zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Margreet de Boer
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  MARGREET DE BOER 
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Margreet de Boer
Clara Wichmann Instituut

 

 

  1. Bestrijding van huiselijk en seksueel geweld, en een effectieve bescherming van slachtoffers.
  2. Daadwerkelijke implementatie van het VN-Vrouwenverdrag.
  3. Versterking van de rechtspositie van specifieke groepen vrouwen.

Ad 1 Bestrijding van huiselijk en seksueel geweld

Hierbij gaat het onder meer om :

  • het recht op een zelfstandige verblijfstitel voor vrouwen die hun relatie beŰindigden wegens mishandeling
  • laagdrempelige, gratis rechtsbijstand aan slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld,
  • wetgeving die het mogelijk maakt dat plegers van huiselijk geweld uit huis worden geplaatst
  • betere toepassing van de bestaande regelgeving ten aanzien van de bescherming van slachtoffers van vrouwenhandel, en verbetering van deze regelgeving.

Ad 2: VN-vrouwenverdrag

Het VN-Vrouwenverdrag verplicht Nederland om discriminatie van Vrouwen uit te bannen, en de positie van vrouwen te verbeteren, op alle terreinen van het maatschappelijke, openbare en privÚ-leven. Het VN-Vrouwenverdrag kan en moet veel meer worden gehanteerd als toetsingsmechanisme. Dit geldt voor het tot stand komen van wetgeving en beleid (bijvoorbeeld door middel van een op het Vrouwenverdrag ge´nspireerde Emancipatie-effectrapportage), en heel uitdrukkelijk ook voor rechters: zij dienen (bij)geschoold te worden in de specifieke betekenis van de verschillende bepalingen in het VN-vrouwenverdrag, en ook in de eigen aard van het Verdrag..

Ad 3: Versterking van de rechtspositie van specifieke groepen vrouwen

Sommige groepen vrouwen vallen onder de huidige regelgeving buiten de boot: au-pairs, huishoudelijke hulpen, prostituees. Wanneer deze vrouwen arbeid verrichten - en dat doen ze! - moeten ze ook gebruik kunnen maken van de bescherming die het arbeidsrecht en aanverwante wetgeving biedt. Daarbij gaat het overigens niet alleen om een gelijkstelling voor de wet, maar ook in de uitvoeringspraktijk.