woensdag 5 augustus 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Kinderopvang & ouderschapsverlof
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  PROGRAMVERGELIJ...
 >  KINDEROPVANG & ... 
Verkiezingsprogramma's 2003 :
Kinderopvang & ouderschapsverlof

Terug naar:

  • Wat vinden:

   CDA ChristenUnie D66
   GroenLinks Leefbaar Nederland Lijst Pim Fortuyn
   PvdA SGP Socialistiese Partij
   VVD   CDA:

    • uitbreiding bevallingsverlof naar 4,5 maanden
    • uitbreiding kinderopvangplaatsen met 100.000
    • afschaffing van subsidies voor kindercentra
    • invoering inkomensafhankelijke belastingkorting voor kinderen tot 12 jaar.

   Christen Unie:

    • invoering van kindgebonden budget

   D66:

    • invoering van wettelijk recht o veilige, goede en flexibele kinderopvanh
    • invoering wettelijke zorgverlofregeling
    • invoering inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

   GroenLinks:

    • invoering van een volksverzekering voor langdurig verlof
    • uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof naar 20 weken
    • uitbreiding vaderschapsverlof naar 5 dagen
    • invoering betaald ouderschapsverlof
    • invoering Wet Basisvoorziening Knderopvang, waaraan ook bedrijven financieel bijdragen
    • bedijrven die niets aan kderopvang hebben geregeld krijgen een boete.

   Leefbaar Nederland:

    • uitbreiding en verbetering van kinderopvang en naschoolse opvang
    • invoering financiele faciliteiten voor de ouders van jonge kinderen

   Lijst Pim Fortuyn:

    • ---

   PvdA:

    • verlenging vaderschapsverlof naar 5 dagen
    • invoering betaald ouderschapsverlof
    • verbetering van de kinderopvang
    • hogere belastingkorting voor kinderopvang en verlof
    • bedrijven die 5 jaar lang niet vrijwillig aan kinderopvang bijdragen betalen een boete.

   SGP:

    • herwaardering van onbetaalde arbeid
    • verhoging van de kinderbijslag

   Socialistiese Partij:

    • invoering betaald ouderschapsverlof (70% laatstverdiende loon)
    • dubbele periode ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders
    • uitbreiding wettelijke verlofmogelijkheden, waaronder langdurig zorgverlof met recht op doorbetaling.

   VVD:

    • invoering belastingkorting waarmee ouders zelf kiezen waar ze hun kind heen brengen

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      •