donderdag 22 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 April 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  APRIL 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF APRIL 2003

donderdag 10 april 2003

Nieuws:

 • Tweede Kamer | Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 april 2003 over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en de nota Een veilig land waar vrouwen willen wonen (Tweede Kamer, ongecorrigeerd verslag plenaire vergadering 8 april 2003).
  • Tijdens dit debat zijn 6 moties ingediend; daarover wordt dinsdag 15 april gestemd. Drie moties (die blijkens de ondertekening konden rekenen op een Kamermeerderheid) zijn door de regering overgenomen. Belangrijkste is de motie-Hirsi Ali (TK 28600 XV, nr. 100), waarin het kabinet wordt verzocht voor 1 september 2003 te komen met een plan van aanpak voor de preventie en bestrijding van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen, en een coördinerend bewindspersoon voor het beleid terzake aan te wijzen.
 • Henk Glimmerveen: Jonge Franse vaders laten het afweten (Haagsche Courant, 10 april 2003). Emancipatie is voor de meeste jonge vaders in Frankrijk slechts theorie. Slechts 250.000 mannen hebben vorig jaar gebruik gemaakt van het extra vaderschapsverlof waartoe de regering-Jospin had besloten, hoewel er in Frankrijk in dat jaar 796.000 baby's zijn geboren.
 • Hans Marijnissen: Werken is té leuk (Trouw, 10 april 2003). Ien Wiegers (50) uit Amsterdam stopte op haar 46ste met werken en vertrok naar zonnig Spanje. Na drie weken was ze terug. Ze verdient nu haar geld onder het motto: op je vijftigste begínt het pas. Ze zette Eigenwijz op, en de Nationale Computer Hulplijn.
 • European Women's Lobby Newsflash March 2003 (EWL, April 9, 2003). O.a. teleurstelling over de uitkomst van de 47e vergadering van de UN-Commission on the Status of Women (CSW; New York, March 2003).
 • Gewelddadige man moet soms het huis uit (Rotterdams Dagblad, 8 april 2003, tijdelijke link). Een wettelijke mogelijkheid om gewelddadige mannen tijdelijk uit huis te plaatsen, krijgt veel steun. Politie, justitie, rechterlijke macht en hulpverleners staan positief tegenover zo'n crisismaatregel. Voorwaarde is dat de hele politie- en strafrechtketen afspraken maakt over de aanpak van geweld in de privésfeer. Ook is meer reclassering en hulpverlening nodig.

Nieuwsarchief:

 • Fleur van Schaik:  ''De emancipatie van de man begint in het eigen huis'' (Haagsche Courant, 10 maart 2003). Reclamespotjes laten mannen niet meehelpen in het huishouden. De strijd moet binnenshuis worden uitgevochten, concluderen de deelnemers aan de Internationale Vrouwendag in Zoetermeer. Om mannen meer te betrekken bij de zorgtaken, zou je moeten beginnen met het laten blijken hoe blij je bent dat zij dingen doen.

Actueel > Agenda:

Actueel > Tijdschriftenrek:
woensdag 9 april 2003

Nieuws:

 • Politie dubt over hoofddoekje in cel (AD, 9 april 2003). Een 39-jarige arrestante verhing zich op 19 februari met behulp van haar hoofddoekje. De top van de politie overweegt nu om vrouwelijke arrestanten in een politiecel het dragen van een hoofddoekje te verbieden
 • ChristenUnie betwijfelt of seksschool mag (Trouw, 9 april 2003). TK-leden Rouvoet en Slob vragen aan minister Donner (Justitie) of een school die opleiding geeft tot het beroep van escort en prostituee wel mag. Schoolverlaters werden geattendeerd op de school in het BNN-programma Neuken doe je zo.
 • Homo's slechter af op school (Trouw, 9 april 2003). Uit het onderzoek 'Potten en flikkers de klas uit... Hoe tolerant is jouw school?': leerlingen voelen zich niet vrij om uit te komen voor hun seksuele voorkeuren. Ook docenten zijn terughoudend om openlijk homosekueel te zijn. De Tweede Kamer wil nu maatregelen om tolerantie in het onderwijs te vergroten.
 • Zijn drempels te hoog? - de leefwereld van Marokkaanse vrouwen in Amsterdam (Vrije Universiteit, persbericht 8 april 2003). Het beeld van de traditionele Marokkaanse vrouw in Amsterdam – een vrouw die nauwelijks de deur uit komt, nauwelijks Nederlands spreekt en zich richt op het huishouden en de verzorging van de kinderen – komt nog steeds overeen met de werkelijkheid. Toch is dit geen situatie waar de vrouwen vrede mee hebben. De angst voor een sociaal isolement groeit met de leeftijd en de wil om Nederland en het Nederlands te leren kennen is groot.
 • Een veilig land waar vrouwen willen wonen. Schriftelijke antwoorden van staatssecretaris Phoa dd. 8 april 2003 op vragen hierover tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 2 april 2003.
 • Landelijke sekseneutrale tarieven of landelijke sekseneutrale sterftetafels. Brief dd. 9 april 2003 van staatssecretaris Rutte aan de Tweede Kamer. Het kabinet is van mening dat de resultaten van dit onderzoek geen aanleiding vormen om op dit moment landelijke sekseneutrale tarieven of sterftetafels over te gaan.
 • Enno de Graaff: Vrouwelijke consument anders benaderen (Friesch Dagblad, 8 april 2003). Hardnekkige beeldvorming: It’s a man’s world. In de praktijk bepalen vrouwen echter veel meer dan mannen het aanschafbeeld. Jacobien Beeker van AOVC (Advies, Onderzoek, Vrouwelijk Consumentengedrag) : ,,Vrouwen hebben bij de aanschaf van een dienst of product in tachtig procent van de transacties een doorslaggevende stem, zo blijkt uit onderzoek’’.
 • Academie Kabul levert eerste vrouwelijke IT'ers af (Spits!, 8 april 2003). Zeventien studenten, onder wie zes vrouwen, kregen een diploma van de Netwerkacademie, een initiatief van automatiseerder Cisco en de Verenigde Naties.Voor de vrouwen betekent de bul nog meer, omdat vrouwen onder het Talibanregime niet naar school mochten en het hen verboden was te werken in overheids- of internationale organisaties.
 • Haarlem | Nieuwe campagne huiselijk geweld richt zich op allochtonen (persbericht gemeente Haarlem dd. 8 april 2003). Onder het motto ’Huiselijk geweld is niet normaal’ start op woensdag 14 april de 2e publiekscampagne van het project Geweld in het gezin, onder regie van de GGD Kennemerland..
 • Daphne van Paassen: Is vader een tweederangs moeder? (NRC Handelsblad, 7 april 2003, scholierenforum). Vader kan niet goed voor de kinderen zorgen. Hij kan het huis niet opruimen. Vader is een sukkel. Vinden veel vrouwen. En de overheid deelt die mening blijkbaar, gezien de aard van de huidige campagne 'mannen in de hoofdrol'. Start van een discussie.
 • Witte en mannelijke schoolbesturen. Vragen dd. 3 april 2003 van TK-lid Vendrik (SP) aan minster Van der Hoeven (OCW). Wat wil de minister doen om meer evenwicht te bereiken, bv. met taakstellende afspraken?

Gelijkebehandeling.nl:

(On)Gein

 • Plastest voor vrouwen (AD, 9 april 2003). Vervelend, mannen die naast de pot piesen als ze te veel gedronken hebben. Hier krijgen vrouwen de kans om in de schoenen van die beschonken kerels te gaan staan. Lukt het hen wel om goed te richten? Zie: Whose side are you on?dinsdag 8 april 2003

Nieuws:

 • Nieuwsbrief 109 van emancipatie.nl (3 t/m 8 april 2003) verschenen
 • Roelien Wierstra: Wein, Weib und Gesang. Het IIAV viert 8 maart ! (IIAV.nl, 8 april 2003)
 • News We Can Use, update April 8, 2003 
 • Maria Hendriks: Basiswet kinderopvang uitgesteld tot januari 2005 (De Volkskrant, 8 april 2003). De invoering van de Basiswet Kinderopvang is door het kabinet opnieuw een jaar uitgesteld, nu tot 1 januari 2005. De ondernemers in de kinderopvang zijn boos dat ze na vijf jaar overleggen nog langer in onzekerheid zitten.
 • Afke Balk-Karssenberg: Dankbare ongehuwde moeders (Nederlands Dagblad, 8 april 2003). Hoe gaan mensen tegenwoordig in orthodox-christelijke kring om met meisjes die zwanger raken zonder dat ze getrouwd zijn ? Direct betrokkenen vertellen over hun ervaringen - de meesten op verzoek onder een schuilnaam.
 • Gijs Herderschee: Aftrap in het gevecht om het ambtenarenpensioen (Volkskrant, 8 april 2003). ABP zit in grote financiële problemen. Premie omhoog? Prepensioen afschaffen? Veringa (OCW) acht een ruil mogelijk waarbij het deel van het pensioen dat door de AOW wordt gedekt, wordt verlaagd en het nabestaandenpensioen wordt geschrapt. Maar dat heeft ook bezwaren, weet Sjerps (VNG): ''Vrouwen leven leven langer en hebben vaak kleinere pensioenen. Als hun man, gepensioneerd ambtenaar, overlijdt, zou ook het inkomen grotendeels wegvallen.''
 • GertJan van Wijk: Blunder bij intrekken subsidie (Amersfoortse Courant, 8 april 2003). B en W van Leusden blijken geblunderd te hebben bij het intrekken van de emancipatiesubsidie aan het Vrouwencentrum in Leusden. Ze hebben er de gemeenteraad noch het centrum zelf over geďnformeerd.
 • John Volkers: Nederlanders geven steeds meer geld uit aan sport (Volkskrant, 8 april 2003). Rapportage Sport van het SCP: Het percentage sporters onder de bevolking steeg in twintig jaar, van 1979 tot 1999, van 53 naar 65%. Vooral vrouwen gingen meer aan sport doen: plus 16%.
 • Tijd rijp voor een vrouwenkabinet. Dinsdagavond 8 april onthult Patricia Collette, voorzitter van de Vrouwen Alliantie, in het programma Barend & Van Dorp de namen van het vrouwenkabinet (RTL4, 22:30 uur)
 • Crisismaatregel tegen huiselijk geweld (Ministerie van Justitie, persbericht 7 april 2003). In Nederland bestaat voldoende draagvlak voor een crisismaatregel waarmee de pleger van gezinsgeweld het huis uit kan worden geplaatst. Politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, reclassering en andere partners die betrokken zijn bij de aanpak van geweld achter de voordeur, geloven dat een dergelijke maatregel effectief kan zijn. Voorwaarde is dat tegelijkertijd goede hulpverlening wordt geboden en dat de ketenpartners goed samenwerken. Vandaag zond minister Donner van Justitie dit onderzoek naar de Tweede Kamer:
  • Dr. Katinka Lünnemann en mr. Annuska Overgaag: De pleger het huis uit. Knelpunten bij crisisinterventie en juridische mogelijkheden tot uithuisplaatsing van plegers van geweld binnenshuis. Verwey-Jonker Instituut, januari 2003.
 • Helft van de werknemers werkt meer dan 40 uur (Nu.nl, 7 april 2003). Uit een opiniepeiling van Monsterboard.nl is gebleken dat bijna de helft van de werknemers in Nederland meer dan 40 uur per week werkt. Een op de tien werkt zelfs meer dan 50 uur per week. Aan de peiling werkten 4000 werknemers mee.
 • Rapportage Sport (persbericht Sociaal en Cultureel Planbureau, 7 april 2003). De sportdeelname onder vrouwen ligt inmiddels hoger dan onder mannen. Wel nemen mannen vaker deel aan team- en wedstrijdsporten. En: Twee maal zoveel mannen als vrouwen zijn als vrijwilliger actief in de sport. De besturen van Nederlandse sportverenigingen bestaan voor 74% uit mannen; 1% is allochtoon.
 • Geen enkele vrouw in provinciebestuur (Eindhovens Dagblad, 7 april 2003). Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) treedt op 24 april zeer waarschijnlijk aan zonder vrouwelijke gedeputeerde. Dat is voor het eerst sinds vele jaren.
 • CDA mikt op alternatieven embryonaal stamonderzoek (Spits!, 7 april 2003). CDA-rapport Humane Biologie: handhaving van het verbod op klonen. Het is tegen het advies van de Gezondheidsraad om zwangere vrouwen massaal te laten screenen op het Downsyndroom ('mongooltje'). Het CDA is niet tegen een vrijwillige test, maar voelt niets voor een ,,bevolkingsonderzoek''.
 • Kap de bureaucratie rond de kinderopvang (D66, persbericht 3 april 2003). De door D66 voorgestelde Wet Basisvoorziening Kinderopvang, die ouders zelf de touwtjes in handen geeft in de kinderopvang, wordt door het demissionaire kabinet op de lange baan geschoven. D66 wil van minister De Geus de garantie dat van uitstel geen afstel komt.maandag 7 april 2003

Nieuws:
zaterdag 5 april 2003

Nieuws:

 • CDA en PvdA gaan driftig op vrouwenjacht (Rotterdams Dagblad, 4 april 2003). Nog twee weken, voorspelden de informateurs deze week. Dan moet de inhoud van het regeerakkoord vaststaan. Daarna kunnen CDA en PvdA gaan onderhandelen over de verdeling van de ministersposten. De ogen zijn vooral gericht op vrouwelijke kandidaten.

emancipatie.pagina.nl:

Actueel > Tijdschriftenrek:
vrijdag 4 april 2003

Nieuws:

 • Nieuwe internetsite helpt bij realiseren gelijke kansen vrouwen en mannen  (Ministerie van SZW, persbericht 4 april 2003). Bedrijven en instellingen die vrouwen en mannen gelijke kansen willen geven in hun loopbaan, kunnen vanaf deze week voor informatie terecht op de internetsite www.mixed-equal.nl. De site is onderdeel van het Equalproject ''Mixed - naar een betere m/v-balans op het werk'' van staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Tynke Landsmeer: Mag een coach mee onder de douche? (De Volkskrant, 4 april 2003). Seksuele intimidatie in de sport is een taboe. De drempel om aangifte te doen is bovendien veel te hoog, vooral wegens de angst voor negatieve publiciteit. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het symposium van NOC*NSF ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van de poule vertrouwenspersonen en adviseurs binnen de sportkoepel.

Nieuwsarchief:

Tweede Kamer:

emancipatie.pagina.nl:

 • Seksuele intimidatie in de sport (NOC*NSF, sport.nl)
 • mixed-equal.nl, samenwerkingsproject van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (Ministerie van SZW)en zeven expert-organisaties, gericht op bedrijven en organisaties. Daarbinnen gaat het om vrouwelijke werknemers čn om leidinggevenden en personeelsfunctionarissen.

gelijkebehandeling.nl:

Een bepaald geslacht


 
donderdag 3 april 2003

Nieuws:

 • Frederik van Lookeren Campagne: Koffie basis sociale leven (Haagsche Courant, 3 april 2003). Wout en Clara van Hoof voerden vele projecten uit in o.m. Ethiopië. Hoewel Wout de officiële aanstelling had, is een van de succesvolste projecten opgezet door Clara: meisjes maken kunst van bananenbladeren, met grote orders uit Europa.
 • Peter van Lierop: Schrijnend portret van Ierse vrouwenhaat (Utrechts Nieuwsblad, 3 april 2003). In1996 werd in Ierland het laatste internaat gesloten van de Zusters van de Heilige Magdalena. In de jaren zestig, de tijd dat Peter Mullans film The Magdalene Sisters speelt, bestonden er nog tientallen van zulke tehuizen. Wie daar als meisje naar binnen ging, mocht gevoeglijk alle hoop laten varen.
 • Minder baby's door neergang economie (AD, 3 april 2003). Mensen stellen niet alleen de aankoop van luxe goederen, maar ook het krijgen van kinderen uit. Het aantal geboorten - in topjaar 2000 nog 207.000 - zal de komende jaren sterk dalen tot onder de 180.000 (cijfers CBS).
 • Martin van der Laan: Menselijk | Met geweld verheffen wij ons tot man (Trouw, 3 april 2003, tijdelijke link). De mens is geen slaaf van zijn genen, maar evenmin de regisseur van zijn eigen gedrag. Het is een spel van twee factoren: zonder omgeving komt de erfelijke code niet tot leven.

Nieuwsarchief:

 • Hulpverlening aan mishandelde allochtone meisjes. Antwoord dd. 2 april 2003 van staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) op vragen van TK-lid Tonkens (GroenLinks). De hulpvraag onder deze groep is niet explosief gestegen. De bureaus Jeugdzorg en de vrouwenopvangorgansaties gaan na hoe de opvang het best kan worden geregeld. Een specifieke subsidieregeling ligt niet in de rede.
 • Gebrek aan opvangmogelijkheden voor allochtone vrouwen. Antwoord dd. 2 april 2003 van staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) op vragen van TK-leden Dittrich en van der Ham (D66). Instelling van een specifiek steunpunt voor jonge allochtone slachtoffers van huiselijk geweld is niet wenselijk; er zijn al de nodige meld- en informatiepunten. Het onderzoek naar de instroom van allochtone vrouwen (verwacht: 1 juli 2003) zal aanknopingspunten geven voor nader beleid.
 • Provincie verwaarloost emancipatie (Friesch Dagblad, 2 april 2003). De provincie Fryslân faalt als het gaat om emancipatie. De afgelopen zes jaar heeft ze steeds minder aandacht voor emancipatie gekregen. Het voornemen om bij alle nieuwe plannen aan vrouwenbelangen te denken, heeft nauwelijks effect gehad.
 • Emancipatiebeleid opgenomen in nieuw welzijnsplan (persbericht Gedeputeerde Staten Fryslan, 2 april 2003). De provincie Fryslân gaat haar emancipatiebeleid verder onderzoeken en uitwerken in het Sociale Beleidskader. Aanleiding is de Évaluatie Emancipatiebeleid Fryslân 1996- 2002.
 • Werken met SGP kan best (Provinciale Zeeuwse Courant, 28 maart 2003). De SGP wordt door de PvdA niet beschouwd als een natuurlijke bondgenoot. Hun standpunten over de actieve deelname van vrouwen aan politiek zijn volledig tegengesteld. Toch waren het juist de dames in de Zeeuwse PvdA die de deur naar de SGP voor deelname aan het college van Gedeputeerde Staten openhielden.
 • Christl Visser: Emancipatie en Turkish Delight (Haagsche Courant, 10 maart 2003). Tegenwoordig mag er worden gelachen op emancipatiebijeenkomsten. Een roze tuinbroek draagt niemand meer, maar de ferme taal van vroeger is gebleven. ''Strijdbaar zijn! Samen sterk!''.

Actueel > Agenda:

Actueel > Tijdschriftenrek:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]