zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Hubert Fermina
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  HUBERT FERMINA 
De top-3 emancipatie-onderwerpen van:

Hubert Fermina
directeur Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR)

 

  1. Arbeidsmarkt
  2. Onderwijs
  3. Bruggen bouwen

 

Algemeen

Emancipatie speelt een belangrijke rol om discriminatie en racisme tegen te gaan en te voorkomen. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor de overheid. Zij moet barrières, zoals directe en indirecte discriminatie, wegnemen die emancipatie tegengaan.

ad 1. Arbeidsmarkt

Onderwijs- en werkgelegenheidsmaatregelen dragen ertoe bij dat de werkloosheid onder migranten afneemt. Maar ze veranderen weinig aan drempels die werkgevers bewust of onbewust plaatsen. Er moet meer aandacht komen voor mechanismen die achterstelling op de arbeidsmarkt veroorzaken. Goede arbeidsverhoudingen en het doorbreken van het glazen plafond zijn mogelijk wanneer er aandacht is voor intercultureel management en het tegengaan van discriminatie

ad 2. Onderwijs

Segregatie in het onderwijs is een al vele jaren bestaand probleem. Dat heeft gevolgen voor de prestaties en maatschappelijke integratie van allochtone leerlingen Demografische ontwikkelingen betekenen in de grote steden onvermijdelijk dat een aanzienlijk deel van de scholen ‘zwart’ is. Daarom moet prioriteit worden gegeven aan het realiseren van méér goede ‘zwarte’ scholen. Scholen die nu al goed presteren en succesvolle methoden zijn daarbij leerzame voorbeelden. Barrières als wachtlijsten en hoge schoolgelden die witte scholen, bewust of onbewust, opwerpen moeten worden aangepakt. Binnen het onderwijs zou meer aandacht geschonken moeten worden aan antiracismeonderwijs en intercultureel onderwijs. Hoewel het verplichte thema’s zijn, wordt er in de praktijk nog weinig mee gedaan

Ad 3. Bruggen bouwen

Voor de komende jaren is het wenselijk dat het zwaartepunt in het politieke debat verschuift naar het vinden van oplossingen. Dan kunnen knelpunten, die vaak betrekking hebben op een relatief kleine groepen mensen, worden aangepakt en kan in het debat en in het beleid worden aangesloten op positieve ontwikkelingen. Politici, wetenschappers en andere deelnemers aan het debat kunnen elkaar vinden op het punt dat migranten en hun nakomelingen zich moeten richten op de kansen die de Nederlandse samenleving biedt. Dat betekent dat de Nederlandse samenleving hun ook de mogelijkheid daartoe biedt. Daarbij moet recht worden gedaan aan de overgrote meerderheid van migranten die een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving: zij zijn een bondgenoot bij het bestrijden van misstanden en het overbruggen van tegenstellingen en wederzijds begrip.