donderdag 22 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 April 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2003
 >  APRIL 2003 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF APRIL 2003

donderdag 24 april 2003

Nieuws:

 • ''Allochtone meisjes gaan de schaamte voorbij'' (Spits!, 24 april 2003). Een groeiende groep allochtone vrouwen gaat zich de komende jaren in snel tempo verzetten tegen onderdrukking door allochtone mannen. Deze emancipatiegolf zal met veel meer conflicten gepaard gaan dan de tweede golf in de jaren zestig. De eerste tekenen zijn al zichtbaar, stelt seksuoloog J. Frenken.
 • Corine van Zuthem: Nederland is moe (Rotterdams Dagblad, 23 april 2003). Nederland is moe. De helft van alle vrouwen tussen de 15 en 64 jaar klaagt over vermoeidheid, bij de mannen is dat een derde. Vooral jonge, hoogopgeleide vrouwen zijn afgemat.
 • Lancering Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs. Op donderdag 24 april gaat de website van het Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs de lucht in. Via www.vrouwenstudiesgeneeskunde.nl kunnen onderwijsmakers van de medische faculteiten en andere geïnteresseerden onderwijsmateriaal raadplegen of downloaden om daarmee hun eigen onderwijs seksesensitiever te maken.
 • Doek tegen opwaaiende tennisrokjes (Rotterdams Dagblad, 24 april 2003, tijdelijke link). Rijkswaterstaat heeft tennisvereniging De Pelikaan in Zwolle een groot doek aangeboden om de tennisbanen langs de snelweg A28 af te schermen. De vereniging en de Zwolse afdeling van verkeersorganisatie 3VO vrezen gevaarlijke situaties, omdat weggebruikers ruim zicht hebben op de spelers en daarmee ook op opwaaiende tennisrokjes van dames op de baan.
 • Ayaan Hirsi Ali niet vervolgd (Volkskrant, 24 april 2003). Volgens de officier van justitie ligt in de kritiek van Hirsi Ali 'geen conclusies besloten ten aanzien van moslims en wordt de waardigheid van hen als groep niet miskend'.
 • Hirsi Ali niet vervolgd voor ''belediging'' Mohammed (Trouw, 24 april 2003). Het Openbaar Ministerie noemt  als overwegingen om Hirsi Al niet te vervolgen:  Mohammed zelf leeft niet meer en er is geen naaste familie van de islamitische profeet die zich namens hem beledigd kan voelen. Omdat Mohammed daarnaast geen god is, mag je over hem zeggen wat je wilt.
 • De SGP mag niet meeregeren (Hoofdredactioneel commentaar van Trouw, 24 april 2003). Deze partij hangt het theocratische ideaal aan: zij wil een natie op orthodox-protestantse grondslag en is dus tegen de vrijheid van godsdienst is.  Daarnaast duldt zij geen vrouwen in het publieke ambt. Vrouwen mogen wel meepraten over politieke zaken, maar niet meebeslissen en geen functies vervullen. De SGP in de regering zou om te beginnen voor de meeste vrouwen een klap in het gezicht zijn.
 • Spelletjesindustrie ontdekt vrouwelijke gamer (MKB-net nieuwsbericht, 24 april 2003). De spelletjesindustrie voor volwassenen richt zich niet enkel meer op mannen. Langzamerhand komen er meer vrouwvriendelijke computergames. Niet uit emancipatie-overwegingen, maar gewoon uit winstbejag, want de markt van vrouwelijke gamers groeit.
 • Prijzen van kinderdagverblijven met 10 procent gestegen (Ministerie van SZW, persbericht 23 april 2003). De prijzen van de kinderdagverblijven zijn dit jaar met 10 procent gestegen ten opzichte van 2002. De prijs van de buitenschoolse opvang is met 5 procent en de prijs van de opvang door gastouders met 9 procent gestegen. De prijsstijgingen liggen ruim boven de gemiddelde prijsstijging over 2002 van 3 procent. Demissionair staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst erop dat een aantal kinderopvanginstellingen de prijzen verhoogt om op een marktconform prijsniveau te komen. Vooruitlopend op de Wet basisvoorziening kinderopvang maken deze instellingen in deze fase een omslag van welzijnsinstelling naar marktpartij. Zie ook:
 • Gemengd huwelijk niet populair (AD, 23 april 2003). Het CBS: Huwelijken tussen Nederlanders en Turken of Marokkanen komen nog steeds zelden voor. Bijna driekwart van dergelijke gemengde huwelijken wordt binnen tien jaar ontbonden.

Actueel > Agenda:

emancipatie.pagina.nl:
woensdag 23 april 2003

Nieuws:

 • Zalm ziet VVD niet goed met SGP regeren (NRC-Handelsblad, 23 april 2003). Zalm: Wens van de kleine christelijke partijen om de huidige euthanasie- en abortuswet terug te draaien is voor de VVD niet haalbaar. ''Hoe kunnen we aan buitenlanders uitleggen dat hier gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en homo's en hetero's is, terwijl dat geen gemeengoed is bij de SGP?''
 • Remkes wijst SGP als partner af (Parool, 23 april 2003). Remkes, vice-premier voor de VVD, meent dat de visie van de SGP op vrouwen samenwerking onmogelijk maakt. Zo is de partij tegen kiesrecht voor vrouwen. Remkes: ''Daartoe uitgedaagd, zie ik samenwerking in één kabinet niet zitten.''
 • Hirsi Ali wordt niet vervolgd (Parool, 23 april 2003). Het openbaar ministerie in Amsterdam:  VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali heeft geen strafbare feiten gepleegd met haar uitlatingen over de islam in dagblad Trouw in januari. Zij zal dan ook niet worden vervolgd voor die uitspraken (''Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran.'').
 • Liefde kent geen grenzen (CBS Webmagazine, 22 april 2003). Van de 20.000 personen die hun partner uit het buitenland haalden om te trouwen of samen te wonen waren er bijna 7.000 autochtoon. De meerderheid van de Turken en Marokkanen die hun partner laten overkomen behoort tot de eerste generatie.
 •  De plaats van autochtone vrouwen in een Jemenitisch ontwikkelingsproject.(promotie UvA van 22 april 2003). Marina de Regt onderzocht een bilateraal ontwikkelingsproject in Jemen waar de afgelopen vijftien jaar vrouwen zijn opgeleid tot gezondheidsvoorlichter (murshida). Betaald werk door vrouwen wordt in Jemen negatief gewaardeerd. Toch schiepen opleiding en werk nieuwe mogelijkheden voor zelfontplooiing, wat de vrouwen tot pioniers maakt, en ook tot pionnen.
 • Riskante abortussen in Nigeria (promotie UvA op 24 april 2003). Winny Koster laat zien dat vrouwen in Nigeria abortus niet als een methode van geboortenbeperking gebruiken, maar als een manier om hun ongewenste zwangerschap geheim te houden, om schaamte te voorkomen en voor de buitenwereld te kunnen blijven voldoen aan dominante waarden en normen.
 • Lisette van der Swaluw: Bosch Computerhuis wint emancipatieprijs (Brabants Dagblad, 19 april 2003). Het Computerhuis, waar ouders hun schoolgaande kinderen tussen 17.00 en 18.00 uur kunnen ophalen, maakt dat zorg en werk makkelijker gecombineerd worden. Het Computerhuis is bovendien een bindende factor in een pluriforme wijk.

Nieuwsarchief:

 • Women need widescreen for virtual navigation (New Scientist.com, 17 april 2003). Microsoft has found that women tend to be about 20 per cent slower than men when working out where they are in a computer-generated world. They found that women were just as good as men at virtual navigation when they had a large computer display. The gender difference simply disappeared, says Czerwinski.dinsdag 22 april 2003

Nieuws:

 • Marjan Agerbeek: Carrière | Deeltijdwijzer helpt mannen bij korter werken (Trouw, 22 april 2003). Om meer vrouwen in leidinggevende functies te kunnen benoemen, moeten mannen met managementbanen vaker in deeltijd werken. Dat doorbreekt de vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur van 60 uur per week werken, de carrière boven alles. Bedrijven zien echter meer in een psychologische aanpak van het zogeheten glazen plafond, zo blijkt uit ervaringen van het emancipatie expertisecentrum E-Quality.
 • Edwin Kreulen: Slechts rijke ouder kan straks crèche betalen (Trouw, 22 april 2003). Kinderopvang wordt onbetaalbaar voor mensen die weinig verdienen of van hun werkgever geen bijdrage krijgen in de kinderopvang, zo voorspellen de ouderorganisatie Boink en de grote opvangaanbieder Alcides.
 • Helga Kormos: Echtscheiding door keuze achternaam (AD, 22 april 2003). Sinds 1998 kunnen (aanstaande) ouders kiezen of ze hun eerste kind vaders of moeders achternaam geven. De evaluatie 'De gekozen achternaamvan het WODC is tevreden. Boor (CLWI) vindt dat te makkelijk: ,,Dat de naamskeuze snel en gemakkelijk verloopt, zegt niets over gelijkwaardigheid tussen de ouders bij dat proces.''
 • Wet basisvoorziening kinderopvang. Brief dd. 18 april 2003 van minister de Geus en staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van de nota naar aanleiding van het (Kamer)verslag en de nota van wijziging op de Wet basisvooziening kinderopvang. De nota's zelf zijn aan de brief gehecht.
 • Scenario's tegemoetkoming onderhouds- en verzorgingskosten kinderen. Brief dd. 18 april 2003 van minister de Geus en staatssecretaris Phoa aan de Tweede Kamer. Zij gaan in op 3 scenario's: het verzorgingsscenario, het arbeidsscenario en het gemengd scenario.maandag 21 april 2003

Nieuws:

Tweede Kamer:
zondag 20 april 2003

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:
zaterdag 19 april 2003

Nieuws:

 • Gerhard Wilts: Secretaresse kan slecht ''nee''zeggen (Nederlands Dagblad, 17 april 2003). In 35 landen is de derde donderdag van april secretaressedag. Bedrijfseconomoom Peter Buisman doet een boekje open over dit van oudsher typische vrouwenberoep. ''Een goede secretaresse kan talloze baantjes tegelijk aan''.

Nieuwsarchief:

 • [Herplaatst wegens fout bij eerdere publicatie] Enno de Graaff: Vrouwelijke consument anders benaderen (Friesch Dagblad, 8 april 2003). Hardnekkige beeldvorming: It’s a man’s world. In de praktijk bepalen vrouwen echter veel meer dan mannen het aanschafbeeld. Jacobien Beeker van AOVC (Advies, Onderzoek, Vrouwelijk Consumentengedrag) : ,,Vrouwen hebben bij de aanschaf van een dienst of product in tachtig procent van de transacties een doorslaggevende stem, zo blijkt uit onderzoek’’.
 • Martin van Amerongen: Het lichte vrouwtje van de economie (De Groene, 21 februari 1996). Waarom worden we zo godsgruwelijk geplaagd met al die reclames voor wasmiddelen en inlegkruisjes? Iedereen is ongelukkig met de vercommercialisering van de media: de kijker en de lezer, de kranten en de omroepen, de commerciëlen en de niet-commerciëlen. En zelfs de jongens en meisjes van de reclame.


Tweede Kamer:

 • Inmiddels verschenen de Handelingen d.d. 8 april 2003 van het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 april 2003 over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en de nota Een veilig land waar vrouwen willen wonen. Van de toen ingediende moties werd op 15 april aangenomen de moties nr. 100 (Hirsi Ali c.s.), 101 (Bussemaker c.s.) en 102 (Van Oerle-Van der Horst), waarvan de uitvoering overigens reeds door de regering was toegezegd. Belangrijkste is de motie-Hirsi Ali, waarin het kabinet wordt verzocht voor 1 september 2003 te komen met een plan van aanpak voor de preventie en bestrijding van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen, en een coördinerend bewindspersoon voor het beleid terzake aan te wijzen.

Donderdag 1 mei begint op Nederland 2 een wekelijks tv-programma (AVRO) met titel Vaders. Onderdeel van campagne Wiedoetwat.nl


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]