zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Joan Ferrier
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  JOAN FERRIER 
De top-drie emancipatie-onderwerpen van:

Joan Ferrier
directeur E-Quality

 

  1. Nationale Rapportage VN-Vrouwenverdrag met accent op Vreemdelingenrecht en Integratiebeleid
  2. Arbeidsparticipatie van vrouwen in het kader van een levensloopbeleid
  3. Meervoudige discriminatie in het Landelijk Platform van Actie tegen Rassendiscriminatie

ad 1. Nationale rapportage VN-Vrouwenverdrag

Eind 2002 (naar verwachting) stuurt de regering de Nationale Rapportage over implementatie van het VN-Vrouwenverdrag naar de Tweede Kamer. Het accent ligt deze keer op de positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen en vooral op het Vreemdelingenrecht. Het Vrouwenverdrag verbiedt een beleid dat voor vrouwen slechter uitpakt dan voor mannen en verplicht op veel punten om juist een beleid te maken dat de positie van vrouwen versterkt. Het Nederlands beleid voldoet hier niet altijd aan. Verhoging van de inkomenseis voor gezinshereniging pakt bijvoorbeeld vooral in het nadeel van vrouwen uit omdat zij minder verdienen dan mannen. De asielprocedure is nog altijd niet optimaal op het gebied van sexe-specifiek geweld. Een zelfstandig verblijfsrecht ontbreekt nog altijd, terwijl dat een eerste vereiste is om machtsmisbruik binnen het huwelijk tegen te gaan. De discussie over de Nationale Rapportage biedt de gelegenheid om op dit soort punten verbetering te bepleiten, zodat het Nederlands beleid voldoet aan de verdragsverplichtingen.

Ad 2. Arbeidsparticipatie van vrouwen en levensloopbeleid

Ondanks de stelling dat arbeidsparticipatie van vrouwen belangrijk is, stelt het kabinet allerlei inkomensafhankelijke maatregelen voor die het onaantrekkelijk maken voor vrouwen om te gaan werken. In dit beleid staat het gezinsinkomen centraal en niet de economische zelfstandigheid, een van de pijlers van het emancipatiebeleid. Door het instellen van een ongedifferentieerd reďntegratie budget, waar bovendien op bezuinigd is, verdwijnt de specifieke aandacht (en het geld) voor (her)intredende vrouwen. Het beperken van gesubsidieerde arbeid verslechtert de arbeidsmarktpositie van lageropgeleide en (her)intredende vrouwen. Het draagt bovendien bij aan de tekorten in het onderwijs en de zorg. Voorwaarden voor de arbeidsparticipatie van vrouwen zijn natuurlijk allerlei maatregelen op het gebied van de zorg zoals voldoende kinderopvang en betaalde verlofregelingen.

Ad 3. Meervoudige discriminatie

In vervolg op de Wereldconferentie tegen Racisme in Durban is een Nationaal Platform gevormd dat een Nationaal Actieplan moet implementeren met name op het gebied van meervoudige discriminatie (intersectionele discriminatie). Omdat er weinig oog is voor de genderdimensie bij rassendiscriminatie en de ‘ras’dimensie bij genderdiscriminatie worden bepaalde vormen van discriminatie niet herkend en derhalve niet bestreden. Hoe staat het met bijvoorbeeld de discriminatie op de arbeidsmarkt? Werkt de wet SAMEN, bedoeld om de arbeidsmarkt participatie van migranten te verbeteren, ook voor vrouwen?