woensdag 28 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Mei 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  MEI 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MEI 2003

donderdag 8 mei 2003

Nieuws:

 • Phoa legt uit wanneer gelijke behandeling m/v niet nodig is (Staatscourant, 8 mei 2003, tijdelijke link). Staatssecretaris Phoa SZW) gaat via internet voorlichting geven over de uitzonderingen op de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB m/v). Uit een evaluatie blijkt dat personeelsfunctionarissen en arbeidsbemiddelaars hiervan onvoldoende op de hoogte zijn.
 • Henk Glimmerveen: In Frankrijk is de rechter een vrouw (Haagsche Courant, 8 mei 2003).  Rechter in Frankrijk, het wordt steeds meer een zaak van vrouwen. Van het aantal afgestudeerden was dit jaar 82% van het vrouwelijk geslacht tegen 20% veertig 40 jaar geleden. Minister Perben (Justitie) slaat deze ontwikkeling met zorg gade en zei niet uit te sluiten op termijn quota vast te stellen teneinde per jaar een gegarandeerd aantal mannen aan het rechtersbestand te kunnen toevoegen.
 • Topambtenaar wil individuele aanpak arbeidsmarkt (Spits!, 8 mei 2003). Vrouwen, allochtonen en ouderen kunnen beter aan een baan worden geholpen door hen individueel te ondersteunen in plaats van de huidige doelgroep-gerichte aanpak. Directeur-generaal T. Langejan (SZW): We moeten ons afvragen of beleid gericht op doelgroepen het juiste is.
 • Ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, Advies dd. 7 mei 2003 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).
 • Quinty Danko: Moe zijn is in (Intermediair, 8 mei 2003). Jonge vrouwen, oudere vrouwen en nu ook mannen: iedereen klaagt over vermoeidheid. Voor we het weten zit half Nederland op de bank te zuchten: ''Ik kan niet meer''.
 • Amnesty ongelukkig met verkeerde e-mail (Nederlands Dagblad, 7 mei 2003). Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is erg ongelukkig met een  brandbrief die via e-mail wereldwijd verstuurd wordt. In de brief wordt opgeroepen te tekenen tegen het doodvonnis van de Nigeriaanse Aminia Lawal.
 • Prolife-feminisme keert zich tegen ''abortuscultuur'' (Nederlands Dagblad, 7 mei 2003). Het abortusstandpunt van sommige feministen komt dichtbij dat van prolife-kringen.
 • Kind loopt schade op door zien van huiselijk geweld (Eindhovens Dagblad, 7 mei 2003). Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW): Jaarlijks zijn tussen de 50.000 en 80.000 kinderen in Nederland getuige van huiselijk geweld. De helft van die groep is zelf ook slachtoffer van mishandeling. Ze krijgen op den duur klachten als faalangst, depressiviteit en onzekerheid.

Nieuwsarchief:

 • Sylvia Marmelstein: Vrouwen worden zelden bewust minder betaald (Haagsche Courant, 20 maart 2003). Vrouwen krijgen minder salaris dan mannen. De PvdA wil nu dat bedrijven zware boetes krijgen als ze vrouwelijke werknemers minder laten verdienen dan mannen die hetzelfde werk doen. Op die manier moet er een eind komen aan de ongelijke beloning.

Actueel > Agenda
woensdag 7 mei 2003

Nieuws:

Nieuwsarchief:

 • Elsbeth Boor: Blijft vaders wil wet ? Evaluatie van het naamrecht in het licht van het gelijkheidsbeginsel. In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, maart 2003. (Publicatie op site Clara Wichmann Instituut). Centraal staat de vraag in hoeverre het naamrecht bijdraagt aan de verwezenlijking van gelijke behandeling tussen ouders bij het bepalen van de achternaam van het kind. Betoogd wordt dat de WODC-evaluatie onvoldoende inzicht geeft in deze vraag. Wijziging van het huidige naamrecht is noodzakelijk om te voldoen aan het gelijkheidsbeginsel.
 • Studiebijeenkomst Jij eruit of ik eruit? over de juridische aspecten van huiselijk geweld (Clara Wichmann Instituut). Op 10 maart 2003 organiseerde het Clara Wichmann Instituut bovengenoemde studiebijeenkomst. Er werd onder meer aandacht besteed aan toekomstige wetgeving die het mogelijk moet maken de plegers van huiselijk geweld uit huis te plaatsen. Inmiddels staan online de inleidingen van Annemarie Wolf (advocaat te Haarlem) en Katinka Lünnemann (senior-onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut, en projectleider van de onderzoeken naar wetgeving tot uithuisplaatsing van plegers).
 • Verslag van de uitreiking van de Clara Meijer-Wichmann Penning op de internationale dag voor de rechten van de mens, 10 december 2002 (site Clara Wichmann Instituut). Op 10 december 2002 reikte de Liga voor de Rechten van de Mens voor de vijftiende keer de Clara Meijer Wichmann penning uit. Deze penning wordt jaarlijks toegekend aan iemand die zich op grond van een persoonlijke motivatie, gedurende langere tijd, in Nederland heeft ingezet voor de rechten van de mens. In 2002 is de Clara Meijer Wichmann penning uitgereikt aan twee vrouwen die zich gedurende een groot deel van hun leven hebben ingezet voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen in het algemeen en het recht op abortus in het bijzonder: Rebecca Gomperts en Gunilla Kleiverda.
 • Paper en NGO-commentaar over vrouwenhandel m.b.t. ''European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings'' (Clara Wichmann Instituut). Van 18 tot 20 september 2002 vond in Brussel een grote Europese vrouwenhandelconferentie plaats onder de titel ''European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings - A global Challenge for the 21st century''. De conferentie werd georganiseerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in samenwerking met het Europese Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten. De conferentie werd afgesloten met een verklaring. Deze Verklaring van Brussel is, evenals alle andere conferentie stukken, te vinden op de conferentiesite (Nederlandse versie). 

Actueel > Agenda:

 • dinsdag 13 mei 2003 (14:00 - 17:00): Debriefing Commission on the Status of Women (CSW). Om de resultaten van de 47e zitting van de CSW te evalueren, organiseren E-Quality, de Nederlandse Vrouwen Raad en het Ministerie van Buitenlandse Zaken een debriefing. De regeringsdelegatieleden F. van Houwelingen (SZW/DCE, voorzitter), F. van der Veen (BuZa/DSI/Vr) en H. van der Hoeven (BuZa/DVF/FS) doen verslag. Plaats: Perszaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.
 • maandag 19 mei 2003: Hexennacht, Utrecht - Poster.dinsdag 6 mei 2003

Nieuws:

 • Intimidatie | Vittoria di Martino, Helge Hoel and Cary L. Cooper: Preventing violence and harassment in the workplace (korte aankondiging). European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2003. Of zie het volledige rapport.
 • Demografie | Helft moeders ouder dan 50 (CBS, 6 mei 2003). Van de 4,2 miljoen moeders in Nederland is de helft ouder dan vijftig jaar. Velen van hen zijn inmiddels ook grootmoeder of overgrootmoeder. Er zijn relatief weinig jonge moeders: niet meer dan 5 % van alle moeders in Nederland is jonger dan 30 jaar, 45 procent is tussen de 30 en 50.  De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een eerste kind krijgen is 29 jaar. In Europa is dat gemiddeld 27 jaar.
 • Religie| Feministen willen multireligieus door (Trouw, 6 mei 2003). Feministen uit diverse kerken die jaren hebben geijverd voor gelijkberechtiging van vrouwen in de kerk, gaan hun activiteiten verbreden naar andere godsdiensten. Ze willen de Werkplaats voor feminisme en levensbeschouwing oprichten.
 • Etniciteit | Marc Kruyswijk: Jonge Marokkaanse crimineel valt vaker terug (AD, 6 mei 2003). Marokkaanse jongeren vallen na een taakstraf sneller terug in misdadig gedrag dan autochtone jongeren. De kans op recidive is het grootst bij jongens die een geweldsmisdrijf hebben begaan. Oorzaak: de ouders van deze jongeren zijn doorgaans niet genoeg betrokken zijn bij de alternatieve straffen van Bureau Halt.
 • Kinderopvang | Convenanten omzetten ID-banen in kinderopvang. Brief dd. 6 mei 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
 • Betaald werk | Karel van Delft: Betaald werk vrouwen versnipperd (Deventer Dagblad, 5 mei 2003). Deventer mannen werken ruim tweemaal zo vaak fulltime als vrouwen. De werkuren van vrouwen zijn vaak versnipperd over de week.
 • Cultuur | Groninger museum scoort met Fatale Vrouwen (Haarlems Dagblad, 5 mei 2003). De tentoonstelling trok in 3 maanden 115.000 bezoekers, vooral vrouwelijke.
 • Betaald werk | Anja Kruise: Collega's en soms een beetje meer (Twentsche Courant, 5 mei 2003). Samenvatting van reacties op de internet-enquête van deze krant naar o.m verschillen tussen mannen en vrouwen ‘Werk en privé gescheiden houden. Of niet?’.

Nieuwsarchief:

 
maandag 5 mei 2003

Nieuws:

 • Nieuwsbrief emancipatie.nl nr. 111 (17 april t/m 5 mei 2003) verschenen
 • Reformatie en emancipatie | Positie reformatorische vrouw verschuift (Nederlands Dagblad, 5 mei 2003). Enquéte Reformatorisch Dagblad: Betaald werken als er jonge kinderen zijn is voor de helft van de reformatorische vrouwen al praktijk. 63% van de jonge SGP-stemmers is voor het partijlidmaatschap van vrouwen.
 • Reformatie en emancipatie | Emancipatie rukt op in reformatorische kring (Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2003). 41% van de vrouwen in reformatorische kring heeft een betaalde (deeltijd)baan. SGP-voorzitter Kolijn is bezorgd: De ontwikkelingen gaan wel bijzonder snel. Hij ziet geen aanleiding om de discussie over het partijlidmaatschap over te doen.
 • Reformatie en emancipatie | Vrouwen meer mans (Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2003). Emancipatie heeft duidelijk invloed op gereformeerde gezindte. Resultaten van een enquete naar opvattingen in reformatorische kring over o.m. creches, betaalde werkende vrouwen,  vrouwelijke pastoraal werkenden.
 • Emancipatiebeleid | Roelien Wierstra: Nieuwe partners en coalities onmisbaar bij emancipatiebeleid. Interview met de nieuwe Directeur Coördinatie Emancipatiebeleid. In:  E-Quality Matters, april 2003, jaargang 5, nr. 4. Sinds 18 februari dit jaar staat er een man aan het hoofd van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE). Arbeids- en organisatiepsycholoog Ferdi Licher (44) is de opvolger van Gabriëlla Bekman die is overgestapt naar de directie Luchtvaart. Licher komt binnen op een mooi moment: DCE bestaat dit jaar 25 jaar, in november is er feest. ''Wat we gaan doen vertel ik niet, dat is nog een verrassing. Zeker is al wel dat het geen feest der herkenning zal worden, maar eerder een feest der verbeelding, een reis in de toekomst van de m/v-maatschappij''.zondag 4 mei 2003

Nieuws:

 • Hirsi Ali | Dirk Verhofstadt: Je hoeft geen secularist zijn om feminist te zijn - Karen Vintges (FemiStyle.be, mei 2003). Karen Vintges is universitair docente Politieke en Sociale Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef een boeiend essay onder de titel De terugkeer van het engagement waarin ze pleit voor een ethisch individualisme.
 • Hirsi Ali | Dirk Verhofstadt: Ayaan Hirsi Ali: “Miljoenen vrouwen worden onderdrukt” (Femistyle.be, portretten, mei 2003). Sinds een jaar is Ayaan Hirsi Ali niet meer weg te branden uit de politieke actualiteit. De 33-jarige Somalische vrouw durfde het immers aan om de wantoestanden binnen de moslimwereld aan te klagen. Hierover schreef ze het ophefmakende boek De zoontjesfabriek waarin ze het opnam voor de moslimvrouwen of moslima’s zoals Ayaan ze noemt.zaterdag 3 mei 2003

Nieuws:

 • Slachtofferhulp | Kustaw Bessems: Buitenlandse cliënten | Slachtofferhulp ontoegankelijk (Trouw, 3 mei 2003). Slachtofferhulp houdt er geen rekening mee dat cultuur beïnvloedt hoe iemand een schokkende gebeurtenis ervaart en verwerkt. En is erook niet op berekend dat etnische groepen uiteenlopend denken over slachtofferschap. Bv: een Iraanse man provoceerde een vrouw, hopend dat haar zoon hem zou doden en hem zo van zonden zou verlossen.
 • Internetgebruik m/v | Internetgebruik groeit vooral onder mannen (Haagsche Courant, 2 mei 2003). Ongeveer 57 % van de Nederlanders ouder dan zestien surft wekelijks op het internet, tegen 51% eind vorig jaar. De groei zit voornamelijk in een toename van het aantal mannen. Nederland behoort met het aantal internetters tot de top in Europa.

emancipatie.pagina.nl:

 • Nieuwe site | Over je grenzen - informatie voor slachtoffers van seksuele mishandeling.vrijdag 2 mei 2003

Focus > Onze vrouw in ... New York:

 • Verenigde Naties | Margit van der Steen schreef de eerste nieuwsbrief (mei 2003) over de voorbereiding van haar toespraak tot de Algemene Vergdering van de Verenigde Naties

Nieuws:

 • Kabinetsformatie | Zalm wilde nooit regeren met de SGP (NRC-Handelsblad, 2 mei 2003). VVD-leider Zalm heeft zich vanaf het begin van de formatieonderhandelingen met de klein-christelijke partijen op het standpunt gesteld dat de SGP niet in het kabinet vertegenwoordigd zou kunnen zijn.
  • ''Zalm vond het opnemen van SGP-bewindslieden in een kabinet niet aanvaardbaar, gezien het door de VVD voorgestane integratiebeleid, dat onder andere gericht is op aanvaarding van de scheiding van kerk en staat, en gelijke rechten ongeacht geslacht of seksuele geaardheid. [...] Dat desondanks met de SGP bijna twee weken verder is gesproken, komt omdat de informateurs een formule hadden bedacht, die voor de VVD ,,niet onaanvaardbaar'' was, schrijven ze. De SGP zou daarin ''volwaardig'' aan het regeerakkoord worden gebonden, maar zonder personele vertegenwoordiging in de ploeg van ministers en staatssecretarissen. Dat zou dus verder gaan dan gedoogsteun.''
 • België | ''Vrouwen in de regering''. Divazine presenteert een regering van vrouwen ! (Divazine, persbericht 2 mei 2003). De Belgische feministische site Divazine stelde over dit thema het D-file Vrouwen in de regering samen vol achtergrondartikelen, standpunten en praktische informatie.
 • Sharia | Via mailinglijsten circuleert momenteel het bericht dat het Nigeriaanse Hooggerechtshof het doodvonnis van Amina Lawal, onder de sharia-wetgeving schuldig bevonden aan ''overspel'', zou hebben bekrachtigd en dat zij op 3 juni 2003 zal worden gedood door steniging. Deze informatie is onjuist. Op genoemde dag dient haar zaak bij een sharia-rechtbank. Daarna is er nog in twee instanties hoger beroep mogelijk. Voor meer informatie ons dossier Amina Lawal.
 • Abortus | Meer abortussen bij allochtonen (Trouw, 2 mei 2003). Zo'n 60 % van de abortussen wordt door allochtonen ondergaan. Van Hall, voorzitter Stisan (koepel abortusklinieken) denkt dat ook de seksuele voorlichting zou beter moeten worden toegespitst op allochtone doelgroepen.
 • Abortus | Tolken te druk voor abortushulp (Volkskrant, 2 mei 2003). De bewering van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid dat tolken binnen één minuut telefonisch beschikbaar zijn voor taalhulp bij abortus, klopt niet. Yvonne Hazeveld (vice-voorzitter Stisan): 'De tolkencentra zijn zeer druk bezet, er is hooguit een half uur om een afspraak te maken.
 • Abortus | Abortusartsen: eis Inspectie voor klinieken onhaalbaar (Leidsch Dagblad, 1 mei 2003). K. van Bunningen van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA):  In abortusklinieken komen vrouwen met elke denkbare nationaliteit. 90 nationaliteiten in één jaar bv. in de abortuskliniek in Eindhoven. Het is praktisch onuitvoerbaar om telkens als er een vrouw komt die geen Nederlands spreekt een tolk te regelen.
 • Kabinetsformatie | Verslag Informateurs Hoekstra en Korthals Altes aan de Koningin (1 mei 2003). Hieruit: CDA, VVD en D66 willen levensloopregeling als alternatief voor spaarloonregeling, en voorts speciale aandacht voorde armoedeval. CDA en VVD steunen de wens van CU en SGP voor intensievering en opsporings- en vervolgingsbeleid vrouwenhandel en jeugdprostitutie.

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6  >>>]