maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Actie
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  ACTIE 
TK-VERKIEZINGEN 2003: DE GEZAMENLIJKE VROUWENORGANISATIES IN ACTIE

Dit is de openingstekst van de actie-website

VROUWEN IN DE POLITIEK: VANZELFSPREKEND!

Gezamenlijke vrouwenorganisaties ondernemen actie

De drie landelijke koepelorganisaties - Vrouwen Alliantie, de Nederlandse Vrouwenraad en Tiye International - die met elkaar zo'n 100 organisaties vertegenwoordigen - hebben de handen ineen geslagen en gaan zich hard maken voor een toekomstig kabinet dat voor minstens 50% uit vrouwen bestaat.
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2002 laat zien dat het percentage vrouwen in de Tweede Kamer is teruggelopen van 36% in 1998 tot 33,7% en dus ver verwijderd is van het streefgetal van 40% wat de overheid voorstaat.

De nieuwe verkiezing van de Tweede Kamer op 22 januari 2003 biedt de vrouwenorganisaties een nieuwe kans om alle zeilen bij te zetten en actie te voeren voor meer vrouwen in de politiek. Het actieplan ziet er als volgt uit:

  • Het oproepen van politieke partijen om vrouwen op een verkiesbare plaats te zetten, de politieke vrouwenorganisaties daarbij te betrekken en hen op te roepen actie te ondernemen.
  • Aandacht in de media vragen voor vrouwelijke kandidaten.
  • Kiezers oproepen een voorkeurstem op een vrouw uit te brengen.

De acties

Politieke partijen
Eind oktober is aan de besturen van alle politieke partijen een brief verzonden met de oproep om meer vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten en de vrouwelijke kandidaten de gelegenheid te geven zich te profileren. Aan de politieke vrouwenorganisaties is gevraagd politiek actieve vrouwen van harte te ondersteunen en hun leden te stimuleren deze actie te onderschrijven.

Media
Opiniepeilers wordt verzocht om de vraag 'Stemt u op een vrouw of man' mee te nemen in hun onderzoeken.
Door middel van een persbericht (zie elders op deze website) is de media gevraagd meer aandacht te besteden aan vrouwelijke kandidaten.

  • Dagblad Trouw kopte op 7 november jl. met Lijstje met 'topvrouwen' waarbij de initiatiefneemsters van deze acties ge´nterviewd werden.
  • Op Radio 2 (op 8 november jl.) heeft Erica Terpstra tijdens een interview aandacht op   de acties gevestigd. Ze noemde het een bijzonderheid dat de vrouwenorganisaties   samenwerken en een politiek-neutrale actie voeren.
  • Interesse is getoond door het TV-programma Twee Vandaag en de KRO-radio.
  • De website www.emancipatie.nl brengt in de rubriek FOCUS een overzicht van vrouwen op de kandidatenlijsten van de politieke partijen en de verkiezingsprogramma's.
  • In de eerstvolgende nummers van Vrouwenbelangen, het Plattelandsvrouwen Magazine en VAmp (Vrouwen Alliantie-magazine) wordt aandacht aan de acties besteedt.

Kiezers
Door een (digitale) kaartenactie met als titel ' wij gaan de politiek onthanen' worden kiezers opgeroepen een voorkeurstem op een vrouw uit te brengen.

Daarnaast ontwerpt striptekenaar Len Munnik een kerst/nieuwjaarskaart die vanaf begin januari 2003 beschikbaar komt op www.kaartenhuis.nl.

Lijst met namen van vrouwen
Om het argument 'dat er geen vrouwen beschikbaar zijn voor de post van minister of staatssecretaris' te ontkrachten, is door de vrouwenorganisaties een (selectie)commissie Regeringsvrouwen samengesteld. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordigster van NVR, TIYE International en de Vrouwen Alliantie Ún twee vrouwen met politieke en/of ministeriŰle ervaring en gaat een lijst samenstellen met namen van vrouwelijke kandidaten per partij en per ministerie. De commissie zal in januari 2003 een uitgewerkte lijst van ministeriabele kandidaten presenteren en aan de kabinetsformateur aanbieden. De commissie wordt geco÷rdineerd door Alice Thijs (athijs@vrouwenalliantie.nl).

De vrouwenorganisaties in Nederland willen op deze manier bereiken dat hun leus Vrouwen in de politiek: vanzelfsprekend! vanaf 22 januari 2003 in de praktijk wordt gebracht.

Tot slot
De organiserende vrouwenorganisaties willen graag op de hoogte blijven van wat er in het kader van deze acties gebeurt. Dus heb je iets te melden of wil je meer informatie dan kan dit via de volgende e-mailadressen:Kijk ook nog eens op de actie-website. Daar vindt u o.a. een prachtig overzicht van de percentages vrouwen bij elk mogelijk door een partij te behalen aantal zetels en de vertaling daarvan naar de laatste peiling van de Politieke Barometer: de prognose van het aantal vrouwen in de nieuwe Tweede Kamer.