woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Ad Melkert
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  ARCHIEF  >  TK-VERKIEZINGEN 2002
 >  LIJSTTREKKERSDEBAT  >  AD MELKERT 
Lijsttrekkersdebat TK-verkiezingen 2002

AD MELKERT (PARTIJ VAN DE ARBEID)

18 maart 2002

Meer aandacht voor laagopgeleide- en migranten vrouwen

Thema's als ongelijke beloning, seksueel geweld, bevordering van politieke participatie zullen ook in de toekomst onze aandacht houden.

Rond arbeid en zorg is in de afgelopen jaren een flinke slag gemaakt. Maar meer is nodig. Allereerst een forse uitbreiding van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Op weg naar een toekomst zonder wachtlijsten met voor ieder kind goede opvang.

Ook een verlofverzekering is onontbeerlijk. Zorgverlof en ouderschapsverlof zouden in die verzekering ondergebracht moeten worden. Samen met fiscale stimulansen waardoor werk loont en tijd gespaard kan worden, en betere afstemming van school- en werktijden, kan zo het begin van een eigentijds levensloopstel ontwikkeld worden. Een stelsel dat jonge mannen en vrouwen in staat stelt de zorg voor kinderen te combineren met werk, zich te ontplooien en van deze activiteiten te genieten.

Een volgend kabinet moet ook zeker de nuttige lessen uit de experimenten dagindeling omzetten in beleid, zoals de opzet van dienstencentra, cultuurverandering en professionalisering van persoonlijke dienstverlening.

In het emancipatiebeleid moet meer aandacht komen voor laagopgeleide- en migranten vrouwen. De rol van allochtone vrouwen is cruciaal voor een samenleving waarin mensen daadwerkelijk samen leven. Bij de organisatie van taallessen, betaalde arbeid, maar bijvoorbeeld ook opvoedingsondersteuning en ouderenzorg zou veel meer uitgegaan moeten worden van wensen en capaciteiten van deze groep vrouwen.

Ook in het volgend kabinet zal een co÷rdinerend bewindspersoon voor emancipatiebeleid nodig blijven. Maar dat mag geen vrijstelling voor de anderen betekenen! Emancipatiebeleid is een verantwoordelijkheid van iedereen. Ministeries zullen daaraan herinnerd moeten worden. Het VN-Vrouwenverdrag biedt daarvoor goede aanknopingspunten.Meer over het lijsttrekkersdebat