zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Kitty Roozemond
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  KITTY ROOZEMOND 
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Kitty Roozemond
Vice-voorzitter FNV


 

Macht, tijd en geld

Mijn top drie:

  1. levensloopbeleid
  2. economische zelfstandigheid
  3. kinderopvang
Macht, tijd en geld. Dat is waar emancipatie om draait. Het zijn ook de kernwoorden van de 3e FNV-vrouwenconferentie op 7 november 2002Op deze conferentie stellen we de richting van het emancipatiebeleid van FNV en bonden voor de komende drie jaar vast. Waarom macht, tijd en geld? We hebben het dan over het zelfbeschikkingsrecht, economische zelfstandigheid en zorgzelfstandigheid.

ad 1 levensloopbeleid

Als de plannen van het kabinet Balkenende worden uitgevoerd komen economische zelfstandigheid, zorgzelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht danig onder druk te staan. Het kabinet wil flink snoeien. Juist in regelingen voor combinaties van arbeid en zorg, leren en vrije tijd. Collectieve en solidaire arrangementen worden ontmoedigd. Werkgevers zullen CAO-afspraken voor betaald ouderschapsverlof ter discussie stellen als gevolg van kabinetsbeleid. Daar stelt het kabinet alleen maar een uitgeklede individuele spaarregeling tegenover. De FNV wil dat spaarloonregelingen omgevormd worden voor levensloopdoeleinden, niet afgeknepen. Daarnaast, ook in de zogenaamde eerste pijler, een solidaire basis voor betaalde verlofregelingen. Daar bovenop kunnen werkgevers en werknemers zelf bij dragen.

ad 2 economische zelfstandigheid

De FNV vindt dat economische zelfstandigheid van vrouwen moet worden bevorderd. Balkenende doet juist weer een paar stappen terug. Afschaffen en uitkleden van zelfstandige uitkeringen (vervolguitkering WW halveren, verzorgingsforfait in WW drastisch verminderen, arbeidsverledeneis verscherpen, partnerafhankelijke uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Zo worden vrouwen weer financieel afhankelijk van hun partner. Het kabinet lijkt niet ge´nteresseerd in een betere economische positie van vrouwen. De afschaffing van de gesubsidieerde banen zal veel vrouwen treffen. Kostwinnershuishoudens worden bevoordeeld. Door de inkomensafhankelijke kinderkorting en -zorgtoeslag zal een tweede inkomen in veel huishoudens dus netto minder opleveren met als direct gevolg dat de arbeidsparticipatie van vrouwen wordt ontmoedigd.

Ad 3 kinderopvang

Er moet vaart blijven in de uitbreiding van de kinderopvang. De vraag is groot en groeiend. Met de 10.000 plaatsen uitbreiding die staatssecretaris Phoa ons belooft, wordt het groeitempo van elk van de laatste jaren gehalveerd. De kwaliteitseisen moeten onderdeel blijven van het Wetsvoorstel Basisvoorziening Kinderopvang. De professionaliseringsplannen voor de tussenschoolse opvang moeten weer uit de la. Want anders worden de ouders, leesmoeders, weer verantwoordelijk gemaakt en dus van de arbeidsmarkt gehouden.