woensdag 28 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Mei 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  MEI 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MEI 2003


zondag 25 mei 2003

Nieuws:

 • Egbert Kalse: Vrouwenjacht leidt tot gemor (NRC-Handelsblad, 23 mei 2003). De ''vrouwenjacht'' van VVD-leider Gerrit Zalm leverde gisteravond een nieuwe minister van Vreemdelingenzaken op. Mannelijke kandidaten hebben het nakijken.
 • Carin Röst: Vrouwen gezocht. Universitair emancipatiebeleid behoeft nog altijd verbetering (Mare, Leids Universitair Weekblad, 31, 22 mei 2003), Vier jaar geleden werd er door het college voor het eerst serieus werk gemaakt van het emancipatiebeleid op de Leidse universiteit. Wat voor resultaten zijn er inmiddels bereikt? Volgens rector Breimer moeten vacatures voor sommige functies in de toekomst maar open blijven totdat zich een geschikte vrouw heeft gemeld.
 • Kamerleden geschokt door  lot ''mongooltje'' (Rotterdams Dagblad, 23 mei 2003, tijdelijke link). In politiek Den Haag is geschokt gereageerd op het bericht gisteren in het Rotterdams Dagblad dat zelfs zwakbegaafde en hoogzwangere vrouwen zich gedwongen voelen te tippelen op de Keileweg.
 • Mensonterend (Rotterdams Dagblad, 22 mei 2003, tijdelijke link). Een zwakzinnige vrouw die voor een paar euro álles doet. Hoogzwangere vrouwen die zich tot pal voor de geboorte nog laten meenemen naar een afwerkplek. Vrouwen die vanuit het kraambed meteen weer de Keileweg op stappen. Zo erg is het dus op de tippelzone. Zo mensonterend is de prostitutiekwestie. Zo beschamend is Rotterdam.
 • Wessel Penning: Het ''mongooltje'' van de Keileweg (Rotterdams Dagblad, 22 mei 2003, tijdelijke link). ''Dat vrouwtje weet niet wat goed of slecht is. Ze doet alles. Maakt niet uit hoe vies...''

Actueel > Agenda:
zaterdag 24 mei 2003

Nieuws:

 • Elaine de Boer en Theo Koelé: De zoektocht naar capabele vrouwen (Volkskrant, 24 mei 2003). Aan de recordscore van 5 vrouwelijke ministers en 5 staatssecretarissen ging een lange en moeizame zoektocht vooraf. En nu op naar een gelijke verdeling van kabinetsposten tussen mannen en vrouwen.
 • Vrouwen brengen de nuance in het kabinet (Volkskrant, 24 mei 2003). De dames lieten er geen misverstand over bestaan dat een meer feminien kabinet een goede zaak is. Vrouwen brengen de nuance. Dat is een eigenschap die van pas kan komen in het nieuwe kabinet'', aldus Sybilla Dekker, de nieuwe VVD-minister van VROM.
 • Jeugdcriminaliteit nieuwe etnische groepen speelt zich af in ''schimmige werelden'' (persbericht ministerie van Justitie, 20 mei 2003). Allochtone jongeren komen relatief vaak in aanraking komen met politie en justitie. Algemene risicofactoren: werkloosheid en een laag inkomen, het ontbreken van een ondersteunend sociaal netwerk, en knelpunten in de onderwijsopvang.
  • Noot redactie: dit persbericht besteedt geen aandacht aan m/v-dimensie. 
  • Het rapport: Schimmige werelden. Nieuwe etnische groepen en jeugdcriminaliteit, WODC, mei 2003. Hieruit: sekse is een algemene risicofactor voor criminaliteit, en dat geldt ook voor etnische jongeren. Het gemiddelde percentage mannelijke verdachten 12-24 jaar op de totale etnische groep was 3,8 (1999) en 3,7 (2000). Dat van vrouwen 0,6 (1999) en 0,5 (2000).vrijdag 23 mei 2003

Nieuws:

 • Archieven ontvangen geroofde stukken uit Rusland (De Volkskrant, ANP-bericht 23 mei 2003, tijdelijke link). Het Nationaal Archief draagt woensdag Nederlandse archieven uit Rusland over aan de eigenaren. In de oorlog werden duizenden dossiers van Nederlandse particuliere verenigingen naar Duitsland genomen. Na de bevrijding nam het Rode Leger ze mee naar de Sovjetunie. [...] Nu ontvangt het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) het persoonlijk archief van Aletta Jacobs.
 • Maarten Brakema: Toch weer het bekende netwerk (Haagsche Courant, 23 mei 2003). Hoe word je eigenlijk minister of staatssecretaris in Nederland? Het belangrijkste is dat je veel vrienden en kennissen hebt in de politiek. En dat je man bent. Tot irritatie van de Vrouwen Alliantie. 'Er wordt niet gezocht buiten de ons-kent-ons-wereld'.
 • Haags record: vijf vrouwen minister. Lange zoektocht Zalm  (Algemeen Dagblad, 23 mei 2003). Nu VVD-leider Zalm er alsnog in is geslaagd een tweede liberale vrouw voor te dragen als minister, breekt Balkenende-II een record. Niet eerder telde een kabinet vijf vrouwelijke ministers. Paars-I en -II hadden er vier.
 • Verdonk completeert Balkenende II (De Telegraaf, 23 mei 2003). Na lang zoeken heeft VVD-leider Zalm voormalig directeur Staatsveiligheid Rita Verdonk gevonden als minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie. De 47-jarige Verdonk, die vanuit KPMG Consulting het ministerie van Justitie recent nog adviseerde over vreemdelingenzaken, completeert de ploeg bewindslieden van zestien ministers en tien staatssecretarissen.
 • Theo Koelé: VVD vindt op nippertje nog vrouw. Rita Verdonk wordt minister voor Vreemdelingenzaken (De Volkskrant, 23 mei 2003). Na een chaotische speurtocht naar ministers is de VVD er donderdagavond in geslaagd een vrouw te vinden voor de post Vreemdelingenzaken en Integratie. Het is de uit het bedrijfsleven afkomstige Rita Verdonk, die voorheen directeur Staatsveiligheid bij de BVD (nu AIVD) was. De regeringsploeg is nu compleet.
 • Aasted Masted-Van Stiphout terug in Kamer (Planet.nl, 23 mei 2003).  Aasted Madsen-Van Stiphout is deze week teruggekeerd in de Tweede Kamer. De Limburgse CDA-politica volgt Th. Rietkerk op, die VROM-gedeputeerde in Overijssel is geworden, zo maakte de Kiesraad bekend. De voormalige directrice van een school voor moeilijk opvoedbare kinderen kwam voor het eerst in mei 2002 in de Tweede Kamer. Zij hield zich toen onder meer bezig met defensiepersoneel, zorgleerlingen en patiëntenbelangen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Bij de verkiezingen in januari viel zij buiten de boot.
 • Vrouwen- en mannentaal (Onze Taal, 22 mei 2003). Amerikaanse onderzoekers hebben een computerprogramma ontwikkeld dat kan bepalen of een tekst door een man of een vrouw geschreven is. Zo gebruiken vrouwen vaker de woorden voor en met, terwijl mannen vaker de, dit en dat en meer getallen gebruiken. Zie ook:
 • Veiligheid in Blijf-van-mijn-lijfhuizen. Vragen dd. 22 mei 2003 van TK-leden Griffith en Hirsi Ali (VVD) aan Phoa (SZW) en Donner (Justitie). Hoeveel vrouwen zijn tijdens verblijf in Blijf-huizen slachtoffer geworden van mishandeling door hun (ex-)partner? Hoe wordt hun veiligheid gewaarborgd?

De nieuwe vrouwen in het kabinet (Planet.nl, 22 mei 2003)

op gelijkebehandeling.nl:

Servicepagina > Vacatures:

Nieuwsarchief:

 • EO | Homoseksualiteit kan nog steeds niet, maar er zit rek in (Trouw, 20 mei 2003).  De Evangelische Omroep staat op de komende Jongerendag in juni met een eigen stand over 'homofilie'. Het COC noemt de EO een bondgenoot, verontruste EO'ers zien er het verval van de omroep in.
 • Jacqueline Hooftman: Liever feminine dan feministe(Amigoe.com, 12 april 2003). Vrouwen op Curaçao werken hard, keihard. Paula Kibbelaar en Clarisse van Haersma Buma onderzoeken in Hoge hakken, wereldbaan! Vrouwen in sleutelposities op Curaçao de doorstroming van vrouwen in de arbeiddonderdag 22 mei 2003

Nieuws:

 • Werkloosheid stijgt opnieuw sterk (persbericht CBS, 22 mei 2003). Vergeleken met een jaar geleden is het percentage vrouwelijke werklozen gestegen van 5,1 naar 6%, dat onder mannen van 3,1 naar 4,7%.
 • Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2002. Brief dd. 21 mei 2003 van minister Kamp (Defensie) aan de Tweede Kamer, met bijlahe bedoeld jaarverslag. Hieruit: Het beleidsvoornemen om meer vrouwen in hogere functies aan te stellen (zowel militairen als burgerpersoneel) heeft ondanks de grotere toestroom nog onvoldoende resultaat opgeleverd. De Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag Defensie wordt defensiebreed redelijk positief wordt beoordeeld.
 • Record aantal vrouwen in nieuwe ministersploeg (De Volkskrant, 22 mei 2003). Het tweede kabinet-Balkenende zal waarschijnlijk een recordaantal vrouwelijke ministers tellen: vijf. Drie zijn al zeker van een post, de beide anderen vrijwel zeker.
 • ''Kind is iets voor laagopgeleide'' (De Volkskrant, 22 mei 2003). Gezinshoogleraar Kees de Hoog ziet veel vrouwen zwangerschap uitstellen. 
 • Inventarisatie waardevolle emancipatiewebsites in Nederland (Ministerie van SZW, 21 mei 2003). Met aanbiedingsbrief van staatssecretaris Phoa aan Tweede Kamer. Uitvoering van een toezegging ''een inventarisatie te laten maken van waardevolle emancipatiewebsites op Internet en te laten nagaan in hoeverre deze kunnen worden ingepast in de eigen e-portal EmancipatieWeb''.
 • Jan Willem Veenhof: Invoeren ''tweede echo'' kan niet vrijblijvend (Nederlands Dagblad, 21 mei 2003). Een ''tweede echo'' voor zwangeren invoeren is één. Maar je voorbereiden op de dilemma's die dat oproept is twee.
 • De beoogde ministersploeg (Brabants Dagblad, 21 mei 2003). Het geruchtencricuit met: Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat), Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking), Maria van der Hoeven (Onderwijs), Melanie Schultz (VROM), Sybilla Dekker (Defensie).
 • Wachten op telefoontje van Jan Peter (Gelderlander, 21 mei 2003). Vast staat dat het schrale aantal vrouwen in het kabinet-Balkenende I zal worden overtroffen. Toen was Maria Verhoeven de enige van de 14. Voor Balkenende II tekent het CDA al voor 3 vrouwelijke ministers, de VVD neigt naar 2 en wellicht kan D66 een vrouw vinden voor Economische Zaken. Het percentage vrouwen in het kabinet zal daarmee uitkomen tussen 25 en 38%.
 • Groei rijksoverheid door krachtiger veiligheidsbeleid (persbericht miisterie van BZK, 20 mei 2003). Minister Remkes heeft het Sociaal Jaarverslag Rijk 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieruit: Het aandeel vrouwen in middenfuncties (schaal 11 t/m 14) is toegenomen van 23 % in 1999 naar 27,5 % in 2002. Het aandeel vrouwen in schaal 15 en hoger nam in deze periode toe van 9% naar 12,5 % in 2002.
 • Geroofde IAV-archieven na 63 jaar retour (IIAV.nl, aankondiging, 20 mei 2003). In de Tweede Wereldoorlog werd het archief van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) door de nazi's geplunderd. Via via zijn de archieven in Moskou beland en pas in 1992 ontdekt door een NRC-correspondent. Na ruim 11 jaar van diplomatiek overleg is het materiaal na 63 jaar eindelijk teruggekeerd op het IIAV! Op maandagmiddag 26 mei wordt dit heugelijke feit gevierd.

Nieuwsarchief:
woensdag 21 mei 2003

Nieuws:

Nieuwsarchief:

emancipatie algemeen > intro emancipatie :

emancipatie.pagina.nl en emancipatie-lokaal.pagina.nl:

 • De Sirenen, studievereniging Vrouwenstudies PSCW Universiteit van Amsterdam

Actueel > Agenda:

 • woensdag 28 mei (20:00 uur): Femcafé Nijmegen: de vrouw in de politiek. Klinker, van Broeckhuysenstr 46, Nijmegen. Info: Mijke Elbers, 024-3227531, femcafe-nijmegen@hotmail.com.dinsdag 20 mei 2003

Nieuws:

 • Nieuwsbrief nr. 113 (14 t/m 20 mei 2003) verschenen.
 • VNO-NCW looft Diversity Award uit (VNO-NCW, persbericht 20 mei 2003). Het bedrijf dat serieus werk maakt van diversiteit, en zo meer vrouwen kan laten doorstromen naar hogere functies, maakt dit najaar grote kans de Diversity Award in de wacht te slepen. Vanaf nu kunnen bedrijven zich aanmelden voor deze prijs, die door ondernemingsorganisatie VNO-NCW voor de tweede maal wordt uitgereikt. In 2002 veroverde bankverzekeraar Delta Lloyd de eerste Diversity Award tijdens het Jaarcongres van VNO-NCW.

''FNV-Vrouwenbond springlevend''

 • FNV Vrouwenbond nog springlevend (FNV, 20 mei 2003). Met het citaat ''De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven'' (Mark Twain) meldt de bond dat hij ondanks andere geluiden in de media nog springlevend is ''en hard bezig zich in te zetten voor de verbetering van de positie van betaald en onbetaald werkende vrouwen, zoals de bond dat al ruim 55 jaar doet. Van opheffing van de Vrouwenbond is geen sprake. Wel is door de leden van de bond afgelopen zaterdag een plan aangenomen om het hoofd te bieden aan de bezuinigingen van de vakcentrale, waar de Vrouwenbond zwaar door dreigt te worden getroffen. De bond pleit in dit plan voor modernisering van het vrouwenwerk in de FNV''.
 • Vrouwenbond (De Volkskrant, 20 mei 2003). Brief van algemeen secretaris van de FNV Vrouwenbond met protest tegen de berichtgeving dat de bond zou zijn opgeheven.
 • ''De mannen moesten wel even slikken'' (Trouw, 20 mei 2003). Met het opheffen van de FNV Vrouwenbond verdwijnt een typisch Nederlands verschijnsel, zegt arbeidssocioloog en vakbondskenner dr. Jelle Visser.
 • Vrouwenbond FNV nokt er mee. Bezuinigingen vakcentrale doen 'steun van mannen' de das om (Rotterdams Dagblad, 19 mei 2003, tijdelijke link). De Vrouwenbond FNV moet onder druk van bezuinigingen van de vakcentrale FNV verdwijnen. In plaats hiervan komt er een netwerk voor vakbondsvrouwen met een aparte adviescommissie. Dat heeft de bond zaterdag besloten op een congres in Apeldoorn. De vakcentrale wil tot 2005 circa 5 miljoen euro bezuinigen. Dat kost onder meer een aantal arbeidsplaatsen.

 • Vrouw bij opvanghuis vermoord (Het Parool, 19 mei 2003). Een 22-jarige vrouw uit Zeist is zaterdag in Den Bosch doodgestoken. De politie heeft haar echtgenoot, een 33-jarige man uit Zeist, aangehouden. De vrouw zat volgens de politie ondergedoken in een opvanghuis - een soort Blijf van mijn Lijf-huis - in Den Bosch. Ze was daar wegens problemen met haar echtgenoot.
 • Tweeverdieners doen niet veel in huishouden (MKB-net Nieuwsbericht, 19 mei 2003). Tweeverdieners besteden 11,4 uur per week in het huishouden. Huishoudens met een beperkt inkomen en met kinderen besteden gemiddeld 24,9 uur per week aan het huishouden. Mensen met meer geld en met kinderen besteden gemiddeld 23,3 uur en een kostwinner doet 21,4 uur per week iets in huis. Een alleenstaande tussen de 40 en 65 jaar werkt 12,1 uur in huis.
 • Zwanger raken door seksueel geweld. Antwoord dd. 19 mei 2003 van staatssecretaris Ross (VWS) op vagen van TK-lid Hirsi Ali (VVD). Ross zal bij betrokken organisaties aandacht vragen voor registratie - die nu nog ontbreekt -. Ook zal zij een werkbijeenkomst organiseren om de aanbevelingen van het Rutgers-Nisso-onderzoek terzake te bespreken.
 • Zorg aan slachtoffers seksueel geweld. Antwoord dd. 19 mei 2003 van staatssecretaris Ross (VWS) op vragen van TK-lid Tonkens (GL). Uit het Rutgers-Nisso-onderzoek terzake blijkt dat het stimulerend beleid van de overheid onvoldoende effect heeft gehad. De staatssecretaris gaat de uitkomsten met betrokken organisaties bespreken, en nagaan welke aanpassingen van beleid nodig zijn.
 • Marleen Gorris maakt film over familie Brontë (Rotterdams Dagblad, 19 mei 2003, tijdelijke link). Marleen Gorris is gecontracteerd voor het regisseren van een Britse film over de familie Brontë. Komende zomer al zouden op het platteland van Yorkshire de opnamen moeten beginnen voor het gedramatiseerde relaas van de familie Brontë en de drie begaafde, schrijvende dochters Charlotte, Emily en Anne.

Nieuwsarchief:

 • Kindman is in opmars (MKB-net Nieuwsbericht, 26 april 2003). Steeds meer mannen gedragen en voelen zich jonger dan ze zijn. Deze zogenaamde kindmannen van rond de vijftig hebben over het algemeen genoeg geld en zijn ongebonden, zodat het leven uitbundig geleefd kan worden.Uit demografisch onderzoek blijkt dat de meesten van hen in de jaren tachtig flink zijn binnengelopen, ze doen hun best om fit te blijven, reizen de wereld rond, kopen een sportauto en blijven er jong uit zien.

emancipatie-lokaal.pagina.nl:

 

[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6  >>>]