zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Jacques Schraven
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  JACQUES SCHRAVEN 
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Jacques Schraven
voorzitter VNO-NCW

 

    1.  levensloopbeleid
    2.  vrouwen in hogere functies
    3.  kinderopvang: meer marktwerking en ondernemerschap

ad 1. Een levensloopbeleid dat individuele werknemers (m/v) meer verantwoordelijkheid en daarmee keuzevrijheid geeft ten aanzien van de eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt gedurende de hele levensloop

Het beleid gericht op stimulering van de arbeidsdeelname van vrouwen heeft de afgelopen jaren in het teken gestaan van het toekennen van rechten op (zorg-)verlof en deeltijd. Door deze wettelijke regelingen werd het signaal gegeven dat zorgtaken voor vrouwen meer prioriteit hebben dan de (overeengekomen) arbeid. En dat vrouwen niet zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om een goede balans te vinden en daarom bescherming nodig hebben. Daarmee nemen we de arbeidsdeelname van vrouwen niet serieus.

Vanzelfsprekend is het zo dat in geval van acute zorgtaken thuis een werknemer de mogelijkheid moet hebben om daar tijd aan te besteden. Alleen al op basis van goed werkgeverschap dient te werkgever daar in te voorzien. Maar het is ook normaal dat gezamenlijk bekeken wordt of er mogelijkheden zijn om het werk op een ander moment te doen.

In de nieuwe levensloopbenadering wordt het perspectief verlegd van de overheid die wettelijk beschermt, naar het individu die verantwoordelijkheid kan nemen. Bij een levensloopbeleid krijgen werknemers meer verantwoordelijkheid voor hun eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden om hun arbeidsdeelname af te stemmen op hun levensfase. Dat kan het beste door weer flexibele afspraken en maatwerk mogelijk te maken, over bijvoorbeeld het combineren van arbeid met zorgtaken, maar ook met scholing. Een verschuiving van collectieve (wettelijke) regelingen naar individuele (financiële) verantwoordelijkheden is een logische consequentie daarvan. Dát brengt vrouwen en mannen pas in een gelijke positie op de arbeidsmarkt.

ad 2. Stimuleren van doorstroming van vrouwen naar hogere functies in het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek.

Permanente aandacht en een positieve, stimulerende benadering via goede voorbeelden, handreikingen en suggesties voor het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap, zijn nodig. Dan kan bijvoorbeeld door een nieuw Ambassadeursnetwerk te starten, waarin topmensen uit het bedrijfsleven het goede voorbeeld geven.

ad 3. Kinderopvang: meer marktwerking en ruimte voor ondernemerschap in de kinderopvang.

Overbodige regelgeving moet geschrapt worden. Een heldere financieringssystema­tiek, waarbij het uitgangspunt is dat een eventuele werkgeversbijdrage tot stand komt in het arbeidsvoorwaardenoverleg.