zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Tineke vd Klinkenberg
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  TINEKE VD KLINK... 
De top-3 emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Tineke van den Klinkenberg
Raad van Bestuur FORUM
Instituut voor Multiculturele Onwikkeling

 

 

  1. Het bestrijden van huiselijk geweld.
  2. Voorlichting en het kunnen spreken over seksualiteit
  3. Bijscholing en interventieprojecten gericht op deelname aan betaald werk

Algemeen:

In de discussie over de multiculturele samenleving mengen zich gelukkig steeds meer stemmen van allochtonen.En verschillend van geluid. Het is niet alleen meer defensief wat er te horen is. Er is ook verzet tegen de verstikkende aspecten van traditie, cultuur en religie, tegen fundamentalistische opvattingen.
Veel jonge allochtone meiden weten met succes de koninklijke weg naar emancipatie te bewandelen via het onderwijs. Hindernissen ondervinden ze vanuit hun omgeving en dan vooral van de mannen om hen heen (vaders, ooms en echtgenoten). Taboes moeten van binnenuit doorbroken worden en dat vereist aandacht voor bewustwording. Daarbij mag de mannenwereld niet vergeten worden.
Voor FORUM is empowerment, gericht op emancipatie van allochtone vrouwen ook in 2003 een belangrijk topic. Wij werken er zelf aan, o.a. in ons project "Een kader voor diversiteit". In dit project worden moslimvrouwen getraind op het gebied van de (reproductieve) rechten, het Nederlandse emancipatiebeleid en het VN vrouwenverdrag.

Ad 1 Het bestrijden van huiselijk geweld

Dit onderwerp moet uit de taboesfeer worden gehaald en bespreekbaar worden gemaakt in allochtone kring(en). Onderzoek op dit gebied is eveneens urgent, omdat we nog er nog steeds te weinig van weten.

Ad 2 Voorlichting en het kunnen spreken over seksualiteit

Veel jonge allochtonen worstelen ermee, omdat thuis het onderwerp niet bespreekbaar is. En er wordt velen van hen ook geen ruimte gegeven tot een kennismakingsperiode voor het huwelijk. Hier en daar wordt een initiatief genomen tot een vrouwenontmoetingscentrum voor jonge moslimvrouwen om te praten over de spagaat die ze moeten maken om de waarden van thuis en die van de Nederlandse samenleving te kunnen overbruggen. Voorlichting over seksualiteit en hulpverlening is nodig, naast informatieoverdracht op het gebied van reproductieve rechten, het afbreken van ongewenste zwangerschappen  en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Ad 3 Bijscholing en interventieprojecten gericht op deelname aan betaald werk

Om vrouwen de mogelijkheid te bieden zelfstandig te zijn, blijft het nodig interventieprojecten te organiseren gericht op deelname aan werk. Met inzet van velen (allochtoon en autochtoon) moeten we de emancipatie van vrouwen in 2003 weer stappen verder zien te brengen.