisinstellingen. Hierdoor verliezen honderden organisaties hun subsidie.
 • Toelichting subsidiebeleid VWS (Ministerie van VWS, 13 november 2003). De herziening van het subsidiebeleid is een ingrijpende operatie. Jaarlijks verstrekt VWS bijna 300 min of meer vaste instellingssubsidies en vele honderden projectsubsidies. De betrokken organisaties worden geconfronteerd met een ingrijpende opschoning en koerswijziging; er is niet eerder bij VWS zo fundamenteel naar subsidiebeleid gekeken. In deze Kamerbrief verduidelijken de minister en staatssecretaris de gemaakte keuzes te. Ze geven aan welke subsidies afvallen en waarom; welke overblijven, en hoe er de komende jaren met subsidies zal worden omgegaan.

 • Geen positieve discriminatie in personeelsadvertenties (Rotterdams Dagblad, 14 november 2003, tijdelijke link). De gemeente Rotterdam gaat in personeelsadvertenties niet meer 'positief discrimineren'. De frase dat 'bij gelijke geschiktheid' vrouwen en, of allochtonen de voorkeur genieten, gaat er definitief uit. Dat gebeurt op voorstel van Leefbaar Rotterdam.
 • Minister de Geus: Allochtonen centraal in nieuwe fase emancipatiebeleid (Ministerie van SZW, persbericht 14 november 2003 op Emancipatieweb, integrale tekst daarvan hierna). Naast zelfbewuste allochtone vrouwen die niet onderdoen voor autochtone vrouwen, zijn er te veel allochtone vrouwen met een grote afstand van de Nederlandse samenleving. Dat stelde minister De Geus van Emancipatiebeleid vast in een toespraak op de manifestatie M/V @ DE TOEKOMST ter gelegenheid van 25 jaar emancipatiebeleid op 15 november 2003 in Rotterdam. We zullen ons extra in moeten spannen om ook deze mensen bij de samenleving te betrekken. Dat kunnen we doen door eisen te stellen, bijvoorbeeld wat betreft basiskennis van de Nederlandse taal. Maar we willen dat vooral doen door hen te stimuleren zelf initiatieven te nemen om het isolement te doorbreken, aldus De Geus. Hij wees erop dat het bij de emancipatie van achtergebleven groepen allochtonen niet alleen gaat om vrouwen. Versterking van de emancipatie van mannen is een voorwaarde om allochtone vrouwen meer te laten participeren in de Nederlandse samenleving.
 • Op de stoep bij zwangere Máxima (Trouw, 15 november 2003, tijdelijke link). Ze is een allochtone zwangere, goedbeschouwd, en daarom is ze misschien wel solidair met andere allochtone zwangeren die het minder goed getroffen hebben. Dit hoopt een groep Amsterdamse verloskundigen, die maandag om 11.00 uur met een petitie bij prinses Máxima op de stoep zal staan.


Aktueel > Tijdschriftenrek:Aktueel > Agenda:
vrijdag 14 november 2003

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Mannen vaker in schuld dan vrouwen (Het Parool, 14 november 2003). Op steeds jongere leeftijd raken mensen in de schulden. Vooral vorderingen op jongeren vanaf 15 jaar nemen snel type. Mannen, van jong tot oud, zijn grotere wanbetalers dan vrouwen, maar oudere vrouwen blijken de mannen op de hielen te zitten met het aangaan van schulden.
 • Motie over behoud expertise Clara Wichmann Instituut. Bij de voortzetting van de behandeling van de Justitiebegroting 2003 heeft D66-Kamerlid Boris van der Ham een motie ingediend, gericht op het behoud van de expertise van het Clara Wichmann Instituut. Voor meer informatie, zie onze aparte pagina
 • Arendo Joustra: Onzinnige dagvaarding (Elsevier, Dagelijks commentaar, 14 november 2003). Vrouwenorganisaties dagen de SGP voor de rechter omdat de partij vrouwen het lidmaatschap ontzegt. Ze kunnen hun subsidiegeld beter besteden.
 • Staatssecretaris Rutte stelt doelgroepenbeleid ter discussie (Ministerie van SZW, persbericht 13 november 2003). Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een discussie over nut en noodzaak van het arbeidsmarktbeleid dat is gericht op speciale doelgroepen, zoals ouderen, jongeren, vrouwen en etnische minderheden. Op de Najaarsconferentie van de Raad voor Werk en Inkomen in Den Haag zei de staatssecretaris te ''worstelen met de vraag of je je als overheid nog wel moet richten op doelgroepen''.
 • Subsidie voor projecten om ongelijkheid op de arbeidsmarkt te bestrijden (Ministerie van SZW, persbericht 13 november 2003). Het wordt opnieuw mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten om discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt te bestrijden. Voor de projecten is op basis van het Europese ‘EQUAL’-programma in de periode 2004 en met 2006 in totaal 100 miljoen euro beschikbaar. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moeten deelnemende organisaties bereid zijn de helft van de kosten zelf te dragen. Aanvragen om voor subsidie in aanmerking te komen moeten voor 1 juli 2004 zijn ingediend.
 • ''Nederlanders hebben te veel vrije dagen'' (Rotterdams Dagblad, 14 november 2003). Het aantal dagen dat werknemers per jaar vrij zijn, moet hoe dan ook omlaag, vinden MKB-Nederland en de werkgeversorganisatie VNO- NCW. Bedrijven hebben te veel problemen met de optelsom van vakantie, arbeidstijdverkorting en zorgverlof. De arbeidskosten zijn daardoor te hoog en het geregel loopt de spuigaten uit.
 • SGP voor de rechter vanwege uitsluiting vrouwen (Nederlands Dagblad, 14 november 2003). De SGP en de Staat zijn gisteren voor de rechter gedaagd. De partij discrimineert vrouwen, luidt de klacht van het Clara Wichmanninstituut en een negental vrouwen-en mensenrechtenorganisaties. Het gaat om een proefproces gericht tegen het uitsluiten van vrouwen in de SGP.
 • Evert Kooij: De chef treitert vaak net zo hard mee. Er iets van zeggen kan averechts werken (Algemeen Dagblad, 14 november 2003). 13 Procent van de Nederlanders wordt op het werk gepest. Soms zijn de treiteraars zich niet van hun gedrag bewust. ,,'Hé Kale!' gaat op den duur aan je vreten.'' Het werd de 28-jarige werkneemster van een familiebedrijf vorige week te veel: ze nam ontslag nadat ze zeven maanden lang was getreiterd en geïntimideerd. Niet zozeer door collega's, maar door de directeur-eigenaar, die haar voortdurend als sexobject aansprak.
 • Janny Groen: Clara Wichmann dagvaardt SGP en Staat (De Volkskrant, 14 november 2003). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en negen andere vrouwen- en mensenrechtenorganisaties hebben donderdag de SGP en de Nederlandse staat gedagvaard wegens discriminatie van vrouwen. Die kunnen geen volwaardig en stemgerechtigd lid worden en evenmin worden gekozen in gemeenteraad en Tweede Kamer.
 • Omvang van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren ongewijzigd (MKBnet Nieuws, 14 november 2003). De bepaling dat de werkgever verantwoordelijk is voor de sociale veiligheid van de werknemers, die in 1994 in de Arbowet is opgenomen, heeft in de omvang van de ongewenste omgangsvormen (verbale agressie, fysieke agressie, psychische agressie/intimidatie, seksuele discriminatie en discriminatie) geen verandering teweeg gebracht.
 • Foto's van vrouwenmanifestaties tijdens het Europees Sociaal Forum (Indymedia.nl, 12 november 2003). Vijf- tot tienduizend personen manifesteerden in een Parijse voorstad aan de vooravond van het Europees Sociaal Forum. Na een dag van discussie en debat, betoogde een kleurrijke groep vrouwen en mannen voor vrounrechten en solidariteit wereldwijd.

Servicepagina > Oproepen:

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:Z.O.R.R.A. Publieksprijs 2003
voor de meest vrouwvriendelijke en/of roldoorkruisende reclame

hspace=0

        hspace=0

hspace=0

Libelle (video) Primus Hema

1e prijs

2e prijs 3e prijs


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6  >>>]