zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Hans de Boer
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  HANS DE BOER 
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Hans de Boer
voorzitter MKB

 

1. Dropouts voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs

Ik geef geen top drie omdat ik eigenlijk met stip, op nummer één, veel aandacht wil voor één onderwerp: de dropouts in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs.

Het midden- en kleinbedrijf zit met een schreeuwend tekort aan vaklieden, terwijl jongens en meisjes hun vakdiploma niet halen. In de grote steden haakt zelfs veertig tot vijftig procent van de scholieren voortijdig af zonder dat diploma. Daar houden hun hele leven last van.

Ik zou in deze kabinetsperiode onderzocht willen zien waarom jongens en waarom meisjes afhaken, en wat dat voor effecten heeft op hun ontplooïing.

De bevindingen van zo’n onderzoek moeten op korte termijn leiden tot een plan van aanpak. De twee vrouwen  die namens deze regering bij het ministe­rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan het roer staan - Maria van der Hoeven en Annette Nijs - zouden keihard aan dit probleem moeten trekken. Ook uit het oogpunt van het tegengaan van langdurige werkloosheid, want laagopgeleide mensen komen vooral in economische slechtere tijden moeilijk aan de bak. Dat zie je nu ook gebeuren met herintreedsters met een lage of verouderde opleiding: voor hen zijn momenteel nauwelijks banen meer. Terwijl dit kabinet juist wel meer herintreedsters aan het werk wil hebben.