maandag 25 januari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 programvergelijking
 politieke issues
 verkiezingsprogramma
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2006  >  PROGRAMVERGELIJKING 
EMANCIPATIE IN VERKIEZINGSPROGRAMMA'S

Wat moet je als vrouw of man weten voor je gaat stemmen?
Wat willen de politieke partijen? En: waar zwijgen ze over?

Vanuit deze invalshoek inventariseert emancipatie.nl dezer dagen een aantal emancipatiepunten in de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste politieke partijen.
Emancipatie als zodanig is geen politiek issue meer, zoveel is wel duidelijk. Maar centrale politieke thema's als  participatie, vergrijzing en zorg, en gezinsbeleid zijn bij uitstek emancipatie-relevant: ze hebben belangrijke gevolgen voor emancipatie-doelstellingen. Daarom lichten we voor deze issues de emancipatie-relevantie nog eens expliciet toe.

Participatie

Vergrijzing en zorg

Gezinsbeleid

Overig

Relatie met emancipatie

Relatie met emancipatie

Relatie met emancipatie

     --

 In de verkiezingsprogramma's

In de verkiezingsprogramma's

In de verkiezingsprogramma's

In de verkiezingsprogramma's

Verkiezingsprogramma's (definitief, zoals gepubliceerd):

CDA Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar / of verkorte versie
PvdA Samen sterker. Werken aan een beter Nederland
VVD Voor een samenleving met ambitie! 
SP Een beter Nederland, voor hetzelfde geld
GroenLinks Groei Mee!
D66 Het gaat om mensen! (link hersteld)
Christen Unie

Duurzaam voor elkaar 

Verkiezingsprogramma's (persberichten bij de concepten):

 • Meer ruimte voor gezin en investeren in duurzame samenleving. Presentatie concept-verkiezingsprogramma Christen Unie, 5 september 2006. De ChristenUnie zet in het verkiezingsprogramma ‘Duurzaam voor elkaar’ met 1 miljard stevig in op kinderen, gezinnen en onderwijs. De partij investeert in betere arbeidskansen voor jongeren, oudere werknemers, langdurig werklozen, herintreders en gehandicapten. Ook: De kinderbijslag gaat omhoog en ouders krijgen volledige keuzevrijheid via het zogenaamde kindgebonden budget. Hiermee kan men zelf uitmaken door wie de kinderen worden opgevoed of opgevangen. En: verhoging van de korting voor alleenstaande ouders (100 mln).  Prostitutie met slachtoffers van mensenhandel wordt strafbaar
 • Nederland weer vrij en vrijzinnig. Presentatie conceptverkiezingsprogramma D66, 5 september 2006. Hieruit: Er moeten meer mensen aan het werk; jonge mensen die nu geen stageplaats kunnen vinden, ouders die geen betaalbare kinderopvang hebben en ouderen die nog de energie hebben om, wellicht in een tweede loopbaan, door te werken. D66 pleit voor gratis kinderopvang voor werkenden, het afschaffen van de ‘thuiszit bonus’ en het zeer geleidelijk verhogen van de AOW leeftijd naar 67 jaar.
 • Groei mee! Presentatie van het concept-verkiezingsprogramma van Groen Links, 4 september 2006. Onder de 10 belangrijkste resultaten die GL wil boeken: meer dan de helft van de vrouwen wordt economisch zelfstandig (is nu 40%). Uit de 10 belangrijkste maatregelen: Kinderopvang wordt gratis voor ouders én werkgevers. Vaders en moeders krijgen ruimer zorgverlof.
  • Groei mee. Concept-verkiezingsprogramma van Groen Links, 4 september 2006
 • Samen Sterker. Werken aan een beter Nederland. Presentatie dd. 3 september 2006 van het ontwerp-verkiezingsprogramma van de PvdA. Kinderen staan met stip op 1. De PvdA wil dat de kwaliteit van de kinderopvang beter wordt. Ouders die werk en zorg willen combineren, kunnen drie dagen per week gratis gebruik maken van kinderopvang.
 • SP presenteert concept-verkiezingsprogramma: een beter Nederland voor hetzelfde geld (SP, 31 augustus 2006). Hieruit: Als de SP gaat meeregeren verdwijnt de no-claimkorting en worden ziektekostenpremies inkomensafhankelijk, evenals als de kinderbijslag.
 • Tweede Kamerfractie VVD presenteert concept- verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Mark Rutte: Kansen voor iedereen.
  • Voor een samenleving met ambitie. Concept-verkiezingsprogramma van de VVD, 28 augustus 2006. Hieruit onder meer: Kinderopvang gratis voor werkende ouders. Discriminatie is altijd verboden. Bezuinigingen in de zorg door meer efficiency. Beperking WW tot 19 maanden.
 • 'Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar'. Het verkiezingsprogramma is consistent en herkenbaar’, zei lijsttrekker Jan Peter Balkenende tijdens de presentatie van het concept programma, 23 augustus 2006.
  • Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar. Concept-verkiezingsprogramma van het CDA. Hieruit onder meer: kinderbijslag en kindertoeslag gaan omhoog. Bevorderen van participatie van ouderen, allochtonen, vrouwen en mensen aan de onderkant van de samenleving. Bezuinigingen in de zorg.