zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Doekle Terpstra
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  DOEKLE TERPSTRA 
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:


Doekle Terpstra,
voorzitter CNV

 

  1. Vrijheid van meningsuiting
  2. Levensloopbeleid
  3. Zorg en Arbeid

ad 1 Vrijheid van meningsuiting

Om uit de lijst van thema’s een keuze te maken en me te beperken tot de top-3 vind ik lastig. Op dit moment staat de vrijheid van meningsuiting, met name voor vrouwen, op nummer 1. Dat Ayaan Hirsi Ali met de dood wordt bedreigd omdat zij, als vrouw, kritiek uit op de islam en de Nederlandse moslimgemeenschap, raakt mij diep. Iedereen heeft naar mijn stellige overtuiging het recht om haar of zijn denkbeelden uit te spreken en het is ieders persoonlijke keuze om wel of niet te geloven, of een eigen invulling te geven aan geloven. Respect voor elkaars mening en elkaars geloof is het minste wat we moeten kunnen opbrengen.

Ad 2 en 3 Levensloopbeleid en Zorg en arbeid

De beide andere thema’s hangen met elkaar samen. Een goede levensloopfaciliteit biedt betere mogelijkheden voor de afstemming van werk en privé voor vrouwen én mannen. Een verlofknip is voor dit doel veel te karig. Dat zou zodanig moeten worden verbreed dat werknemers kunnen sparen voor bijvoorbeeld verlof, kinderopvang, niet door de werkgever vergoede scholing, aankoop van een eerste huis. Voor de verdere emancipatie van vrouwen is vooral een cultuurverandering van belang die de emancipatie van mannen bevordert: het moet vanzelfsprekend worden dat mannen zorgtaken op zich nemen, net als het vanzelfsprekend is geworden dat vrouwen een betaalde baan hebben. Mannen en werkgevers moeten de moed opbrengen om een einde te maken aan het structureel overwerken, aan de flexibiliteit die daarbij gevraagd wordt van medewerkers. Het is aan werkgevers om ruimhartig mogelijkheden te scheppen om zorg en arbeid succesvol te combineren, het is aan mannen om van deze mogelijkheden ook daadwerkelijk gebruik te gaan maken.