zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Willy Tiekstra
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  WILLY TIEKSTRA 
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Willy Tiekstra
directeur Scala, emancipatie | training | zorgvernieuwing (Rotterdam)

Veiligheid, inburgering, normen en waarden. Het zijn de begrippen die het publieke debat op dit moment volledig beheersen. De politieke vertaling van deze begrippen roept vragen op, zeker in Rotterdam, de stad waar ik werkzaam ben. Zo wordt veiligheid is in het nieuwe collegeprogramma verengd tot een optelsom van repressieve maatregelen. En met het Deltaplan Inburgering wordt eerder een dam opgeworpen tegen een grote groep – nieuwe- Rotterdammers, dan dat zij worden gestimuleerd actief deel te gaan nemen aan de samenleving.

Toch staan ook op mijn prioriteitenlijst veiligheid en inburgering met stip bovenaan, gevolgd door arbeidsmarktbeleid. Ik wil echter andere accenten leggen dan het Kabinet en het Rotterdamse stadsbestuur.

  • Veiligheid impliceert allereerst een effectieve aanpak van het geweld dat met name vrouwen en hun kinderen treft. Eerst wanneer een veilig thuis kan worden gegarandeerd voor slachtoffers van huiselijk geweld, kan er daadwerkelijk sprake zijn van een veilige publieke ruimte.
  • Inburgering is meer dan een verplichte (taal) cursus. De inspanningen moeten gericht zijn op het stimuleren van participatie, van deelname aan de samenleving in sociaal, economisch, cultureel en politiek opzicht. Ik denk daarbij aan nieuw- en oudkomers, maar ook aan vrouwen. De eigen kracht en kwaliteiten moeten daarbij het uitgangspunt vormen.
  • Een actief arbeidsmarktbeleid vormt een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van economische zelfstandigheid van vrouwen, van nieuw- en oudkomers. Het afschaffen van de gesubsidieerde arbeid behoort daarmee nadrukkelijk niet tot een effectief arbeidsmarktbeleid !