donderdag 16 juli 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nieuws
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  KABINETSFORMATIES  >  2003
 >  NIEUWS 
KABINETSFORMATIE 2003

Nieuws

Formatie kabinet CDA-VVD-D66

 • Reactie CDA-Vrouwen op formatie en regeerakkoord “Meedoen, meer werk, minder regels” (CDA,nl, 10 juni 2003). Inmiddels is het regeerakkoord bekend en is de samenstelling van het kabinet gereed. Wij hebben ons gebogen over de vraag in hoeverre het regeerakkoord ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ bijdraagt aan herkenbaarheid van de politiek voor vrouwen.
 • Introductiedossiers van de diverse departementen
 • Hoe emancipatorisch is Balkenende II ? (Persbericht 28 mei 2003 van VrouwenAlliantie, mede namens Tiye International en de Nederlandse Vrouwen Raad). Tien bewindsvrouwen in het nieuwe kabinet maar het woord 'emancipatie' komt niet voor in het hoofdlijnenakkoord. De Vrouwen Alliantie (VA), de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en Tiye International hebben het akkoord gescreend op emancipatie en komen tot de conclusie dat in het beleid van het nieuwe kabinet weinig is terug te vinden van de 10 prioriteiten die zij op 12 februari naar J.P. Balkenende stuurden.

Wie zijn de nieuwe bewindsvrouwen? NOVA presenteert nu: Karla Peijs, Maria van der Hoeven, Sybilla Dekker, Rita Verdonk, Agnes van Ardenne, Melanie Schultz. De rest volgt vast nog wel.

 • Elaine de Boer en Theo Koelé: De zoektocht naar capabele vrouwen (Volkskrant, 24 mei 2003). Aan de recordscore van 5 vrouwelijke ministers en 5 staatssecretarissen ging een lange en moeizame zoektocht vooraf. En nu op naar een gelijke verdeling van kabinetsposten tussen mannen en vrouwen.
 • Vrouwen brengen de nuance in het kabinet (Volkskrant, 24 mei 2003). De dames lieten er geen misverstand over bestaan dat een meer feminien kabinet een goede zaak is. Vrouwen brengen de nuance. Dat is een eigenschap die van pas kan komen in het nieuwe kabinet'', aldus Sybilla Dekker, de nieuwe VVD-minister van VROM.
 • Egbert Kalse: Vrouwenjacht leidt tot gemor (NRC-Handelsblad, 23 mei 2003). De ''vrouwenjacht'' van VVD-leider Gerrit Zalm leverde gisteravond een nieuwe minister van Vreemdelingenzaken op. Mannelijke kandidaten hebben het nakijken.
 • Maarten Brakema: Toch weer het bekende netwerk (Haagsche Courant, 23 mei 2003). Hoe word je eigenlijk minister of staatssecretaris in Nederland? Het belangrijkste is dat je veel vrienden en kennissen hebt in de politiek. En dat je man bent. Tot irritatie van de Vrouwen Alliantie. 'Er wordt niet gezocht buiten de ons-kent-ons-wereld'.
 • Haags record: vijf vrouwen minister. Lange zoektocht Zalm  (Algemeen Dagblad, 23 mei 2003). Nu VVD-leider Zalm er alsnog in is geslaagd een tweede liberale vrouw voor te dragen als minister, breekt Balkenende-II een record. Niet eerder telde een kabinet vijf vrouwelijke ministers. Paars-I en -II hadden er vier.
 • Verdonk completeert Balkenende II (De Telegraaf, 23 mei 2003). Na lang zoeken heeft VVD-leider Zalm voormalig directeur Staatsveiligheid Rita Verdonk gevonden als minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie. De 47-jarige Verdonk, die vanuit KPMG Consulting het ministerie van Justitie recent nog adviseerde over vreemdelingenzaken, completeert de ploeg bewindslieden van zestien ministers en tien staatssecretarissen.
 • Theo Koelé: VVD vindt op nippertje nog vrouw. Rita Verdonk wordt minister voor Vreemdelingenzaken (De Volkskrant, 23 mei 2003). Na een chaotische speurtocht naar ministers is de VVD er donderdagavond in geslaagd een vrouw te vinden voor de post Vreemdelingenzaken en Integratie. Het is de uit het bedrijfsleven afkomstige Rita Verdonk, die voorheen directeur Staatsveiligheid bij de BVD (nu AIVD) was. De regeringsploeg is nu compleet.

De nieuwe vrouwen in het kabinet (Planet.nl, 22 mei 2003)

 • Record aantal vrouwen in nieuwe ministersploeg (De Volkskrant, 22 mei 2003). Het tweede kabinet-Balkenende zal waarschijnlijk een recordaantal vrouwelijke ministers tellen: vijf. Drie zijn al zeker van een post, de beide anderen vrijwel zeker.
 • De beoogde ministersploeg (Brabants Dagblad, 21 mei 2003). Het geruchtencricuit met: Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat), Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking), Maria van der Hoeven (Onderwijs), Melanie Schultz (VROM), Sybilla Dekker (Defensie).
 • Wachten op telefoontje van Jan Peter (Gelderlander, 21 mei 2003). Vast staat dat het schrale aantal vrouwen in het kabinet-Balkenende I zal worden overtroffen. Toen was Maria Verhoeven de enige van de 14. Voor Balkenende II tekent het CDA al voor 3 vrouwelijke ministers, de VVD neigt naar 2 en wellicht kan D66 een vrouw vinden voor Economische Zaken. Het percentage vrouwen in het kabinet zal daarmee uitkomen tussen 25 en 38%.
 • Vrouwen doen niet mee: de mythe van de voltooide emancipatie. Een reactie op het hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD, D66 (E-Quality, persbericht 19 mei 2003). Het emancipatiebeleid lijdt sinds jaar en dag aan de mythe van de voltooide emancipatie en de daarmee samenhangende weerstand tegen emancipatiebeleid (Benschop & Verloo, 2000:13). Met deze notitie wil E-Quality input leveren voor de debatten over het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie CDA, VVD en D66. Emancipatie raakt aan zoveel facetten van het overheidsbeleid dat het niet van de agenda mag verdwijnen.
 • Hoofdlijnenakkoord CDA-VVD-D66 naar parlement gestuurd (Regering.nl, 16 mei 2003). Persbericht met als bijlage alle documenten.
 • Elain de Boer: Tweede kans, mét vrouwen (De Volkskrant, 15 mei 2003). Met de opwaardering van Ontwikkelingssamenwerking is het CDA van een probleem verlost: Agnes van Ardenne wordt hun tweede vrouwelijke minister. Carla Peijs wellicht de derde. Voor de VVD heeft Neelie Kroes drie ''kanjers''. Bij D66 doen enkel mannen mee.

Formatiepoging CDA-PvdA

 • CDA en PvdA gaan driftig op vrouwenjacht (Rotterdams Dagblad, 4 april 2003). Nog twee weken, voorspelden de informateurs deze week. Dan moet de inhoud van het regeerakkoord vaststaan. Daarna kunnen CDA en PvdA gaan onderhandelen over de verdeling van de ministersposten. De ogen zijn vooral gericht op vrouwelijke kandidaten.