zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Aysel Ilksoy
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  AYSEL ILKSOY  
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Aysel Ilksoy,
directeur Projectbureau Multiculturalisatie en Emancipatie (MCE)

 

  1. Empowerment en participatie
  2. Ondernemerschap van vrouwen
  3. Vrouwen en ICT

 

Algemeen

Emancipatie is - net als multiculturalisatie - een proces dat alle aspecten van de samenleving raakt. In de grondwet is de waarborg voor gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen in de samenleving vastgelegd. De praktijk wijst echter uit dat deze kansen niet optimaal benut kunnen worden: etnische achtergrond en sekse zijn vaak nog steeds bepalend voor je mogelijkheden. Wij kampen met (verkeerde) beeldvorming over en van elkaar. De diversiteit binnen onze samenleving wordt daardoor niet volledig benut.

Ad 1 Empowerment en participatie

De basis voor gewenste veranderingen ligt in daadwerkelijke participatie in de samenleving: leefomgeving, arbeidsmarkt Vrouwen en leden van minderheidsgroepen dienen gelijke kansen en mogelijkheden in de maatschappij te krijgen. Daarvoor zijn niet alleen wettelijke regelingen nodig, maar ook een overheid, die de verschillende initiatieven ondersteunt. MCE organiseert trainingen en activiteiten ter bevordering van maatschappelijke participatie maar werkt ook aan empowerment. Gelóven in principes en die uitdragen is van belang om een gelijkwaardige positie te hebben.

Ad 2 Ondernemerschap van zmv- vrouwen

Om een positiever beeld van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen te realiseren is het nodig om de kloof tussen vrouwenberoepen en mannenberoepen te doorbreken, en om zmv-vrouwen te stimuleren zelf nieuwe ondernemingen te starten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan niet zonder de bijdrage van deze vrouwen, die vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. Ondernemingschap moet nu juist extra gestimuleerd worden om niet opnieuw achterstanden te laten ontstaan. Zelf zal MCE zich in 2003 richten op het bij elkaar brengen van de juiste partners voor zelfstandig ondernemingschap in de kinderopvang: daarmee staat “vele vliegen in één klap”.

 Ad 3 Vrouwen en ICT

Het belang van ICT binnen onze kennis-samenleving staat niet meer ter discussie. Ondanks alle inspanningen blijken meisjes zich minder dan jongens aangetrokken te voelen tot ICT. Er is een inhaalslag nodig om te voorkomen dat er weer een sector is waar de bijdrage van vrouwen wordt gemist en daardoor vrouwonvriendelijk(er) zal zijn. MCE is onlangs –in samenwerking met vrouwenorganisaties- een project “Vrouwen Online” gestart, om dit instrument beter te leren gebruiken en de instroom binnen de ICT branche te verbeteren.

 


Het Projectbureau Multiculturarisatie Emancipatie (MCE) viert haar 20 jarige jubileum op 12 december a.s.. Voor meer informatie over het jubileum programma: zie onze website.