zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Kees Goudswaard
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  KEES GOUDSWAARD 
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Kees Goudswaard
Hoogleraar Economie Universiteit Leiden en Kroonlid van de SER

 

  1. Betere mogelijkheden om arbeid te combineren met andere activiteiten (zoals zorg en scholing
  2. Betere mogelijkheden om arbeid af te wisselen met andere activiteiten.
  3. Betere mogelijkheden en prikkels om langer aan de arbeidsmarkt verbonden te blijven.

 

Deze drie thema’s vormen de kern van de levensloopbenadering. Het beleid moet niet meer zozeer gericht zijn op maximale arbeidsparticipatie, maar op optimale arbeidsparticipatie. Daarbij gaat het om een betere verdeling van arbeid, zorg, scholing en andere activiteiten, zowel in combinatie met elkaar als in de tijd gezien. OP dit moment is die verdeling bepaald niet optimaal en doen zich allerlei knelpunten voor, zoals “combinatiestress”, “herintredingsproblematiek”, “vervroegd uittreden”.

Van belang is dat er een volwaardige levensloopregeling komt. Met substantiële bedragen. Met de mogelijkheid om die voor meerdere levensloopdoelen te gebruiken als zorg, loopbaanonderbreking, scholing. Bestaande (spaar-)regelingen voor verlof en andere zaken kunnen hier in op gaan.
De regeling moet wel zo worden vormgegeven dat er een prikkel is om tot op hogere leeftijd te blijven werken. Dat is van groot belang met het oog op de vergrijzing, maar óók met het oog op de economische zelfstandigheid. Op dit moment zijn we in de SER bezig een advies hierover voor te bereiden.