zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Sybilla Dekker
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  SYBILLA DEKKER 
De top-drie emancipatie-onderwerpen van

Sybilla Dekker
Algemeen Directeur Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN)
fotobureau Thuring BV

 

  1. levensloopbeleid, en dus ook:
  2. arbeidsmarktbeleid en
  3. kinderopvang

ad 1 levensloopbeleid: maatwerk en uitbesteding 

Mensen hebben het zo druk dat de levensfase waarin alles lijkt samen te lopen inmiddels de bijnaam 'spitsuur van het leven' draagt. De oplossingen hiervoor liggen vooral in het creëren van tijd door maatwerk en uitbesteding van taken. In alle sferen van werken, studeren, zorgen en verzorgen moeten mensen worden gestimuleerd, moet hen ruimte worden geboden en gelaten om in eigen verantwoordelijkheid die oplossingen te vinden die passen bij hún situatie, hún omstandigheden en hún voorkeuren. Alleen op die manier kan het maatwerk gestalte krijgen dat de verscheidenheid in onze samenleving en ons levenstempo maximaal accomodeert. Maar het gaat verder: waar halen we de tijd vandaan om met meer mensen langer te werken? Kunnen we bijvoorbeeld tijd creëren door onze individuele en collectieve productiviteit te verhogen ?

ad 2 Arbeidsmarktbeleid

 In élk aspect van het standaard-arbeidsmodel (voltijdbaan) zijn variaties mogelijk. Die variaties zijn nodig én tegelijkertijd ook bevorderlijk voor accommodatie van de verscheidenheid in voorkeuren en situaties van mensen. Dit vraagt om een grondige herbezinning op de organisatie en de rechtsorde van arbeid. Ook de standaardmodellen binnen onderwijs en opleiding, en die binnen zorgen moeten worden herijkt. Pas dan zullen de botsingen tussen variabele leefsituaties en standaardmodellen vermeden kunnen worden. Dat is belangrijk: botsingen leiden tot hoge kosten door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ze staan bovendien ernstig de vergroting van de effectieve arbeidsparticipatie van vrouwen in de weg. Die hogere effectieve arbeidsparticipatie - en niet alleen die van vrouwen -  is dringend noodzakelijk omdat we te maken met een rasse groei van de groep vijftigplussers in de beroepsbevolking, met allochtone medelanders én het onvervuld blijven van steeds meer vacatures.

ad 3 Kinderopvang

Voor tweeverdieners met kinderen op komst is kinderopvang een belangrijk onderwerp. De ideeën en opvattingen over kinderopvang zijn daarnaast sterk gewijzigd. De zorg of het uitbesteden van de zorg voor kinderen wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zowel mannen als vrouwen vragen tijdens sollicitatiegesprekken naar de mogelijkheden van kinderopvang. Begrijpelijk: het spitsuur in het leven situeert zich tussen 30/35 – 50 jaar en is aanzienlijk drukker in tweeverdienershuishoudens met (jonge) kinderen dan in kostwinnersgezinnen. Werknemers willen een goede balans tussen werk en privé. Ook hier maatwerk en uitbesteding.