maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Kinderopvang & ouderschapsverlof
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  PROGRAMVERGELIJ...
 >  KINDEROPVANG & ... 
Verkiezingsprogramma's 2003 :
Kinderopvang & ouderschapsverlof

Terug naar:

  • Wat vinden:

   CDA ChristenUnie D66
   GroenLinks Leefbaar Nederland Lijst Pim Fortuyn
   PvdA SGP Socialistiese Partij
   VVD   CDA:

    • uitbreiding bevallingsverlof naar 4,5 maanden
    • uitbreiding kinderopvangplaatsen met 100.000
    • afschaffing van subsidies voor kindercentra
    • invoering inkomensafhankelijke belastingkorting voor kinderen tot 12 jaar.

   Christen Unie:

    • invoering van kindgebonden budget

   D66:

    • invoering van wettelijk recht o veilige, goede en flexibele kinderopvanh
    • invoering wettelijke zorgverlofregeling
    • invoering inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

   GroenLinks:

    • invoering van een volksverzekering voor langdurig verlof
    • uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof naar 20 weken
    • uitbreiding vaderschapsverlof naar 5 dagen
    • invoering betaald ouderschapsverlof
    • invoering Wet Basisvoorziening Knderopvang, waaraan ook bedrijven financieel bijdragen
    • bedijrven die niets aan kderopvang hebben geregeld krijgen een boete.

   Leefbaar Nederland:

    • uitbreiding en verbetering van kinderopvang en naschoolse opvang
    • invoering financiele faciliteiten voor de ouders van jonge kinderen

   Lijst Pim Fortuyn:

    • ---

   PvdA:

    • verlenging vaderschapsverlof naar 5 dagen
    • invoering betaald ouderschapsverlof
    • verbetering van de kinderopvang
    • hogere belastingkorting voor kinderopvang en verlof
    • bedrijven die 5 jaar lang niet vrijwillig aan kinderopvang bijdragen betalen een boete.

   SGP:

    • herwaardering van onbetaalde arbeid
    • verhoging van de kinderbijslag

   Socialistiese Partij:

    • invoering betaald ouderschapsverlof (70% laatstverdiende loon)
    • dubbele periode ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders
    • uitbreiding wettelijke verlofmogelijkheden, waaronder langdurig zorgverlof met recht op doorbetaling.

   VVD:

    • invoering belastingkorting waarmee ouders zelf kiezen waar ze hun kind heen brengen

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      •