woensdag 28 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juni 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  JUNI 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JUNI 2003


vrijdag 20 juni 2003

Nieuws:

 • IGK: resultaat emancipatiebeleid nog onvoldoende (Defensiekrant bldz. 2, 19 juni2003). Minister Kamp (Defensie) zal streefpercentages voor vrouwen in hogere functies vaststellen. De streefpercentages voor vrouwen in de krijgsmacht worden nader gedifferentieerd.
 • Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA): verminderen deeltijdartsen onzinnig en contraproductief (Persbericht via ANP Pers Support, 20 juni 2003). De VNVA vindt het idee van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat het verminderen van deeltijdartsen een bijdrage zou leveren aan het oplossen van het artsentekort, onzinnig en zelfs contraproductief.
 • Mensenhandel in alle gevallen strafbaar (Ministerie van Justitie, persbericht Ministerraad, 20 juni 2003). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Donner van Justitie om de strafbaarstelling van mensensmokkel en mensenhandel uit te breiden. Het wetsvoorstel betreft in hoofdzaak de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensensmokkel tot de gehele Europese Unie en de landen die zijn toegetreden tot het VN Protocol mensensmokkel. Tevens wordt de definitie van mensenhandel uitgebreid tot andere vormen van uitbuiting dan seksuele uitbuiting.
 • Abortusboot onderweg naar Polen voor ''anticonceptie'' (De Volkskrant, 20 juni 2003). Na een eerste bezoek aan Ierland in 2001 is de ''abortusboot'' van Women on Waves nu onderweg naar het katholieke Polen. De varende vrouwenkliniek wordt zaterdag verwacht in de haven van het Poolse Wladyslawowo en blijft twee weken.
  • De Volkskrant corrigeerde op 21 juni 2003 de mededeling in dit bericht dat Women on Waves in 2001 niet zou zijn uitgenodigd door Ierse organisaties. De ''abortusboot'' was onder meer gevraagd door de Cork Women's Right to Choose. Zie over de Ierse campagne overigens ook ons dossier 028.
 • De echte leider is een dienaar (Friesch Dagblad, 19 juni 2003). Het bedrijfsleven en de kerken in Nederland hebben behoefte aan nieuw christelijk leiderschap. Diana van der Stelt, directeur economische zaken bij het ministerie van Landbouw: ,,Vrouwen worden de kerk uitgeduwd. Ze gaan studeren en gaan hun talenten benutten buiten de christelijke wereld. Dan is de kerk hen kwijt, want dat koffiezetten en stofzuigen in de kerk geloven ze dan verder ook wel.’’ Vrouwen moeten hun plaats weten: ,,Niet aan het aanrecht, maar aan de voeten van Jezus.’’
 • Al bijna 400.000 werklozen (Parool, 19 juni 2003). Aanvankelijk leden vrouwen het minst onder de stijgende werkloosheid, maar inmiddels hebben de vrouwelijke werknemers deze achterstand ingelopen.

Agenda > Aktueel:


donderdag 19 juni 2003

Nieuws:

hspace=0

is online gegaan

 • Verbond van Verzekeraars: ''Overlevingstafel Collectief 2003. Het hoe en waarom''. Het verbond heeft een nieuwe ''overlevingstafel'' opgesteld. Deze wordt door pensioenverzekeraars gebruikt om bij het vaststellen van premies en voorzieningen een zo goed mogelijke inschatting te maken van het toekomstig verloop van de grondslag sterfte. Voor de grondslag sterfte moeten de sterftekansen worden geschat voor een zeer lange toekomstige periode. Meer informatie vindt u in deze brochure.
 • Christel Kohlmann: Langer werken betekent minder tijd voor zorg (Trouw, 19 juni 2003). Voorzitter Jacques Schraven van VNO-CNW wil dat er langer wordt gewerkt. Dat bedreigt de zorgtaken die vooral vrouwen vervullen, want én arbeid én zorg is moeilijk te combineren. Tijd vooi een beter afgesteld arbeid- en zorgbeleid.
 • Minister wil alleen nog voltijds artsen (De Volkskrant, 19 juni 2003). Minister Hoogervorst van Volksgezondheid moedigt huisartsen aan langer te gaan werken. Hij onderzoekt of een lagere praktijkvergoeding deeltijdartsen kan prikkelen tot het accepteren van een volledige werkweek.
 • ''Roe'' morrelt aan abortusbesluit VS (Nederlands Dagblad, 18 juni 2003). ''Jane Roe'' heeft deze week de districtsrechtbank in Dallas (Texas) verzocht een proces in werking te zetten om de legalisering van abortus uit 1973 te vernietigen.
 • Geen werkweek van veertig uur (Trouw, 18 juni 2003, tijdelijke link). Tussen 1975 en nu nam de vrije tijd van de Nederlander af, zo meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau deze week. Vrouwen zijn meer gaan werken en mannen niet of nauwelijks minder. En wellicht belangrijker: het aantal Nederlanders dat zorg- en arbeidstaken moet combineren is in die tijd gegroeid van 14 naar 34 procent.
 • Yvonne Timmerman-Buck voorzitter senaat (NRC-Handelsblad, 18 juni 2003). De CDA'er Yvonne Timmerman-Buck (46) is gisteren met een kleine meerderheid tot voorzitter van de Eerste Kamer gekozen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een vrouw voorzitter wordt van de senaat.
 • Claudia Gaspard: Misverstanden over seks, liefde en emancipatie (Divazine, 17 juni 2003). Bespreking van Lisette Thooft - De kikkerkus: misverstanden over seks, liefde en emancipatie. Amsterdam, Balans, 2003. ISBN 90 5018 5886. Prijs: 12,50 euro.

Nieuwsarchief:

Servicepagina > Oproepen:

 • Succesvol gereïntegreerde vrouwen gezocht. Stichting WAHO geeft in het najaar van 2003 een boekje uit met acht portretten van jonge, middelbaar/hoog opgeleide vrouwen die vanuit de WAO weer aan het werk gekomen zijn. Voor dit boekje zoeken wij vrouwen van 25 tot 40 jaar, die in de afgelopen twee jaar zijn gereïntegreerd.

woensdag 18 juni 2003

Nieuws:

 • De Geus: geen extra geld voor kinderopvang (Brabants Dagblad, 18 juni 2003). Werkgeversorganisaties en vakbonden moeten samen 'aan de CAO-tafel' afspraken maken over financiering van de opvang, vindt de bewindsman. Het nieuwe kabinet heeft al 100 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de kinderopvang boven op de 700 miljoen euro die er al naar toe gaat.
 • Kinderopvang: Zweden kent als enige een volwassen model (Haagsche Courant, 18 juni 2003). Voor steeds meer ouders wordt kinderopvang te duur omdat bedrijven minder bijdragen aan de kosten. Aan Zweden, het walhalla wat betreft kinderopvang, kan Nederland niet tippen. Maar in menig ander Europees land is de kinderopvang slechter geregeld dan in Nederland. Bijzonder hoogleraar Plantenga: De verantwoordelijkheid moet je niet bij werkgevers leggen. Die vinden de kosten te hoog en de organisatie ervan te veel gedoe.
 • Jan Hoedeman: Timmerman zit als eerste vrouw senaat voor (Volkskrant, 18 juni 2003). Yvonne Timmerman-Buck is dinsdag met nipte meerderheid na twee stemrondes gekozen tot voorzitter van de Eerste Kamer. Met drie stemmen verschil versloeg zij de PvdA'er Jurgens die onverwacht sterk werd gesteund. Voor het eerst is een vrouw voorzitter van de senaat.
 • Vijf vragen aan Aart Jan de Geus, minister van SZW (Regering.nl, 18 juni 2003). De Geus: Het is zeker een voordeel dat de minister nu over het onderwerp emancipatie gaat.

Nieuwsarchief (berichten van vóór 18 juni) :

 • Niets tegen die mensen, maar ik wil ze niet trouwen (Het Volk, 17 juni 2003).De Berchemse VLD-districtsburgemeester weigert homo- en lesbiennehuwelijken te sluiten, tenzij het écht moet. Als er twee mannen of twee vrouwen in Berchem (België) willen trouwen, draagt hij zijn bevoegdheid als ambtenaar van burgerlijke stand over.
 • Aanpak geweld via project (Zwolsche Courant, 17 juni 2003). Een nieuw provinciaal project ‘Geweld tegen vrouwen, een aanpak voor het platteland‘. Huiselijk geweld moet sneller worden gesignaleerd, en er moet een netwerkstructuur komen om huiselijk geweld op de agenda te krijgen.
 • Prof dr P.Th. van Laar: Zonder vrouwenemancipatie geen inburgering (Rotterdams Dagblad. 17 juni 2003, opinie). Gelet op het maatschappelijk belang van inburgering doet de overheid er verstandig aan om in het integratiebeleid zich in sterkere mate dan voorheen te richten op vrouwen.
 • Sylvia Marmelstein: 40-urige werkweek nadelig voor vrouw (Brabants Dagblad, 17 juni 2003). Nu het economisch minder goed gaat willen werkgevers dat werknemers weer 40 uur per week gaan werken. Ook willen ze minder betalen aan kinderopvang. Dat gaat ten koste van het aantal werkende vrouwen, waarschuwt de FNV.
 • Meerderheid werkgevers hanteert al veertig-urige werkweek. Benchmark van Personeelsnet relativeert discussie over langere werkweek (Personeelsnet, 17 juni 2003). Een meerderheid van 72% van alle werknemers werkt bij organisaties die een werkweek hebben van 38 uur of meer. Daarvan werkt 18% bij organisaties waar de gemiddelde werkduur in de praktijk zelfs meer is dan 40 uur per week.
 • Bart Jungman: Nederland werkt én slaapt meer dan in '95 (De Volkskrant, 17 juni 2003). De Nederlander is tussen 1995 en 2000 meer gaan werken en meer gaan slapen. Vooral vrouwen gingen meer werken: het aantal vrouwen met een baan nam in deze periode fors toe, van 36 procent naar 47 procent. Dit blijkt uit het rapport ''De meerkeuzemaatschappij'' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag verschijnt.
 • Maria Hendriks: Kinderopvang dubt niet over dip (De Volkskrant, 17 juni 2003). Nadat de metaal-CAO was afgesloten, haalden twaalf ouders hun kind van de crèche. Dat gaf wel even een schok bij opvangorganisatie Catalpa, maar het bleef bij die twaalf opzeggingen. 'Al vragen we ons wel af wat er na de vakantie gebeurt', aldus directeur Wim Horsthuis.
 • Gezamenlijke aanpak huiselijk geweld in Den Bosch (Reformatorisch Dagblad, 17 juni 2003). Veertien instellingen en organisaties in Den Bosch hebben besloten gezamenlijk het huiselijk geweld te gaan aanpakken. Vrijdag tekenen ze een convenant ’s Hertogenbosch zegt nee tegen huiselijk geweld. Daarin staan afspraken om zowel de slachtoffers als de daders de meest adequate hulp te bieden.
 • Marcel Wiegman: Geen snoeimes in welzijnsclubs (Het Parool, 17 juni 2003). De Amsterdamse gemeenteraad zal volgend jaar niet bezuinigen op de subsidies van maatschappelijke organisaties in de stad. Dat zijn de coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA overeengekomen. Zij vinden dat er eerst duidelijke criteria moeten komen waaraan organisaties moeten voldoen om geld van de gemeente te krijgen. Pas daarna willen zij het mes zetten in de subsidies.
 • Jutta Chorus: ''Ontspannen zit niet in mijn systeem''. Werkende vrouwen kampen met onbestemde klachten over gezondheid (NRC-Handelsblad, 17 juni 2003). Zomaar een vrouw met drie kinderen en een baan van drieënhalve dag. Haar efficiënt ingedeelde leven zorgt voor gezondheidsproblemen die zich niet duidelijk laten benoemen. En voor twijfels: 'Ben ik wel fit genoeg om de volgende klap op te vangen?'
 • Dick van Eijk: Land van twee snelheden (NRC-Handelsblad, 17 juni 2003). De meeste Nederlanders kunnen uit de voeten met de huidige openingstijden van winkels en andere diensten, blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek. Maar jonge, hard werkende hogeropgeleiden in de grote steden willen nog meer flexibiliteit.
 • Weinig behoefte aan verruiming winkeltijden. Alleen yuppen willen meer (NRC-Handelsblad, 17 juni 2003). Het overgrote deel van de bevolking heeft geen behoefte aan verdere verruiming van openingstijden van winkels en andere voorzieningen. Bij jongeren en hoger opgeleiden bestaat die behoefte wél.
 • CNV: Kinderopvang desnoods wettelijk regelen (CNV.nl, 16 juni 2003). “Als werkgevers weigeren mee te betalen aan de kinderopvang, moet dit desnoods wettelijk geregeld worden”, aldus CNV-bestuurder Rienk van Splunder.
 • Discussie over 36 uur keert regelmatig terug (Rotterdams Dagblad, 16 juni 2003, tijdelijke link). In de herfst van 1982 boetseerde voorzitter Chris van Veen van werkgeversorganisatie VNO samen met de toenmalige premier Ruud Lubbers en Wim Kok, in die tijd voorzitter van het vakverbond FNV, het befaamde Akkoord van Wassenaar, dat uiteindelijk de aanzet gaf tot de 36-urige werkweek

emancipatie.pagina.nl:

Actueel > agenda:

Actueel > Tijdschriftenrek:
dinsdag 17 juni 2003

Nieuws: • Meer keuzevrijheid, minder vrije tijd
  Koen Breedveld en Andries van den Broek: De meerkeuzemaatschappij. Facetten van de temporele organisatie van verplichtingen en voorzieningen (SCP-boek 2003-8, verschenen 17 juni 2003).
  Op tal van terreinen valt er meer te kiezen dan ooit. De vrijetijdsindustrie stort een grote stroom goederen en diensten uit over de consument. In de inrichting van het leven hebben gezin en kerk hun dominante positie verloren. Ook in de alledaagse tijdsbesteding is er meer te kiezen. Vrouwen en mannen zitten niet meer vast in rolpatronen, boodschappen kunnen ook 's avonds en zondags worden gedaan, en ICT stelt velen in staat te werken waar en wanneer men wil. Heeft het leven het karakter van zich opdringende keuzemogelijkheden, zoals de rijen snackbars in winkelstraten die het stillen van de snelle trek aanbieden? In ''De meerkeuzemaatschappij'' wordt de toegenomen keuzeruimte kritisch onder de loep genomen. Hoeveel is er de afgelopen decennia eigenlijk veranderd in de winkeltijden, in de arbeidstijden en meer in het algemeen in de omgang met tijd? En wat waren hiervan de gevolgen? Voor welke bevolkingsgroepen gelden die meer, en voor welke juist minder? Volgens de auteurs van ''De meerkeuzemaatschappij'' zijn er grenzen aan het oprekken van de keuzeruimte. De keuzevrijheid wordt beperkt door de routines die men heeft en de sociale verbanden waarvan men deel uitmaakt. Anderzijds schept ieder aanbod zijn eigen vraag, zodat de meerkeuzemaatschappij zich laat gelden als een veeleisende samenleving.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7  >>>]