zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Judith Schuyf
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  JUDITH SCHUYF 
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Judith Schuyf
Kenniscentrum Homo/lesbisch emancipatiebeleid

 

  1. Diversiteit omvat ˇˇk seksuele voorkeur en leefstijl
  2. Meer voorzieningen voor homoseksuele ouderen
  3. Homo- en lesbische rechten in het uitgebreide Europa

Algemeen

Homo/lesbisch beleid moet weer serieus door de lokale overheid worden aangepakt. Er wordt wel gezegd, dat de homo en lesbische emancipatie voltooid zou zijn na de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen. Maar dat is schijn. Vooral jongere, oudere en allochtone homoseksuelen hebben nog vaak te maken met een gebrek aan mogelijkheden tot sociale participatie. Soms zelfs met regelrechte discriminatie.

Ad 1 Diversiteit omvat ˇˇk seksuele voorkeur en leefstijl

Er zijn maar weinig gemeenten in Nederland die tot nu toe hebben ge´nvesteerd in het opzetten van beleid dat recht doet aan de diversiteit binnen de samenleving. De gemeenten die dat wel gedaan hebben, vatten beleid meestal op als personeelsbeleid. En zien diversiteit alleen in samenhang met etnische en culturele verschillen. Diversiteit is echter meer, en omvat ˇˇk het vormgeven aan verschillen in leefstijl en seksuele voorkeur. Op de schouders van de diversiteitsambtenaren rust daarom een zware (maar mooie!) taak. Zij moeten het gat opvangen dat geslagen is nadat in veel plaatsen de ambtenaren voor vrouwen- en homo-emancipatie zijn wegbezuinigd. Het kenniscentrum homo/lesbisch emancipatiebeleid wil graag ondersteunen bij het opstellen van diversiteitsplannen. Bijvoorbeeld om het onderwijs homo-vriendelijker te maken. Om organisaties van allochtone homoseksuelen te ondersteunen. Om de positie van homoseksuelen in de regiovisies zorg beter te laten uitkomen. En om geweld tegen homoĺs te voorkomen.

Ad 2 Meer voorzieningen voor homoseksuele ouderen

Homoseksuele ouderen krijgen vaak niet de zorg die ze graag willen hebben. Dat heeft verschillende oorzaken. Veel oudere homoseksuelen en lesbische vrouwen zijn nog steeds bang om hun seksuele voorkeur aan anderen bekend te maken. Ook hun eventuele de zorgverleners zijn niet altijd op de hoogte. Oude vrienden zijn vaak al overleden, en er is ook vaak geen contact met de familie. Veel oudere homoseksuelen leven daarom in een isolement. Zorg op maat dus! Dat kan een gezellige ontmoetingsruimte zijn waar bijvoorbeeld ook kan worden gegeten. Of een ômaatjeö die regelmatig langskomt. Een hulp van de thuiszorg die weet heeft van homoseksuele en lesbische leefstijlen. Verzorgingshuizen waar de nadruk niet alleen ligt op de kinderen en kleinkinderen.

Ad 3 Homo- en lesbische rechten in het uitgebreide Europa

Met de aanstaande uitbreiding van de Europese Unie (EU) komen er tien landen in Oosteuropa bij. Bij die nieuwkomers zijn de rechten van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen nog niet gewaarborgd in de mate die de EU voorschrijft. Voorwaarde voor toetreding is weliswaar dat de wetgeving wordt aangepast, maar nog niet alle landen hebben daar serieus werk van gemaakt. In de onderhandelingen over de definitieve toetreding zou daar een echt punt van moeten worden gemaakt. Overigens, ook in de huidige lidstaten is nog niet alles koek en ei. Een verbod op discriminatie op de arbeidsmarkt is niet genoeg. Er moet daarnaast ook een verbod komen op discriminatie in andere sectoren. En partnerschappen moeten in de gehele Unie erkend worden.