maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Veiligheid
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  PROGRAMVERGELIJ...
 >  VEILIGHEID 
Verkiezingsprogramma's 2003 :
Veiligheid: seksueel geweld en vrouwenhandel

Terug naar:

 • Wat vinden:

  CDA ChristenUnie D66
  GroenLinks Leefbaar Nederland Lijst Pim Fortuyn
  PvdA SGP Socialistiese Partij
  VVD


  CDA:

   • versterking van politie-eenheden op het gebied van de zeden en vrouwenhandel
   • krachtiger optreden tegen vrouwenhandel, in europees verband
   • professionalisering van de opvang van slachtoffers van vrouwenhandel
   • ondersteuning van doelgerichte programma;s voor daders en slachtoffers van huiselijk geweld
   • ondersteuning van vrouwenorganisaties die zich inzetten om huiselijk geweld te voorkomen
   • invoering van politie-bevoegdheid om daders snel uit huis te plaatsen
   • verbetering van de positie van slachtoffers

  Christen Unie:

   • (her)invoering van jeugd- en zedenpolitie
   • herinvoering van het bordeelverbod
   • harde aanpak van vrouwenhandel en sekstoerisme
   • verbetering van de positie van slachtoffers, ook door vereenvoudiging van de mogelijkheden schade te claimen bij de dader.

  D66:

   • daders moeten schade aan slachtoffers vergoeden

  GroenLinks:

   • (her)invoering van jeugd- en zedenpolitie
   • meer preventie van huiselijk geweld
   • uithuisplaatsing van pleger van huiselijk geweld
   • woningcorporaties moeten zonodig met voorrang vervangende huisvesting regelen voor slachtoffers van huiselijk geweld
   • meer daderhulpverlening, om recidive te voorkomen
   • verlenging van de verjaringstermijn van seksueel en huiselijk geweld
   • werk maken van strijd tegen vrouwenhandel
   • voorlichting aan militairen op vredemissies over de bejegeneing van de burgerbevolking, i.h.b vrouwen..

  Leefbaar Nederland:

   • bestrijden van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld met ter zake doende en resultaatgeerichte projecten

  Lijst Pim Fortuyn:

   • ---

  PvdA:

   • meer aandacht en geld voor bestrijding van geweld in huiselijke kring
   • meer samenwerking tussen instellingen en organisaties om bij huiselijk geweld snel te kunnen optreden
   • onderzoek naar de mogelijkheden om daders van huiselijk geweld (tijdelijk) uit huis te plaatsen
   • opstelling, per gemeente, van een veiligheidsplan, samen met instellingen, organisaties en burgers

  SGP:

   • strenge straffen voor seksuele intimidatie van vrouwen binnen de politie

  Socialistiese Partij:

   • uitbreiding van de capaciteit van vrouwenopvang
   • meer precentie en vroegtijdig ingrijpen bij mishandeling
   • opzetten van meld- en adviespunten huiselijk geweld
   • meldrecht van een arts (zoals bij kindermishandeling) ook invoeren bij huiselijk geweld
   • invoering bevoegdheid van de politie om bij wijze van crisisinterventie daders van huiselijk geweld uit huis te platsen
   • toekenning aan allochtone vrouwen die mishandeld zijn van een zelfstandige verblijfstitel (om humanitaire redenen)

  VVD:

   • ---

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    •