donderdag 22 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Mei 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  MEI 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MEI 2003

donderdag 15 mei 2003

Nieuws:

 • België gaat geslachtskeuze verbieden (NOS Teletekst, 15 mei 2003). België gaat wettelijk verbieden dat aanstaande ouders het geslacht van hun ongeboren kind kunnen bepalen. Nu is de geslachtskeuze nog wel toegestaan. De wet die de keuze onmogelijk maakt, wordt nog vóór de zomer van kracht. [...] Vorig jaar ontstond veel opschudding in België toen de Gentse arts Comhaire bij een reageerbuisbevruchting het geslacht van de vrucht bepaalde. Ook in Nederland ontstond veel commotie over een kliniek die aanstaande ouders kon ''helpen'' aan een jongetje of een meisje.
 • Erna Hooghiemstra: Gezin en emancipatie horen bij elkaar (De Volkskrant, 15 mei 2003). De emancipatie van de vrouw zou nog kunnen groeien als de overheid in het verlengde daarvan een duidelijk gezinsbeleid zou formuleren.
 • Elain de Boer: Tweede kans, mét vrouwen (De Volkskrant, 15 mei 2003). Met de opwaardering van Ontwikkelingssamenwerking is het CDA van een probleem verlost: Agnes van Ardenne wordt hun tweede vrouwelijke minister. Carla Peijs wellicht de derde. Voor de VVD heeft Neelie Kroes drie ''kanjers''. Bij D66 doen enkel mannen mee.
 • Elaine de Boer: Moeder mag in bijstand blijven (De Volkskrant, 15 mei 2003). De sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kinderen onder de 5 jaar moet van tafel. Meer op zijn plaats is een ''arbeidsrecht'' voor deze vrouwen, met voorrang bij scholingsprojecten en kinderopvang. Dat vindt een meerderheid van CDA, PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer.
 • België | Seksistische directeur Minolta weg na staking (Algemeen Dagblad, 15 mei 2003). Een luid applaus, vrouwen die elkaar huilend in de armen vallen: maanden van opgekropte spanning kwamen tot ontlading, toen fax- en kopieermachineproducent Minolta in Zaventem gisteren zijn financieel directeur L. W. ontsloeg. Meteen kwam er een einde aan een tweedaagse staking, de eerste in België die puur was gericht tegen agressie en handtastelijkheden van een directielid.
 • ''Het vrouwenstandpunt'' van de SGP blijft ook intern een probleem. Het Nederlands Dagblad (14 mei 2003)wijdt er maar liefst drie artikelen aan:

Varia > Audio-video:

 • Nu te koop: de video-band van Fem.Doc
  Een documentaire over de erfenis van de tweede feministische golf van de jaren '70 tot nu. Feministen van de tweede golf beschrijven de opkomst en geschiedenis van de beweging. Hoe hebben zij de jaren '70 en '80 ervaren? Hoe werd er tegen hen aangekeken? Jonge vrouwen en mannen vertellen vervolgens wat zij van de feministische beweging van de jaren zeventig vinden. Nieuwe initiatieven worden vervolgens in een historische context geplaatst. Wat betekent het woord 'feminisme' tegenwoordig? Belangrijke thema's van de tweede golf blijken nog even actueel. Deze worden door jongeren aangevuld met nieuwe thema's zoals de problematisering van mannelijkheid en de rol van gender in de informatie technologie. De twee generaties gaan een dialoog aan. Dat een nieuwe golf er anders uit moet zien, staat voor beide generaties vast. Maar hoe zou die eruit moeten zien? Of is er misschien al een Derde Golf gaande?woensdag 14  mei 2003

Nieuws:

 • Kees de Hoog: Nederland kent slechts ''damesemancipatie'' (Trouw, 14 mei 2003). De emancipatie van vrouwen in Nederland is te veel beperkt gebleven tot de hoger opgeleiden. Laag opgeleide moeders zijn eerder gedwongen een traditioneel patroon te volgen. Het beleid moet daar meer rekening mee houden.
 • Algemene Rekenkamer: Alleenstaande ouders in de bijstand. Geen zicht op uitvoering activeringsbeleid. Reïntegratie alleenstaande ouders blijft achter (Rekenkamer.nl, persbericht 14 mei 2003). Het beleid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is dat gemeenten alle bijstandsgerechtigden benaderen met een activeringsaanbod, de zogenoemde sluitende aanpak. Dit moet er toe leiden dat iedereen op termijn werkt of maatschappelijk actief is. Alleenstaande ouders vormen tezamen ruim een kwart van alle bijstandgerechtigden. Van de alleenstaande ouders had in oktober 2002 tweederde een activeringsaanbod gehad. Ongeveer een kwart van de alleenstaande ouders in de bijstand had een (deeltijd)baan of verrichtte vrijwilligerswerk. Slechts een klein gedeelte (6%) verlaat de bijstand, omdat ze genoeg verdienen met hun werk. Dit staat in:

Nieuwsarchief:

 • Opdracht Evaluatie Wet afbreking Zwangerschap (WAZ). Brief dd. 13 mei 2003 van staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) aan de Tweede Kamer.
  • Opdrachtbrief evaluatie WAZ aan ZonMW dd. 13 mei 2003, met als bijlage de Programmatekst waarin vermeld de centrale vraagstelling en de bijzondere aandachtspunten.
 • Goed waterbeleid vergt inbreng vrouwen. Speech staatssecretaris Van Ardenne (BuiZa/OS) op 13 mei 2003 voor de ledenraad van Passage. Er is brede politieke steun nodig voor het vertalen van genderbeleid naar wet- en regelgeving en naar mechanisme voor uitvoering en monitoring. Vrouwenorganisaties kunnen door de diversiteit van hun achterban die politieke steun mobiliseren.
 • Hans Scholtes, Michiel Tjebbes en Marjan Wijers: Overheid werkt vrouwenhandel in de hand (NRC-Handelsblad, 13 mei 2003). Oost-Europese prostituees mogen op grond van Associatieverdragen hier aan de slag. Met de pogingen van Nederland om dat te verhinderen krijgen handelaars in mensen alle ruimte.
 • CDA: geen verplicht werk (Nederlands Dagblad, 13 mei 2003). De grootste regeringspartij, het CDA, wil niet dat bijstandsmoeders met jonge kinderen worden verplicht aan het werk te gaan. Het kabinet wil de Bijstandswet aanscherpen. Zo is het de bedoeling dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar wordt geschrapt. Het CDA is hier echter mordicus tegen.

Actueel > Agenda:

 • vrijdag 23 mei 2003: Eerste netwerkdag van de werkgroep Wereldvrouwenmars Nederland. Voor alle vrouwen(org.') die actief zijn met thema's armoede onder vrouwen/geweld tegen vrouwen, of die actief willen worden. In Utrecht. Info: Charlotte Pierik, e-mail: c.pierik@idea-utrecht.info.
 • zondag 25 mei (16:15) Transgender Filmtour. Chassé Cinema, Breda. Reserveren: 076-5303131.
 • zondag 25 mei (13:00-15:00-19:00) Transgender Filmtour. Filmhuis, Den Haag. Reserveren: 070-3656030.dinsdag 13  mei 2003

Nieuws:

 • Nieuwsbrief emancipatie.nl, nummer 112 (6 t/m 13 mei 2003)
 • E-Quality Matters, nummer 5 (mei 2003) :Vooral teleurstelling over uitstel Wet basisvoorziening kinderopvang / Emancipatie.nl wijst de weg / Vredesoperaties in genderperspectief / Signalering / Site-seeing: www.divazine.be / Digitaal emancipatiebeleid / Activiteitenkalender / Column van Charlie Ortega: Ik zet mijn schouders onder ... beleid met lef !
 • Joop van Holsteyn: Vraagtekens bij vrouwenjacht (Algemeen Dagblad, 13 mei 2003). De formatie van het nieuwe kabinet lijkt lekker te lopen. Sommigen lopen wat op de zaak vooruit en denken alvast aan de invulling van de posten. Alom klinkt er een pleidooi voor het opnemen van meer vrouwen. Waarom precies ?
 • Achterstand vrouwen niet kleiner (Haagsche Courant, 12 mei 2003). Vrouwen, die wereldwijd tweederde van de beroepsbevolking vormen, verrichten nog altijd meer laagbetaalde en onveilige arbeid dan mannen. Wetgeving heeft die kloof niet verkleind.
 • Steniging Amina Lawal. Vragen d.d. 6 mei 2003  van de Tweede-Kamerleden Verburg en Eurlings (CDA), Arib, Van Heteren, Bussemaker en Koenders (PvdA), Herben (LPF), Giskes (D66), Rouvoet (ChristenUnie), Terpstra (VVD), Kant (SP), Tonkens (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP).
  • Noot redactie: in de vragen wordt ervan uitgegaan, dat het Nigeriaanse Hooggerechtshof het vonnis tegen Amina Lawal (steniging wegens overspel) al zou hebben bekrachtigd. Maar zover is het godzijdank nog niet. Zie ons dossier terzake.

Actueel > Agenda:


 
maandag 12 mei 2003

Nieuws:

 • CLWI: Commentaar op het kabinetsstandpunt inzake mensenhandel (Clara Wichmann Instituut, mei 2003). Commentaar op Kamerstuk II, 28638, nr. 1 d.d. 15 oktober 2002.
 • Vrouwen zijn Haagse haantjes zat (Algemeen Dagblad, 12 mei 2003). Vrouwenorganisaties zijn boos dat het volgende kabinet waarschijnlijk opnieuw weinig vrouwelijke ministers zal tellen. De Vrouwen Alliantie, waarin 46 organisaties uit heel het land zijn vertegenwoordigd, vreest dat ''Balkenende-II ellende wordt wanneer weer slechts één of twee excuus-Truzen mogen meedoen''.
 • Rudolf Hunnik: De AVRO faalt met ''Vaders'' (Huismannen.nl, 11 mei 2003). ''Vaders is typisch een programma dat aan de borreltafel uit de mouw is geschud. Het resultaat is een ''goedkoop'' programma dat overloopt van clichés en dat de verschillen tussen mannen en vrouwen niet ter discussie stelt, maar juist bevestigt''.
 • Theo Richel en Joep Zander: Help de bedreigde man (NRC-Handelsblad, 10 mei 2003). Bij het denken over emancipatie is jarenlang vrijwel uitsluitend naar de problemen van vrouwen gekeken. Het wordt tijd dat er meer aandacht komt voor de gebieden waar de man op achterstand staat.
 • Anti-abortusactivist wegens moord veroordeeld (Nederlands Dagblad, 10 mei 2003). Een radicale Amerikaanse anti-abortusactivist is wegens moord op een abortusarts tot 25 jaar celstraf veroordeeld.
 • SGP-jongeren willen vrouwelijke Kamerleden (Brabants Dagblad, 10 mei 2003). Drie op de vier jongeren uit de reformatorische gezindte hebben geen bezwaar tegen vrouwelijke Kamerleden namens de SGP. Ook vindt een ruime meerderheid het belangrijk dat de partij meer gebruik gaat maken van radio en televisie om haar boodschap uit te dragen.
 • Marjolijn Hurkmans: Phoa weet waar het knopje zit (Telegraaf, 10 mei 2003). Je kunt veel van staatssecretaris Phoa (SZW) zeggen, maar niet dat hij niet open en eerlijk voor zijn eigen tekortkomingen uitkomt. Hij was de eerste om toe te geven dat de OMO-campagne 'Waarom was ik nog voor jou?' een mooiere titel heeft dan zijn eigen initiatief  'Wie doet wat in huis?'.
 • Vrouwenbolwerk geslecht (Haarlems Dagblad, 9 mei 2003). De Vrouwen Advies Commissie in Velsen (VAC) heeft met succes mannelijke leden geworven en heet nu Woon Advies Commissie. Voorzitter Jacqueline Hertog: ,,Alleen maar vrouwen in zo'n commissie is uit de tijd. Bovendien zijn mannen veel technischer, die zien dingen die wij niet zien.''

Nieuwsarchief:

 • Xandra Schutte en Antoine Verbij: Vrouwen voor vrouwen (De Groene, 9 oktober 1996). Dertig jaar geleden zetten vrouwen de eerste schreden op de weg naar feministische bewustwording. Vijftien jaar geleden waren alle feministen lesbisch. Nu is iedereen weer terug bij af. Komt er een derde feministische golf? Een twistgesprek tussen Anneke van Baalen, Karin Spaink, Irene Meijer en Bernadette de Wit.

Focus > Prostitutie > Nieuws:

 • Meer aandacht nodig voor positie prostituees. Na opheffing bordeelverbod: overheid richt zich vooral op beheersing, controle en regulering van prostitutie (Clara Wichmann Instituut, persbericht 12 mei 2003). Ten geleide van een
  • commentaar van het Clara Wichmann Instituut en de Mr. A. de Graaf Stichting op het kabinetsstandpunt inzake wijziging wetboek van strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod; TK 25 437, nr. 30).

Emancipatie algemeen > Feministes:

Actueel > Tijdschriftenrek:


zaterdag 10 mei 2003

Nieuws:

emancipatie.pagina.nl:
vrijdag 9 mei 2003

Nieuws:

 • Reactie E-Quality op kabinetsbrief Evaluatie opheffing bordeelverbod (E-Quality, 9 mei 2003). Op 15 mei a.s. houdt de Tweede Kamer een Algemeen overleg over de brief van de Minister van Justitie inzake de evaluatie van de opheffing van het algemeen bordeelverbod (TK 25 437, nr. 30). E-Quality vraagt in dit verband aandacht voor de positie van prostituees afkomstig van buiten de EU/EER.
 • Yvonne Doorduyn: Werknemers maken meer overuren (De Volkskrant, 9 mei 2003). Nederlandse werknemers zijn de laatste twee jaar veel meer gaan overwerken. De gemiddelde werknemer werkt wekelijks 9,5 uur langer dan zijn contract aangeeft. In 2000 was dat nog 6,5 uur. [...] Mannen werken gemiddeld een kleine drie uur meer over dan vrouwen. Opvallend is ook het verschil in leeftijd waarop mannen en vrouwen pieken. Mannen maken de meeste overuren als ze eind twintig zijn, vrouwen eind veertig.
 • Handen af van de thuiszorg (Vrouwen Alliantie, persbericht 9 mei 2003). De Vrouwen Alliantie is hevig verontrust over de doorgesijpelde plannen van het nieuwe kabinet om de thuiszorg uit het pakket van de AWBZ te halen. Als de financiering van de thuiszorg hierdoor in gevaar zou komen, zullen de wachtlijsten in de zorgsector nog verder oplopen.
 • Vrouwen boos op pikorde van hanen (Vrouwen Alliantie, persbericht 9 mei 2003). ''Met ergernis en verbazing heeft de Vrouwen Alliantie (VA) kennis genomen van de berichten in de pers over de 'poppetjes' van het nieuwe kabinet. In de pikorde van kandidaten die voor ministersposten genoemd worden komen hoofdzakelijk mannen voor. Waar blijven de vrouwen? De heren schijnen het nooit te leren! Met de macht in zicht blijken goede voornemens aangaande een eerlijke man-vrouw verdeling in het toekomstige kabinet een farce''.
 • Gezichtssluiers en hoofddoeken op scholen (Commissie gelijke behandeling, persbericht 9 mei 2003). Betreft:
 • Verschillen in beloning tussen jongens en meisjes. Brief dd. 9 mei 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) aan het CNV. Er is geen aanleiding om onderzoek te doen naar aanleiding van het persbericht van Aromedia dat meisjes gemiddeld 75 cent minder verdienen dan jongens. In een aantal groepen verdienen jonge vrouwen tot 23 jaar juist meer dan mannen.
 • VN-Jaar voor het gezin. Antwoord dd. 9 mei 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) op vragen van TK-lid Ferrier (CDA). Er worden gezien de huidige speerpunten van beleid geen speciale activiteiten ontwikkeld in het VN-Jaar voor het gezin.
 • ''Vaders'' moet discussie opleveren (Zwolsche Courant, 8 mei 2003). Echt nieuwe inzichten leverde de eerste aflevering van het Avro-programma ''Vaders'', gepresenteerd door Angela Groothuizen, vorige week niet op. Het ministerie heeft naar aanleiding van de eerste uitzending nauwelijks reacties ontvangen. Ook op het digitaal discussieplatform van Vaders zelf is het sinds afgelopen donderdag angstvallig stil gebleven.
 • Vrouwenhandel vaak door vrouw gerund (Eindhovens Dagblad, 8 mei 2003)  Rapport ''Vrouwenhandel in Nederland'' van jurist Ruth Hopkins (in opdracht van de Rode Draad):  één op de vijf vrouwenhandelaren is vrouw. De meeste vrouwelijke ronselaars belanden als slachtoffer in een crimineel netwerk en klimmen vervolgens op tot handelaar.
 • Vrouwen in Finland zetten de toon (Brabants Dagblad, 8 mei 2003). Rapport van Unifem, het ontwikkelingsfonds voor vrouwen van de Verenigde Naties: vrouwen hebben de afgelopen 2 jaar nauwelijks vooruitgang geboekt op terreinen als alfabetisering, onderwijs en werkgelegenheid. Wel is progressie in hun vertegenwoordiging in parlementen en regeringen. In Finland lijken vrouwen de macht gegrepen te hebben: de helft van het nieuwe kabinet bestaat uit vrouwen.
 • ''Oorlog treft moeder het zwaarst'' (NRC-Handelsblad, 8 mei 2003). Oorlog treft moeders en kinderen het zwaarst. In de ruim veertig oorlogsgebieden die de wereld telt is een meerderheid van de slachtoffers moeder of kind. Zij zijn het die de meeste gevaar lopen te worden gedood, gewond, getraumatiseerd en verdreven.
  • De hulporganisatie Save the Children kwam voor het vierde achtereenvolgende jaar met een ''Moeders Ranglijst'' die aangeeft waar de omstandigheden voor moeders het gunstigst zijn.
 • SGP-jongeren: geen bezwaar tegen vrouwelijk Kamerlid (Nederlands Dagblad, 8 mei 2003). Drie op de vier jongeren uit de reformatorische gezindte hebben geen bezwaar tegen vrouwelijke Kamerleden namens de SGP.

Nieuwsarchief:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6  >>>]