zaterdag 26 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nieuws
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  KABINETSFORMATIES  >  2002
 >  NIEUWS 
KABINETSFORMATIE 2002

Nieuws
 • Zwaar jaar voor nieuw Kabinet (Algemeen Dagblad, 27 juni 2002). Voor zorg wordt toch 400 miljoen extra uitgetrokken. De referte-eis voor de WAO in deze Kabinetsperiode definitief van de baan.
 • Concept-tekst Strategisch Beleidsdocument.
  • Noot redactie: emancipatie komt vrijwel alleen voor als algemeen begrip, niet gerelateerd aan emancipatie van vrouwen enn mannen. Zie naast de berichten in de rubriek Nieuws van Kabinetsformatie 2002 (onder Focus) ook een passage over kinderopvang: deze zal worden uitgebreid. Ook wordt een basistoets voor 4-jarigen ingevoerd. Inkomensafhankelijke regelingen, zoals huursubsidie, worden vervangen door toeslagen.
 • Weg vrij voor nieuw Kabinet (Trouw, 29 juni 2002). De wens van het CDA inzake een kinderkorting is gehonoreerd.
 • Betuttelend (NRC-Handelsblad, 25 juni 2002, hoofdredactioneel commentaar). 'Levensloopsparen: meer dan alleen een bezuiniging, het is ook een ideologische ommezwaai.'
 • Mariel Croon en Herman Staal: Coalitie verhindert volledige doorbetaling bij ziekte (NRC-Handelsblad, 25 juni 2002). Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die geen deeltijdwerk kunnen vinden, belanden niet meer in de WAO, maar in de bijstand. Ze krijgen dan geen uitkering als hun partner werkt of als ze eigen vermogen hebben. Deze partnertoets zou voor arbeidsongeschikten moeten vervallen, vinden de vakbonden.
 • Nieuw Kabinet stopt spaarloon (NRC-Handelsblad, 25 juni 2002). Spaarloon wordt vervangen door regeling waarbij werknemers kunnen sparen voor vrijetijd of zorgverlof.
 • Spaarloon uitgekleed tot levensloopregeling (De Volkskrant, 25 juni 2002). Het spaarloon wordt vervangen door een nieuwe 'levensloopregeling': mensen sparen voor meer vrije tijd, op te nemen als zorgverlof of een sabbatical. Het belastingvoordeel voor spaarders wordt voortaan kleiner. Het komend kabinet zal hieraan hooguit 200 miljoen euro uitgeven.
 • Ontwikkelingshulp blijft overeind (Trouw, 25 juni 2002). De basisaftrek lijfrente verdwijnt. De spaarloonregeling sneuvelt ook, om plaats te maken voor de 'levensloopverzekering' waar het CDA op aandrong. Daarmee kunnen mensen met behulp van de fiscus extra verlofdagen
 • Gijs Herderschee: Aanpassing WAO zet FNV voor blok (De Volkskrant, 24 juni 2002). “Over essentiële details onderhandelen de politieke partijen nog. Zo staat nog ter discussie of de uitkering op bijstandsniveau wordt uitbetaald als de partner inkomen heeft. De sociale partners willen geen 'partnertoets'.”
 • Nieuw zorgstelsel kost 2,5 miljard extra (NRC-Handelsblad, 20 juni 2002). Ieder dezelfde premie, geen kinderkorting maar een speciale instantie die gezinnen die meer dan 5% van het (gezins)inkomen aan premie betalen compenseert. Voor kinderen is geen premie verschuldigd. Zie ook: De patient moet zoeken in een woud van regels (NRC-Handelsblad, 20 juni 2002). 6 vragen over het nieuwe zorgstelsel.
 • Kabinet Balkenende vrijwel zeker (De Volkskrant, 20 juni 2002). Elk gezin gaat ca. 200 euro per maand aan premie betalen. In de nieuwe basisverzekering zit ook de anti-conceptiepil.
 • Liza Nell en Soula Notos: Kiezen of delen. Emancipatie en de formatie. (E-Quality, 19 juni 2001)
 • CDA, VVD en LPF streng WAO-akkoord (De Volkskrant, 19 juni 2002). In de toekomst gaat de WAO alleen gelden voor mensen die volledig en voor altijd arbeidsongeschikt zijn. Anderen, veelal die met psychische klachten,  moeten in elk geval parttime aan het werk blijven. De partijen verschillen alleen nog fundamenteel van mening over wat er gedaan moet worden als het aantal nieuwe WAO'ers niet binnen enkele jaren met 40 procent daalt door de strengere regels.
 • Frits van Veen: Strengere migratiewet treft ook Nederlanders (De Volkskrant, 19 juni 2002)
 • LPF, CDA en VVD botsen bij lastenverlichting (De Volkskrant, 15 juni 2002). De VVD heeft niets met het CDA-plan om dat via gezinskortingen te doen. De VVD'er Zalm wil geen nieuwe kortingen invoeren, maar gebruikmaken van de bestaande aftrekposten.De LPF lijkt sinds gisteren de kant van de VVD te kiezen.
 • In formatie geschil over gezinskorting (NCR-Handelsblad, 15 juni 2002).De VVD heeft ernstig bezwaar tegen een plan van het CDA om gezinnen en lagere inkomensgroepen via een uitkering door de Belastingdienst compensatie te bieden voor hogere ziektekosten.
 • Alleen grote gemeenten kiezen burgemeester (De Volkskrant, 13 juni 2002)
 • Uitzetprocedures scherper (Trouw, 12 juni 2002.) Wie een partner uit het buitenland haalt moet 21 jaar zijn (nu 18) en zo'n 1500 euro per maand bruto verdienen, oftewel 130 procent van het minimumloon verdienen (nu 100 procent) en ook diens verplichte inburgeringscursus betalen. Als die met succes wordt afgerond, krijgt de overkomende partner een verblijfsvergunning en wordt de helft van het cursusgeld (6600 euro) terugbetaald. Verder: ,,Hoe ouder de kinderen, hoe scherper de toelatingseisen''.
 • Immigratie wordt fors moeilijker (De Volkskrant, 12 juni 2002). CDA, LPF en VVD hebben dinsdag een akkoord bereikt over een strenger immigratie- en asielbeleid. Voor minder vermogenden wordt het onmogelijk een partner te laten overkomen uit een niet-westers land. Er komt een speciale organisatie die uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten. Illegaliteit wordt een strafbaar feit.