zondag 17 januari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 debat
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2006  >  DEBAT 
Jaco van Lambalgen presenteert:
REACTIES OP CAMPAGNE-UITSPRAKEN

 

Femke Halsema: Weg met de aanrechtsubsidie!
(15 november 2006)
Balkenende: ik ben nooit thuis
(8 november 2006)
Rutte: werkloos 50+? omscholingsplicht en 18 maanden uitkering
(1 november 2006)


Femke Halsema (GroenLinks): 'Gelijkwaardigheid en een vrije keuze van mannen en vrouwen in een modern gezin betekenen dat er geen subsidie plaatsvindt voor het thuisblijven. De aanrechtsubsidie moet worden afgeschaft'  (Algemene Politieke Beschouwingen, oktober 2006)

Commentaren
van:
Carmen Breedveld (vice-voorzitter Pafemme): 'Thuiszitten niet belonen!' Hans Spekman (kandidaat PvdA): 'Luie oplossing' Lilian Callender (kandidaat VVD): 'Gemeenten en bedrijven moeten bijspringen'

‘Thuiszitten niet belonen’   Carmen Breedveld is directeur van het recruitment bureau Team Care, en vice-voorzitter van Pafemme, de stichting die meer zwarte en migrantenvrouwen aan het werk wil helpen.

‘Er moeten de komende jaren echt meer mensen aan het werk gaan. Bij ons recruitmentbureau voelen we de druk vanuit de markt al toenemen, terwijl de grote uitstroom van arbeidskrachten door de vergrijzing nog niet eens begonnen is. Als we willen dat méér mensen werken, moet de politiek thuiszitten niet belonen. Ik ben er dus voor om die overdraagbare heffingskorting af te schaffen.

minder huiverig om kinderen naar opvang te brengen
Tegelijkertijd moeten we dan wel de wet- en regelgeving aanpassen, om het voor vrouwen lonend te maken aan het werk te gaan. De regels gaan nu nog te veel uit van het kostwinnersmodel, daar moeten we vanaf!
Vrouwen moeten veel minder huiverig worden om hun kinderen naar de opvang te brengen: het lijkt wel alsof vrouwen in Nederland vinden dat ze alles zelf het beste kunnen. Tegen allochtone vrouwen zeg ik soms dan ook: integreer níet! Daarmee bedoel ik: hou vast aan de cultuur van je vaderland waarbij vrouwen gewend zijn zelf de kar te trekken!

regels veranderen
Maar dan moeten de regels wel veranderen. Het moet makkelijker worden een eigen bedrijfje te beginnen, zonder geremd te worden door het bestaande woud van vergunningen. En het moet makkelijker worden mensen te ontslaan. Nu is het vooral voor kleine bedrijven nauwelijks lonend om iemand van boven de 45 jaar aan te nemen, omdat het ontzettend duur is zo iemand te ontslaan. Dat kan bij een klein bedrijf het faillissement betekenen.

voorbeelden
Bij Pafemme willen we allochtone vrouwen via coaching-projecten helpen. Als minister Verdonk (Integratie) zegt dat ze aan het werk moeten, denken ze: ‘Zíj heeft makkelijk praten, zíj is minister’. Maar als een vrouw uit hun eigen groep, die zelf ook heeft thuis gezeten, moslim is en een hoofddoek draagt, laat zien dat het kán, geeft dat een enorme ‘push’. Veel meer gemeenten dan we dachten zijn in de projecten met die zogeheten Particpatie-teams  geïnteresseerd.’

'Luie oplossing!’ Hans Spekman is oud-wethouder sociale zaken in Utrecht, en staat zeventiende op de kandidatenlijst van de PvdA.

Straffen werkt niet
‘Het heeft geen zin om mensen te stráffen omdat ze niet werken. Afschaffing  van de heffingskorting betekent dat een gezin waarvan één van de partners thuiszit 2000 euro verliest. Dat werkt niet. Je kunt beter mensen verléiden om aan het werk te gaan, en werk aantrekkelijk maken, met een werkbonus bijvoorbeeld. Allereerst moet de kinderopvang verbeteren, ouders moeten hun kinderen met een gerust hart achterlaten. De kwaliteit is de laatste jaren achteruit gehobbeld: kijk alleen naar de omvang van de groepen! Dat moet dus echt beter. Opvang gaat óók over kinderen in de lagere school leeftijd. Neem de studiedagen waardoor kinderen plotsklaps vrij zijn. Het zijn toch vaak de vrouwen die dat opvangen.

werkbonus
Ik geloof zelf heel sterk in het geven van een werkbonus, bijvoorbeeld 500 euro, zodat het voor mensen vanuit de bijstand aantrekkelijk wordt om te werken. Dat moet je landelijk regelen. Het is voor gemeenten bijna ondoenlijk zelf zo’n inkomensbeleid te voeren, heb ik als wethouder helaas gemerkt.

en ook: eigen bedrijf, taallessen
Je moet meer tijd krijgen om je als zelfstandig ondernemer te vestigen. Het blijkt dat vooral vrouwen die ouder zijn dan 45 jaar een eigen bedrijf beginnen. Dat moet in ieder geval eenvoudiger worden.
Er moeten ook meer taallessen komen voor allochtone vrouwen. Taal is een enorme barrière. Het is niet logisch dat het kabinet op taallessen bezuinigd heeft, en zich richt op vrouwen die in de bijstand zitten. Wat moeten die vrouwen dan van wie de man wél een baan heeft? Die willen graag meedoen in de maatschappij. Dat bleek wel in Utrecht waar we speciale ontmoetingsdagen voor allochtone vrouwen organiseerden.
Als je zulke maatregelen niet neemt, is het schrappen van de aanrechtsubsidie een heel luie maatregel, in feite niet meer dan een botte bezuiniging.’

‘Gemeenten en bedrijven moeten bijspringen’    Lilian Callender is directeur School of Economics in Haarlem, nummer 27 op de kandidatenlijst van de VVD en oud-lid van de commissie Pavem.

financiële prikkel
‘Het afschaffen van de overdraagbare heffingskorting is goed voor de emancipatie. Het is een financiële prikkel en dat is goed. Ik denk dat veel werkende mannen het belastingvoordeel automatisch toerekenen aan hun eigen inkomen. Zij hebben helemaal niet door dat het een tegemoetkoming is voor hun vrouw die zorgt dat het thuis allemaal gladjes verloopt.

gratis kinderopvang
Natuurlijk is het schrappen van het belastingvoordeel niet het enige instrument om arbeidsparticipatie te bevorderen. Ik ben heel trots dat mijn partij in haar programma een pakket aan maatregelen heeft staan, zoals het gratis maken van de kinderopvang en het verlagen van de belastingen. Daarmee zorgt de VVD dat het gezinsinkomen niet omlaag gaat èn stimuleren we de arbeidsparticipatie.

fors meer geld voor taalprojecten
Allochtone vrouwen en tienermoeders hebben een tekort aan opleiding. Zij hebben taal –en inburgeringscursussen nodig, anders kun je inderdaad alleen maar thuis zitten. Nu spreken importbruiden geen Nederlands, hebben ze geen netwerk, maar worden ze wel geacht hun kinderen in Nederland op te voeden met Nederlandse normen en waarden. En dat kunnen ze niet.
Er moet dus fors meer geld naar taalprojecten. Maar dat is niet alleen een zaak van het Rijk. Ook gemeenten moeten de vrouwen in hun regio bereiken en aanzetten cursussen te volgen, en het bedrijfsleven moet zich inzetten om deze vrouwen een kans te geven. 

kiezen om thuis te zitten? Dan geen beroep op collectieve voorzieningen!
Natuurlijk zijn er vrouwen die er voor kíezen om thuis te zitten. Ik ben liberaal genoeg om te zeggen: als iemand daarvoor kiest dan moet je hem of haar absoluut niet dwingen. Dat is zijn of haar keus. Maar dan moeten ze ook geen beroep doen op collectieve voorzieningen.’


Balkenende: ik ben nooit thuis (ND, 28 oktober 2006). Premier Balkenende (50) heeft nauwelijks tijd voor zijn gezinsleven. ,,Ik eet bijna nooit thuis’’, bekent hij. Altijd weer roept de plicht. Altijd gaat ‘het landsbelang’ voor het persoonlijk belang. Het CDA beschouwt zich als gezinspartij, maar voor Balkenende heeft de politiek vooralsnog voorrang.

Commentaren
van:

Brigitte van der Burg (kandidaat VVD):
'Creatiever zijn!'

Trude Maas (Eerste Kamer PvdA):
'Beetje dimmen'
Joop Schippers (hoogleraar):
'Ondoordacht'
Jos Nijhuis (voorzitter Ambassadeursnetwerk 2006):
'Completer mens'


'Creatiever zijn' . Brigitte van der Burg is op de vierde plaats hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst van de VVD en runt haar eigen adviesbureau Britburg Advies BV.

boodschap zou moeten zijn dat er veel meer mogelijk is
'Het voorbeeld dat Balkenende neerzet is belangrijk. Hij zegt geen tijd te hebben voor zijn gezin. Dat is wel iets héél anders dan minister Zalm, die een paar jaar geleden zei dat af en toe op tijd thuis wilde zijn om met zijn kinderen te eten. En terècht. Ik kom in mijn werk ook steeds vaker mannen tegen die zeggen dat ze op tijd weg moeten om de kinderen op te halen.
De boodschap zou juist moeten zijn dat er veel mogelijk is. Het zou al veel schelen als méér mensen kiezen voor het 4-4 model : een man en vrouw die kinderen hebben werken allebei vier dagen. Als de hele drukke spitsuur-periode in het gezin voorbij is, en zij dus in de veertig zijn, moeten ze de volgende stap in hun carrière kunnen maken.
We moeten echt àf van het idee dat je carrière bij je veertigste stopt. Dat is een rare gedachte, zeker als we nu steeds langer moeten doorwerken.

organisatie, planning en creativiteit
Er is wel een aantal functies in politiek en bedrijfsleven waar het echt niet anders kan, waarin mensen voltijds moeten werken. Dat is dan ook wel veel méér dan die 40 uur. Daar valt de functie van premier ook onder.
Tòch: met organisatie, planning en een beetje creativiteit kun je heel veel doen om af en toe je gezin nog eens te zien. Ik heb zelf ook jaren zo gewerkt, dat ik één dag thuis was bij de kinderen. Als ze dan op bed lagen ging ik ’s avonds van 8 tot 12 nog offertes zitten maken.

Ik kan me best voorstellen dat het CDA zegt: we moeten terug naar die 40-urige werkweek. als nu blijkt dat we te weinig mensen hebben. Tenslotte zijn we daarom ooit naar de 36-urige werkweek gegaan. Maar het moet niet verplícht worden. Je moet mensen zélf laten kiezen hoeveel ze willen werken.’


‘Beetje dimmen’
   Trude Maas
is Eerste Kamerlid voor de PvdA en president van de Hay Vision Society, een trendwatcher op het gebied van human rescources. Zij geldt als één van de machtigste zakenvrouwen.

40-urige werkweek: paradoxale boodschap
‘Met de uitspraak van Balkenende en de plannen van het CDA om de 40-urige werkweek opnieuw in te voeren, geven de christendemocraten een heel paradoxale boodschap aan kiezers. Het CDA wil èn economische zelfstandigheid van meer vrouwen, èn veertig uur werken als norm, èn mensen die hun verantwoordelijkheid nemen als mantelzorger èn mensen die actief zijn in het verenigingsleven. Dat kan niet allemaal tegelijk. Laat mensen toch zelf kiezen hoe ze willen leven en hoe lang ze willen werken.

kwaliteit van leven is slecht tijdens zo'n baan
Ik denk wel dat er bepaalde banen zijn in de top van het bedrijfsleven en de politiek die je niet in deeltijd kan doen. Daar wil ik niet flauw over doen. Ik zou het onzin vinden om voor een parttime premier te pleiten. De kwaliteit van leven is slecht tijdens zo’n baan. Ik zie ook vaak dat als mensen aan de top van de politiek of het bedrijfsleven stoppen, ze er binnen een jaar drie jaar jonger uitzien.
Je moet er ook het karakter voor hebben, een beetje ijdel zijn, de lol van zo’n baan inzien. Je moet een deel van je ontspanning vinden in de verplichtingen zelf:  het bijvoorbeeld leuk vinden om aan een staatsbanket met de Jordaanse koning te zitten. Aan de andere kant: je kunt het ook zo druk maken als je zelf wil. Als ik zou wíllen, kan ik zeven dagen per week Eerste Kamerlid van de PvdA zijn, maar dat doe ik dus niet.

Baan als roeping? 100 uur werken? Beetje dimmen!
Wat mij betreft mag Balkenende een beetje dimmen als hij praat over zijn baan als een roeping en dat hij zo nodig 100 uur per week moet werken. Het woord roeping toont aan dat hij is gaan zweven inmiddels. Gevaarlijk. In zo’n functie moet je ervoor zorgen dat je eerlijke feedback krijgt, niet in de subcultuur van de het leven aan de top blijft hangen en niet alleen omringd wordt door ja-knikkers en tassendragers. Dat geldt ook voor Balkenende.’


‘Ondoordacht’
    Joop Schippers
is hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie aan de Universiteit van Utrecht.

premierschap kan je ook in deeltijd doen
‘Wat Balkenende zélf met zijn vrouw afspreekt over de zorg voor hun dochter, dat is voor hen aan de keukentafel. Het gaat mij om het maatschappelijk effect van zijn uitspraak, om de vanzelfsprekendheid dat je in deze baan niet een dag of een dagdeel voor je gezin vrij zou kunnen maken. Ik meen serieus dat je ook het premierschap in deeltijd kunt doen. Dat is een kwestie van prioriteiten stellen en delegeren.

premier met een zorgdag: zou een trein in beweging brengen
Stel dat Bos, als hij premier zou worden een zorgdag zou claimen, dat zou een geweldige uitstraling hebben. Daarmee brengt hij een trein in beweging, waar veel mannen die ook graag vier dagen willen werken op zullen springen. Ook een premier kan een zorgdag hebben, als hij maar bereikbaar is op het moment dat er echt iets gebeurt. En daar zijn de pc en de blackberry voor.
Melkert kondigde destijds als minister aan dat hij ’s ochtends eerst zijn kinderen naar school bracht, die was dus tegen tienen op zijn ministerie. Daar waren zijn ambtenaren aan gewend. De crux is dat je kunt vertrouwen op de ambtenaren om je heen, dat ze je tijdig waarschuwen als er echt iets aan de hand is. 

40-urige werkweek ondoordacht als je wilt dat vrouwen gaan werken
Balkenende en het CDA benadrukken erg het traditionele kostwinnersmodel. De inzet van het CDA voor een 40-urige werkweek is ondoordacht als je wilt dat meer vrouwen gaan werken. Als hun partner al een voltijds baan heeft, gaan vrouwen dat niet bolwerken met de huidige schooltijden en de faciliteiten voor kinderopvang.’’


'Completer mens'   
 Jos Nijhuis
is voorzitter van de Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers en voorzitter van het Ambassadeursnetwerk 2006, dat zich inzet om meer vrouwen te laten doorstromen naar topfuncties.

niet 40 uur als norm: laat het aan de mensen zelf over
'Als de overheid daadwerkelijk de arbeidsparticipatie van vrouwen wil verhogen, moet zij zorgen dat vrouwen op de arbeidsmarkt blíjven. Dan moet je niet beginnen over 40 uur werken als norm: laat het aan de mensen zélf over hoe ze dat willen indelen! De regering moet zaken regelen als kinderopvang, iets doen aan de archaïsche schooltijden, en meer werk maken van een goed geregelde voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

vóór alles: vrouw behouden voor het bedrijf
Ik ben ervan overtuigd dat je óók carrière kunt maken met een deeltijdbaan. Natuurlijk! Zeker in onze eigen organisatie, maar dat is in veel organisaties mogelijk.
Als je vier dagen werkt, zal je misschien ietsje trager gaan dan iemand die voltijds werkt. Aan de andere kant ontwikkel je je breder, doordat je weet wat er speelt in de maatschappij. Je wordt een completer mens. En daar heeft een bedrijf ook profijt van. Bedrijven moeten vrouwen die goed bezig zijn met hun carrière, die de potentie hebben om door te groeien, vóór alles willen behouden. Ook als ze zich even wat intensiever op hun gezin willen richten. Ik heb veel liever dat ik zo'n vrouw behoud, die een tijdje wat minder gaat werken, en na een periode haar carrière weer voluit op kan pakken, dan dat ik iemand die er een paar jaar helemaal uit is geweest moet gaan werven.

vrouwelijke premier? Dat zou geweldig zijn!
Wat vrouwen vooral nodig hebben, zijn vrouwelijke rolmodellen. Mannen struikelen over de rolmodellen! Maar er moeten meer vrouwen laten zien dat het kán: een topfunctie en een gezin.
Een vrouwelijke premier? Dat zou geweldig zijn!'


   Mark Rutte (VVD) zei op 10 oktober 2006 in o.m. de Leeuwarder Courant: 

Werkloze vijftigplussers moeten zich verplicht omscholen als ze geen werk vinden binnen hun vakgebied. Krijgen zij ook na omscholing geen baan en hebben ze een partner met inkomen, dan verliezen ze àlle recht op een uitkering na anderhalf jaar WW.

   


Jet Bussemaker, PvdA Tweede Kamer-lid:
‘Neelie, doe er wat aan!’ >>

Fieke van der Lecq, econoom:
‘Beetje makkelijk’ >>

Jolande Sap, kandidaat Groen Links:
‘Bezopen voorstel’ >>

Yvon van Houdt, CNV-bestuurder:
'Rutte lost probleem op dat nauwelijks bestaat‘ >>

‘Neelie, doe er wat aan!’  -  Jet Bussemaker, woordvoerder op het terrein van sociale zaken van de PvdA in de Tweede Kamer, en nr. 4 op de kandidatenlijst van de PvdA

‘Dit is slecht voor alle vrouwen in Nederland. Dit is zo ontzettend denigrerend. Als je nou vrouwen aan wil zetten economisch zelfstandig te worden is dit een volstrekt verkeerd voorbeeld.
Deze maatregel pakt juist voor de huidige generatie èn voor de komende generaties oudere vrouwen slecht uit. De WW is al gekoppeld aan het inkomen dat je verdiende en de tijd die je gewerkt hebt. Oudere vrouwen krijgen vaak een lagere WW, omdat zij minder lang hebben gewerkt vanwege zorg voor kinderen, huishouden en zorg voor hun ouders of andere familieleden. Bovendien is hun arbeidsinkomen meestal al lager dan dat van mannen. En juist in deze generaties zullen veel meer vrouwen een partner, een man, hebben met een inkomen dan omgekeerd.

Tegen deze vrouwen zegt Rutte dus: wees maar weer afhankelijk van je man! Dit zijn dezelfde vrouwen die destijds zijn gaan werken toen er nog geen enkele kinderopvang was. Ze krijgen in de voorstellen van de VVD na maximaal 18 maandengeen WW meer, en hebben meestal geen recht op bijstand omdat hun parner een inkomen heeft. In feite is dit dus terug naar het kostwinnersprincipe. En daar waren we nou eindelijk van af! Niks individualisering! Heel slecht, en heel teleurstellend. Onbegrijpelijk dat de VVD, de partij van Neelie Kroes, daarmee komt. Ik zou zeggen: hup Neelie, doe er wat aan.

‘Beetje makkelijk’    -  Fieke van der Lecq, econoom en gastonderzoeker aan de Erasmus Universiteit.

‘Ik vind de opmerkingen van Rutte wel een beetje makkelijk. Waarom alleen voor 50-plussers verplicht omscholen? Dat zou moeten gelden voor alle werkzoekenden in de WW, van alle leeftijden. Bovendien: hoe regel je de plicht tot omscholing? Waar moet je als werkzoekende oudere terecht? Mag je elke opleiding volgen die je wil? Daar zijn nu allemaal regels voor, misschien moeten we er daar eerst eens wat van afschaffen. En je moet ook met wergevers gaan praten, want veel ouderen komen niet aan een baan, domweg omdat ze vanwege hun leeftijd door werkgevers worden gediscrimineerd. Daar moet je ook zeker wat aan doen.
Of er aan de plannen van Rutte specifieke nadelen voor de huidige generatie oudere vrouwen zitten, is lastig aan te geven. Dit is een generatie waarin veel mensen er zelf voor gekozen hebben volgens het kostwinnersmodel te leven: de man verdient het hoofdinkomen en de vrouw doet het huishouden. Of het stopzetten van de uitkering van de vrouw na anderhalf jaar voor deze groep zo slecht uitpakt, weet ik nog zo net niet. Dit zijn mensen die er zelf voor gekozen hebben hun leven op deze manier in te richten.  Misschien mag je bij deze maatregel wèl naar leeftijd discrimineren.

‘Bezopen voorstel’ -  Jolande Sap, directeur van het expertisecentrum LEEFtijd, gespecialiseerd in adviezen op het gebied van leeftijd en levensloop. Zij staat nr 8 op de kandidatenlijst van GroenLinks.

‘Voor vrouwen pakt het plan van Rutte slecht uit. Juist in deze leeftijdscategorie van boven de vijftig, zijn er veel meer vrouwen die een partner hebben met een inkomen, dan mannen. En dan vallen die vrouwen nadat ze jaren hebben gewerkt na anderhalf jaar WW ineens weer terug op het inkomen van hun man? We willen toch dat mensen meedoen, als individu? En dan wordt er als je niet meer werkt, voor de bepaling van je inkomen, opeens rekening mee gehouden of je een partner hebt? Dat is wel heel veel stappen terug in de tijd, dan zijn we weer aanbeland bij het kostwinnersprincipe.
Ik vind het echt bezopen uit de mond van de VVD, die toch altijd de emancipatie op het oog heeft. Dit draagt bij aan de beeldvorming dat er eigenlijk één kostwinner is in een gezin, en dat heeft weer negatieve gevolgen voor de participatie van vrouwen in de samenleving.

Op het andere vlak, de verplichte omscholing en het beperken van de WW, ben ik het wèl met Rutte eens. Het is goed dat mensen geprikkeld worden om zich te blijven scholen. Ook bij GroenLinks zien we de WW als een tijdelijke inkomensvoorziening in de periode tussen twee banen in. Maar dat geldt dan wel voor alle leeftijden!' 

‘Rutte lost probleem op dat nauwelijks bestaat‘ - Yvon van Houdt, bestuurder arbeidsmarktbeleid van het CNV.

‘Ik ben er absoluut tegen om de WW nog verder te verslechteren en de maximale periode van 38 maanden verder te verkorten tot 18 maanden. In de gloednieuwe regels (per 1 oktober 2006) moet je wel 38 jaar hebben gewerkt en premie hebben betaald om 38 maanden uitkering te krijgen. Er is alleen nog een overgangsregel dat mensen ouder dan 59 jaar ook 38 maanden uitkering krijgen als ze de afgelopen vijf jaar minimaal 5 jaar aaneengesloten hebben gewerkt. Dat geeft al aan dat het probleem van Rutte - te veel mensen zouden te lang in de WW zitten -helemaal niet zo groot is als hij zegt.

We zijn er óók absoluut  tegen, om in de WW een partnertoets in te voeren. Je betaalt individueel premie voor de WW, en dan heb je volgens het CNV ook individueel recht op een uitkering. Dus los van de vraag òf en hoeveel je partner verdient. Je betaalt tenslotte ook niet minder premie, omdat je een partner hebt die zelf ook WW-premie betaalt.
In Nederland werken veel mensen, ook jongere generaties, volgens het ‘anderhalf kostwinnersmodel’: de man verdient een volledig inkomen en de vrouw een aanvulling op het gezinsinkomen. Op dat anderhalve inkomen hebben ze hun huishouden gebaseerd, hun woonlasten. Als één inkomen al zo snel wegvalt komen die echt in de problemen.

Ook met de verplichte omscholing heb ik moeite. Dat heeft niet zoveel zin: het probleem is vaak niet dat mensen niet wíllen, maar de banen zijn er eenvoudigweg niet. Ik zie er meer in om als vakbond van tevoren afspraken maakt met een bedrijf  dat sollicitanten zullen worden aangenomen als hij of zij een bepaalde training heeft gevolgd. Dàt motiveert mensen om die training te volgen!