zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Samenstelling kabinet
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  KABINETSFORMATIES  >  2003
 >  SAMENSTELLING K... 

M/V-SAMENSTELLING KABINET BALKENENDE II

Uitgangspunt

''Een moderne samenleving gaat uit van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen''
(Regeringsverklaring kabinet-Balkenende I).


Resultaat Balkenende I

De man/vrouw-verdeling binnen het nieuwe kabinet-Balkenende kon moeilijk evenwichtig worden genoemd: op 14 ministers één vrouw (7 %). Bij de 14 staatssecretarissen was het iets beter (4 vrouwen, 29 %). Klik hier voor het overzicht.

Resultaat Balkenende II

In het kabinet Balkenende II is de man/vrouw-verhouding drastisch verbeterd. Van de 16 ministers zijn er 5 vrouw (31 %). Onder de 10 staatsssecretarissen waren aanvankelijk 5 vrouwen (50%), maar door het vertrek van Annette Nijs (OCW) en de toetreding - op een andere plaats - van Henk van Hoof is dat gezakt naar 40%. En het staatssecretariaat emancipatie- en familiezaken is verdwenen, dus de vrouwenbeweging kan de winst- en verliesrekening nog niet opmaken ...

M/V-verdeling in kabinet Balkenende II (27 mei 2003 - )

Legenda

Afkortingen

man

vrouw

nieuw

 

Ministers

 

Staatssecretarissen

Ministeries

 

Portefeuilles

 
 

CDA

VVD

D66

 

CDA

VVD

D66

AZ

< Balkenende

        
BZK

..

< Remkes

De Graaf >

< Bestuurlijke vernieuwing   
BuZa

< Bot

< NB: tot 3-12-2003 De Hoop Scheffer

Europese Zaken >

  

< Nicolaï

  

Van Ardenne >

  < Ontwikkelings-samenwerking   
Defensie  

Kamp

 

Personeel >

< Van der Knaap

 
EZ  

< Brinkhorst

(O.a.) buitenlandse > handel 

< Van Gennip

 
Financiën   < Zalm

..

 Belastingen >

 < Wijn

 
Justitie  < Donner Verdonk >    < Vreemdelingen-zaken en Integratie  
LNV

< Veerman

     
OCW

< Van der Hoeven

  Cultuur en media >  

  < Van der Laan

(O.a.) Hoger onderwijs >  

< Rutte

 

SZW

< De Geus

 

Sociale  zekerheid >

 

< Van Hoof

 

V&W

 < Peijs

...

 Lucht / Water / Spoor >

 

< Schultz van Haegen

 

VWS

 

< Hoogervorst

 

Sport, gehandicapten >

< Ross

...        
VROM      

< Dekker

 

Milieu >

< Van Geel

     
Afkortingen: AZ = Algemene Zaken | BZK = Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | BuZa = Buitenlandse Zaken | EZ = Economische Zaken | LNV = Landbouw, Natuurbeheer en Visserij | OCW = Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen | SZW = Sociale Zaken en Werkgelegenheid | V&W = Verkeer en Waterstaat | VWS = Volksgezondheid, Welzijn en Sport | VROM = Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.