zaterdag 26 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Emancipatie in discussie
 Opinies
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  KABINETSFORMATIES  >  2002
 >  EMANCIPATIE IN ... 
KABINETSFORMATIE 2002

Emancipatie in discussie

 

Opvattingen vanuit het emancipatieveld

Forum

 • Het regeerakkoord 2002 - ook wel Strategisch Beleidsdocument genoemd - is gereed. Ter afsluiting van ons dossier Kabinetsformatie geven een aantal opinieleiders hun mening over de emancipatiekoers in het regeerakkoord. Hier de bijdragen van Naima Azough (TK-lid GroenLinks), Lans Bovenberg (hoogleraar economie), Jet Bussemaker (TK-lid PvdA), Niny van Oerle (TK-lid CDA), Joyce Outshoorn (hoogleraar politicologie) en Janneke Plantenga (hoogleraar kinderopvang).

Astrid Feiter: Het regeerakkoord: wat moet er in? (OPZIJ, juni 2002)

OPZIJ vroeg Fenn, CLWI, Transact, Vrouwenalliantie en Toplink om een Top 5 samen te stellen voor de komende regeerperiode. Hier - met toestemming van de redactie OPZIJ -  een samenvatting.

Fenn (netwerk van feministische economen)

 1. Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang in de Wet Basisvoorziening Kinderopvang
 2. Invoering betaald ouderschapsverlof.
 3. Emancipatie via belastingstelsel: invoering van inkomensafhankelijke korting voor werken, afschaffing algemene heffingskorting voor niet-verdienende partners (vanaf een bepaalde generatie) en verhoging van de combinatiekorting.
 4. Geen partnertoets in de WAO.
 5. Genderbewust migratie- en integratiebeleid

Clara Wichmann Instituut (expertisecentrum vrouwen en recht)

 1. Uitvoering van de nota Prive geweld - Publieke zaak: betere bescherming van vrouwen met een afhankelijke verblijfstitel,proef met gratis bijstand aan slachtoffers en wetgeving om plegers tijdelijk uit huis te plaatsen.
 2. Uitbreiding rechten thuiswerksters'', zoals aupairs en prostituees.
 3. Uitvoering VN-Vrouwenverdrag, uds ook een einde maken aan de uitsluiting van vrouwen door de SGP.
 4. Herverdeling arbeid en zorg, bv. door uitbreiding verlofregelingen en reele mogelijkheden voor werknemers met een laag inkomen om verlof op te nemen.
 5. Minister van Emancipatie en Integratie. Emancipatie moet een belangrijk onderdeel zijn van het integratiebeleid, naast aandacht voor gender en diversiteit op alle vakministeries.

Transact (landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld)