dinsdag 26 januari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Overig
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2006  >  PROGRAMVERGELIJKING
 >  VERKIEZINGSPROGRAMMA  >  OVERIG 
Prostitutie en vrouwenhandel - geweld tegen vrouwen - asielbeleidProstitutie en vrouwenhandel


Geweld tegen vrouwen


Asielbeleid

Wat zeggen de programma's (niet?) Wat zijn knelpunten?

Prostitutie en vrouwenhandel

Prostitutie en vrouwenhandel blijken in de meeste verkiezingsprogramma's geen issue waar (veel) aandacht aan wordt besteed. De VVD volstaat met de zin dat mensensmokkel en mensenhandel wordt bestreden. De PvdA stelt dat slachtoffers worden beschermd en gemotiveerd om aangifte te doen. Zij krijgen bovendien toekomstgerichte hulp bij de terugkeer naar Nederland.

SP, GroenLinks en Christen Unie willen uitdrukkelijk een betere bescherming van slachtoffers. De Christen Unie gaat het verst, en wil prostitutiebezoek aan kennelijke slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting strafbaar stellen. Ook wil ze mensenhandelaren strenger bestraffen. Slachtoffers die willen getuigen tegen hun handelaars komen, zo vinden CU en ook GroenLinks, in aanmerking voor een verblijfsvergunning. De SP vindt dat slachtoffers in dat geval zelfs récht krijgen op een permanenete verblijfsvergunning.

De Christen Unie is de enige partij die ook het thema prostitutie behandelt. Zij bepleit voorlichting en preventie, op scholen bijvoorbeeld, maar ook in jeugdcentra en asielzoekerscentra. Ook wil ze hulp voor (ex-)prostituees, inclusief minderjarige meisjes en slachtoffers van loverboys. Een harde strafrechtelijke aanpak is volgens de CU nodig: herinvoering van het bordeelverbod,  en krachtdadige aanpak van exploitanten en klanten. 

  • Meer jongeren in de prostitutie (AD, 3 november 2006). Er zijn de eerste zeven maanden al meer meldingen in Rotterdam gedaan van jongeren die vermoedelijk onder dwang in de prostitutie werken dan over heel 2005. Het zijn veelal jonge meisjes die door zogeheten 'loverboys' worden verleid geld te verdienen met betaalde seks. PMW is tevreden over de verbeterde opvang voor slachtoffers. Maar het aanpakken van de daders laat te wensen over.
  • Sietsje Altink en Sylvia Bokelman: Rechten van prostituees (Amsterdam, De Rode Draad, oktober 2006). Een rapportage over de waarnemingen van De Rode Draad in het Nederlandse prostitutieveld, ruim vijf jaar na de opheffing van het algemeen bordeelverbod, en een pleidooi voor een Kaderwet voor de prostitutie (Prostitutiewet).
  • Marieke van Doorninck: Seksindustrie: Prostitutie is niet normaal, maar wel legaal (Trouw, 26 oktober 2006). Zes jaar na afschaffing van het bordeelverbod is het nog steeds bar gesteld met de positie van prostituees. Net als iedereen moeten zij veilig kunnen werken. Dat prostitutie geen normaal werk is, zoals Karina Schaapman stelt, betekent niet dat ze de voorstellen van GroenLinks om de positie van prostituees te verbeteren principieel kan verwerpen.

Geweld tegen vrouwen

(voor huiselijk geweld: zie bij gezinsbeleid)

In de meeste verkiezingsprogramma's schittert 'geweld tegen vrouwen' door afwezigheid. Uitzondering zijn CDA, PvdA en de Christen Unie. Het CA beperkt zich overigens tot de invloed van de media: programma's en clips met excessief geweld of vrouwonnvriendelijke inhoud worden niet of pas laat in de avond getolereerd. De PvdA noemt het probleem van de groepsverkrachtingen ('keiharde aanpak van jonge daders'), en een snelle berechting van verdachten van zeden- en geweldsmisdrijven. Ook de CU plaatst geweld tegen vrouwen in het kader van strafrecht: zware strafffen mogen als afschrikwekkend voorbeeld worden ingezet bij plegers van grove gewelds- en zedendelichten om de rechtsorde te herstellen en de samenleving te beschermen.

De VVD pleit voor een aparte minister van veiligheid, maar vermeldt bij de thema's die daaronder moeten gaan vallen geweld tegen vrouwen, of (een andere term) sociale veiligheid niet. Dagelijkse veiligheid, aldus de VVD, ligt dicht bij de burger en is gediend bij lokale aandacht, met name de burgemeester.

  • M. van Boxtel, N. van Klooster: Seks: Wie leert jongeren om 'nee' te zeggen? (Trouw, 19 juni 2006). Scholen zouden weerbaarheidstrainingen moeten geven over seks. Nu blijft de emotionele kant van seksualiteit onderbelicht. In de weerbaarheidstraining is het van belang dat jongens en meiden deels een aparte training krijgen. Daarin zal aandacht besteed moeten worden aan seksespecifieke thema’s. Jongens leren bijvoorbeeld het verschil tussen een plagend ’nee’ en een serieus ’nee’ van een meisje. En, heel belangrijk, meiden leren hoe ze duidelijk kunnen maken dat ze iets niet willen.
  • Eveline Brandt: Meisjesbesnijdenis opsporen en stoppen (Trouw, 24 maart 2005). De jeugdzorg is hét middel om gevallen van meisjesbesnijdenis en andere vormen van kindermishandeling op te sporen. Schoolkinderen moeten hiervoor vaker lichamelijk onderzocht worden, aldus de Commissie bestrijding vrouwelike genitale verminking. Vrouwelijke genitale verminking is verboden in Nederland maar komt wel voor. ,,Minstens vijftig keer per jaar'', schat de commissie.
  • Kim van Keken: 'Ik ga niet kijken of mijn buurmeisje besneden is' (Volkskrant, 24 maart 2005). Een nieuw advies over vrouwenbesnijdenis bepleit onder meer een meldingsplicht voor artsen. Maar Afrikaanse vrouwen in Nederland vinden dat niet ver genoeg gaan. Een meldingsplicht voor artsen is te theoretisch. 'Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Ik kan mijn beroepsgeheim niet schenden.' Betere voorlichting: 'We moeten alle Afrikaanse vrouwen vertellen wat het risico van besnijdenis is', zegt de arts Abdulrehman. 'Ze moeten weten wat de medische en psychische gevolgen zijn. Dat wisten wij ook niet voordat we naar Nederland kwamen.'

Asielbeleid

Geen der partijen besteedt in het kader van asielbeleid specifieke aandacht aan de positie van vrouwen.
  • Kim van Keeken: 'Een mening hebben leer je niet zo snel af' (Volkskrant, 25 oktober 2006). Uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoeksters kunnen best terug, vindt minister Verdonk. Maar, zegt Marwa (13), zeven jaar hier, vrouwen zijn daar minderwaardig. Er komt actie. ... Mina Shenwari (19) heeft twee weken geleden een negatief besluit gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). ‘Zie je mij al in Afghanistan?’ De mbo-scholiere (in spijkerbroek, strakke blouse en met iPod om haar nek) zwaait nog eens met haar lange zwarte haren. ‘Daar moet ik thuiszitten en trouwen met iemand die ik niet kan uitkiezen.’
  • 'Nederlands asielbeleid is ziekmakend' (Volkskrant, 23 oktober 2006).  De politiek moet kinderrechten en de rechten van vrouwen boven het vreemdelingenrecht stellen. Het huidige asielbeleid is ziekmakend,’ aldus professor Ivan Wolffers van het VU Medisch Centrum. Het huidige asielbeleid houdt ook te weinig rekening met vrouwelijke asielzoeksters die zijn verkracht. ‘Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de asielzoeksters een verhaal van seksueel misbruik heeft in het land van herkomst’.